הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
המכללה האקדמית הרצוג

המכללה האקדמית הרצוג

מקום הלימודים:ירושלים

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך בירושלים

תואר שני ניהול וארגון מערכות חינוך

היקף ומבנה הלימודים:

22 שעות שנתיות למשך שנתיים.
הלימודים מתקיימים יום בשבוע - בימי ד'.

מטרות התכנית

לאתר ולהכשיר עובדי חינוך נבחרים לתפקידי מנהיגות בית-ספרית במערכת החינוך בישראל, להעניק להם מיומנויות וידע היקפי בתחומי ניהול בכלל ובתחומי חינוך בפרט, ולהכין אותם לקריירה של מנהיגות חינוכית בישראל.


תוכנית הלימודים מורכבת משתי חטיבות שונות:

  • חטיבת לימודי תשתית בחינוך ובהוראה (8 ש"ש).
  • חטיבת לימודי התמחות בתחומי-דעת שונים ובה:
    • קורסי חובה (4 ש"ש) וקורסים סמינריונים (4 ש"ש)
    • קורסי בחירה (6 ש"ש)
       

בשנה הראשונה, ילמד הסטודנט לימודי תשתית בחינוך וכן קורסים מרכזיים בהתמחות בהיקף כולל של 10-12 ש'ש.

בשנה השנייה, יעמיק הסטודנט את ידיעותיו בלימודי התמחות לפי בחירתו, ישתתף בשני קורסים סמינריוניים (המסתיימים בכתיבת עבודה סמינריונית בהיקף של 20-30 עמודים), ויכתוב עבודת גמר.

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם