22/10/2021שבתון - קורסים והשתלמויות מורים פורטל שבתון - קורסים למורים, לגננות ולקהל הרחב

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    חיפוש קורס    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

מכון שכטר למדעי היהדות

מכון שכטר למדעי היהדות

מקום הלימודים:ירושלים

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


יש לי תואר ראשון או לקראת סיומו
מאשר קבלת מידע בדוא"ל ו/או מסרונים ממכון שכטר
אין לי תואר ראשון

תואר שני במדעי היהדות - לימודי ירושלים וארץ ישראל

מכון שכטר למדעי היהדות - תואר שני ביהדות זה שכטר

תואר שני - לימודי ירושלים וארץ ישראל

מסלול לימודי ירושלים וארץ ישראל הייחודי למכון שכטר מאפשר לתלמידים למקד את לימודיהם בתולדות ירושלים ובהיסטוריה ובגיאוגרפיה המורכבת והמרתקת של עיר הקודש ועיר הבירה של מדינת ישראל.

השיעורים והסיורים הרבים חושפים בפני התלמידים את הפנים המגוונות של העיר שהתקדשה לאורך הדורות לבני שלוש הדתות המונותאיסטיות. המסלול כולל קורסים על תולדות העיר, על התפתחות מקומותיה הקדושים העממיים והלאומיים, על מקומה באמנות היהודית והישראלית ועל מעמדה אחרי מלחמת ששת הימים.

בתכנית שלושה דגשים ייחודיים:

 • היכרות מעמיקה עם העיר ירושלים: מיקומו של מכון שכטר בירושלים וקרבתו לאתרים היסטוריים ותרבותיים רבים מאפשרים שילוב של לימודים פורמאליים על ירושלים לתקופותיה עם סיורים בשטח ובאתרים היסטוריים בעיר.
 • המחקר הגיאוגרפי־היסטורי של ארץ ישראל לתקופותיה: הכרת המתודה המחקרית בכלל וייחודיותה של ארץ ישראל כנושא מחקר בפרט. נעמיק בסוגה מחקרית זו באמצעות עיסוק בתקופות, באזורים ובנושאים נבחרים.
 •  ירושלים וארץ ישראל במבט הגותי: שאלת היחס לירושלים וארץ ישראל במחשבה היהודית לדורותיה, ועיון במקורות טקסטואליים קלאסיים ומודרניים, יהודיים ולא-יהודיים, השופכים אור על ארץ ישראל ועל היחס אליה במשך הדורות.

הקורסים בתכנית

קורסי חובה

 •     מחנה מחקר
 •     גיאגרפיה היסטורית של ירושלים
 •     ארץ ישראל וירושלים בהגות היהודית לדורותיה שו"ת

קורסי בחירה

 •     ועשו לי מקדש: מבני פולחן בארץ ישראל בעת העתיקה סמינר
 •     לדעת את ירושלים, לחקור את ירושלים שו"ת
 •     לאומיות, ציונות ותולדות היישוב שו"ת
 •     כלילת יופי: ירושלים באמנות היהודית והישראלית שו"ת
 •     צפת והגליל העליון בראשית העת החדשה שו"ת
 •     ירושלים בין הסהר לצלב שו"ת
 •     זמן קדוש, מקום קדוש: ירושלים כאיקונה שו"ת
 •     פוליטיקה חברה ומרחב בירושלים המודרנית שו"ת
 •     חי צומח דומם: יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית שו"ת
 •     מקדם ומים: יחסים בין-עדתיים בחברה היהודית בארץ ישראל סמינר
 •     סמלי תרבות בירושלים סמינר
 •     חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית שו"ת


תכניות הלימוד לתואר שני מחשבת ישראל

 

החיים בישראל במאה ה-21 מעוררים שאלות דתיות, קיומיות ותרבותיות אודות זהות יהודית, מדינה יהודית ודמוקרטית, צדק חברתי ועוד. העיסוק בסוגיות אלו אינו חדש. ההתמודדות הרעיונית עם שאלות הקיום העמוקות ביותר מצאו ביטוי בהגות היהודית לאורך דורות.

לימודי מחשבת ישראל מבקשים להפגיש את התלמידים עם כיווני המחשבה העיקריים שהתפתחו במהלך הדורות, ובכך לשפר את יכולת הסטודנטים לדון בבעיות אלו, המעסיקות את המחשבה היהודית בימינו. במסגרת זו יושם דגש על הזיקה הקיימת לאורך כל התקופות בין מחשבת ישראל לבין מחשבת העמים, ובין הרעיונות ודפוסי החשיבה המאפיינים את המחשבה היהודית בזמן מסוים לבין המציאות ההיסטורית באותה תקופה. במהלך הלימודים יחשפו התלמידים ליצירות המופת של המחשבה היהודית לדורותיה, וירכשו כלים ומיומנויות לניתוח מקורותיה.

הקורסים בתכנית
 

 •     מבוא למחשבת ישראל בימי הביניים
 •     מבוא למחשבת ישראל בעת החדשה
 •     אשנב למחשבת ישראל בימי הביניים
 •     אשנב למחשבת ישראל בעת החדשה
 •     עיונים במורה נבוכים
 •     סיפורי הזוהר שו"ת
 •     קבלת צפת שו"ת
 •     פילוסופיה של הדת בעת החדשה: עיונים בהאדם והטבע של אהרון דוד גורדון שו"ת
 •     הגותו של אברהם יהושע השל שו"ת

קורסי בחירה

 •     תגובות הגותיות לנצרות במחשבת ישראל: מחז"ל עד עת החדשה
 •     מבוא למחשבה רוחנית יהודית מודרנית שו"ת
 •     ארץ ישראל וירושלים בהגות היהודית לדורותיה שו"ת
 •     הגנוזיס – בין יהדות לנצרות שו"ת
 •     חסידות – מבוא להגות החסידית שו"ת
 •     נתיבים בקריאה בדרשה החסידית כפרקטיקה רוחנית שו"ת
 •     יהדות זמננו: מבוא מחשבתי-תרבותי סמינר
 •     פילוסופיה של דו שיח: הרמן כהן, מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג שו"ת
 •     בין אמונה למשבר – הגות יהודית בספרד שו"ת
 •     מבוא לפמיניזם יהודי שו"ת
 •     טכניקות מיסטיות ביהדות שו"ת
 •     פילוסופיה של ההלכה שו"ת
 •     השיבה למקרא בהגות יהודית מודרנית 

תולדות עם ישראל

לימודי תולדות עם ישראל מבוססים על שילוב בין היכרות עם המקורות וספרות המחקר בתחום לליבון בעיות יסוד הנוגעות לקיום היהודי בעבר ובהווה. הסטודנטים נחשפים למגוון גישות – מסורתיות וחדשניות – ביחס לדרכי ייצוגו של העבר היהודי ומעת לעת גם לשיח המחקרי ההיסטורי הרחב יותר שמסייע לתת הקשר לדיון. 

מטרה מרכזית של הלימודים בתחום היא להציג את המחקר ההיסטורי של התקופות השונות, כמו את הזיכרון ההיסטורי בחברה בת זמננו, כמתפתחים ודינמיים ולדון באופן ביקורתי בעבודותיהם של היסטוריונים בני דורות שונים.

הקורסים בתכנית


קורסי חובה

 •     היסטוריונים ועבודתם שו"ת
 •     ספרות השו"ת כמקור היסטורי שו"ת
 •     תעודות ופרשנותן מימי הביניים שו"ת

קורסי בחירה

 •     מהמרת דת לגירוש: בעיות של זהות יהודית אצל אנוסי ספרד סמינר
 •     תולדות קהילות ספרד וארצות האסלאם בימי הביניים שו"ת
 •     מרבד ללא קסמים שו"ת
 •     לאומיות, ציונות ותולדות היישוב שו"ת
 •     נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית א' שו"ת
 •     נשים יהודיות בפרספקטיבה היסטורית ב' שו"ת
 •     קהילות ארצות האסלאם בעת החדשה שו"ת
 •     מקדם ומים: יחסים בין-עדתיים בחברה היהודית בארץ ישראל סמינר
 •     יהודים ורומאים בין המרידות שו"ת
 •     חברה ותרבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית שו"ת
 •     מבוא להיסטוריה ולחברה היהודית במאה העשרים שו"ת
 •     חי צומח דומם: יצוגיים חזותיים בתרבות הציונית שו"ת
 •     חברת הים התיכון על פי תעודות גניזת קהיר סמינר
 •     המקרא על רקע המזרח הקדום וספרותו שו"ת
 •     יהודי ארה"ב: מאפיינים ותמורות בתחומי דת, חברה ופוליטיקה שו"ת
 •     גרמניה ו-"בעיית היהודים": מוילהלם מאר ועד אושוויץ 


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
04/10/2021 יום פתוח מקוון - בין השעות 10:00–15:00 - בזום       פנו למידע על הקורס 

17/10/2021 קורסים לפיתוח מקצועי מוכרים לשבתון, ולגמול השתלמות תשפ'ב - חלק מהקורסים בלמידה מרחוק - פתיחת שנת הלימודים - אוקטובר 2021       פנו למידע על הקורס 

21/10/2021 השפה ולוח השנה : מסע עם השפה העברית
קורס מקוון 30 שעות מוכר לגמול
      פנו למידע על הקורס 

22/01/2022 השפה הרגש והחוויה: מסע עם השפה העברית
קורס מקוון 30 שעות מוכר לגמול
      פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


יש לי תואר ראשון או לקראת סיומו
מאשר קבלת מידע בדוא"ל ו/או מסרונים ממכון שכטר
אין לי תואר ראשון