הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

מקום הלימודים:ירושלים

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים

התכנית להכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים

בשת"פ מכון מגיד

3 שנים, בהיקף מעל ל-1600 שעות אקדמיות מתוכם 500 שעות עבודה מעשית.

התכנית נלמדת בשלוחות:     ירושלים   *    תל-אביב  

טיפול בעזרת בעלי חיים הינו גישה טיפולית הוליסטית הרואה את בעלי החיים כמאפשים ומחוללים שינוי במטופלים.

בואו ללמוד כיצד המפגש הטיפולי בין המטופלים לבעלי החיים מחולל שינויים.

בתהליך הטיפולי עם בעלי החיים, המטופל הופך ל"מטפל" ומתוך כך עובר שינוי.

מטרת התכנית:

הקניית ידע תאורטי וכלים מעשיים המפאשרים הבנה ויישום של תהליכים טיפוליים.

תוכנית הלימודים מבוססת על מודל "המשולשים הטיפוליים" - תהליכים פסיכותרפויטיים בעזרת בעלי חיים.

 המודל כולל תאוריה ופרוטוקול טיפול מלא, שלב איסוף המידע ועד שלב סיום הטיפול וכתיבת דוחות מסכמים.

התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים

קהל היעד:

בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע״י המל״ג בארץ או בחו״ל.

 

לעובדי הוראה:

בהתאם להנחיות משרד החינוך:

  • אפשרות להגשת בקשה לקבלת גמול על בסיס אישי, בהתאם להנחיות משרד החינוך
  • • מימון על ידי קרנות ההשתלמות - למורים בשבתון

 

עבודה קבוצתית רגשית בכלים יצירתיים

עבודה יצירתית בקבוצות רגשיות (בתנועה/ באמנות/בדרמה-תרפיה)

תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים - דרגות 7-9 

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב יועצים חינוכיים התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית. התכנית תחשוף את משתתפיה לדרכי הנחיה יצירתיות חדשות ותאפשר להעשיר ולגוון את אופני העבודה הייעוצית בקבוצה. התכנית תעסוק בתאוריה ובפרקטיקה של שלושה סוגים של עבודה יצירתית עם קבוצות, הרלוונטית לעבודה ייעוצית בבית הספר: עבודה קבוצתית בתנועה, עבודה קבוצתית באומנות ועבודה קבוצתית בדרמה-תרפיה. התכנית תטפח את מומחיות היועץ החינוכי ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד 

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי. במהלך שנה א' ירכשו משתתפי התכנית את הידע והמיומנויות הנלוות לדרכי ההנחיה היצירתיות. ידע זה יהווה בסיס בשנה זו לתכנון קבוצת התערבות יצירתית בבתי הספר של היועצות. במהלך שנה ב' ינחו משתתפי התכנית בפועל את הקבוצה שתכננו בשנה הקודמת ויעריכו את משמעותה בכלים אקדמיים-מקצועיים.

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך

למעט דמי שריון מקום  אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. .

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות

בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות:

הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה) 

 מקום ההשתלמות:

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
01/11/2020 קורס הנחיית קבוצות והובלת צוותים- בתחום חינוך, חברה וקהילה       פנו למידע על הקורס 

01/11/2020 כלים להתמודדות עם מצבי מצוקה רגשית ולימודית של ילדים ונוער       פנו למידע על הקורס 

16/11/2020 שפת האכילה - שפה משנה חווית חיים - מתאוריה לפרקטיקה       פנו למידע על הקורס 

05/01/2021 קורס גישור חינוכי ומשפחתי - קורס המשך לבוגרי קורס גישור       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם