שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              27/11/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

אחוה - היחידה לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה

מקום הלימודים:צומת אחים באזור השפלה, רכבת מגיעה עד למכללה, למידה מרחוק

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי


המכללה האדקמית אחוה - השתלמויות מורים

 

קורסים בתחום לקויות למידה וחינוך מיוחד - לימודי תעודה והשתלמויות


הוראה מתקנת בקריאה

נבחן את המנגנונים בבסיס תהליך הקריאה וכן נפרט ונדגים כיצד הידע הלשוני על סוגיו מקדם קריאה. נתנסה בהערכת היעילות בקריאה בקרב תלמידים ונגדיר את רמת הקריאות של קורא על סמך הממצאים, תוך התייחסות למדדי דיוק, שטף והבנה. נבחין בין סוגים שונים של שגיאות בקריאה ונשווה בין פרופילים שונים של קוראים. נציע מגוון אסטרטגיות להוראה מתקנת בקריאה.

נושאי הלימוד 

 • תהליך הקריאה ומאפייניו
 • מוכנות לקריאה
 • קשיים ולקויות בקריאה
 • אופן בחירת טקסטים למטרת אבחון והערכה
 • מיפוי תוצאי אבחוני קריאה ובניית פרופילים של תלמידים מתקשים בקריאה
 • שיטות להוראה מתקנת בקריאה

חובות בקורס:

 השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

סמסטר: א'  שעות שנתיות: 2  היקף שעות: 60 מספר מפגשים: 15

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

תעודה: 

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום.

הוראה מתקנת בכתיבה -ליקויים גרפו-מוטורים: תיאוריה,הערכה וטיפול

הקורס מקנה ידע תיאורטי על התפתחות התפקוד הגרפומוטורי והמוכנות לכתיבה. הבנת מרכיבי התפקוד העומדים בבסיס הביצוע הגרפומוטורי,
מלמד מהם הקריטריונים בערכת כתיבה ומקיים דיון בבניית סביבה חינוכית המטפחת ומעודדת כתיבה, וטיפול בקשיי כתיבה במסגרת החינוכית בגילאים השונים.

מבנה הקורס

חלק א' - כתיבה וליקויי כתיבה. הכרת תהליכים הקשורים בהתפתחות הגרפו מוטורית תקינה/לקויה.
חלק ב' - אבחון כתב יד בעברית. מרכיבי הכתיבה והתפתחותם. ליקויים אפשריים, הערכת תהליך הכתיבה ואיכות התוצר בסוגי כתיבה שונים.
חלק ג' - טיפול, הוראת הכתיבה בגנים ובכיתות יסוד, סיוע לילדים דיסגרפיים.

חובות בקורס:

השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס: 

סמסטר: א' היקף הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות:היקף שעות: 60

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

תעודה: 

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום.

הוראה מתקנת בחשבון

הקורס מאפשר רכישת ידע בנושאים מתמטיים בתחום המספרים והפעולות על מנת לחזק קשרים משמעותיים והקניית כלים לפיתוח תובנה חשבונית ויכולת חישובית יעילה אצל תלמידים.
הקורס מפתח אסטרטגיות הוראה – למידה לשם עקיפת הפערים והקשיים במתמטיקה.

חובות בקורס:

 השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

סמסטר: ב' שעות שנתיות: 2 היקף שעות: 60 מספר מפגשים: 15

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

תעודה: 

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום.

התמודדות עם בעיות התנהגות

הקורס מחזק את הפרופסיה ומעמיק את הידע בנושא תלמידים בסיכון והתאמת תכניות התערבות לתלמידים מאתגרים עם קשיים לימודיים והתנהגותיים.

מטרות הקורס:

להקנות אסטרטגיות מעשיות ויעילות למניעה והתמודדות עם קשיי משמעת ובעיות התנהגות ברמת ביה"ס והכיתה.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה, הגשת עבודה מסכמת.

מועד הקורס:

סמסטר: ב'  היקף הקורס: סמסטריאלי  שעות שנתיות: 2 היקף שעות: 60

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש


אסטרטגיות למידה

הקורס יכשיר את המשתתפים להביא לשיפור בכושר הלמידה של התלמיד באמצעות הוראה ישירה ועקיפה של אסטרטגיות למידה בקריאה, כתיבה וחשבון ולפתח לומד בעל מכוונות עצמית, אחראי ואוטונומי.

נושאי הלימוד

 • מטה קוגניציה וחשיבותה
 • סגנונות למידה
 • אסטרטגיות למידה לפני, תוך ולאחר למידה
 • אסטרטגיות הבנת הנקרא
 • אסטרטגיות הבעה בכתב
 • אסטרטגיות לתחומי תוכן שונים (מדעים, היסטוריה, מתמטיקה)
 • אסטרגיות התארגנות ותכנון

חובות בקורס:

השתתפות פעילה, עבודה מסכמת.

מועד הקורס: 

היקף הקורס: סמסטריאלי שעות שנתיות: 2 היקף שעות: 60 מספר מפגשים: 15


הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר כחצי גמול עם ציון
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

תעודה: 

הקורס מעניק תעודה מטעם המכללה האקדמית אחוה על לימודים בתחום.

