שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              22/10/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפהמכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפהמכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

מקום הלימודים:קריית שמואל, חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


 לימודי תעודה ופיתוח מקצועי

הכשרת מנהלים לחמ"ד - חינוך ממלכתי דתי

מרכזת: גב' טלי פריד

היקף הקורס

קורס חד-שנתי בהיקף של 400 שעות לימוד 

קבוצת הלימוד

מורים בחינוך הדתי בביה"ס היסודיים והעל-יסודיים, בעלי תואר שני וחמש שנות ותק בהוראה.
תינתן עדיפות למורים שמלאו תפקידי ארגון וריכוז במערכת החינוך ולמנהלים במערכת החינוך בעלי ותק של שנה-שלוש שנים. 

מטרות הקורס

 הכשרת עתודת מנהלים ומנהלות לחמ"ד, בעלי חזון חינוכי, כושר מנהיגות ויכולת לפעול במערכות מורכבות המצויות בשינויים מואצים;
סיוע בעיצוב תפיסת עולם חינוכית-מנהלית מתוך מגמה לגבש, בעת הכניסה לעבודה בניהול, "אני מאמין" מוסדי (דבר שייעשה תוך שיתוף מלא של הצוות החינוכי בביה"ס);
פיתוח מיומנויות ניהוליות וארגון תוך מתן דגש על דרך הפעילות המאפיינת מוסדות חינוך;
עיגון טיפוח הכישורים וההתנסות, ברקע תיאורטי רלבנטי, המתקשר לעשייה החינוכית והניהולית; טיפוח יכולות בתקשורת בינאישית, הנהגת צוות ופתרון קונפליקטים.

מבנה הקורס

    לימודי קיץ ויום לימודים מלא במהלך השנה וכן צפייה והתנסות במיומנויות ניהול במסגרת העבודה המעשית (פרקטיקום). 

תכנית הקורס בנויה סביב ארבעה מוקדים

 

  • סוגיות בחינוך ובמינהל חינוכי;
  • ידע מערכתי/ניהולי; 
  • מיומנויות ניהול ומנהיגות; 
  • פרקטיקום. 

    שלושת התחומים הראשונים יכללו בקורסים מרוכזים בהיקף של 56-14 שעות לימוד.


 במסגרת הפרקטיקום יערכו סיורים במוסדות חינוך, תצפיות וליווי של מנהלים. 

תינתנה משימות ניהול והערכה ויוכן פרויקט גמר.
 

הטבות למורים בשבתון

מורים בשבתון הלומדים במכללת "שאנן" את כל מכסת השעות (16 ש"ש)
​יהיו זכאים להשתתף ללא תשלום בקורסים נוספים באישור דיקן המרכז לימודי המשך, בהיקף של 4 ש"ש (112 שעות).

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם