חוברת שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> חשוב לדעת בשבתון > אופק חדש בשבתון

חפשו קורסים
 אופק חדש

אופק חדש בשבתון

יוצאים לשבתון? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל

שנת שבתון לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש"

לימודים בשנת שבתון

שנת שבתון באופק חדש מזכה את המשתלם בשנת ותק מלאה וזכויות לפנסיה.
לצורך קידום בדרגה תיחשב שנת ההשתלמות כחצי שנת פז"מ (מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה) לאחר מילוי כל חובות הלימודים,
כפי שאושרו ע"י קרנות ההשתלמות.
במידה והמשתלם בחר לעבוד בשנת ההשתלמות 1/3 משרה, תיחשב שנת זו כשנת פז"מ מלאה מתוך השנים הנדרשות לקידום בדרגה.

כמה שעות ניתן לצבור לאופק בשנת שבתון?

מורים בשבתון מלא המתקדמים לדרגות 2-6 יכולים ללמוד עד 180 שעות לאופק חדש בשנת השבתון

מורים בשבתון מלא המתקדמים לדרגות 7-9 או מנהלים או סגני מנהלים (ראשונים) יכולים ללמוד עד 210 שעות לאופק חדש בשנת שבתון.

מורים הנמצאים בחצי שנת שבתון, ומתקדמים לדרגות 2-6 יוכלו ללמוד עד 90 שעות לאופק חדש.

מורים הנמצאים בחצי שנת שבתון, ומתקדמים לדרגות 7-9 יוכלו ללמוד עד 105 שעות לאופק חדש.

בכל אחת מהאפשרויות הנ"ל ניתן להעביר רק 90 שעות במעבר מדרגה לדרגה.


180 שעות (= 6 ש"ש) אלה (או 210 שעות בדרגות הגבוהות),
יוכרו במידה והלימודים בשנת ההשתלמות יהיו במסגרת כללי ותהליכי הפיתוח המקצועי של מתווה "אופק חדש",
וזאת במקום חובת השתלמות במשך 3 שנים בהיקף 60 שעות בכל שנה (יתרת השעות על פי כללי הקרן).
הכרה זו משמעותה ריכוז לימודי הפיתוח המקצועי הנדרשים בפרק הזמן המוגדר במהלך שנת ההשתלמות, לצורך העלאה בדרגה על פי הפז"מ שנקבע.


בשנת שבתון במסגרת "אופק חדש" ניתן להשתלם באחד מארבעת המסלולים הבאים:

 

הקישו כאן לצפייה בקורסים המוכרים לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה על פי מתווה "אופק חדש"קישור לקורסים אופק חדש