חוברת שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> חשוב לדעת בשבתון > מלגות והחזרי שכר לימוד למורים וגננות

מלגות למורים, גננות ועובדי הוראה

יוצאים לשבתון? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל

מענק שעות - משרד החינוך

לימודים בשנת שבתון

~~~~~~~~~~~~~~~~    חדש!     ~~~~~~~~~~~~~~~~
הגשת בקשה למענק השתלמות/החזר שכ"ל
מתבצעת עכשיו ע"י המורה באופן מקוון .


הקישו כאן למערכת הגשת הבקשה למענק שעות / החזר שכר לימוד

שימו​ לב​! ​​

עובדי הוראה ב"אופק חדש" אינם רשאים להגיש בקשה למענק שעות שבועיות לשנה"ל​ תשע"ט. ​

עובד הוראה בשבתון אינו רשאי להג​יש בקשה למענק. ​

עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה שלושה מענקים מלאים בשלוש שנים נפרדות או לפרוש את המענקים על פני יותר שנים.

שעת מענק אחת היא שוות ערך לרבע שכר לימוד של שנה באוניברסיטה.

2 שעות מענק שוות ערך לחצי שכר לימוד.

3 שעות מענק שוות ערך לשלושה רבעים שכר לימוד.

4 שעות מענק שוות ערך לשכר לימוד מלא.

מענקי הלימודים נועדו לתמרץ ולעודד מורים ללמוד ולהשתלם במיוחד במסלולים האקדמיים שבמוסדות להשכלה גבוהה, עד לקבלת תואר אקדמי רלוונטי להשכלתם הכללית ולעבודתם המקצועית בכיתה.

רשאים לבקש מענק שעות

עובדי הוראה בפועל, בעלי קביעות או עובדים בהוראה לפחות שליש משרה זו שנה רביעית ברציפות באותה בעלות, הלומדים במוסד להשכלה גבוהה בישראל.

בכלל זה מדריכים מקצועיים מוסמכים ומורים למקצועות הטכנולוגיים הלומדים לתואר טכנאי והנדסאי או לתארים המפורטים להלן.

לא זכאים למענק שעות:

מה מוכר לצורך מענק שעות?

חוזר מנכ"ל מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה

החזר שכר לימוד - משרד החינוך

השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד הנדרש באוניברסיטאות בארץ.

זכאים להגיש בקשה להחזר שכר לימוד:
עובדי הוראה בפועל, בעלי קביעות או עובדים בהוראה שנה רביעית ברציפות באותה בעלות, הלומדים במוסד להשכלה גבוהה בישראל, ושהיקף משרתם באותה שנה אינו פחות מחצי משרה באותה בעלות.

בקשה להחזר שכר לימוד ממשרד החינוך מגישים בספטמבר.

השלמת שכר לימוד למשתלם בחצי שנת השתלמות

משתלם בחצי שנת השתלמות, הלומד לתואר במוסד אקדמי ישראלי, והיקף לימודיו מחייב תשלום שכר לימוד גבוה מזה המוחזר לו מקרנות ההשתלמות, יכול לפנות אל משרד החינוך בבקשה לקבלת השלמת שכר הלימוד.

הגשת בקשה להחזר שכר לימוד למשתלם בחצי שנת שבתון -
במערכת מקוונת של משרד החינוך, בפורטל עו"ה החדש.
הגשת בקשות להחזר שכר לימוד לשנת הלימודים תשע"ח - 01.09.2018-15.11.2018
לאחר מועד זה לא תתאפשר הגשת הבקשה.

מלגות השתתפות בשכ"ל לחברי הסתדרות המורים

האגף להכשרה והשתלמויות, הקרן לקידום מקצועי ועמותת המורים, מעניקים לעובדי הוראה חברי הסתדרות המורים מלגות השתתפות במימון לימודים אקדמיים. (תואר ראשון, שני או שלישי).

זכאים להגשת בקשה למלגה:

נוהלים וטופס בקשה צפויים להתפרסם במהלך נובמבר 2018

 

מלגות השתתפות בשכ"ל לחברי ארגון המורים

ארגון המורים מעניק לעובדי הוראה חברי ארגון המורים מלגות בסך 3000 ש"ח עד 5000 ש"ח להשתתפות במימון לימודים אקדמיים.

אינם זכאים להגשת בקשה למלגה:

למי מיועדת המלגה?

פרטים על בקשת מלגת לימודים ארגון המורים - קרן ידע

הורדת טופס הבקשה למלגה בתחתית דף הפרטים על המלגה, שבקישור לעיל.

יש להגיש את טופס הבקשה עד 31 בדצמבר