שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אקדמי - תואר שני ›› מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

חיפה

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה - לימודי תואר שני - מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית - חיפה

המכללה האקדמית הדתית שאנן - לימודי תואר שני

לימודי תואר שני

 

תואר שני (M.Ed.) בהוראת תנ'ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה

רציונל חינוכי

לימודי התואר השני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה יַקְנוּ ללומדים ידע וכלים להעמקת העיון בטקסט המקראי ובפרשנויותיו;
כלים קוגניטיביים וחווייתיים לעיצוב תפיסת הוראה, המחפשת קשרים בין תחומי-דעת אחדים;
מודלים להבניית יחידות הוראה; התנסות בשיטות עדכניות בפיתוח צוותי הוראה ולמידה והערכת התוצרים. תואר שני בהוראת התנ


במסגרת הלימודים ילמדו קורסים סמינריוניים וכן תוּכן עבודת גמר, אשר תשלב דיסציפלינה ומתודה.
התכנית כוללת גם לימודי תשתית בחינוך ובהם כלי מחקר מתודולוגיים, פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות ויישומים טכנולוגיים מתקדמים.

מובילי התכנית:

פרופ' ישעיהו מאורי – ראש החוג למקרא
פרופ' טליה הורוביץ – ראש התכנית


מסגרת הלימודים

היקף כולל: 22 ש"ש

מועד:  הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע,  במשך שנתיים, באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה. 

תנאי קבלה:

א.    מורים בעלי תואר ראשון בתנ"ך ( B.A.+ תעודת הוראה, או בעלי תואר B.Ed.). 
ב.    ותק של שלוש שנים בהוראה ויותר.
ג.    ציון ממוצע 80 ומעלה בלימוד התואר הראשון.
ד.    ראיון אישי  (זימון לראיון יישלח רק לאחר קבלת טופס הרישום והמסמכים הנלווים).
ה.    לימודי השלמה למי שלא למד תנ"ך לתואר ראשון.  היקף ההשלמה יקבע לפי הלימודים הקודמים. 

 

תואר שני (M.Ed.) בחינוך - הוראה ולמידה במערכות משלבות 


רציונל חינוכי

מערכות חינוך בעולם עוברות בעת הזאת שינויים מהותיים. יחסה של החברה אל הילד השונה השתנה מאוד בחמישים השנים האחרונות.
מדיניות ה"הבדלה" שמהותה הרחקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים והשמתם במסגרות חינוך נפרדות התחלפה במדיניות ה"הכלה".
זהו שינוי מהותי בתפיסות, בעמדות, במנהלה, בעשייה, בתמיכה ובאופי השירותים הנדרשים למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
כ-15% מכלל האוכלוסייה בישראל, הם אנשים בעלי קשיים שונים הזקוקים לסיוע לצורך מימוש פוטנציאל היכולות שלהם, חלקם בעלי פוטנציאל קוגניטיבי גבוה מאוד.
ההנחה הבסיסית ביסוד תכנית ה-M.Ed. במכללת שאנן היא כי הצלחת השילוב של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הרגילות מותנה בראש ובראשונה
במורה הכיתה – הכשרתו, עמדותיו, התנהלותו בכיתה עם כלל הילדים ועם הילדים המשולבים, עבודתו עם אנשי המקצוע האחרים ושיתוף הפעולה שלו עם הורי התלמידים. 

ראש התכנית:

ד"ר אסתר טוב לי

מסגרת הלימודים

היקף כולל: 23 ש"ש

מועד:
הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע,במשך שנתיים, באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה. 

שנה א' –     הרחבת ידע בתחומי מחקר. בניית תשתית ידע בשני אשכולות החובה ובחירת מוקד התמחות אחד מתוך שני מוקדי הבחירה.
שנה ב' –     העמקת ידע בעריכת מחקר, רכישת כלי עבודה מעמיקים באשכולות החובה ומעבר לפסים אופרטיביים במוקד בחירה אחד מתוך שניים.

תנאי סף לקבלה

א.    בעלי תואר ראשון: .B.A + תעודת הוראה, או בעלי תואר B.Ed..
ב.    3 שנות ותק בהוראה.
ג.    עבודה בפועל במערכת החינוך.
ד.    ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי .B.A. / B.Ed.
ה.    ראיון קבלה והתייחסות המועמדים לאירוע חינוכי (case-study).
ו.    בחינת כניסה באנגלית לתואר שני (הבנת הנקרא) בציון 75 לפחות.

 

תואר שני (M.Ed.) באנגלית – הוראת אנגלית בעידן הדיגיטלי

Teaching English In A Digital Age

 

 Goals of the program

The goal of the program is to empower teachers to better their professional profile in order to contribute to the improvement of the quality of English taught in Israeli schools. The program aims to promote excellence and to have a positive impact on English teachers' self-esteem and public image. This goal will be achieved by deepening content and pedagogical knowledge through study and research in three areas of crucial importance in the English classroom, (1) the English language, its grammar, use, and acquisition by non-native speakers of English, (2) the development of literacy, pupils’ diverse needs and ways to address these needs in the classroom, and (3) opportunities for recruiting and using advanced technology in the service of language education. 
Methods of instruction throughout the program will develop in graduate students (practicing teachers) an understanding of the nature of research and scholarship in the field and their relevance to professional excellence. The courses aim to encourage thought and analysis of empirical data rather than to impart established beliefs. Experiential and hands-on activation in the classroom will be accompanied by careful follow–up and observation techniques leading to professional insights. Technology will play a significant role in both the academic and the professional development, which will be possible thanks to the Shaanan state-of-the-art facilities and computer infrastructure. 
The graduates of the M.Ed. program will be able to act as leaders within their schools and the wider sphere of education, both in promoting an effective language policy (English as well as other languages) and in sustaining a high level of technological support to the school curriculum.

 

The Digital Perspective

The digital perspective of the program relates to three parallel components, the acquisition of (1) theoretical background, (2) personal experience, and (3) development of advanced skills needed in academic high-tech environments. This will enable graduates of the M.Ed. program to acknowledge and accept responsibility in addressing their own students’ needs and the changing needs of society in a digital age. In courses throughout the program, students will be given ample opportunity to use technology and digital skills in order to gain knowledge, work on individual research, and take part in individual and group projects. Consequently, they will be able to take full advantage of modern technology in managing their professional growth as well as their own teaching, gradually relenting frontal teaching by focusing on managing their students’ learning. 

 

Entrance requirements

English teachers with at least three years of teaching experience are invited to apply. Applicants will be invited to an interview where their qualification for the program will be assessed. They will be expected to present the following items: 

  • A letter of recommendation from their English Inspector or the school principal.
  • An Israeli teaching certificate 
  • Three years teaching experience
  • B.Ed. or B.A. degree in English and transcript with academic credits with a minimal grade average of 80 in courses taken in departments of English and Education. 

Qualified candidates without academic background in Linguistics, Applied Linguistics and/or Education courses specific to the teaching of English will be required to take courses at the B.Ed. level to bridge the gap as a condition for acceptance to the program. Depending on their academic and professional background, they may need up to eight annual hours in B.Ed. disciplinary and/or education courses in addition to the 23 hours of the M.Ed. program. 

 

The program

Overview
The two-year M.Ed. program in Teaching English as a Foreign Language in a Digital World is made up of compulsory and elective courses in four areas of study, which appeal to English teachers, address their needs and contribute significantly to their professional development: Foundations, Literacy Development, Communication in a Digital Age, and Educational Research. 
Students study a total number of 23 credit hours at the rate of approximately six credit hours per semester as follows: 16 credit hours including the compulsory Research Project Workshop plus 7 credit hours in electives. The first year includes seven compulsory courses, one of which to be completed in the second year, and one elective, whereas second year courses include four more compulsory courses plus electives in communications, literacy development and language assessment. 
Students’ requests are taken into account in determining which electives will be offered in any particular year. The table displays distribution of all courses included in the Program of which students take 23 hours to meet M.Ed. requirements. 


Faculty and courses
Professor Elite Olshtain, Head of the Program, together with other well-known experts in the field, such as Dr. Valerie Jakar, Dr. Emmy Zitter, Dr. Marsha Bensoussan, Dr. Devorah Dubiner and others, teach courses in four areas of study: Foundations, Literacy Development, Communication in a Digital Age and Educational Research.  The Program is comprised of compulsory courses and electives.  The schedule and specific courses offered may differ slightly from year to year. The full list follows.


The Final Project 
The final project required for the M.Ed in English is the full description of a study based on relevant data collection and a practical product derived from this data collection. The data collection can be quantitative, qualitative or a combination of both. The practical product can be a unit of work in an English program, a vehicle for evaluation, a plan for the integration of technology in English teaching, a new approach to the teaching of grammar, reading, in-service teacher education, culture and language teaching, or any other relevant topic. It is important that the project relate research (the data collection) to a product that can, potentially, be implemented in the teaching of English.


Students combine knowledge and insights gained in their graduate studies with their professional experience as practicing teachers in their quest for deeper understanding of the sociolinguistic environment and of learning processes at play in the Israeli classroom, where English is taught as a foreign language to populations with diverse educational needs.

 

For details: 
Mrs. Gabi Shoshani
Phone: 0505-449617 
E-mail: gabys@bezeqint.net 

 

 

        פנו ליועץ לימודים - מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?