שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              28/01/2022

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

מקום הלימודים:צומת אחים באזור השפלה, רכבת מגיעה עד למכללה, למידה מרחוק

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


המכללה האקדמית אחוה

המכללה האדקמית אחוה - השתלמויות מורים

היחידה לפיתוח מקצועי

 • תקשורת המונים וצנעת הפרט - קורס בלמידה מרחוק
 • דיאלוגים נאומים וקונפליקטים - קורס בלמידה מרחוק

תקשורת המונים וצנעת הפרט - מקוון

ד“ר צוריאל ראשי

הקורס יעסוק בפרסום ידיעות על בני אדם: האם מותר לספר לחברים כל דבר? האם מותר לעיתונאי לפרסם כל ידיעה? האם מותר למדינה לאסור על פרסום
ידיעות מסוימות? צריך לקבוע גבולות בין רצון הפרט שלא יפרסמו עליו דברים, לבין רצון הציבור לדעת ככל שניתן. צריך גם לקבוע גבולות בין רצון הממשלה להעלים מידע מן
הציבור, לבין רצון הציבור לדעת מה בדיוק נעשה במדינתו.


מטרות הקורס

יכולת להגדיר מתי מותר ומתי אסור לפרסם דברים, להבין את גבולות חופש
המידע, להגדיר במדויק מהי צנעת הפרט ומה משמעתה בחברה


נושאי הקורס

 • צנזורה: בג“צ קול והעם והשפעתו על הגבלת הביטוי, חופש הביטוי בחברה
 • חופשית, זכויות אדם וזכויות אזרח, חופש הביטוי, הדעה וזכות הציבור לדעת,
 • חופש הביטוי ושם טוב לאחר חוקי יסוד, פגיעה בפרטיות, פגיעה בביטחון המדינה,
 • מחאה - מתי וכיצד היא מותרת?, התנגדות בלתי אלימה - האם יש לה הגבלות?,
 • סובלנות - מול השמצה ועלבונות, חופש הביטוי מול הסתה גזענית ואחרת 

חובות הקורס

השתתפות פעילה, הגשת מטלות שוטפות ומטלה מסכמת.

היקף הקורס

60 שעות, סמסטר ב

למידה מקוונת בקצב אישי ומפגשים סינכרוניים. הקורס מתקיים בלמידה מהבית.
ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הינה חובה וחיונית לצורך העבודה בקורס.

דיאלוגים נאומים וקונפליקטים - קורס בלמידה מרחוק

הקורס עוסק בשאלת השימוש הנכון בשפה, והוא מקנה יכולות להשתתף באופן בונה בדיאלוג, לנתח דיאלוגים ונאומים, וליצור מנגנון גישור לפתרון קונפליקטים.
מוצגים בקורס מושגי יסוד, הבחנה בין סוגי דיאלוגים, יכולת לנתח נאום, ותרגול בקריאת נאומים ששינו את פני העולם.


תיאור הקורס

הקורס ילמד כיצד לנהל שיחה אפקטיבית בין בני אדם, להבחין בנאמר באופן גלוי וסמוי ולהשתמש בסוגי דיאלוגים שונים.
הקורס מנתח דיאלוגים, ונותן ללומד כלים להבחין בין עיקר וטפל, בין דיאלוג בונה לדיאלוג שאינו מוליך לכלום, ומדריך כיצד לנתח דיאלוגים כדי להבינם לעומק.
כמו כן כולל הקורס מספר נאומים מכוננים מן ההיסטוריה של האנושות. ניתוח נאומים אלה מראה מה ייחודם ומה הפך אותם לנאומים כל כך משמעותיים.


מטרות הקורס

 • מתן כלים לקיומה של שיחה בונה בין אנשים: מורה-תלמיד, מנהל-מורה, מורה-
 • עמית וכד'
 • ניתוח דיאלוגים מסוגים שונים והבנת המבנה המיוחד להם.
 • הכרה בחשיבות הדיאלוג מבוגר-ילד.
 • הכרת נאומים ששינו את פני העולם, וניתוחם.

נושאי הקורס

 • בובר: שלושה סוגי דיאלוג
 • דיאלוג פילוסופי: מאסרו ומותו של סוקרטס
 • הספר או הדיאלוג
 • “ניתוח סרט: ”כן המפקדת
 • נאומים בתקופות מפנה בהיסטוריה
 • נאום הקפיטן של הספינה יוליסס – פרק קריאה
 • “ניתוח סרט: ”דיאלוג בין מורה ותלמיד
 • דיאלוג אפקטיבי עם אדם במשבר נפשי
 • שפת הגוף של תלמידים ומורים.


חובות הקורס

השתתפות פעילה ונטילת חלק בפורום במהלך הקורס, הגשת מטלות שוטפות
ומטלה מסכמת.


היקף הקורס 

60 שעות
סמסטר א+ב

למידה מקוונת ומפגשים סינכרוניים. הקורס והמפגשים מתקיימים בלמידה מהבית. ההשתתפות במפגשים הסינכרוניים הנה חובה וחיונית לצורך העבודה 


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
22/02/2022 אסטרטגיות למידה - קורס מקוון בזום ZOOM       פנו למידע על הקורס 

23/02/2022 הוראה מתקנת בחשבון       פנו למידע על הקורס 

23/02/2022 הוראה מתקנת בכתיבה- קורס מקוון בזום ZOOM       פנו למידע על הקורס 

05/05/2022 קורסים מקוונים אה-סינכרוניים סמסטר ב       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי