הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
בית ברל - המכללה האקדמית

בית ברל - המכללה האקדמית

מקום הלימודים:שבתון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


המכללה האקדמית בית ברל - בית הספר לחינוך

מסלולים בתחום ניהול ומנהל חינוכי

תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

אודות התכנית:

התכנית מיועדת לאנשי חינוך המבקשים להתקדם לתפקידי ניהול ולמנהלים. התכנית שמה דגש על פיתוח מנהל בית הספר כמנהיג חינוכי, הרואה ומממש אפשרויות חדשות, כמו גם על הקניית הבנות ומיומנויות חיוניות לניהול בית ספר.

מטרת התכנית:
מטרת התכנית לסייע לאנשי חינוך המבקשים להיות מנהלי בתי ספר לפתח יכולת לשיקול דעת פדגוגי -אסטרטגי – להגדיר מטרות חינוכיות ולהתאים להן אמצעים. מנהל בית ספר, על פי תפישת התכנית, הוא לא רק מי שיודע לנהל ביעילות את בית ספרו, אלא גם להנהיג אותו – להגדיר לו מטרות על בסיס השקפת עולם חינוכית מעמיקה ולהמציא את האמצעים הדרושים להשגתן. התכנית תסייע ללומדים לגבש השקפת עולם חינוכית וזהות מקצועית ותקנה להם כלים חיוניים לניהול בית ספר.

למי מיועדת התכנית?
לאנשי חינוך המבקשים להתקדם לתפקידי ניהול ולמנהלים.

תנאי קבלה:

  • תואר אקדמי ראשון בציון ממוצע של 80 לפחות ותעודת הוראה.
  • בעלי ניסיון של שלוש שנים בעבודה חינוכית.
  • שליטה באנגלית.
  • עמידה בריאיון קבלה.

תכנית הלימודים:

הקורסים בתכנית הלימודים מחולקים לארבע קטגוריות:

  • מטרות - פיתוח השקפת עולם חינוכית שממנה ניתן לגזור מטרות.
  • מצב - העמקת ההיכרות של הלומדים את הסביבה הלוקלית-גלובלית שבה הם פועלים.
  • אמצעים – העמקת ההיכרות של הלומדים עם יסודות הסביבה החינוכית.
  • מיומנויות - הקניית כלים לניהול ופיתוח בית הספר.

היקף הלימודים ומועדם:
תכנית הלימודים כוללת 21 שעות במשך שנתיים
יום לימודים 1 בשבוע בלבד, יום רביעי בין 8:30 – 18:00.

למסיימי התכנית יוענק:
תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.

מועדי פתיחה:
אוקטובר.

* התכנית אושרה לפרסום ולהרשמה על יד המועצה להשכלה גבוהה.

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי