שבתון - קורסים והשתלמויות מורים קורסים  ›המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי - המרכז להורות ומשפחה

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי - המרכז להורות ומשפחה

מקום הלימודים: באר שבע

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי - המרכז להורות ומשפחה
*דואל
*פלאפון
*שם


 מועדי פתיחת קורסים

   מועדי פתיחת קורסים בהמכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי - המרכז להורות ומשפחה

     
31/10/2019 הנחייה פרטנית להורים - לימודי ערב- בבאר שבע       פנו למידע על הקורס 

31/10/2019 הנחיית קבוצות הורים - מסלול יום - בבאר שבע       פנו למידע על הקורס 

03/11/2019 הנחייה פרטנית להורים - לימודי יום - בבאר שבע       פנו למידע על הקורס 

03/11/2019 הנחיית קבוצות הורים - מסלול ערב - בבאר שבע       פנו למידע על הקורס 

03/11/2019 תפקודי למידה – השתלמות 30 שעות - נובמבר 2019 - פנו לברור מועד פתיחה       פנו למידע על הקורס 

02/02/2020 תקשורת במשפחה ובבית הספר – השתלמות 30 שעות - פברואר 2020 - פנו לברור מועד פתיחה       פנו למידע על הקורס 

 

מסלולי לימוד, קורסים והשתלמויות

קורסים - חינוך והוראה

השתלמויות מורים בהיקף 30 שעות, מוכרות לגמול משרד החינוך:
 תפקודי למידה 
תקשורת במשפחה ובבית הספר 
השתלמות להתפתחות אישית ומקצועית למחנכות לגיל הרך במגזר הפרטי


קורסים - גיל רך - חינוך קדם יסודי

השתלמויות מורים בהיקף 30 שעות, מוכרות לגמול משרד החינוך:
 תפקודי למידה 
תקשורת במשפחה ובבית הספר 
השתלמות להתפתחות אישית ומקצועית למחנכות לגיל הרך במגזר הפרטי


קורסים - פיתוח מקצועי למורים

השתלמויות מורים בהיקף 30 שעות, מוכרות לגמול משרד החינוך:
 תפקודי למידה 
תקשורת במשפחה ובבית הספר 
השתלמות להתפתחות אישית ומקצועית למחנכות לגיל הרך במגזר הפרטי


קורסים - הנחיית קבוצות

תכנית הכשרה דו שנתית להנחיית קבוצות הורים
הנחייה פרטנית להורים ליועצים חינוכיים
השתלמויות מורים בהיקף 30 שעות, מוכרות לגמול משרד החינוך:
 תפקודי למידה 
תקשורת במשפחה ובבית הספר 
השתלמות להתפתחות אישית ומקצועית למחנכות לגיל הרך במגזר הפרטי


קורסים - הורות ומשפחה

תכנית הכשרה דו שנתית להנחיית קבוצות הורים
הנחייה פרטנית להורים ליועצים חינוכיים
השתלמויות מורים בהיקף 30 שעות, מוכרות לגמול משרד החינוך:
 תפקודי למידה 
תקשורת במשפחה ובבית הספר 
השתלמות להתפתחות אישית ומקצועית למחנכות לגיל הרך במגזר הפרטי


קורסים - המלצות לומדים

המלצות לומדים - הכשרת מנחי קבוצות הורים
תוכניות לעובדי הוראה, אנשי חינוך, יועצים/ יועצות חינוכיות ואנשי טיפול


*דואל
*פלאפון
*שם