הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך

תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך

מקום הלימודים:חולון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני בגיל הרך במכללת תלפיות

תואר שני בגיל הרך למורות ולגננות

ראש התוכנית: פרופ' מרים מבורך

מבנה התכנית: 

תכנית דו-שנתית, יום לימודים אחד בשבוע.

התכנית מתמקדת בתפקודה המקצועי של הגננת מחד, ובאקלים החינוכי מאידך, ויוצרת  את התמהיל האופטימלי ליצירת סביבה חינוכית אופטימלית.

 

מטרות התכנית:

 • העמקת הידע החינוכי הממוקד באקלים החינוכי בגן הילדים:
  • העמקת ידע אקדמי רחב בפסיכולוגיה התפתחותית בפסיכולוגיה קוגניטיבית בהתפתחות חברתית, וכן בחינוך חברתי מיני.
  • שכלול היכולת לקיים תהליכי הערכה מתמשכים בגן, לאתר בעלי צרכים מיוחדים ולבנות תוכניות מותאמות, תוך התייחסות להתנהגויות המאפיינות את הגיל הרך וליכולת הגמישות וההשתנות של הילדים בגיל זה.
  • הכרת הנדבך המקשר בין המחקר במדעי המח והתפתחות השפה
  • הרחבת תחומי האמנות בעשייה החינוכית בגן מתוך הנחה שעיסוק בהם מהווה תשתית ליצירת אקלים חינוכי מיטבי.
 • העצמה אישית של הגננת:
  • טיפוח תפקודה של הגננת כדמות התקשרות המספקת לילדים בסיס בטוח, המתייחסת אל גורמי סיכון וחוסן אישי ויוצרת אקלים חינוכי המאפשר לכל ילד לנצל את מלוא הפוטנציאל שלו.
  • הכשרה מעמיקה לתפקידי ניהול חינוכי הכולל: הצבת חזון, מנהיגות ועבודה עם צוות רב מקצועי והורים.
  • שכלול יכולות הגננת בתהליכי ניהול הוראה ולמידה, כחלק מהעצמתה, ובפרט במתן מענה למגוון צרכים ייחודיים של ילדים, שלחלקם ניתן לתת מענה באמצעות שימוש בטכנולוגיה.
 • פיתוח יכולת לתכנן, להפעיל ולהוביל מסגרת חינוכית המצטיינת באקלים מיטבי המשרת את צרכי הילדים, מספק להם תחושת ביטחון ומאפשר לפעול באוטונומיה.
 • קידום הסטודנטיות בתחום היכולת המחקרית שיהיה בה כדי לתרום לעבודתן, תוך חשיפתן למחקר עדכני העוסק בתחום האקלים החינוכי בגיל הרך, תוך הדגשת הקודים האתיים של הפרופסיה. כל אלה יאפשרו להן לחקור את עבודתן ולהעצים את יכולתן המקצועית לטובת קידום מיטבי של הילדים.

 

בין נושאי הלימוד:

 • לימודי תשתית
  • שיטות מחקר
  • אוריינות אקדמית מתקדמת
  • המשפחה כשותפה לתהליך החינוכי בעידן הפוסט  מודרני
  • מוח ושפה - היבט התפתחותי
 • לימודי התמחות - האקלים החינוכי בגן
  • האקלים החינוכי בגן הילדים
  • פיתוח החשיבה בגיל הרך
  • הערכה של תהליכי הוראה ולמידה
  • נתיבי הרגש וההבנה החברתית בגיל הרך
  • איתור ילדים עם צרכים מיוחדים ובניית תכניות התערבות מתאימות בגיל הרך
  • חינוך חברתי מיני בגיל הרך
  • משחק בגן הילדים
  • התפתחות המוח הלומד בגיל הרך
  • המוזיקה בגיל הרך בהקשרה התרבותי
  • חקר האקלים החינוכי בגן הילדים
  • מנהיגות, ארגון ומדיניות במערכות החינוך בגיל הרך
 • לימודי התמחות ב' - העצמה אישית של הגננת
  • התקשרות והגננת כדמות התקשרות
  • ניהול הגן ומנהיגות  חינוכית בגן
  • עבודת צוות רב מקצועי
  • עיצוב גן עתיר טכנולוגיה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם