שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              08/05/2021

ימים פתוחים    אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

המרכז האקדמי רופין - היחידה ללימודי חוץהמרכז האקדמי רופין - היחידה ללימודי חוץהמרכז האקדמי רופין - היחידה ללימודי חוץ

מקום הלימודים:רופין

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


המרכז האקדמי רופין, היחידה ללימודי חוץ

 

הוראה מותאמת (מתקנת) בחשבון

היקף התכנית: 90 שעות אקדמיות.
30 מפגשים אחת לשבוע. הקורס יכלול סדנאות להתנסות אישית בתחומים הנלמדים.

תלמידים לקויי למידה זקוקים לדרכי הוראה מוחשיות ומותאמות ליכולותיהם ולקשייהם. חשוב כי המורה המלמד יכיר את אפיוני הקשיים של תלמידים לקויי למידה ויהיה ברשותו ארגז כלים עשיר של אסטרטגיות הוראה ועבודה אשר יועילו לו " לתפור חליפה" ייחודית מותאמת לכל תלמיד.

מטרות התכנית:

הקניית ידע בתחום לקויות הלמידה ואסטרטגיות הוראה תוך התמקדות במתן כלים מעשיים להוראה מותאמת לצרכי הלומד.

בקורס יושם דגש על הבנת הקשיים בלימוד התחום המתמטי לתלמידים בגילאי ביה"ס היסודי, על הכרת המנגנונים הקוגניטיביים המרכזיים המהווים בסיס ללימוד המתמטי ועל הכרת דרכים להערכת התפקוד (הבנה, תפיסה וביצוע) בתחום זה. 
כמו כן, בקורס ילמדו דרכים להערכת הפרופיל התפקודי של התלמיד לשם בניית תכנית התערבות מערכתית ופרטנית המותאמת לצרכיו.

נושאי הלימוד בקורס:

 • גורמים ואפיונים לקשיים בלמידת החשבון.
 • פרופיל של תלמיד מתקשה בחשבון.
 • מוכנות לחשבון, הערכת יכולות, קשיים ודרכי טיפול.
 • המספרים הטבעיים- הבנת מהות התהליכים החשבוניים בכל אחד מהנושאים  הנלמדים בתחום זה: המבנה העשורי, האפס, פעולות החשבון, פתרון בעיות  מילוליות.
 • שברים פשוטים ועשרוניים-  הבנת משמעות השבר הפשוט והשבר העשרוני, הבנת היחסים ביניהם והפעולות.
 • אחוזים - הבנת מהות האחוז כחלק פרופורציונאלי התלוי בשלם, דרכי חישוב ופתרון בעיות מילוליות.
 • גיאומטריה – הבנת כשרים גאומטריים בהתאמה לרצף הנושאים הנלמדים בכתות א-ו.
 • מיפוי מוקדי הכח והתורפה על סמך אבחון דידקטי ו/או אבחון פסיכודידקטי שנערך לתלמיד.
 • מיפוי הידע והקשיים על סמך מבדק אישי של המורה להוראה מותאמת ובניית תכנית עבודה מותאמת לפרופיל תלמיד.  
 • אמצעי המחשה להוראה ולתמיכה בלימוד נושאים שונים הנלמדים בחשבון.
 • המשחק כאמצעי להוראה מותאמת. 

קהל היעד:
התכנית מיועדת לאנשי חינוך, למורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

תעודה:

ללומדים שיעמדו בדרישות התכנית תוענק תעודת מומחה להוראה מותאמת (מתקנת) בחשבון מטעם המרכז האקדמי רופין, היחידה ללימודי חוץ.

 

מנחת התכנית: גב' רובינשטיין יהודית
תואר שני בחינוך. מומחית ללקויי למידה, להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה. הובילה פרוייקטים לאיתור וטיפול בתלמידים לקויי למידה. מדריכה פדגוגית, בעלת ניסיון עשיר בהנחיית הורים וצוותי מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. מאבחנת דידקטית, מרצה בקורסים ובהשתלמויות בתחומי חינוך שונים.

 

 

הוראה מותאמת (מתקנת) בקריאה, הבנת נקרא וכתיבה

היקף התכנית: 150 שעות אקדמיות.
30 מפגשים אחת לשבוע. הקורס יכלול סדנאות להתנסות אישית בתחומים הנלמדים.

הקורס עוסק בהבנת קשייהם של תלמידים לקויי למידה ובטיפול בהם בעיקר ברמה הפרטנית ומושתת על מודלים וכלים מעשיים ומגוונים הניתנים ליישום מיידי בעבודה עם התלמידים.

מטרות התכנית:

הכרת ההתפתחות התפקודים הקוגניטיביים המרכזיים שהם הבסיס לרכישת מיומנויות היסוד. בקורס יוקנו דרכים להערכת התפקוד במיומנויות אקדמיות (קריאה, הבנת נקרא וכתיבה), יילמדו דרכי התערבות ודרכי טיפול בתלמידים לקויי למידה, יילמדו דרכים להערכת פרופיל תפקודי של התלמיד ולהערכת צרכיו ויוקנו אסטרטגיות הוראה מותאמות לנ"ל.

נושאי הלימוד בקורס:

 • הגדרות של לקויות למידה ואפיונן, השלכות של הנ"ל על תהליכי הוראה ולימוד בבית הספר. 
 • כישורים ניהוליים, קשב וריכוז– ביטויים ודרכי התמודדות עימם בכיתה, בלימוד בקבוצות  קטנות ובאופן פרטני.   
 • המנגנונים הקוגניטיביים המרכזיים העומדים בבסיס רכישת מיומנויות קריאה  וכתיבה. 
 • מודלים ושיטות להקניית קריאה.
 • דרכי טיפול בקשיים ברכישת מיומנויות הקריאה.
 • דרכי טיפול והקניית אסטרטגיות הוראה ולמידה לעיבוד מידע מילולי והבנת הנקרא. 
 • גורמים גרפו-מוטוריים וקוגניטיביים מרכזיים והשפעתם על הכתיבה. 
 • הקניית מודלים המכילים כלים ודרכי טיפול בקשיים בכתיבה (בכתב, בשגיאות כתיב ובהבעה).
 • מיפוי תפקוד התלמיד על סמך אבחון דידקטי ו/או על סמך מבדק של המורה להוראה מותאמת ובניית תכנית עבודה  מותאמת לפרופיל התפקודי שנתקבל.  
 • המשחק כאמצעי להוראה מותאמת.

קהל היעד:
התכנית מיועדת לאנשי חינוך, למורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד, לפסיכולוגים, למטפלים רב תחומיים ולבעלי מקצועות פרה-רפואיים.

תעודה: ללומדים שיעמדו בדרישות התכנית תוענק תעודת מומחה להוראה מותאמת (מתקנת) בשפה מטעם המרכז האקדמי רופין, היחידה ללימודי חוץ.

מנחת התכנית: גב' רובינשטיין יהודית
תואר שני בחינוך. מומחית ללקויי למידה, להוראה מתקנת ואסטרטגיות למידה. הובילה פרוייקטים לאיתור וטיפול בתלמידים לקויי למידה. מדריכה פדגוגית, בעלת ניסיון עשיר בהנחיית הורים וצוותי מורים בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד. מאבחנת דידקטית, מרצה בקורסים ובהשתלמויות בתחומי חינוך שונים.

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם