שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלםקורסים וסדנאות חינוך סביבתי, לימודי ארץ ישראל

המכללה האקדמית תל-חי - קורסי חינוך סביבתי, לימודי ארץ ישראל

תל חי

צרו קשר
עם נציג המוסד

המכללה האקדמית תל-חי - תואר שני בלימודי הגליל - מכללת תל חי


מצא אותנו ב-Google+

המכללה האקדמית תל-חי רמה אקדמית גבוהה, יחס אישי וחיי חברה תוססים

 תואר שני בלימודי גליל במכללה האקדמית תל חי

 

M.A. in Galilee Studies בלימודי הגליל*

על הגליל

לימודי התואר השני הנלמד בלימודי גליל מיועדים בעיקר להרחבת והעמקת הידע וההבנה של התלמיד.
מטרתו להביא את התלמיד להבנה והכרה מעמיקות של האזור, הגליל במובנו הרחב ביותר והאזורים הגובלים בו, בתחומים שונים ובחיבורים ושילובים ביניהם.

הלימודים הרגיונליים, שמעצם טבעם הם רב-תחומיים, מטרתם להביא את התלמיד להבנה והכרה מעמיקות של האזור, הגליל במובנו הרחב ביותר והאזורים הגובלים בו, בתחומים שונים ובחיבורים ושילובים ביניהם.
על אלו נמנה את ההיסטוריה (הפוליטית, החברתית והתרבותית), הגיאוגרפיה, הגיאוגרפיה-ההיסטורית, הפילוסופיה והאמנות מתחום מדעי הרוח, עולם הצומח והחי ובעיקר איכות הסביבה מתחום מדעי הטבע, והסוציולוגיה והאנתרופולוגיה מתחום מדעי החברה.
מעצם טבעם, מושתתים לימודי התואר השני, גם אם אינם במסלול מחקרי, על כמות רבה יחסית של לימוד ועבודה עצמיים.

התואר השני בלימודי גליל עשוי לסייע לכל מי שעניינו בתחומי שמירת הטבע, בגופים ובארגונים המתאימים, בנושאים שונים ומגוונים של הדרכה, בהוראה בכל מוסדות החינוך – פורמאלי ובלתי-פורמאלי.

התכנית תפתח אפשרות בפני אותם תושבי הגליל המעוניינים להגיע לתואר שני ללא הזדקקות לנסיעות למרחקים, תוך התמקדות במרחב המעניין אותם יותר מכל.

מבנה התכנית

הלימודים בחוג כוללים קורסי חובה משותפים לכלל תלמידי התואר השני, ושני מסלולי התמקדות: 

 • מסלול 1: אוכלוסייה, התיישבות וחברה בגליל, היבטים היסטוריים וגיאוגרפיים
 • מסלול 2: אדם, תרבות, טבע, נוף וסביבה בגליל

בשני המסלולים יש קורסי בחירה, אשר חלקם משותפים לשני המסלולים.

על התלמיד להשלים את קורסי החובה הכלליים, לבחור במסלול התמקדות, ולבנות את תכנית הלימודים בהתאם לדרישות המסלול.
לימודים במסלול לתואר שני ב'לימודי גליל' יכללו קורסים וחובות כלליים, במסלול התמחות בו יבחר התלמיד.
בהתאם לתנאי הסיום בתכנית ולדרישות לקבלת זכאות לתואר, על התלמיד יהיה לצבור לימודים בהיקף שלא יפחת מ-48 נ"ז, על-פי הפרוט להלן:

 • קורסים במסלול התמחות בהיקף שלא יפחת מ-38 נ"ז (כולל את שלושת קורסי החובה ושני סמינריונים הכוללים גם הצגת רפרטים על נושא העבודה, וכתיבת שתי עבודות סמינריוניות). 
 • השתתפות חובה בסמינר מחלקתי שנתי לתלמידי מ.א. (דו-שבועי) בהיקף של 4 נ"ז במהלך השנתיים.
 • השתתפות חובה במחנה מחקר ("קמפוס לימודי") שנתי בשנה ב' ללימודים, שימשך על פני שלושה ימים ארוכים (מבוקר עד ערב) ויעניק 6 נ"ז, אשר בעקבותיו יכתוב התלמיד עבודת מחקר בהיקף של סמינריון. 

תנאי קבלה

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד מוכר בציון גמר של 80 לפחות באחד התחומים הבאים:

 • לימודי ארץ ישראל
 • היסטוריה של עם ישראל
 • היסטוריה של המזרח התיכון
 • ארכיאולוגיה
 • גיאוגרפיה
 • ללי/רב- תחומי הכולל לימודים מהתחומים הנ"ל בהיקף של לפחות 60 נ"ז


* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.


 

 

מעוניינים במידע נוסף ? פנו אלינו לייעוץ ולהתאמה אישית