שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם יהדות, מורשת ישראל ודתות ›› המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה

קורסי יהדות, מורשת ישראל ודתות

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה - השתלמויות מורים  יהדות ומורשת

קורסי יהדות והיסטוריה יהודית - מכללת דוד ילין

 

לימודי יהדות ומורשת

 

איכא דאמרי – התבוננות בנרטיב של העם היהודי דרך גלגוליו של הטקסט הסיפורי

הקורס מבוסס על לימוד של טקסטים מספרות האגדה של חכמים, תוך השוואה עם מקורות מקבילים בעולמם של חכמים (ואף מחוצה לו) במגמה לאתר את הנרטיבים השונים המובעים בגרסאות השונות של הסיפורים, הבדלים העולים מתוך עיצוב שונה של הסיפור כולו או פרטיו ואיסוף התובנות הנלמדות לחיי השעה.

בקורס יבחנו כלי העיצוב וההתמרה של הנרטיב, תוך השלכה אקטואלית, השוואה לנרטיבים אחרים והצעת כיוונים ורעיונות ליצירת נרטיב אחר.

 

בית שמאי, בית הלל - כלים מהמקורות לשיח העכשווי

קורס מקוון - בלמידה מרחוק

קורס מקוון זה מבוסס על לימוד טקסטים מן המקורות העוסקים בדיאלוג שבין בית שמאי ובית הלל, תוך השוואתם לטקסטים עכשוויים.
הקורס בוחן את גבולות השיח בין קבוצות אידיאולוגיות בשגרה ובעתות משבר מתוך עיון במקורות המתעדים את העימותים המילוליים והפיזיים בין בית שמאי ובית הלל.

במסגרת הקורס ננסה לענות על השאלה -האם אנו צריכים או יכולים לתקן את הDNA התרבותי שלנו ונחפש כיוונים ורעיונות ליצירת נרטיב אחר

        פנו ליועץ לימודים - המכללה האקדמית לחינוך ע'ש דוד ילין - השתלמויות עובדי הוראה יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?