הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
המכללה האקדמית הרצוג - לימודי חוץ ותעודה

המכללה האקדמית הרצוג - לימודי חוץ ותעודה

מקום הלימודים:ירושלים

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


מכללת הרצוג המרכז למורשת היהדות לימודי חוץ ותעודה

קורסים בלמידה מרחוק

הקורסים מוכרים למורים בשנת שבתון.

הקורסים מוכרים ל "אופק חדש" ול - עוז לתמורה"
 

 

אבולוציה ואמונה - קורס מקוון

קורס בן 30 שעות, מיועד לגברים ולנשים.

השתלמות זו נועדה לתת מענה לחלל הקיים בשיח הציבורי ובמסלולי ההכשרה למורים בחמ"ד בנושא האבולוציה, ולחשוף מורים למגוון עמדות של הוגים דתיים במאה ה-20 ביחס לתיאוריית האבולוציה. 

מטרת הקורס:

להעניק למורים ארגז כלים להתמודדות עם אתגרי האבולוציה, וזאת בשלוש דרכים:

 • הדגשת העובדה שאנשים מאמינים אינם מוכרחים לראות בתיאוריה סתירה או כפירה.
 • הגברת המודעות לריבוי הגישות הקיימות ביחס לאבולוציה.
 • הענקת הבנה מעמיקה של דרכים שונות להתמודדות עם אתגרי דת ומדע.

קהל היעד:

מורים ומחנכים המתעניינים במפגש בין אבולוציה ויהדות ועשויים להיחשף לשאלות תלמידים בנושא (מורי ביולוגיה, מחנכים, מחשבת ישראל). מורים שיעברו את תהליך הלמידה הממושך בהשתלמות יוכלו לגבש לעצמם עמדה אישית, ובעיקר לשמש אוזן קשבת, מקור מידע ומדריכים לתלמידיהם.

 

הסמכות החדשה - קורס מקוון

קורס בן 30 שעות, מיועד לגברים ולנשים.

גישת הסמכות החדשה (NVR), שפותחה על ידי פרופסור חיים עומר, מציעה למורים מאגר של כלים להתמודדות עם בעיות משמעת, אלימות, יחסי הורים מורים ועוד. הכלים שפותחו במהלך השנים האחרונות מתבססים על שליטה עצמית גבוהה של המבוגרים, הגברת הנוכחות בעולמם של הילדים ויצירת בריתות חדשות בין המבוגרים.

בקורס יילמדו העקרונות והכלים ויודגמו בסרטונים שפותחו במיוחד לצורך קורס זה.

 

טיפוח תלמידים מחוננים ומצטיינים בכתה ההטרוגנית - קורס מקוון

קורס בן 30 שעות, מיועד לגברים ולנשים.

מטרות הקורס:

להעניק למורים אמצעים לטיפוח תלמידים בעלי יכולות גבוהות בכיתה ההטרוגנית באמצעות הוראה מותאמת ויצירת מרחב כיתתי שיש בו אתגר מתאים.

קהל היעד:

 • מורים ומחנכים שיש בכיתתם תלמידים בעלי יכולות גבוהות, שאותרו (או שלא אותרו) כמחוננים או כמצטיינים.
 • מורים המלמדים בתכנית הצטיינות בית-ספרית.

 

פמ"ע – פדגוגיה מוטת עתיד - קורס מקוון

קורס בן 30 שעות, מיועד לגברים ולנשים.

בליבת מודל פמ"ע - פדגוגיה מוטת עתיד -  ששה עקרונות פעולה המושפעים ממגמות העתיד ומיושמים באופן הוליסטי בהיבטים פדגוגיים וארגוניים, תוך ניצול ההזדמנויות, הטכנולוגיות והסביבות המאפשרות:

 • פרסונליות
 • שיתופיות
 • אי-פורמליות
 • גלוקליות
 • תמורתיות ותכלול
 • ייעוד אישי.

בקורס יילמדו העקרונות והכלים של הפמ"ע, וינתנו דרכים מגוונות ליישום עקרונות הפמ"ע בשיעור בודד וביחידת הוראה רחבה.

 

קורסים בלמידה מרחוק דרך אתר "דעת"

קורסים בני 60 שעות
מוכרים כלימודי חובה למורים בשבתון
מוכרים ל- "אופק חדש", "עוז לתמורה", עולם ישן.

מגוון קורסים בתחומים:

 • חינוך
 • פסיכולוגיה
 • מקצועות הבריאות
 • תנ"ך
 • מוסר / פילוסופיה
 • שבת ומועדים
 • הלכה ומשפט
 • היסטוריה ואזרחות


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
19/10/2020 הוראה מותאמת ואבחון דידקטי - מוכר לאופק, לעוז ולגמול השתלמות       פנו למידע על הקורס 

19/10/2020 בוקר לימוד בתנ'ך ומחשבת ישראל - קורס בוקר - מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

19/10/2020 בוקר לימוד בתנ'ך ומחשבת ישראל - קורס בוקר - אפשרות ללימוד באנגלית       פנו למידע על הקורס 

19/10/2020 רכיבה טיפולית       פנו למידע על הקורס 

25/10/2020 מסע בר מצווה סבא ונכד - סדנת לימוד, שיח ויצירה בוידאו - קורס אחהצ       פנו למידע על הקורס 

27/10/2020 אמנות בהיכל - מוזה ON-- קורס אחהצ - מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

27/10/2020 קשב וביטוי לשפת הלב - כתיבה יוצרת למתחילים - 6 מפגשים מרוכזים אחת לשבועיים - מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

27/10/2020 יבנה וחכמיה - ממשנה לתלמוד -קורס שנתי - ימי שלישי בוקר- מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

28/10/2020 היסטוריה בהיכל - ארץ ישראל, מדינת ישראל והשואה- מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

28/10/2020 ספרות בהיכל - תחנות בשירה העברית החדשה - קורס בוקר שנתי- מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

28/10/2020 ספרות בהיכל - מנפתולי יצירתו של נתן אלתרמן - קורס אחהצ חצי שנתי       פנו למידע על הקורס 

28/10/2020 אמנות בהיכל - מדרש ויצירה - קורס בוקר - מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

28/10/2020 בד ובדיון - סנת רקמה וקריאת סיפורים - קורס אחהצ חצי שנתי - מקוון סינכרוני או פרונטאלי - לנשים       פנו למידע על הקורס 

28/10/2020 מסע קולנועי - סיפורו של הקולנוע התיעודימקוון סינכרוני או פרונטאלי       פנו למידע על הקורס 

29/10/2020 Text and Textile - Special for English speakers - מקוון סינכרוני או פרונטאלי- לנשים דוברות אנגלית       פנו למידע על הקורס 

03/11/2020 קשב וביטוי לשפת הלב - כתיבה יוצרת למתקדמים - 6 מפגשים מרוכזים אחת לשבועיים - מקוון סינכרוני       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם