חוברת שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם

קורסים והשתלמויות > חשוב לדעת בשבתון > לו"ז שנת שבתון

יוצאים לשבתון? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל

לוח הזמנים בשנת שבתון

לקראת שנת השבתון    במהלך שנת השבתון    בתום שנת השבתון

לקראת שנת שבתון

לקראת שנת שבתון יש לבצע את הפעולות הבאות

בסוף דצמבר

מגיע דו"ח מקרן ההשתלמות.
בתחתיתו ספח בו מצויין "זכאי/ת לצאת להשתלמות במחזור זה"

עד 28.2

יש להודיע לקרן ההשתלמות רק אם הינך מעוניין / נת לממש את זכאותוך ליציאה לשנת ההשתלמות הבאה. לצורך מימוש הזכאות קיים שירות טלפוני ממוחשב זמין להודעה על רצונך לצאת לשנת השתלמות
בקשות יציאה לשנת השתלמות לא יתקבלו בדואר ישראל או במייל לקרן ההשתלמות.

מורים בקרן הסתדרות המורים - טלפון: 03-770-60-60

מורים בקרן ארגון המורים - טלפון: 03-770-60-61

לבחור את אפשרות “0” בתפריט הקולי
להזין את מספר תעודת הזהות
להזין את מספר החבר כפי שמופיע בספח היציאה לשנת ההשתלמות (צמוד לדוח השנתי ) .

אם הודעת הזכאות ליציאה לשנת שבתון מתקבלת מהבנק הבינלאומי עליך להודיע לבנק הבינלאומי אם הנך מעוניין/נת לצאת לשנת שבתון. הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.

עד 31.3

לפנות למעסיק בבקשה לאישור חופשה ללא תשלום (טופס מקוון)

בחודש מאי

מגיעה בדואר רגיל מעטפה מהבנק הבינלאומי,
ובה מדריך למשתלם וטפסים.

עד 15.6

לשלוח טופס בקשה ליציאה להשתלמות (טופס 1) + מסמכים נלווים.
לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים,
ת"ד 8224 ת"א 6108102.

עד 1.7

לשלוח אישור חופשה ללא תשלום (חל"ת)
לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים,
ת"ד 8224 ת"א 6108102.

עד 31.7

לשלוח טופס "בקשה לאישור תוכנית לימודים" (טופס 2)
 לקרנות ההשתלמות לעובדי הוראה
הכתובת למשלוח: קרנות השתלמות לעו"ה, שד' שאול המלך 8, ת"א 64733. (לחברי הסתדרות המורים).

או: או: קויפמן 6 תל-אביב, ת.ד. 50123 (לחברי ארגון המורים)

במהלך שנת השבתון יש לבצע את הפעולות הבאות:

שנת שבתון

01.09
עד
16.11

ניתן להגיש בקשה להחזר שכר לימוד למשתלם בחצי שנת שבתון

פרטים במדור מלגות מורים ועובדי הוראה.

עד סוף השבתון

ניתן לשלוח שינויים בתוכנית הלימודים
 לקרנות השתלמות לעובדי הוראה
הכתובת למשלוח: קרנות השתלמות לעו"ה, שד' שאול המלך 8, ת"א 64733.
 בתנאי שהקורס החדש יסתיים לפני תום השבתון (לפני 31.8)

באוקטובר - נובמבר

להסדיר תשלום ביטוח לאומי ומס בריאות בשנת שבתון
פרטים במדור תשלומים בשבתון.

בחודש ינואר


לקבלת החזר מס בגין מס יתר ששולם בשמונה החודשים שעבדתם בשנה בה יצאתם לשבתון, יש:

- למלא דו"ח מקוצר להחזר מס הכנסה

- לצרף טופס 106 שקבלתם מהמעביד בתום שנת המס הקודמת

(אם את אם לילדים, ויש לך נקודות זיכוי מס בגין הילדים, אין טעם לבקש החזר )

עד 31.3

- לשלוח הודעה על חזרה לעבודה בשנה הבאה למשרד החינוך או למעסיק

- מורים בשבתון מלא שאינם עובדים במהלכו - להסדיר את התשלום העצמאי לביטוח הלאומי

בתום שנת השבתון יש להגיש את הקבלות והאישורים הבאים:

סיום שבתון

עד 15.8

לשלוח קבלות בגין תשלום שכר לימוד, לבנק הבינלאומי הראשון
הכתובת למשלוח:
הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.

קבלות שיגיעו לאחר תאריך זה יוחזרו במהלך נובמבר או פברואר שלאחריו

עד 31.8

לשלוח אישורים על סיום הלימודים
- לקרן ההשתלמות
לימודי חובה ולימודי השלמה, לצורך קבלת אישור לשנת וותק
הכתובת למשלוח: קרנות השתלמות לעו"ה, שד' שאול המלך 8, ת"א 6473307
- ולמשרד החינוך - לקבלת גמולים.
יש לשלוח אישורי סיום קורס / תעודה למפקח/ת על ההשתלמויות במחוז

אם למדתם לתואר, אישור הלימודים לא יגיע מיד. זכרו להגיש אותו לקרן ההשתלמות ולמשרד החינוך מיד עם הגעתו.

בסוף אוגוסט - תחילת ספטמבר
(עם החזרה לעבודה)

למלא טופס 101 אצל המעסיק
כדי שמס ההכנסה שיגבו בחודשים ספטמבר-דצמבר
יתאים לעובדה שבשנה זו תעבדו 4 חודשים בלבד.
(כדי שלא ייגבו יותר מדי מס כשתחזרו לעבודה בספטמבר)

אם אתם עובדים ביותר ממקום עבודה אחד
יש לעשות גם תיאום מס (שמצורף לטופס 101)

באוקטובר

לבדוק בתלוש המשכורת של ספטמבר שבוצעה הפרשה לקרן ההשתלמות
לצורך צבירה מחודשת לקראת השבתון הבא.

אם לא - יש לפנות מיידית למעסיק.

באוקטובר -נובמבר

לבדוק ב-"תלוש השכר" שעודכנו שנות הותק שלכם,
וששנת השבתון עודכנה כשנת ותק.

בנוסף - בדקו שיש ביידכם אישור בכתב על שנת ותק.

במידה ולא - יש לפנות לקרן ההשתלמות לבדיקה.

בנובמבר

לבדוק שקבלתם אישורים לגמולי ההשתלמות שצברתם בשנת השבתון

במידה ולא - יש לפנות למפקח על ההשתלמויות במשרד החינוך.

בדצמבר - ינואר

מענק יובל - על המעסיק להעביר לזכאים מענק יובל עבור שנת השבתון, לכל המאוחר במשכורת דצמבר. (לזכאים למענק יובל)

עד 31.1 בשנה העוקבת

לשלוח קבלות בגין תשלום ביטוח לאומי
לבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, לקבלת החזר.
הכתובת למשלוח: הבנק הבינלאומי הראשון, מחלקת קופ"ג/ קרנות השתלמות למורים, ת"ד 8224 ת"א 6108102.
* ניתן להשתמש בדואר פנימי של הבנק מכל סניף.
** יש לשלוח קבלות מקוריות בלבד. (הקפידו לשמור אצלכם העתקים)