שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם

הפורטל השלם למשתלםקורסים וסדנאות אבחון, ייעוץ ופסיכולוגיה

חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

קורסי אבחון, ייעוץ ופסיכולוגיה

נתניה

לקבלת מידע ויעוץ אישי
שלחו פרטים

חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו - תואר ראשון במדעי ההתנהגות - חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

לימודי תואר שני - חברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

 

בית הספר לחברה ואמנויות - הקריה האקדמית אונו

מקיים לימודים ייחודיים בתחומי מדעי ההתנהגות, מדעי החברה ומקצועות הטיפול באמנויות, המכוונים לצרכי החברה של היום. 

אנשי סגל ההוראה, ההנהלה והסטודנטים מייצרים מידי יום שינוי ושיפור באמצעות כוחן המרפא של האמנויות. 

הבוגרים משתלבים בתחומים מגוונים:

 • טיפול,

 • ​חינוך,

 • ​שיקום והובלה חברתית וקהילתית,

והופכים לכוח מניע של שינוי וריפוי בחברה הישראלית.

 

תואר ראשון במדעי ההתנהגות במסלול אמנותי-יצירתי

תכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי ההתנהגות במסלול אמנותי-יצירתי נבנתה מתוך ההבנה של הקשר המיוחד בין מדעי ההתנהגות והאמנויות ותוך בחינת יחסי הגומלין בינן לבין התנהגות הפרט, החברה והתרבות.

התוכנית עוסקת בהתנהגות האדם, כפי שהיא באה לידי ביטוי במישור הפרט (בפסיכולוגיה), במישור החברה (סוציולוגיה) ובמישור התרבות (אנתרופולוגיה), בד בבד עם קורסים עיוניים ומעשיים באמנויות.
האמנות, לסוגיה, נותנת לבני האדם את הכלים הייחודיים להתמודדות עם רגשות וחוויות, אשר הצטמצמו בתהליך ההתפתחות. השאיפה להבין ולהעביר רגשות וחוויות, היא מרכיב בסיסי של רפרטואר ההתנהגות האנושית. הסוציולוגים והאנתרופולוגים גילו כי דינאמיקה זו פועלת גם ברמה החברתית והשימוש באמנויות למטרות אלה, מאפיין כל חברה ביקום, מהאדם הקדמון, שצייר על קירות מערתו, עד לאמנות של שנות האלפיים. האמנות משפיעה על הדרך, בה חברה מתייחסת לנושאים כגון: מלחמה, עוני, סביבה, יחסים בין המינים ובין קבוצות. במקביל גם האמנות, אלו העוסקים בה ועמדותיהם מושפעים על ידי החברה.

השילוב של לימודים עיוניים ומעשיים באמנויות עם מדעי ההתנהגות, ובכלל זה פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, יוצר תמהיל ייחודי, המעניק לבוגרים את הכלים היצירתיים לדון בנושאים, לחקור ולנתח אותם ולפעול ליישומם, תוך מסע אקדמי, חוויתי וייחודי של צמיחה אישית והתפתחות מקצועית, על מנת ליצור תרומה משמעותית ליחיד ולחברה.

 

תנאי רישום/קבלה:

 • תעודת בגרות מלאה ממשרד החינוך והתרבות או תעודה שוות ערך (מכינה קדם אקדמית, תעודת בגרות מחו"ל וכיו"ב).
 • ציון נדרש בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית / בבחינת אמי"ר (בחינת מיון באנגלית).
 • ציון נדרש בבחינת יע"ל (בחינת ידע בעברית) למועמד שנבחן בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאיננה עברית ו/או בביה"ס התיכון בו למד המועמד ששפת ההוראה בו אינה עברית, ו/או למועמד שפטור מן הבחינה הפסיכומטרית.
 • קיימים תנאי קבלה ייחודיים לאוכלוסיות מיוחדות (מי שגילו/ה עולה על 30, מורים/ות בכירים/ות, אחים/ות מוסמכים/ות, הנדסאים/ות, בוגרי מכינה קדם אקדמית) ועוד.
 • עמידה בבחינה הפסיכומטרית ברמה הנדרשת על ידי התוכנית המבוקשת. סף הקבלה המינימאלי למכללה הינו ציון פסיכומטרי 550.
 • קבלה חריגה - ראש התוכנית ישקול ויחליט על קבלה/דחייה של מועמדים חריגים (שאינם עומדים בתנאי הקבלה הרגילים).

 

משך הלימודים

3 שנות לימוד, 6 סמסטרים.

 

סוג התואר:

B.A תואר ראשון במדעי ההתנהגות
 


 

 

מעוניינים במידע נוסף ? פנו אלינו לייעוץ ולהתאמה אישית