שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              19/05/2022

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפהמכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפהמכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

מקום הלימודים:קריית שמואל, חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


המכללה האקדמית הדתית שאנן - לימודי תואר שני

קורסים לאופק חדש

פיתוח מקצועי לדרגה 7

מורה יוזם ומטמיע תכניות בחמ"ד

מטרות הקורס

ההתמחות תכשיר את משתתפיה לבניית יוזמה תוך התייחסות למרכיבים הבאים:

 • יוזמה - רעיון, מטרות, צרכים, הזדמנויות ואתגרים: אפיון שדה הפעילות הבית ספרי, אתגריו, בחינת חוזקות וחולשות ומיפוי תחום התערבות רצוי.
 • חדשנות – שיטות מחקר, מודלים תיאורטיים ומודלים יישומיים: הכרת מחקרי חינוך, שיטות מחקר פעולה, מודלים מחקריים להובלת שינוי, מודלים לליווי מדידה והערכה ויישום ארגוני חינוכי.
 • השבחת עבודתו של המורה בבית-הספר – "ממחשבה למעשה", שלבים ארגוניים ליישום והטמעה: הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים ליישום מיטבי ולהשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן, כך שניתן יהיה להביאן לידיעת גורמים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך וההוראה בכלל ובתחום בית הספר בו עובד המורה.
 • תיעוד וניתוח העבודה החינוכית תסייע לבחינת שני רכיבים מרכזיים בעבודת החינוך וההוראה:
   רכיב התוצר אשר מתייחס למה שהמורה השיג/למד בתום התהליך;
  רכיב התהליך שהוא המטרה העיקרית של כלי התיעוד,  המאפשרים למורה לעבוד על תהליכי החינוך ההוראה והלמידה אותם הוא מבקש ליזום, לחדש וליישם; 

תאור הקורס

ההתמחות נועדה להכשיר את משתתפיה לפיתוח יוזמה חינוכית לימודית המותאמת לשדה פעילותם תוך שימוש בכלי מחקר איכותניים, תהליכי משוב, רפלקציה ולמידת עמיתים. ההתמחות תכוון את משתתפיה לפיתוח יוזמה חינוכית חדשנית, עבור מגוון התחומים המרכיבים את העשייה הבית ספרית בכלל ובחינוך הממ"ד בפרט.

 • פיתוח והפעלה של יוזמה מותאמת לחינוך הממ"ד
 • פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה
 • פיתוח והפעלה של תהליכים לקידום הישגים, בשילוב כלי מדידה והערכה
 • פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית
 • פיתוח תכנית בית-ספרית בנושאי אקלים בית-ספרי
 • פיתוח והפעלה של יוזמה בנושאי "חמ"ד וקהילה", 
  "חמד של בוגר", "חמד של חברותא" ועוד. 

חובות בקורס

השתתפות פעילה, הגשת הצעה ליוזמה בתום השנה הראשונה, הגשת יוזמה בשנה השנייה.

היקף הקורס

דו-שנתי

מספר שעות: 150 שעות

חלוקת השעות לכל שנה: 45 שעות הוראה, 30 שעות ליווי והנחייה

פיתוח מקצועי לדרגה 8 - מורה חוקר את עשייתו בחמ"ד

מטרות הקורס

ההתמחות תכשיר את משתתפיה לבניית "מחקר שדה" תוך התייחסות למרכיבים הבאים:
מחקר – פרדיגמות מחקריות התבוננות השוואתית: הכרה של סוגיות במחקר החינוכי,
חקר ביצועים, מדידה והערכה של תהליכי למידה, הוראה וחינוך.
מאפיינים אקדמיים של מתודולוגיות מחקר: הגדרות שאלות המחקר, הגדרת מתודולוגיה כמותית/ איכותנית/ משולבת תוך התאמתה לשאלת המחקר ולשדה הפעולה.
מהפרטי לציבורי – דרכי תיעוד והפצה: בניית תהליכי הפצה לידע המחקרי ולתוצאותיו,
במודלים של "מרכז הפצה", תיעוד והפצה ופרקטיקות מתחום "חכמת ההמונים".
 ממחקר למעשה – על החיבור בין מחקר לפרקטיקות בשדה החינוך; מחקר פעולה.

תאור הקורס

ההתמחות נועדה לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות מתחום עבודתם השוטפת וכן נועדה להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו בקרב עמיתים ובקרב הקהילה המקצועית. ההתמחות נועדה לתת למורה כלים ליישום "מחקר שדה". המחקר יקדם את המורה מבחינה מקצועית ויאפשר לו להיות שותף פעיל בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשרויות לפריצה מחשבתית יצירתית שתקדם שדה זה.

שאלות המחקר יעסקו בסוגיות בהם המערכת מתלבטת ורוצה לשפר, שאלות מחקר ברמת הכיתה וברמת ביה"ס יתייחסו לנושאים בהם עובדי ההוראה מבקשים לשנות ולשפר את עבודתם ותוצאותיה, כגון: מדיניות עבודה עם הורים וקהילה, דרכים לשיפור תהליכי עבודה בצוות, התמודדות עם סוגיות זהות וחינוך דתי ערכי, שיפור תהליכי למידה, מודלים לשיפור אקלים ועוד.

חובות בקורס

השתתפות פעילה, הגשת הצעה למחקר יישומי בתום השנה הראשונה, הגשת מחקר יישומי בשנה השנייה.

היקף הקורס

דו-שנתי

מספר שעות:150 שעות

חלוקת השעות לכל שנה: 45 שעות הוראה, 30 שעות ליווי והנחייה

קורסים להכשרת חונכים ומלווים

תפקיד החונכות התגבש בשנים האחרונות וקיבל אתגר נוסף עם ביסוס הליווי המקצועי למורה החדש, בשלוש השנים הראשונות לכניסתו למערכת החינוך. תפקידם של החונך והמלווה לתמוך בקליטתם של המתמחים והמורים החדשים, ולהיות שותפים בהערכתם. התפתחותו המקצועית של עובד הוראה, במסגרת מתווה הפיתוח המקצועי ברפורמות "אופק חדש" ו"עוז לתמורה", מאפשרת לעובדי הוראה מתאימים להתמקצע בחניכה ובלווי, במסגרת מסלולי הקידום. חוזר מנכ"ל תש"ע 1ב' מבהיר כי תפקיד החונכת הוא חלק ממערך התפקידים במערכת החינוך, המחייב הכשרה מתאימה.

תכנים

הקורסים להכשרת חונכים יעסקו בנושאים: הכרת הקשיים של עובדי הוראה חדשים, פיתוח כישורי הנחייה והדרכה; פיתוח שיח רפלקטיבי; פיתוח יכולת קשב ומתן משוב; תמיכה בהתפתחות מקצועית של עובד הוראה מתחיל; דרכים לצפייה בשעורים; דיאלוג עם המתמחה; דרכי הערכה לקראת קבלת רשיון לעיסוק בהוראה ועוד.
בקורסים הולכת ומתגבשת תפיסת תפקיד החונכות מבחינת גופי הידע והמיומנויות, לצד תמיכה בחונכים עצמם.

בשנה"ל תשע"ה נקיים קורסים בשתי מתכונות:

קורס בדרגת 6-2 ב"אופק חדש" ולמורים "בעוז לתמורה" מקנה גמול:
הכשרה לתעודת חונך/מלווה של א' – 60 שעות בשנה אחת.

 קורס בדרגת 8-7 ב"אופק חדש" מקנה גמול:
הכשרה לתעודת חונך מומחה – 150 שעות בשנתיים, 90 שעות קבוצתיות + 60 שעות ליווי אישי – Supervision  מודרך.

תנאי קבלה: 

 • מורים וגננות בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
 • ותק של 5 שנים לפחות
 • ראיון קבלה.
 • המלצה של מנהל בית הספר או הפיקוח על הגנים.
 • התנסות כלשהי בחונכות או ליווי, במקביל לשנת הלימודים במכללה.

הטבות למורים בשבתון

מורים בשבתון הלומדים במכללת "שאנן" את כל מכסת השעות (16 ש"ש)
יהיו זכאים להשתתף ללא תשלום בקורסים נוספים באישור דיקן המרכז לימודי המשך, בהיקף של 4 ש"ש (112 שעות).

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם