הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
אוניברסיטת תל אביב  - הפקולטה למדעי הרוח - החוג למקרא

אוניברסיטת תל אביב - הפקולטה למדעי הרוח - החוג למקרא

מקום הלימודים:תל אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת תל אביב - תואר שני בחוג למקרא

תואר שני בחוג למקרא 

הלימודים לתואר שני מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע

על החוג למקרא

החוג למקרא באוניברסיטת תל אביב ייחודי בארץ בהציגו פנורמה רחבה ומגוונת של אוצרות התרבות העברית לדורותיה.

החוג למקרא שואף להקנות לתלמידים כלי מחקר מתקדמים בחקר התנ"ך וידיעה כוללת של ריבוי רבדיה ותצורותיה של הספרות המקראית.
מורות החוג ומוריו ניצבים בצמרת מחקר המקרא בארץ ובעולם בתחומיהם השונים, והחוג משמש מוקד למערכת קשרים בין-לאומיים ענפה עם חוקרי מקרא, ספרות הבית השני והספרות הפרשנית מכל קצוות תבל. 

כמתבקש ממעמדו של המקרא בתור "ספר הספרים" ותשתית התרבות היהודית, הישראלית והמערבית, הלימודים מיוסדים על הקניית הבנה עשירה ורבת פנים של היצירה המקראית בתחומי הנוסח והספרות, בהגות המקראית, בקריאה האינטרטקסטואלית ובתולדות הפרשנות של המקרא לתקופותיה השונות: ימי הבית השני, תקופת חז"ל ושלהי העת העתיקה, ימי הביניים, הרנסנס, המודרניזם והפוסט-מודרניזם. הלימוד מבוסס על גישות ושיטות המשמשות בחקר המקרא לדורותיו, ומתוך גישה בין-תחומית משולבות בעיון גם דרכי מחקר שפותחו בתחומים השונים של מדעי הרוח והחברה.

התכנית לתואר שני

מטרתם של לימודי התואר השני (מ"א) היא להעשיר ולהעמיק את ידיעות בוגרי החוגים למקרא ובוגרי חוגים אחרים בתחומי היהדות והרוח (באמצעות תוכנית השלמות) בספרות המקראית, תוך עיון ביקורתי בעולם המקרא ובהקשר ההיסטורי-תרבותי שבו התהוותה ספרותו. תשומת לב ניתנת גם לתולדות פרשנות המקרא, להשפעתו התרבותית על היצירה היהודית לדורותיה, להתקבלות ספרי התנ"ך ונושאיו כבסיס לעיונים בין-תחומיים בתחומי התרבות, ולהענקת כלים דידקטיים ופדגוגיים להוראת המקרא במערכת החינוך.

הלימודים המתקדמים נועדו להכשיר את הלומדים להוראה ולמחקר מדעי רב-תחומי במקרא. 

  • לימודי התואר השני מרוכזים ביום לימודים אחד בשבוע, הוא יום שלישי. 
  • החוג למקרא תומך בתלמידי התואר השני במערך מלגות ובראשן מלגה בגובה של עד חצי שכ"ל (ראו פירוט להלן). 

אוניברסיטת תל אביב - תואר שני בחוג למקרא

מלגות

  • החוג למקרא מציע מלגת לימודים בגובה עד חצי שכ"ל לנרשמים לתואר ראשון ושני, כולל הנרשמים ללימודי השלמה (תלמידים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד עשויים להיות זכאים למלגות נוספות). המלגות מחולקות בנדיבותן של קרן מזרע מיסודה של קהילת בית שלום (יפן), קרן ספאייר וקרן צביה בק. לפרטים פנו לראש החוג. 
  • החל משנת תשע"ט, תלמידים שהם חברי ארגון המורים זכאים למלגת לימודים בגובה 7,000 ש"ח (חצי שכ"ל) פעם אחת בתואר, הניתנת במשותף בידי החוג למקרא וקרן ידע של ארגון המורים. לפרטים פנו לראש החוג או ליועץ לתואר שני.
  • לימודי התואר השני במקרא מותאמים לדרישות ההכשרה של משרד החינוך. תלמידי תואר שני שהם מורים פעילים עשויים להיות זכאים להחזרי שכ"ל, מלגות וגמולים מטעם אגף מורשת והפיקוח על הוראת התנ"ך במערכת החינוך הממלכתי. לפרטים יש לפנות למשרד החינוך. 
  • החוג למקרא בשיתוף עם החברה לחקר המקרא בישראל מחלקים מדי שנה מספר מצומצם של פרסי עידוד לתלמידי מ"א מצטיינים שפעילותם החברתית תורמת לקהילה ולחברה. 

 

דרישות קדם

במסגרת הייעוץ האישי הניתן לכל מועמד ומועמדת לתואר שני אנו בודקים את הרקע האקדמי של כל אחד ואחת. בדרך כלל בעלי תואר ראשון (BA) במקרא ובעלי תואר ראשון בהוראה (BEd) בהתמחות במקרא מתקבלים ללימודים ללא דרישות נוספות, בכפוף לבדיקת מכלול הקורסים ותחומי המשנה שנלמדו במהלך התואר הראשון. בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים עשויים להתבקש ללמוד לימודי השלמה לקראת התואר השני. מכסת השעות המדויקת ופירוט הקורסים נקבעים בייעוץ האישי, בהתחשב בנתונים הייחודיים של כל תלמיד ותלמידה. עקרונית, לימודי ההשלמה נלקחים מתוך תכנית הליבה של התואר הראשון, המרוכזת ברובה ביום לימודים אחד בשבוע, הוא יום ראשון (ואפשר ללמוד אותם במקביל ללימודי התואר השני, המרוכזים ביום שלישי):

 

פנו לייעוץ אישי


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 תואר שני בחוג למקרא - יום מרוכז בשבוע - מלגות והחזרי שכר לימוד למורים מטעם החוג למקרא       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם