שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              22/10/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה

מקום הלימודים:חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


הילידה ללימודי המשך וחוץ - אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לחינוך

קורסים מוכרים לאופק חדש

 

לימודי דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תוכניות

רקע

תפיסות הפיתוח המקצועי כפי שעוגנו במתווה לצד הגישות היישומיות המוצעות בו, עולות בקנה אחד עם חזונה של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, להביא לפיתוחם האישי והמקצועי של אנשי חינוך, ובכלל זה סטודנטים ומורים, להיות אנשי חינוך, מורים מקצועיים ומדריכים בעלי ידע אקדמי מעמיק בתחום הדעת במגוון מקצועות, ראייה ומחויבות חברתית מקיפה ויכולות מקצועיות ברמה גבוהה. לתפישתנו מורה הוא אדם לומד ומלמד, המשלב התנסות ולמידה ברצף קונסיסטנטי מתמשך כסטודנט להוראה, מתמחה, מורה ומחנך.

על בסיס תפישה זו, אנו חותרים לספק לסטודנטים ולמורים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות שונות (פורמאליות, בלתי פורמאליות ואלטרנטיביות) על ידי הדגשת הקשר בין תיאוריה, מחקר, התנסות והתפתחות אישית ומקצועית. דרכי הלמידה בקורסים לדרגות 7-9 נשענות בהתמדה על ניסיונם של המורים המשתלמים ועל דיוןבסוגיותחינוךרלוונטיותהעומדות על סדר היוםהציבורי, מתוך מחויבות חברתית מקיפה לטפח אנשי חינוך שיוכלו לתפקד באופן מיטבי בסביבות חינוכיות אלו ובהתייחס לתמורות המהירות בתחומי חיים רבים.

הפקולטה לחינוך מעמידה את מיטב משאביה האנושיים מהחוגים ומהמגמות השונות, לצורך פיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה מדרגות 7-9 במגוון תחומים ומזמן דרכי למידה בסביבות למידה טכנולוגיות חדשניות, חשיפה והכרה של מערכות חינוך פורמליות, בלתי פורמליות ואלטרנטיביות, התנסויות בלמידה, בהוראה ובהדרכה המבוססות על אתגר והבנייה בלמידה.

יזמות חינוכית, כלב ליבה של דרגה 7 וחקירת העשייה, כלב ליבה של דרגה 8, משמעותן פיתוח רפרטואר של כישורים מסדר גבוה, כגון: חקירה עצמית מובנית ועצמאית, חשיבה חדשנית רלוונטית ויישומית ועוד. אנו חותרים לפתח ראיה רחבה אינטרדיסציפלינארית בלמידה, ומבססים חלק ניכר בתוכנית על התנסויות בניהול שיח עמיתים ובכלל זה: תכנון משותף, הוראה ושיתוף הדדיים והחלת תהליכי הערכה הדדיים, על פי סולם הקריטריונים שיקבעו במחוונים ובזיקה אליהם.

מטרה - לימודי דרגה 7 – מורה יוזם ומטמיע תוכניות

שנה א'

פיתוח יזמות חינוכית, חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית.

שנה ב'

פיתוח והשבחת הידע הפרקטי של המורה כעובד הוראה בעת שהוא מטמיע יוזמה חינוכית בשדה.

מבנה והיקף הלימודים

היקף כל שנת לימודים 75 שעות - לימודים עיוניים בהיקף של 50 שעות, עבודה מעשית, לווי והנחיה בהיקף של 25 שעות.
התוכנית כוללת שנתיים – סה"כ 150 שעות.

קהל היעד

מורים העומדים בתנאי משרד החינוך ללימודי הדרגה הרלוונטית.

יש לבדוק נושא זה מול משרד החינוך.

אישור סיום

המסיימים בהצלחה יקבלו אישור סיום על כל שנת לימודים בנפרד בהיקף של 75 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

פתיחת הקורסים מותנית באישור סופי של משרד החינוך ובמספר הנרשמים.

דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו

רקע

תפיסות הפיתוח המקצועי כפי שעוגנו במתווה לצד הגישות היישומיות המוצעות בו, עולות בקנה אחד עם חזונה של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, להביא לפיתוחם האישי והמקצועי של אנשי חינוך, ובכלל זה סטודנטים ומורים, להיות אנשי חינוך, מורים מקצועיים ומדריכים בעלי ידע אקדמי מעמיק בתחום הדעת במגוון מקצועות, ראייה ומחויבות חברתית מקיפה ויכולות מקצועיות ברמה גבוהה. לתפישתנו מורה הוא אדם לומד ומלמד, המשלב התנסות ולמידה ברצף קונסיסטנטי מתמשך כסטודנט להוראה, מתמחה, מורה ומחנך.

על בסיס תפישה זו, אנו חותרים לספק לסטודנטים ולמורים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות שונות (פורמאליות, בלתי פורמאליות ואלטרנטיביות) על ידי הדגשת הקשר בין תיאוריה, מחקר, התנסות והתפתחות אישית ומקצועית. דרכי הלמידה בקורסים לדרגות 7-9 נשענות בהתמדה על ניסיונם של המורים המשתלמים ועל דיוןבסוגיותחינוךרלוונטיותהעומדות על סדר היוםהציבורי, מתוך מחויבות חברתית מקיפה לטפח אנשי חינוך שיוכלו לתפקד באופן מיטבי בסביבות חינוכיות אלו ובהתייחס לתמורות המהירות בתחומי חיים רבים.

הפקולטה לחינוך מעמידה את מיטב משאביה האנושיים מהחוגים ומהמגמות השונות, לצורך פיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה מדרגות 7-9 במגוון תחומים ומזמן דרכי למידה בסביבות למידה טכנולוגיות חדשניות, חשיפה והכרה של מערכות חינוך פורמליות, בלתי פורמליות ואלטרנטיביות, התנסויות בלמידה, בהוראה ובהדרכה המבוססות על אתגר והבנייה בלמידה.

יזמות חינוכית, כלב ליבה של דרגה 7 וחקירת העשייה, כלב ליבה של דרגה 8, משמעותן פיתוח רפרטואר של כישורים מסדר גבוה, כגון: חקירה עצמית מובנית ועצמאית, חשיבה חדשנית רלוונטית ויישומית ועוד. אנו חותרים לפתח ראיה רחבה אינטרדיסציפלינארית בלמידה, ומבססים חלק ניכר בתוכנית על התנסויות בניהול שיח עמיתים ובכלל זה: תכנון משותף, הוראה ושיתוף הדדיים והחלת תהליכי הערכה הדדיים, על פי סולם הקריטריונים שיקבעו במחוונים ובזיקה אליהם.

מטרה - דרגה 8 – מורה חוקר את עשייתו

שנה א'

 

  • פיתוח מומחיות מחקר בקרב מורים וביצוע מחקר בתחומי עבודתם השוטפת.
  • העשרת הידע העיוני, האקדמי והמחקרי שלהם בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכו וממצאיו הן בקרב עמיתים והן בקרב הקהילה המקצועית.

שנה ב'

פיתוח והשבחת הידע הפרקטי של המורה כעובד הוראה בעת שהוא מטמיע יוזמה חינוכית בשדה.

מבנה והיקף הלימודים

היקף כל שנת לימודים 75 שעות- לימודים עיוניים בהיקף של 50 שעות, עבודה מעשית, לווי והנחיה בהיקף של 25 שעות.
התוכנית כוללת שנתיים – סה"כ 150 שעות.

קהל היעד

מורים העומדים בתנאי משרד החינוך ללימודי הדרגה הרלוונטית.

יש לבדוק נושא זה מול משרד החינוך.

אישור סיום

המסיימים בהצלחה יקבלו אישור סיום על כל שנת לימודים בנפרד בהיקף של 75 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה.

דרגה 9 – מורה חונך בכיר

רקע

תפישות הפיתוח המקצועי כפי שעוגנו במתווה של משרד החינוך לצד הגישות היישומיות המוצעות בו, תואמות את חזונה של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. לתפישתנו מורה הוא אדם לומד ומלמד, המשלב התנסות ולמידה ברצף קונסיסטנטי מתמשך כסטודנט להוראה, מתמחה, מורה ומחנך.

על בסיס תפישה זו, אנו חותרים לספק למורים בסיס אקדמי, מחקרי והתנסותי לעבודה במסגרות חינוכיות שונות (פורמאליות, בלתי פורמאליות ואלטרנטיביות) על ידי הדגשת הקשר בין תיאוריה, מחקר, התנסות והתפתחות אישית ומקצועית. דרכי הלמידה בקורסים לדרגות 7-9 נשענות בהתמדה על ניסיונם של המורים המשתלמים ועל דיון בסוגיות חינוך רלוונטיות העומדות על סדר היום הציבורי, מתוך מחויבות חברתית מקיפה לטפח אנשי חינוך שיוכלו לתפקד באופן מיטבי בסביבות חינוכיות אלו ובהתייחס לתמורות המהירות בחיים בכלל ובעולם החינוכי בפרט.

הפקולטה לחינוך מעמידה את מיטב משאביה האנושיים מהחוגים ומהמגמות השונות, לצורך פיתוחם המקצועי של עובדי ההוראה מדרגות 7-9 במגוון תחומים ומזמן דרכי למידה בסביבות למידה טכנולוגיות חדשניות, חשיפה והכרה של מערכות חינוך פורמליות, בלתי פומליות ואלטרנטיביות, התנסויות בלמידה, בהוראה ובהדרכה המבוססות על אתגר והבנייה בלמידה.

מטרה - דרגה 9 – מורה חונך בכיר

שנה א'

פיתוח תפיסת תפקיד בזיקה לעקרונות הפרופסיה וכלים לתכנון תוכנית הדרכה מעשית מובילת שינוי חינוכי.

שנה ב'

הובלת תהליך הדרכה תוך הפעלת תהליך רפלקטיבי ממוקד במושגים ובתאוריות הנלמדות בשנה א'. התהליך ילווה בניהול תיק פורטופוליו מבוסס עדויות.

 מבנה והיקף הלימודים

היקף כל שנת לימודים 75 שעות- לימודים עיוניים בהיקף של 50 שעות, לווי והנחיה בהיקף של 25 שעות.
התוכנית כוללת שנתיים – סה"כ 150 שעות.

 קהל היעד

מורים העומדים בתנאי משרד החינוך ללימודי הדרגה הרלוונטית.

יש לבדוק נושא זה מול משרד החינוך.

 אישור סיום

המסיימים בהצלחה יקבלו אישור סיום על כל שנת לימודים בנפרד בהיקף של 75 שעות מטעם המחלקה ללימודי המשך של הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם