לניוזלטר שבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם


קורסים והשתלמויות
> תקנון האתר

שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם - הפרסום המשתלם !

אם מורים, גננות, יועצים חינוכיים, מנהלי מוסדות חינוך  הם קהל יעד עבורכם - נוכחותם בפורטל חיונית

תנאי השימוש בפורטל שבתון

"אתר-לי" מפעילת הפורטלים "שבתון – הפורטל השלם למורה המשתלם", "m.shabaton.co.il"
"Shabaton.Online" "Morim.OnLine" "Morim.Boutique"

מודיעה כי השימוש בשירותים המוצעים באתר הינו באחריות המשתמש.

יוצרי ומפעילי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, של שימוש במידע או בשירותים שימצאו באתר או שיעשו באמצעותו.

יש לזכור תמיד, כי המידע המפורסם באתר הינו באחריות המוסדות / הגופים המפרסמים.
השימוש במידע שמפורסם באתר הינו באחריות הגולשים, וטעון בדיקה עם המוסדות / הגופים המפרסמים והגורמים הרלוונטים .

האתר מאפשר למוסדות, לארגונים ולמפעילי השתלמויות פרטיים לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על-ידם, ומובהר כי הפרסום הנ"ל וטיב המוצרים או השירותים המוצעים הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין מוצרים או שירותים שירכשו באמצעות האתר או שיפורסמו בו, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם של מוצרים ושירותים הניתנים על-ידי המפרסמים, או בגין הכרה של הקרנות או זכאות לגמול השתלמות.
אתר-לי אינה אחראית לרמה המקצועית של ההשתלמויות המפורסמות באתר, ו / או לתוכנן.

אין זהות בין קורס המוכר ע"י קרן ההשתלמות לצורך השתתפות בתשלום שכר הלימוד לבין קורס המוכר כמקנה גמולי השתלמות או מוכר לאופק חדש / עוז לתמורה ע"י משרד החינוך. נתונים אלה משתנים מעת לעת, ולכן בירור ואימות פרטים אלה הינו באחריות הגולש עם הגורמים הרלוונטים .

אין בסייגים ובאזהרות לעיל כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים על רוכש ו/או משתמש בשירותים המוצעים באתר.
על כל מורה / משתלם לקבל אישור מראש מקרן ההשתלמות, ובמקרה הצורך – מהמפקח על ההשתלמויות במשרד החינוך.

מערכת "אתר-לי" עושה כמיטב יכולתה לאסוף, לרכז, לעבד ולהציג בתוך זמן קצר מידע ונתונים בפני המשתמשים. כל שימוש במידע ובנתונים המתפרסמים טעון בדיקת אימות והחלטה על ידי המשתמש, ונעשה על אחריותו בלבד.
מערכת שבתון אינה ולא תהיה אחראית לכל פגיעה, נזק או הפסד העלולים להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן.


"אתר-לי" תפעל ככל יכולתה לאפשר גישה למידע שבפורטלים שלעיל באופן שוטף ותקין. במקרה שהחברה תיאלץ לבצע פעולות אחזקה ותיקון תקלות, ייעשה הדבר תוך מאמץ להקטין את הפגיעה במשתמש למינימום ההכרחי.
אין החברה (לרבות מי מטעמה) אחראית לזמינות המידע ו\או לליקויים בדרך העברתו.

אתר-לי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יפעל כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר.

"אתר-לי " לא תהיה חייבת ו\או אחראית בין במישרין ובין בעקיפין במתן פיצוי אקראי או באופן מיוחד או פיצוי הנובע כתוצאה משימוש בפורטל ים אותם היא מפעילה.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד ולסמכות השיפוט הייחודית של בתי-המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר שייכות ל - אתר-לי והן כוללות, בין היתר, את כל המידע המתפרסם באתר, העיצוב, קוד המחשב, קבצי טקסט, גרפיקה ומולטימדיה המצויים באתר ועוד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מהתכנים כאמור ללא קבלת הסכמת אתר-לי מראש ובכתב .


השימוש בפורטלים כפוף לתנאים המפורטים לעיל.
כמו כן, השימוש באתר מעיד על הסכמתך לכל התנאים הללו, והסכמתך לויתור על כל טענה או תביעה נגד בעליו של האתר ו / או נגד צוות הכותבים, העורכים או היועצים המשתתפים בעריכתו.

כל שימוש באתר ו / או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

מדיניות הפרטיות בפורטל שבתון

בברכה לשנת לימודים מהנה ופורייה !
צוות "פורטל שבתון"

לפרסום במאגר הקורסים והסדנאות

צלצלו: 035274439

או פנו באמצעות טופס הפנייה