שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              27/11/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

מקום הלימודים:צומת אחים באזור השפלה, רכבת מגיעה עד למכללה, למידה מרחוק

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


המכללה האקדמית אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי

המכללה האדקמית אחוה - השתלמויות מורים

קורסים במסגרת אופק חדש

השתלמות סגנים – שנה א'

מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש


בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד החינוך "תפיסת תפקיד המנהל ב"אופק חדש, עיסוקם המרכז של מנהל בית הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות.


תיאור הקורס:

"הפיתוח המקצועי של סגן המנהל יתמקד בהבניה של זהות מקצועית, בעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי כמנהיג וכמוביל פדגוגי השותף לעבודת המנהל. תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בבניית תחושה של מסוגלות עצמית והעצמה, על מנת לעצב את התפיסות והציפיות שלהם ביחס להגדרת התפקיד כדי למלא את הביצועים ואת התפקודים הנגזרים מדרישות התפקיד, וכן את זיקות הגומלין שלהם עם המנהלים".


מטרות הקורס:

 

 • פיתוח הזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף לתהליכים הפדגוגיים והאחרים בביה"ס.
 • יצירת משמעות אישית בתפקיד (עיצוב "תפיסת התפקיד")
 • הרחבת הידע והמיומנויות בהיבט ניהולי ומנהיגותי בשילוב כשרים ומיומנויות פדגוגיות המקדמים את התפקידים הנדרשים של הסגן המנהל.

נושאי הלימודים:

 • הכרות, אמנת השתלמות, תעודת זהות ראשונית של סגן מנהל
 • מה בין הגדרות תפקיד, תפיסת תפקיד וזהות בתפקיד
 • זהות אישית וזהות מקצועית.. תהליכי הגיבוש של הזהות המקצועית
 • מיומנויות בניהול: הקשבה, משוב, מנהיגות עצמית
 • מהי מנהיגות פדגוגית, כיצד בונים אותה? מנהיגות פדגוגית הממוקדת בהוראה ולמידה משמעותיים וממוקדי פרט
 • בניה וכתיבה של תכנית עבודה
 • ניהול מבוסס נתונים
 • הובלת מהלך פדגוגי בביה"ס: מרעיון ליישום
 • למידה משמעותית: מהוראה להנחיה
 • תפקודי לומד במאה ה 21 ויישומם בתכנית עבודה פדגוגית
 • עבודת צוות: כיצד בונים "צוות מצליח"
 • הל"ה: הערכת מורים ובעלי תפקידים: כלי להערכת סגני מנהלים
 • הל"ה: הכלי להערכת מורים: תצפית בשיעור, משוב מקדם למידה, הערכה לאחר תצפית: ראיות תומכות
 • שעות פרטניות: ניצול מיטבי של  משאב השעות הפרטניות
 • הובלת שינוי והתמודדות עם התנגדויות


קהל יעד:

סגני מנהלים שנה א' במתווה אופק חדש.


היקף הקורס:

שנתי
היקף שעות: 70
מס' מפגשים: 15

סגני מנהלים שנה שניה ואילך במתווה אופק חדש


תכנית לפיתוח מקצועי של סגני מנהלים במתווה אופק חדש שנה ב' ואילך.
רפורמת "אופק חדש" מרחיבה ומבנה מחדש את תפקיד סגן מנהל בית הספר. ב"תפקיד החדש" מהווה סגן המנהל שותף מרכזי למנהל בית הספר להובלה וניהול הנושאים המנהליים והפדגוגיים.


תיאור הקורס:


בהסתמך על תפיסת תפקיד סגן מנהל בית הספר, כפי שמופיע במסמך משרד החינוך תפיסת תפקיד המנהל ב"אופק חדש", עיסוקם המרכז של מנהל בית הספר וסגנו יהיה בהנהגת תהליכי הוראה, חינוך ולמידה. לפיכך, מנהל בית הספר וסגנו יהיו שותפים לגיבוש תכנית עבודה מוסדית ולהובלת בית הספר להשגת יעדיו. סגן המנהל יהיה שותף בהובלת נושאים פדגוגיים הכוללים תכנון, ביצוע ואחריות לתוצאות.
סגן מנהל בית הספר, המשמש כממלא מקומו של המנהל, חייב להכיר את כל התהליכים הבית ספריים ואת תחומי האחריות של מנהל בית הספר. תחומי אחריותו שלו, חייבים להיות מתואמים, מוגדרים ומוסכמים על-ידי המנהל.


