חוברת שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> חשוב לדעת בשבתון > גמול השתלמות לעובדי הוראה

גמול השתלמות לעובדי הוראה

יוצאים לשבתון? הרשמו כאן לקבלת תזכורות ומידע במייל

ד"ש לעובד הוראה - דו"ח השתלמויות לעובד הוראה

חישוב המענק בשנת שבתון

הקישו כאן למעבר לאתר דו"ח ההשתלמות לעובדי הוראה
הקישו על כפתור כניסה
ומלאו את פרטי המשתמש שלכם

לכל עובד הוראה נשלחו קוד משתמש וסיסמה לכתובת הידועה למשרד החינוך מההשתלמות האחרונה.
משתלם שלא קיבל סיסמה או שנתקל בבעיה בשימוש במערכת מוזמן לפנות למוקד התמיכה באינטרנט בטלפון 02-6593339
שעות פעילות: ימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -18:00.

משתלם שמבקש לעדכן את כתובתו מתבקש לפנות למחלקת ההשתלמויות במחוז

 

אישורי גמול השתלמות

אישור גמול השתלמות עבוד תצוגות של יצירות אמנות

אישור גמול השתלמות בעד פרסומים וניקוד לשם קביעת שכר אקוויולנטית בעד פרסומים

גמול כפל תואר

עובד הוראה העונה על התנאים המפורטים בסעיף זה זכאי לגמול כפל תואר בשיעור 8.75 יחידות גמול
בטיפול מחלקות כוח-אדם בהוראה

גמול ביניים

עובד הוראה זכאי לגמול ביניים בשיעור 4 יחידות גמול, אם הוא עונה על אחד התנאים המפורטים להלן, ובתנאי שאינו מקבל גמול כפל תואר (אפשר לזכות בגמול ביניים רק פעם אחת)

גמול תואר שני ושלישי

עובדי הוראה בעלי תואר שני ושלישי (ד"ר) שהוסמכו להוראה בכל דרך שהיא, יקבלו גמול בגובה % 5 מהשכר המשולב לתואר שני ו - % 10 מהשכר המשולב לתואר שלישי. הגמול ייחשב כשכר לצורך קביעת ערך שעה, הפרשות סוציאליות, פיצויי פיטורין ופנסיה וישולם בשורה נפרדת בתלוש.
הערה:
"הסמכה להוראה" לעניין זה היא: רישיון הוראה/הדרכה קבוע, רישיון ייעוץ, תעודת הסמכה או תעודת מורה/גננת/מדריך של"ח על-סמך בחינות מילואים, אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה ממכון מופ"ת.
גמול זה ישולם בהתאם לחלקיות המשרה לרבות חלקיות מעל משרה מלאה.

 

המרת גמולים

מורים שאינם בעלי תעודת הוראה אלא רישיון הוראה קבוע בלבד זכאים לתקרת גמולים של 20 גמולים בלבד.
על מנת להגדיל את תקרת הגמולים ל- 24.75, התקרה לה זכאים בעלי תעודת הוראה (כפל תואר), ניתן לצבור גמולים נוספים ולהמיר בין שישה לשבעה גמולים לכפל תואר.
את ההמרה עושים אצל המפקח על ההשתלמויות או בכוח אדם בהוראה. מדובר בהמרת גמולים רגילים לכפל תואר מבלי ללמוד לתעודת הוראה.