 

מומחה בהערכה וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה – בשפה הכתובה

התוכנית תכלול את המודולות הבאות:

 • מבוא לליקויי למידה
 • הפרעות קשב וריכוז
 • חשבון: התפתחות תקינה ולקויה ותכנית התערבות.
 • קריאה והבנת הנקרא: התפתחות תקינה ולקויה ותכנית התערבות.
 • כתיבה: התפתחות תקינה ולקויה ותוכנית התערבות.
 • כלי איתור והערכה.

גמולים:

 התכנית מקנה שני גמולים למורים שאינם בהסכם "אופק חדש"

אופק חדש: 

מורים במתווה "אופק חדש" יוכלו ללמוד את כל התכנית לשם הסמכה וליצבור עד  60 שעות לקידום מקצועי.

קהל יעד:

מורים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל, המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום לקויות למידה ובהתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.
יועצות חינוכיות המעוניינות להעמיק את ידיעותיהם בתחום האיתור והטיפול והתאמת ההוראה לתלמידים עם לקויות למידה.
העוסקים במקצועות פארא רפואיים המעוניינים ללמוד על מאפייני תלמידים עם לקויות למידה ודרכי האיתור וההוראה המותאמות לתלמידים אלו.

חובות בקורס:

נוכחות מלאה
 

הכרה לגמול השתלמות/ קידום מקצועי:

מוכר ללימודי חובה
מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש
מאושר לשני גמולי השתלמות עם ציון

תעודה: 

לבוגרי התוכנית שיסיימו בהצלחה תוענק תעודת הסמכה: - מורה מומחה בתהליכי איתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה – מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך.
לבוגרי התכנית שאינם מורים בהכשרתם תוענק תעודת הסמכה: - הוכשר בתהליכי איתור וטיפול בתלמידים עם לקויות למידה – מטעם אחוה המכללה האקדמית לחינוך.

 

מודלים של שילוב ילדים על הרצף האוטיסטי

קורס מלווה  בסדנא חווייתית ובפעילות לצד תוכן תיאורטי.

היקף הקורס: 60 שעות אקדמיות ב - 15 פגישות, 2 ש"ש למורים בשבתון.

 • מוכר ללימודי חובה
 • מוכר כחצי גמול עם ציון
 • מוכר לקידום מקצועי במתווה אופק חדש

נושאי הלימוד בקורס:

 • ההורים בשילוב החברתי של ילדם
 • משחק ואוטיזם
 • התנהגויות מאתגרות ואוטיזם
 • חינוך מיני חברתי
 • מודלים להשתלבות חברתית
 • CBT
 • אפיון סוגי הסיוע השונים הקיימים כיום בארץ.
 • ההבדלים לצד הצרכים המשתנים בין מסגרות הגן, ביה"ס היסודי והעי"ס
 • עקרונות בניית תכנית התערבות לילד המשתלב בהתאם למקורות החוזק והקושי שלו
 • עבודת צוות רב מערכתית עבור הילד המשתלב, ותפקיד המשלבת בפרט
 • נבחן את "עקרונות התיווך" ביחס לצרכי הילדים השונים וכיצד ניתן להתאים עקרונות אלו לקידום תלמיד עצמאי ובוגר ללא תלות בסיוע חיצוני.
 • נעסוק בסוגיה של חשיפת הלקות בפני הילד/הכיתה/ביה"ס – סנגור עצמי מול הסתרה.
 • נעסוק בהשלכות של קשיים בוויסות הרגיל וכיצד נראים  ובאים לידי ביטוי בחינוך הרגיל, ואילו מענים ניתן לתת להם.
 • נשווה בין היתרונות והחסרונות של שילוב במסגרות רגילות מול מסגרות חנ"מ.


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
24/10/2021 קורס NLP Practitioner       פנו למידע על הקורס 

24/10/2021 ציור אקדמי       פנו למידע על הקורס 

24/10/2021 הבישול ככלי חינוכי – קורס מתחילים       פנו למידע על הקורס 

25/10/2021 סודות הסטיילינג והאיפור       פנו למידע על הקורס 

25/10/2021 ניתוח ועיצוב התנהגות       פנו למידע על הקורס 

26/10/2021 הוראה מתקנת בחשבון - קורס מקוון       פנו למידע על הקורס 

26/10/2021 טיפול באמנות כאמצעי להבנת התלמיד – מתחילים       פנו למידע על הקורס 

27/10/2021 הוראה מתקנת בכתיבה       פנו למידע על הקורס 

27/10/2021 הוראה מתקנת בקריאה - קורס מקוון       פנו למידע על הקורס 

27/10/2021 הבישול ככלי חינוכי – קורס מתחילים       פנו למידע על הקורס 

28/10/2021 פסיכותראפיה הומניסטית       פנו למידע על הקורס 

03/11/2021 קורסים מקוונים – אה סנכרוניים –סמסטר א       פנו למידע על הקורס 

23/02/2022 הוראה מתקנת בחשבון       פנו למידע על הקורס 

23/02/2022 הוראה מתקנת בכתיבה- קורס מקוון       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם משפחה
*שם פרטי