שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם

מענק יובל למורים בשבתון

פורטל שבתון לעזרת המורים שלא קבלו מענק יובל

29.12.11
בהמשך למאמצינו מול ארגוני המורים, משרד החינוך ואמצעי התקשורת
אנו שמחים להודיע שהתבשרנו שמענק היובל למורים שהיו בשבתון בשנה שעברה
ישולם במשכורת דצמבר 2011
בדקו ב
אתר אוח / תלושי שכר.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

עובד הוראה, שהשלים משנת תשס”ח 25 שנות עבודה בשירות המדינה ,
או 30 שנות עבודה בבעלות אחרת,
ובכלל זה שנות שירות חובה בצה"ל
זכאי למענק יובל (הסכם קיבוצי 27.8.08).

המענק הוא בשיעור 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין, להוציא תשלומים חד שנתיים כגון ביגוד והבראה.

לפי הסכם השכר מיום 19.9.94
מענק היובל ישולם גם לעו”ה בשבתון, אם היו זכאים לכך אילו עבדו בפועל באותה שנה, בה יצאו לשבתון.

למערכת פורטל שבתון הגיעו תלונות מורים שהיו בשבתון בשנת תשע"א, ולא קבלו את מענק היובל.
פניות חוזרות של מורים אלה לקרן ההשתלמות ולארגוני המורים נדחו עד עתה בתשובות מעורפלות.

פורטל שבתון פנה היום 14.11.11 לראשי שני ארגוני המורים, בדרישה להתערבותם מול משרד החינוך וקרן ההשתלמות, לצורך העברת התשלום ופיצוי המורים שנפגעו מהעיכוב.

הנכם מוזמנים להגיב בפורום שבתון, בשרשור מענק יובל.

להלן נוסח המכתבים:

מכתב ליו"ר ארגון המורים מר רן ארז

הקישו להגדלה

מכתב לארגון המורים בנושא מענק יובל

מכתב ליו"ר הסתדרות המורים מר יוסי וסרמן:

הקישו להגדלה

מכתב להסתדרות המורים - מענק יובל