שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם למידה מרחוק ›› מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

קורסי למידה מרחוק

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות - השתלמויות מורים בלמידה מרחוק במכללת אפרתה ירושלים

קורסים בלמידה מרחוק

קורסים והשתלמויות בלמידה מרחוק

 

 

התפילה כחוויה - קורס מקוון

הקורס מוכר לאופק חדש, דרגות 2-6

היקף הקורס: 30 שעות

מטרות הקורס:

 • להבין את מרכזיות התפילה בחיינו
 • פעולת התפילה כעבודת הלב של האדם – גישות יסודיות
 • מבנה סידור התפילה כתפילת הציבור – הכרות עם התפילות והברכות.
 • הקניית כלים לבוא לתפילה חווייתית.
 • השתלשלות היסטורית ורעיונית של סידור התפילה ותפילת היחיד בתנ"ך.

ראשי פרקים מרכזיים: 

 • מרכזיות התפילה בחיינו
 • פעולת התפילה כמחוללת שינוי ורצון
 • מבנה התפילה כקומת האדם השלם – תפילות וברכות.
 • כלים לתפילה מכוונת וחוויתית
 • סידור התפילה בעבר ובהווה

מרכיבים יישומיים מעשיים:

 • גיבוש תפיסה ועמדה חיוביים לגבי התפילה
 • כלים לבוא אל התפילה ברמה משמעותית וחווייתית
 • הכרת מבנה התפילות והברכות ומקורותיהם

 

טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי  - קורס מקוון

הקורס מוכר לאופק חדש, דרגות 2-6

היקף הקורס: 30 שעות

מטרות הקורס:

 • סקירה מחקרית – אקלים כיתתי וחשיבותו בקידום תלמידים.
 • הצבת עקרונות האקלים המשפחתי המיטבי כבסיס ליצירת אקלים כיתתי מיטבי, על פי מגמות החמ"ד. 
 • הכרת דרכים לפיתוח האמונה ש: כל מורה - תלמיד וכל הכיתה מהווים חטיבה משפחתית אחת. 
 • דרכים למינוף תוצרי הלמידה של התלמידים להעצמת הדיאלוג המיטבי ואמונת המסוגלות של תלמיד.

ראשי פרקים מרכזיים: 

 • מהו האקלים המיטבי –  גישה אחדותית
 • סקירה מחקרית על הגורמים המרכזיים לקביעת האקלים ומידת השפעתם.
 • הרחבה תיאורתית
 • תוכנית התערבות לחולל שינוי

מרכיבים יישומיים מעשיים: 

 • אבחון האקלים המיטבי בכיתה
 • בניית תוכנית עבודה לשיפור האקלים
 • רתימת התלמידים לשינוי

 

בית חינוך כמשפחה המכילה את הפרט - קורס מקוון

הקורס מוכר לאופק חדש, דרגות 2-6

היקף הקורס: 30 שעות

מטרות הקורס:

 • הטמעת דרכים ליצירת הכלה משפחתית בבית הספר בהתאם לערכי החמ"ד
 • יצירת קשר של אמון לכל תלמיד על ידי יצירת אווירה משפחתית – כלים ליישום בכיתה.
 • פיתוח אמונת המסוגלות של התלמיד.

ראשי פרקים מרכזיים: 

 • דרכים ליצירת אוירה משפחתית בכיתת האם ובכיתה הפרטנית.
 • קיום דיאלוג משמעותי – מודל "הדיון המשפחתי"¬ – בהתאמה לכיתה ולכל פרט.
 • הכיתה כקבוצה חברתית – מודל "כוח הקבוצה – המשפחה" – דרכי העצמה.
 • פיתוח אמונת המסוגלות על ידי חוויות הצלחה ומשוב לתהליך והכוחות של כל תלמיד.
 • רתימת האמצעים הדיגיטאליים ליצירת שיח מכיל ומפרה בשיתוף המשפחה הרחבה – הורים.

 

מרכיבים יישומיים מעשיים: 

 • הקניית הדיון המשפחתי כמנגנון לפיתוח שיח משמעותי בקביעת כללים ופתרון קונפליקטים
 • הקניית דרכים לפיתוח תחושת אמונת המסוגלות של כל תלמיד: חוויות הצלחה, משוב כוחות, כוח הקבוצה.
 • שימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת גיבוש ושיתוף המשפחה הרחבה.

        פנו ליועץ לימודים - מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?