Shabaton - לימודי גישור - בכל הארץ
הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם ללימודים קורסים קורסי גישור, משפט
חפשו קורסים

קורסי גישור, משפט

 למספר הטלפון - אוניברסיטת חיפה    מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה

הפקולטה למשפטים


אוניברסיטת חיפה
 למספר הטלפון - אוניברסיטת בר אילן - בית הספר לחינוך    מועדי פתיחת קורסים - אוניברסיטת בר אילן - בית הספר לחינוך

אוניברסיטת בר אילן - בית ספר לחינוך, היחידה לפיתוח מקצועי

גישור - פיתוח מיומנויות ליישוב סכסוכים וניהול משא ומתן
גישור משפחתי


אוניברסיטת בר אילן - בית הספר לחינוך
 למספר הטלפון - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי    מועדי פתיחת קורסים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

האוניברסיטה העברית - ביה'ס לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

קורס גישור-מיומנויות לניהול ויישוב קונפליקטים (הסמכה לתעודת מגשר )
גישור מתקדם -גישור משפחתי


האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי
 למספר הטלפון - סמינר הקיבוצים -  השתלמויות ולימודי תעודה

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

קורס גישור בסיסי - חדש


סמינר הקיבוצים -  השתלמויות ולימודי תעודה
 למספר הטלפון - מרכז י.נ.ר - ללימודי נישואין ומשפחה

מרכז י.נ.ר - ללימודי נישואין ומשפחה

קורס גישור כללי ומשפחתי
הכשרת טוענות בית דין
גישור בגירושין -  קורס לבוגרות הכשרה בגישור משפחתי


מרכז י.נ.ר - ללימודי נישואין ומשפחה
 למספר הטלפון - אורנים - היחידה ללימודי חוץ

אורנים - היחידה ללימודי חוץ

הכשרת מגשרים


אורנים - היחידה ללימודי חוץ
 למספר הטלפון - מכון אדלר    מועדי פתיחת קורסים - מכון אדלר

מכון אדלר

קורס גישור בשפה מקרבת


מכון אדלר