מטרת הקורס:

מטרתה העיקרית של הכשרה זו היא למקד את תפקידו של סגן מנהל בית הספר כשותף בהובלה ובביצוע התהליכים הבית ספריים המוזכרים בסעיף הקודם.

מתודולוגיות ההוראה בהכשרה

בהכשרה יעשה שימוש במגוון של מתודולוגית הוראה. באופן כללי ההכשרה תהיה סדנאית ויעשה שימוש בהוראת הבסיס התיאורטי הרלוונטי בניתוח אירועים, סימולציות ודיון עמיתים. בנוסף, כל החומרים יועלו לאתר מלווה קורס אשר יהוו "אכסניה" לחומרים התיאורטיים, פורום לדיונים, העלאת תרגילי ביניים של סגני המנהלים ואמצעי תקשורת בין מרכזי ההכשרה לסגני המנהלים


נושאי הלימוד:

 

 • מקומו של היעד הפדגוגי שמוביל הסגן בכלל היעדים של בית הספר
 • דפוס החשיבה התוצאתית ותרומתו בקידום יעדים
 • תרומת התבוננות הוליסטית על בית הספר לקידום היעד הפדגוגי
 • מודל הראייה המקצועית ותרומתו לקידום יעד פדגוגי בבית הספר
 • הצגת נתונים מהערכה מעצבת של ההתערבויות ניתוחם וקבלת החלטות
 • יצירת תנאים דיפרנציאליים לקידום יעד פדגוגי
 • ביקור בבית ספר של אחד הסגנים – כולל סיכום ותובנות
 • מפגש סיכום - הצגת תוצרים המהווים השתקפות של השינויים שחלו בבית הספר בעקבות תכנית ההתערבות

קהל יעד:

סגני מנהלים המכהנים בבתי הספר הנמצאים בתכנית "אופק חדש".

היקף הקורס:

סמסטריאלי
היקף שעות: 40 שעות (30 שעות פרונטאליות + 10 שעות עבודה מעשית)
מס' מפגשים: 80
 

     

מורה יוזם ומטמיע תכניות, לעולה לדרגה 7

ההתמחות נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר.
בפיתוח היוזמה החינוכית ניתן לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בית-ספרית, כמו:

 • פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה;
 • פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה;
 • טיפוח כישורי למידה בקרב תלמידים (במקצועות מסוימים או באופן כללי);
 • פיתוח תכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי;
 • פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה ועוד.

מטרת דרגה 7:

 • יזמות 
 • חדשנות
 • השבחת עבודתו של  המורה בבית-הספר.

פיתוח היוזמות החינוכיות ויישומן ייעשו תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן,
כך שניתן יהיה להביאן לידיעת גורמים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך וההוראה בכלל ובתחום
בית הספר בו עובד המורה.
העמקת הלמידה העצמית, ההתמחות ומימוש היזמות בתחום שנבחר ע”י המורה יעשה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי למידה ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח.
תיעוד וניתוח העבודה החינוכית  תסייע לבחינת שני רכיבים מרכזיים בעבודת ההוראה
(1) רכיב התוצר אשר מתייחס למה שהמורה השיג/למד בתום התהליך;
(2) רכיב התהליך שהוא המטרה העיקרית של כלי התיעוד, המאפשרים למורה לעבוד על תהליכי ההוראה והלמידה שלו.

היקף שעות:

150 שעות בודדות (75 ש"ב בכל שנה).
מס מפגשים: 12

מורה חוקר את עשייתו, לעולה לדרגה 8

ההתמחות נועדה לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות  מתחום עבודתם השוטפת, וכן נועדה להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו בקרב עמיתים, ובקרב הקהילה המקצועית.

מחקר שדה יקדם את המורה מבחינה מקצועית ויאפשר לו להיות שותף פעיל בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשרויות לפריצה מחשבתית יצירתית שתקדם שדה זה.
המחקר מאפשר למורה להעמיק בהבנת מאפייני עבודתו בשדה בו הוא פועל ולנתח באמצעות מתודולוגיות אקדמיות מקובלות את המצבים החינוכיים עמם מתמודדים ארגוני חינוך ובכך לתרום להתפתחותם המקצועית האישית שלו ושל עמיתיו.
העיסוק במחקר מתאים כמעט לכל נושא או סוגיה בה מתלבטים אנשי החינוך בעשייה היומיומית שלהם, על מנת להבינה לעומק, לקשר אותה לעבודתם בכיתה ובבית הספר ולמצוא דרכים לשפר את איכות תפקודם. עצם העיסוק במחקר שמטרתו להבין לעומק את  העשייה האישית והבית ספרית של אנשי חינוך הפועלים במצבים דומים מהווה אמצעי רב עוצמה לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה.

היקף הקורס: 

דו-שנתי.
היקף שעות: 150 שעות בודדות (75 שעות כל שנה).
מס מפגשים: 12

הכשרת חונך ומלווה מומחה, לעולים לדרגות 7-8 

נושאי התכנית לשנה א'

*עולמו של המורה המתחיל

היכרות עם ההיבט הנרטיבי כפי שמוצג בסיפורים ובכרזות של עובדי הוראה חדשים.
קשיי המתמחה והמורה החדש - דרכים לזיהוי צרכים וקשיים בתחומים הבאים:
תחום הוראת התוכן הפדגוגי - שליטה בתחום הידע הדיסציפלינארי, שילוב שיטות הוראה שונות ואמצעי הוראה, תכנון וארגון ההוראה לטווח קצר ולטווח ארוך, הוראה בכיתה הטרוגנית שילוב ידע טכנולוגי ועוד.
תחום הלומדים ומאפייניהם - ניהול הכיתה וארגונה, ניעות בן הפרט לקבוצה הלומדת, טיפול בבעיות משמעת ובבעיות התנהגות של תלמידים, הקניית הרגלי למידה ושגרות עבודה אצל תלמידים, פיתוח מיומנויות למידה, טיפוח מוטיבציה ללמידה, קידום הכיתה הלומדת כקבוצה חברתית.
תחום מערכתי-ארגוני - בחינת הציפיות מן המערכת וציפיות המערכת מתפקודם של החדשים. תקשורת עם גורמים מקצועיים: המנהל, המורים, הצוות המקצועי, ההורים ואחרים. מודעות לנורמות ההתנהגות ולדפוסי העבודה המערכתיים.
תחום אישיותי - עמימות המתמחים והמורים החדשים לגבי זהותם המקצועית (שטרם גובשה), מתחים ותחושות של אי-נחת, תסכול, חוסר אונים ובדידות. עומס וקשיים בניהול זמן מקצועי ופרטי, רגישות לביקורת של גורמים שונים וחשש לדימוי המקצועי המתגבש בעיני התלמידים, עמיתים, הורים והמערכת.

*פיתוח כישורי הנחיה והיוועצות

תהליכים אישיים ובין אישיים: תיאום ציפיות, קשב, אמפתיה, תקשורת, התנגדות, שיתוף פעולה, אסרטיביות, תלות ואמון, פיתוח רפלקציה ואינטרוספקציה דימוי עצמי מקצועי – שינוי, צמיחה והתפתחות, פרידה.
פיתוח כישורי הנחיה, ייעוץ והדרכה: שלבים שונים בתהליך ההדרכה. תאום ציפיות, תהליכים דינמיים - גלויים וסמויים.
מודלים שונים של הדרכה והנחייה (למשל: קוגניטיבי, אנליטי, רגשי).
זיהוי סגנון אישי של הדרכה והתנאים להעדפתו.

*למידה התנסותית קבוצתית ו - Supervisionאישי על אירועי הדרכה

תיעוד דיאלוג ושיח המתקיימים בפגישות הדרכה.
ניהול יומן עבודה, ניתוח מצבי הוראה, הדרכה אישית.
תיעוד התפתחותו המקצועית של המתמחה / המורה החדש.

נושאי התכנית לשנה ב'

*הערכה כתהליך העצמה בהתפתחות מקצועית של עובדי הוראה

מתמיכה להערכה - קליטה, הסתגלות, ומעבר לאוטונומיה מקצועית.
תפיסת תהליך הערכה מנקודת מבטו  של המוערך - פרשנויות שונות.
דרכים שונות להערכה– הערכה מעצבת, הערכה מסכמת, הפורטפוליו.
תהליך ההערכה הפורמלי - מבנה ועדת הערכה, שלבים שונים בעבודת הועדה להערכה לקראת רישיון ולקראת קביעות.
אימון להשגת מטרות העצמה.

*הנחיה לעובד ההוראה החדש בהתמודדות עם ילדים בעלי צרכים ייחודיים בכיתה

חוק השילוב וזיהוי מאפייני שונות בכיתה הרגילה.
עבודה בצוותים רב מערכתיים.
התמודדות עם ילדים ונוער בסיכון.

*למידה התנסותית קבוצתית ו - Supervision אישי על אירועי הדרכה

ניהול פורטפוליו המשקף התפתחות החונך/המלווה כתהליך מקביל להתפתחותו של המתמחה/המורה החדש.

חובות בקורס: 

השתתפות פעילה, בניית תלקיט רפלקטיבי מורכב מאירועי חונכות וליווי.

היקף הקורס:

 דו- שנתי.

מורה חונך בכיר, לעולה לדרגה 9 

ההתמחות לקראת דרגת קידום 9 נועדה להכשיר מורים להיות “חונכים בכירים” לעובדי הוראה במגוון תפקידים במערך הארגוני של מערכת החינוך; ובכללם, בעלי תפקידים במערך הבית ספרי והמחוזי, וחונכים למורים חדשים ולמדריכים.
חונכים בכירים יוכלו להשתלב גם במסגרות ההכשרה של מורים חונכים במכללות האקדמיות לחינוך.

מטרות הקורס:

מטרת הפיתוח המקצועי לדרגה זו היא  לפתח את הכישורים והמומחיות בתחום החונכות והליווי כך שבוגר תכנית ההכשרה יוכל לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי תפקיד אחרים - בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחייה, הדרכה, ליווי והובלה – בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו, לפי העניין והצורך.
הלימודים יתמקדו בהעשרה ובהעמקה בידע בתחומים הנגזרים ממהות התפקיד במטרה לקדם  ולהעשיר את הידע והניסיון הנדרשים לחונכים בכירים במעמד זה, ולהביא לידי ביטוי את יכולותיו המקצועיות של חונך בכיר כמומחה וכמנהיג בתחומו.
החונכות כ”אופק התפתחותי”: הבניית תחום החונכות כאמצעי מסייע בהתנהלות מקצועית חינוכית, ואשר מצריך רפלקציה וחשיבה ביקורתית מתמדת על תהליכי ההוראה - היא קריטית לקידום המערכת ולשיפורה.

אוכלוסיית היעד:

 • עובדי הוראה בדרגה 8 העומדים בכללי המעבר מדרגה 8 לדרגה 9
 • עובדי הוראה בעלי ניסיון של 3 שנים לפחות בחניכה/הדרכה/אמון/ליווי של מורים בשדה.
 • בוגרי קורסי חונכות ו/או הדרכה.
 • עובד הוראה שאינו עומד בקריטריונים הנ"ל, עליו ללמוד באחת מהתכניות לדרגות 7-8

חובות הקורס:

 • השתתפות פעילה.
 • כתיבת תלקיט אישי המתעד את ההתנסות בתהליכי חונכות.

היקף הקורס: 

דו - שנתי.
היקף שעות: 150 שעות בודדות (75 כל שנה).
מספר מפגשים: 12


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
24/10/2021 קורס NLP Practitioner       פנו למידע על הקורס 

24/10/2021 ציור אקדמי       פנו למידע על הקורס 

24/10/2021 הבישול ככלי חינוכי – קורס מתחילים       פנו למידע על הקורס 

25/10/2021 סודות הסטיילינג והאיפור       פנו למידע על הקורס 

25/10/2021 ניתוח ועיצוב התנהגות       פנו למידע על הקורס 

26/10/2021 הוראה מתקנת בחשבון - קורס מקוון       פנו למידע על הקורס 

26/10/2021 טיפול באמנות כאמצעי להבנת התלמיד – מתחילים       פנו למידע על הקורס 

27/10/2021 הוראה מתקנת בכתיבה       פנו למידע על הקורס 

27/10/2021 הוראה מתקנת בקריאה - קורס מקוון       פנו למידע על הקורס 

27/10/2021 הבישול ככלי חינוכי – קורס מתחילים       פנו למידע על הקורס 

28/10/2021 פסיכותראפיה הומניסטית       פנו למידע על הקורס 

03/11/2021 קורסים מקוונים – אה סנכרוניים –סמסטר א       פנו למידע על הקורס 

23/02/2022 הוראה מתקנת בחשבון       פנו למידע על הקורס 

23/02/2022 הוראה מתקנת בכתיבה- קורס מקוון       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי