הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
בית ברל – בית הספר להשתלמויות

בית ברל – בית הספר להשתלמויות

מקום הלימודים:שבתון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


מרכז "קשת" לפיתוח מקצועי ולימודי תעודה.

 מגוון  תכניות וקורסים להרחבת הידע וארגז הכלים בתחומים של חינוך חברה וקהילה. הקורסים מותאמים  לעובדי הוראה ולקהל הרחב.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לייעוץ ולהתאמה אישית באמצעות טופס הפנייה בדף זה

אשכול תכניות לאנשי חינוך בדרגות 9-7: מורה יוזם, מורה חוקר, מורה חונך, רכזי הערכה

קורסים, השתלמויות ותכניות לימודים


לראות, להסתכל, להתבונן - סביבות למידה ממבט מעצים 

בעידן החזותי יש לשים דגש על פיתוח האוריינות החזותית אצל התלמידים בתהליכי הוראה-למידה. הבנת השפה החזותית מייצרת משמעות מתמונות תוך הבנה ופיתוח של יכולת הסתכלות ופיענוח של דימוי.

המושג "אוריינות חזותית" מייצג תפיסה חינוכית לפיה השימוש באלמנטים חזותיים מפתח את יכולת החשיבה והאישיות של הלומד. בנוסף, מאפשרות מיומנויות באוריינות חזותית להציג בפני הלומדים גישות ייחודיות להבנת יחידות הוראה מורכבות בהם מובנות המסר חשובה במידה שווה לתוצאה האסתטית. 

קורס זה יאפשר רכישת כלים ומיומנויות בתחום האוריינות החזותית לפיתוח היכולת ליצירת זיקות בין רציונל חינוכי לבין עיצוב סביבות למידה. 

תהליכי הלמידה מתנהלים בהתייחס לשלושה צירים מרכזיים: ראיה, הסתכלות והתבוננות. זאת מתוך הבנה כי לכל מושג מאפיינים שונים המייחדים את התהליכים הנלווים אליו.

מטרות ההשתלמות:

 • פיתוח מערכת של שיקולי דעת פדגוגיים ועיצוביים בתכנון ובעיצוב סביבות למידה
 • בחינה וגיבוש תפיסת התפקיד של סביבות למידה בניהול הכיתה וביישום למידה והוראה משמעותיות (המורה השלישי)
 • העמקת עולם הידע האקדמי, המתודות, הכלים והמיומנויות לניתוח סביבות למידה בדגש על תפקודי הלומד והמלמד 
 • הקניית כלים לניתוח עיצובי-פדגוגי של סביבות למידה
 • גיבוש קריטריונים לניתוח בסביבות למידה והשפעתם על תפקודי הלומד והמלמד
 • חשיפה והתנסות בכלים טכנולוגיים

התכנית במימון משרד החינוך.

הקורס מיועד למורים שלמדו במסגרת הקורס "סביבות מעוררות השראה" והוא מבוסס על מתווה של קורסים לפיתוח מקצועי של הדרגות הגבוהות.

היקף: 120 ש"א (60 ש"א בכל שנה) 

 

החופש לנוע על הציר שבין הוראה / הנחיה / הדרכה 

הנחת היסוד היא כי התפתחותו של האדם נמצאת בדיאלוג מתמיד של האני הפנימי שלו: המתבונן, החש, המרגיש, החושב עם האני  האומר, המדריך, המוביל, העושה.

הקורס לפיתוח מיומנויות מתקדמות של המורה, יאפשר לו לחוות את מלוא יכולותיו הפנימיות והמעשיות, ולנוע בחופשיות בין שלושת תפקידיו: הוראה – הדרכה – והנחיה.

הקורס יאפשר להימצא במרחב של חקירה מתמדת של המורה את עצמו, ועצמו עם זולתו, ואת הקבוצה העובדת כמיכל בו מתרחשים תהליכים מודעים ובלתי מודעים המסייעים או בולמים תהליכי למידה.
מרחב זה אמור לסייע למורה להיות יותר קומוניקטיבי עם עצמו (רצונותיו, יכולותיו, חולשותיו), וקומוניקטיבי עם האחרים בסביבתו – ליצירה של שותפות, הדדיות ואינטימיות.

בתהליך מקביל -  מתוך תהליך הכרות מעמיק זה – יוכל המורה לפתח מיומנויות לעבודה עם תלמידיו, לגדלם כבוגרים בעלי מודעות עצמית, המכירים ואחראיים לעולמם הפנימי ולביטויו בעולמם החיצוני: בתוך תהליכי הלמידה, העשייה ובניית מערכות יחסים בינם לבין זולתם.

מטרות הקורס:

 • לבנות תפישה של הכתה כקבוצה חוקרת.
 • לבנות זהות מקצועית רחבה יותר המשלבת הוראה – הדרכה – והנחיה.
 • לחוות, לזהות ולהבין תהליכים קבוצתיים תוך כדי התרחשותם ב"כאן ועכשיו".
 • לייצר קשר בין עולם התוכן לתהליכים.
 • להרחיב את הידע התיאורטי של עולם הקבוצות מתחומי הפסיכולוגיה והסוציולוגיה.
 • לשכלל מיומנויות ההנחיה וההדרכה של המורה.
 • יצירת זהות אישית של המורה כמנחה.
 • ליווי והדרכה של המורה כמדריך ומנחה בכיתה.

בקורס נקיים עבודה התנסותית חווייתית משולבת עם ידע תיאורטי מעולם הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והחינוך.
הנחיית עמיתים, ניתוח מקרים מהשטח, הדרכה פסיכודינאמית.

הקורס מוכר לדרגות הגבוהות (7 - 9) ונמשך שנתיים.

היקף הקורס: 120 ש"א (60 ש"א בכל שנה)

 

 

הכשרת חונכים ומלווים, דרגות 7 - 8

מוכר לאופק חדש ולעוז לתמורה; לימודי תעודה למורים וגננות

תכנית דו-שנתית להכשרת חונכים ומלווים מומחים. הכניסה להוראה מאופיינת בהתמודדויות מקצועיות פדגוגיות ורגשיות שיש להעניק להן סיוע בתמיכה בקמפוס וחניכה פעילה בגן ובביה"ס.

החונכים [בשנת הסטאז'] והמלווים [בשנים א-ב לאחר הסטאז'] מסייעים בקליטה מיטבית ונדרשים לידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא אף בתחום הדרכת מורים וגננות מתחילים.

התכנית מעצימה את הלומדים בתחום ההוראה ומקנה מיומנויות לליווי עמיתים.

נושאים עיקריים בתכנית

 • עולמו של המורה/גננת מתחילים
 • כישורי הנחיה והיוועצות
 • הערכה והעצמה
 • התמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים
 • Supervision אישי וניתוח אירועי הדרכה

קריטריונים וכישורים הנדרשים להשתתפות בקורס

 • תואר ראשון (B.A+תעודת הוראה/B.Ed ממוסד מוכר).
 • ותק של חמש שנים לפחות בהוראה.
 • המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים.
 • ראיון קבלה לבחינת התאמתו של עובד ההוראה לתפקיד חונכות/ליווי לעובד הוראה חדש.
 • התנסות כלשהי בחונכות או בליווי במקביל לשנת הלימודים.
 • עובדי הוראה הזקוקים לפיתוח מקצועי לדרגה 9 ולא למדו מעולם קורס חונכים - קורס זה נחשב לפיתוח מקצועי לדרגה 9.

התכנית במימון משרד החינוך.

תעודה

מסיימי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת מורה חונך מלווה מומחה מטעם משרד החינוך והמכללה האקדמית בית ברל.

היקף:

150 שעות (5 ש"ש) - תכנית דו-שנתית 

הכשרת רכז הערכה בית ספרי

אופק חדש; לימודי תעודה 


מעוניין/ת להוביל שינוי? רוצה להיות דמות מרכזית בתהליכי פיתוח ושיפור בית הספר?
סקרן/ית להבין כיצד הערכה היא כלי ללמידה, להתפתחות ולהצלחות? התכנית להכשרת רכזי הערכה – תסלול את דרכך לשם.

התכנית להכשרת רכז הערכה בית ספרי היא תכנית דו-שנתית על-פי דרישות הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). התכנית מיועדת לבעלי תואר שני ועוסקת בהיבטים התיאורטיים והיישומיים של מדידה והערכה בבית הספר.

תפקידו של רכז ההערכה להטמיע ולטפח תרבות של "הערכה לשם למידה" בבית הספר, ולרכז את מערך ההערכה הבית ספרי במגוון היבטים:

 • הערכת לומדים
 • הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים
 • הערכת אקלים בית הספר
 • הפקת דוחות ממאגרי מידע בית-ספריים וחיצוניים
 • שימוש מושכל בממצאי הערכה לצורך שיפור וקידום תהליכים חינוכיים, ועוד.

במהלך לימודי השנה השנייה יתקיים פרקטיקום שילווה בסמינריון יישומי.

תנאי קבלה

 • תואר שני (או במהלכו)
 • תעודת הוראה
 • חמש שנות ניסיון בהוראה
 • המלצת מנהל ביה"ס (מומלץ)
 • ראיון קבלה (על פי החלטת ראש התכנית)
 •  דרישות קדם: סטטיסטיקה תיאורית או שיטות מחקר כמותיות. 

נושאים עיקריים בתכנית

 • הערכת למידה ולומדים
 • הערכת תכניות ופרויקטים חינוכיים
 • הערכה בית ספרית
 • מדידה בחינוך
 • הובלת צוות ותהליכי שינוי בארגון

היקף:

260  שעות (9.5 ש"ש) במשך שנתיים

בכל שנה יינתן קורס אחד במתכונת מקוונת (למידה מרחוק) 

תעודה וגמול

 • התכנית מעניקה גמול השתלמות ומוכרת לאופק חדש (60 שעות בכל שנה מוכרות לדרגות 6-2 ו-75 שעות בכל שנה לדרגות 9-7).
 • עובדי הוראה יכולים לקבל החזר שכר לימוד בהתאם לזכאותם.
 • בוגרי התכנית שיעמדו בכל המטלות יקבלו תעודת רכז הערכה בית ספרי מטעם המכללה האקדמית בית ברל, ויקבלו כתב מינוי ממשרד החינוך לאחר שימונו לתפקיד על ידי מנהל/ת בית הספר.


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
26/09/2020 פתיחת שנת הלימודים תשפ'א - מגוון מסלולי תואר שני / הסבת אקדמאים / לימודי חינוך והוראה / אופק חדש       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי