שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם תרפיה וטיפול ›› האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך בשיתוף מכון מגיד

קורסי תרפיה וטיפול

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך בשיתוף מכון מגיד - הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים

הכשרת מטפלים בעזרת בעלי חיים

התכנית להכשרת מטפל/ת בעזרת בעלי חיים

ביה"ס להתערבויות טיפוליות בעזרת בע"ח של מכון מגיד, מבית האוניברסיטה העברית
בשיתוף ביה"ס לרפואה וטרינרית וביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים

התכנית נלמדת בשלוחות:     ירושלים   *    תל-אביב   *   בית ברל   *   חיפה

טיפול בעזרת בעלי חיים הינו שיטת טיפול המסתייעת בבע"ח.

מטרת התכנית:

הינה להכשיר את בוגריה למקצוע מטפלים בעזרת בעלי חייםבקרב אוכלוסיות שונות (ילדים, מבוגרים וקשישים) .

התכנית מקנה כלים טיפוליים וידע תיאורטי ומעשי, המסייעים בהבנה ויישום תהליכים טיפוליים ושל אוכלוסיות יעד אשר הטיפול בעזרת בעלי חיים משמעותי וחיוני עבורן .
 

התכנית לטיפול בעזרת בעלי חיים

קהל היעד:

לבעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר ע״י המל״ג בארץ או בחו״ל.

 

לעובדי הוראה:

בהתאם להנחיות משרד החינוך:

  • אפשרות להגשת בקשה לקבלת גמול על בסיס אישי
  • • מימון על ידי קרנות ההשתלמות - למורים בשבתון

 

עבודה קבוצתית רגשית בכלים יצירתיים

עבודה יצירתית בקבוצות רגשיות (בתנועה/ באמנות/בדרמה-תרפיה)

תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים - דרגות 7-9 

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב יועצים חינוכיים התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית. התכנית תחשוף את משתתפיה לדרכי הנחיה יצירתיות חדשות ותאפשר להעשיר ולגוון את אופני העבודה הייעוצית בקבוצה. התכנית תעסוק בתאוריה ובפרקטיקה של שלושה סוגים של עבודה יצירתית עם קבוצות, הרלוונטית לעבודה ייעוצית בבית הספר: עבודה קבוצתית בתנועה, עבודה קבוצתית באומנות ועבודה קבוצתית בדרמה-תרפיה. התכנית תטפח את מומחיות היועץ החינוכי ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד 

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי. במהלך שנה א' ירכשו משתתפי התכנית את הידע והמיומנויות הנלוות לדרכי ההנחיה היצירתיות. ידע זה יהווה בסיס בשנה זו לתכנון קבוצת התערבות יצירתית בבתי הספר של היועצות. במהלך שנה ב' ינחו משתתפי התכנית בפועל את הקבוצה שתכננו בשנה הקודמת ויעריכו את משמעותה בכלים אקדמיים-מקצועיים.

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך

למעט דמי שריון מקום  אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות. .

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות

בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות:

הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה) 

 מקום ההשתלמות:

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

        פנו ליועץ לימודים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?