הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
בית ברל - המכללה האקדמית

בית ברל - המכללה האקדמית

מקום הלימודים:שבתון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


תואר שני M.Ed. בהוראה ולמידה: שפות*

המכללה האקדמית בית ברל - בית הספר לחינוך

תכנית הלימודים כוללת 21 ש"ש במשך שנתיים'
יום או יומיים בשבוע

רכישת שפה היא תהליך מורכב וממושך, שבמהלכו התלמיד רוכש את הכשירות הלשונית ומפנים אותה.
התכנית מספקת השכלה רחבה בתחום הידע השפתי: למידתו, הוראתו ויישומו, בין היתר על ידי שיעורים המועברים בשלוש השפות השונות בהן מתמקדת התכנית: ערבית, עברית ואנגלית.
בכך, מציידת התכנית את המורים לשפות בכלים ובמיומנויות חשובים שיסייעו להם לחזק את הידע השפתי בקרב כלל התלמידים.

אוכלוסיית יעד:

 • סטודנטים ערבים רב-לשוניים, שהערבית היא שפתם הראשונה והם בעלי שליטה טובה גם בשפות עברית ואנגלית.
 • התכנית פתוחה גם למועמדים אשר השפה הערבית אינה שפתם הראשונה, אך שליטתם בערבית היא ברמה אקדמית גבוהה.

מטרת התכנית:

לטפח מומחים בתחום הוראת השפה לתלמידים בגילאים שונים, באמצעות הרחבת בסיס הידע בתהליכי למידה ואסטרטגיות הוראה.

מבנה התכנית:

 • לימודי תשתית (4 ש"ש):
  • שפה וחשיבה
  • הוראת שפה בסביבה מתוקשבת
  • שיטות מחקר.
 • מקבץ שפתי (12 ש"ש):
  • שפה בהקשרים חברתיים ותרבותיים:
   • נוף לשוני
   • התפתחות הכשירות האוריינית
   • שונות לשונית ושונות תרבותית ומה שביניהן
   • שפה בעידן הגלובליזציה
   • הרפרטואר הלשוני הערבי בקרב דוברי הערבית בישראל
   • פרגמאטיקה,
   • סוגיות בבלשנות השוואתית
   • התפתחות הלשון.
  • למידה והוראה:
   • חובה
    • אסטרטגיות בהוראה ובלמידה: שפת אם ושפות נוספות
    • תכניות לימודים בשפה והערכתן
    • הוראת שפות לתלמידים ליקויי למידה
    • סמינריון.
   • בחירה
    • סוגיות בהערכת ידע לשוני ותרבותי
    • המורה כחוקר וכמבקר לשוני
    • מודלים של חינוך דו-לשוני
    • הוראת שפות ללומדים צעירים.
  • מקבץ שפתי ייחודי (4 ש"ש התמחות):
   • ערבית, עברית ואנגלית.
  • סדנת הנחיה לכתיבת עבודת גמר יישומית (1 ש"ש)
  • עבודת גמר יישומית

למסיימי התכנית יוענק תואר שני M.Ed. בהוראה ולמידה: שפות*.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 פתיחת שנת הלימודים תשפ'א - מגוון מסלולי תואר שני / הסבת אקדמאים / לימודי חינוך והוראה / אופק חדש       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי