שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם

הפורטל השלם למשתלםקורסים וסדנאות חינוך והוראה

בית ברל - המכללה האקדמית - קורסי חינוך והוראה

שבתון

צרו קשר
עם נציג המוסד

בית ברל - המכללה האקדמית - תואר שני בתכנון לימודים והערכה


מצא אותנו ב-Google+

המכללה האקדמית בית ברל

המכללה האקדמית בית ברל היא מוסד אקדמי רב תחומי להשכלה גבוהה השוכן בקמפוס ירוק ורחב ידיים באזור השרון. המכללה מציעה מגוון תכניות לימוד לתואר ראשון ושני ולימודי תעודה בתחומי החינוך וההוראה, באמנות ובתחומים מקצועיים הנסמכים על מדעי הרוח, מדעי החברה וההתנהגות ומדעי הסביבה. תכניות הלימודים המגוונות והגמישות מאפשרות התאמה לצורכי הלומדים ומבטיחות את הצלחת הבוגרים והשתלבותם בעולם העשייה החינוכית, התרבותית והאמנותית בארץ. במכללה לומדים כ- 10,200 סטודנטים וסגל המכללה מונה כשבע מאות וחמישים מרצים הפעילים בכל תחומי ההוראה והמחקר.

במכללה האקדמית בית ברל מוצעים מספר מסלולים לתואר שני M.Ed:

הכשרת (הסבת) אקדמאים להוראה במגוון מסלולים - לכל הגילאים*

 

הכשרת אקדמאים להוראה - מכללת בית ברל - מסלול ערב

חדש - נפתח גם מסלול לימודי ערב*

אנחנו המכללה לחינוך היחידה שמציעה תכנית זו !

אנו מודעים לקושי של אנשים עובדים לפנות ימי עבודה בכדי להגשים חלום ולרכוש תעודת הוראה, מיומנות וניסיון. מתוך רצון להיענות לקושי זה אנו מציעים מסלול לימודי ערב אותו ניתן לסיים בשנת לימודים אחת*.

לפרטים על הכשרת אקדמאים להוראה 

 

 

תואר שני M.Teach "מוסמך בהוראה" למסלול העל-יסודי

תואר שני ותעודת הוראה בשנתיים !


אודות התכנית:
תכנית ה- M.Teach. היא תכנית חדשנית המיועדת להכשיר מורים ומחנכים בעלי כישורים אקדמיים ומקצועיים גבוהים להשתלבות במערכת החינוך. התכנית היא דו-שנתית, בעלת תכנים מאתגרים ומיועדת לבעלי תואר ראשון בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים ומדעי החיים. הסטודנטים המתקבלים לתכנית זכאים למלגות שכ"ל ומלגות קיום. לבוגרי התכנית מוענקים תואר שני ותעודת הוראה לביה"ס העל יסודי.

תכנית הלימודים:

התכנית מתמקדת בשלושה צירים מרכזיים:

 • יסודות ההוראה: למידה וחשיבה, תכנון והערכה .
 • היבטים חברתיים בעבודת המורה: שונות ושוויון, חברה וקהילה.
 • היבטיה הערכיים של ההוראה: פרופסיה ואתיקה, אסתטיקה וחינוך.

למי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (B.A., B.Sc., B.Ed.) בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעים מדויקים ומדעי החיים.

הטבות מיוחדות:

סטודנטים שיתקבלו לתכנית זכאים להטבות מיוחדות**:

 • מלגת קיום בסך 10,000 ₪ בכל אחת משתי שנות הלימוד.
 • הלוואה מותנית בסך 11,500 ₪ לכל שנת לימודים למימון שכר הלימוד (ההלוואה תהפוך למענק בהתניה של שנתיים הוראה לכל שנת הלוואה).
 • ההפרש בין סכום ההלוואה המותנית ובין גובה שכר הלימוד ימומן על ידי הסטודנט.

תנאי קבלה:

 • בעלי תואר ראשון בציון 80 לפחות ממוסד אקדמי מוכר.
 • ידע באנגלית ברמת פטור משש השנים האחרונות.
 • עמידה בראיון קבלה.
 • סטודנטים בעלי רקע חלקי יידרשו לעמוד בהצלחה בלימודי השלמה, לרבות השלמות בתחום הדיסציפלינארי.

היקף הלימודים ומועדם:
הלימודים מתקיימים במשך שנתיים במתכונת של יומיים בשבוע בהיקף כולל של 33 ש"ש וכוללים עבודה מעשית.

למסיימי התכנית יוענק:

 • תואר שני מוסמך בהוראה - M.Teach (ללא תזה).
 • תעודת הוראה לביה"ס העל יסודי.

מועדי פתיחה:
אוקטובר.

* התכנית אושרה לפרסום ולרישום ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
** בכפוף לתקנות משרד החינוך ותקנון שכר הלימוד של המכללה.

 

תואר שני .M.Ed בתכנון לימודים והערכה

אודות התכנית:
התכנית לתואר שני (.M.Ed) בהערכה ותכנון לימודים הינה תכנית ייחודית וחדשנית, הראשונה מסוגה בארץ, המשלבת באופן תיאורטי ויישומי הערכה ותכנון לימודים בתהליך ההוראה והלמידה. חשיבות התכנית נגזרת מעליית חשיבותם של סטנדרטים וממקומה המתעצם של הערכה החינוכית ברמת הפרט, בית הספר ומערכת החינוך בכלל. התכנית כוללת גם הכשרה לרכזי הערכה בית ספריים.

התכנית קיבלה את אישור המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) לפתיחת מסלול מחקרי עם תזה החל משנת הלימודים תשע"ה.
מסלול לימודים זה מסתיים במחקר אקדמי מקיף, תוך קבלת הנחיה פרטית ממיטב המרצים בתכנית, וכתיבת עבודת תזה המאפשרת אופק אקדמי ואפשרות להמשך לימודים לקראת דוקטורט.
*בתכנית זו מעניקה המכללה  25% הנחה משכר הלימוד לשנה הראשונה לנרשמים.


רכז הערכה בית ספרי - תפקיד חדש במערכת החינוך:
תפקיד רכז הערכה בית ספרי הינו תפקיד חדש במערכת החינוך. בהגדרת התפקיד נקבע כי הרכז יהיה הסמכות המקצועית בתחומי המדידה וההערכה בבית הספר וישמש כאיש הקשר בין בית הספר לבין גורמי הערכה חיצוניים. בהסכם הרפורמה "אופק חדש" אושר גמול תפקיד בהיקף של 6% לרכזי הערכה של בתי ספר שהצטרפו לרפורמה.

יתרונות התכנית:

 • שדרוג מעמדם האקדמי והמקצועי של מורים ומחנכים.
 • פתיחת מגוון אפשרויות להשתלבות במערכת החינוך בתחומים של ריכוז פדגוגי, פיתוח תכניות לימודים, הדרכה ופיתוח מקצועי של סגל הוראה, ייעוץ למערכות חינוך וליווי מסגרות חינוכיות בתהליכי שינוי.
 • הכשרת מורים לתפקיד רכזי הערכה בית ספריים שתפקידם לרכז ולהטמיע את תרבות ההערכה בבית הספר, ולשמש גורם מקשר בין בית הספר לבין גורמי הערכה חיצוניים.
 • התכנית מנוהלת ומבוצעת על ידי סגל בכיר בעל מוניטין אקדמי וניסיון רב בשדה החינוך.

תכנית הלימודים:
תכנית הלימודים מורכבת מלימודי תשתית, מלימודים עיוניים ויישומיים, מהתנסות מודרכת (פרקטיקום) וכוללת גם ביצוע פרויקט גמר.

תנאי קבלה:

 • תואר ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות או תואר שני.
 • תעודת הוראה או תעודת עובד חינוך.
 • ניסיון בעבודה במערכת החינוך במשך שלוש שנים לפחות.
 • שתי המלצות מקצועיות.
 • עמידה בריאיון קבלה.

תנאי קדם נוספים:

 • ציון בינוני עד גבוה באנגלית בתואר הראשון.
 • קורס סטטיסטיקה תיאורית בציון 80 לפחות.
 • מועמדים שאינם עומדים בדרישות אלה יידרשו ללמוד את קורסים אלה לפני תחילת הלימודים ו/או בסמסטר הראשון של לימודיהם.

למסיימי התכנית יוענק:

 • תואר מוסמך בחינוך (M.Ed.).
 • תעודת רכז הערכה בית ספרי של הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה).

מועדי פתיחה:
אוקטובר.

היקף הלימודים ומועדם:
הלימודים נמשכים שנתיים.
יום לימודים 1 בשבוע בלבד, יום רביעי בין 8:30 – 18:00.

* התכנית קיבלה הסמכה זמנית על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

תואר שני M.Ed. בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

חדש וייחודי בבית ברל !

תכנית לימודים בהיקף כולל של 21 ש"ש, יומיים בשבוע, במשך שנתיים
לקראת תואר שני (M.Ed.) בקידום נוער בסיכון ובמצוקה*.

נוער בסיכון צומח בכל הקשר חברתי – בקרב יהודים וערבים, אצל חרדים, דתיים וחילוניים, בין עולים ומהגרים ובקרב ותיקים, בין עשירים ובין עניים, ובעיקר בשכבות מקופחות ובמצוקה. כיום מוערכת אוכלוסיית הילדים והנוער בסיכון ובמצוקה במאות אלפים.

תכנית הלימודים מיועדת לעובדים עם נוער בסיכון ובמצוקה.
התכנית עונה על הצורך של השדה המקצועי באנשי מקצוע בכירים ויוצרת מסגרת לימודים אקדמית מתקדמת בתחום לימודי נוער בסיכון ובמצוקה.
התכנית מעמיקה ומרחיבה את הידע של העוסקים בעבודה חינוכית-סוציאלית עם נוער בסיכון ונוער מנותק, לתחומים של ניהול, הנחיה והדרכה מקצועית בתחום.
הלימודים מקנים תואר שני M.Ed. בקידום נוער בסיכון ובמצוקה*.

למי מיועדת התכנית?

 • לבוגרי תואר ראשון בקידום נוער ובחינוך בלתי פורמלי.
 • לבוגרי תואר ראשון בתחומים: עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה ופסיכולוגיה העובדים עם נוער בסיכון במסגרות חינוך או רווחה.

מטרות התכנית

 • להכשיר את הלומדים לתפקידים בכירים, כמנחים ומדריכים מקצועיים בתחום של עבודה עם אוכלוסיות מגוונות של נוער בסיכון ובמצוקה במערכות החינוך והרווחה, כמעצבי מדיניות וכמועמדים לניהול יחידות לקידום נוער.
 • להעמיק את הידע התיאורטי והמקצועי ולהרחיב את השכלתם של העוסקים בקידום של נוער בסיכון ובמצוקה ובשיקומו.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים כוללת קורסים ועבודת גמר (פרויקט).
בין הקורסים הנבחרים:

 • קורסי תשתית
  כדוגמת "נוער בסיכון בישראל: הגדרות, אפיונים, ממדים וטיפול"
  ו"אתיקה של העבודה החינוכית-טיפולית עם נוער".
 • קורסים בנושאי מדיניות ומנהיגות
  כדוגמת "מדיניות חברתית בתחום החינוך והרווחה של נוער בסיכון ובמצוקה מקבוצות אוכלוסיה שונות".
 • קורסים בנושאי מיומנויות בעבודה עם נוער בסיכון וניהולה,
  כדוגמת "ניהול עבודת צוות"
  ו-"תיאוריות וגישות בהדרכת עובדים".

* התכנית קיבלה הסמכה זמנית לקבלת התואר מהמועצה להשכלה גבוהה.


 

 

מעוניינים במידע נוסף ? פנו אלינו לייעוץ ולהתאמה אישית