שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              19/05/2022

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

מכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפהמכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפהמכללת שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך בחיפה

מקום הלימודים:קריית שמואל, חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


המכללה האקדמית הדתית שאנן - לימודי תואר שני

לימודי תואר שני

 

תואר שני (M.Ed.) בהוראת תנ'ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה

ראש התכנית – פרופ' טליה הורוביץ

לימודי התואר השני בהוראת תנ"ך בראי הפרשנות היהודית לדורותיה יַקְנוּ ללומדים ידע וכלים להעמקת העיון בטקסט המקראי ובפרשנויותיו;

 • כלים קוגניטיביים וחווייתיים לעיצוב תפיסת הוראה, המחפשת קשרים בין תחומי-דעת אחדים;
 • מודלים להבניית יחידות הוראה;
 • התנסות בשיטות עדכניות בפיתוח צוותי הוראה ולמידה והערכת התוצרים.

התכנית כוללת

 • לימודי מבוא ובהם סקירת-על של הפרשנות היהודית מראשיתה ועד תקופתנו;
 • לימודי התמחות, הבוחנים מקרוב פרשנות קדומה, של ימה"ב ושל העת החדשה ומבחר מונוגרפיות ועיונים בספרי מקרא;
 • סיורים בעקבות המקרא והדגשת תרומתן של דיסציפלינות משיקות להבנת המקרא.

במסגרת הלימודים ילמדו קורסים סמינריוניים וכן תוּכן עבודת גמר, אשר תשלב דיסציפלינה ומתודה.
התכנית כוללת גם לימודי תשתית בחינוך ובהם כלי מחקר מתודולוגיים, פיתוח חשיבה בסביבות לימודיות ויישומים טכנולוגיים מתקדמים.

מסגרת הלימודים

היקף כולל: 22 ש"ש

הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע, באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה.

בשנה השניה ינתנו חלק ניכר מהקורסים כקורסים מתוקשבים

תואר שני (M.Ed) בחינוך - הוראה ולמידה במערכות משלבות 

ראש התכנית: ד"ר אסתר טוב לי

"המורה שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה ...
מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו ... עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה, להוציאה, להצמיחה ולגדלה".

(קלונימוס קלמיש, קונטרס חובת התלמידים ט')

רציונל חינוכי

מערכות חינוך בעולם עוברות בעת הזאת שינויים מהותיים. יחסה של החברה אל הילד השונה השתנה מאוד בחמישים השנים האחרונות. מדיניות ה"הבדלה" שמהותה הרחקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים והשמתם במסגרות חינוך נפרדות התחלפה במדיניות ה"הכלה".
זהו שינוי מהותי בתפיסות, בעמדות, במנהלה, בעשייה, בתמיכה ובאופי השירותים הנדרשים למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

התוכנית נשענת על חזון חינוכי האומר שכל בית-ספר יהיה סביבה מכילה ומקבלת לתלמידים בכלל ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים בפרט, סביבה שתאפשר התפתחות רגשית, חברתית ולימודית אופטימאלית לצורך השתלבות מלאה בחברת המבוגרים. 

העוגן התאורטי העומד בבסיס התכנית המוצעת מקביל למודל המקובל בעולם  - Response To intervention RTI  .מודל זה מציע את גישת שלושת הנדבכים בתגובה להתערבות:

 • בנדבך הראשון – המורה הכולל, שבידיו יינתנו כלים הולמים, יפעל לאיתור ומיפוי מִ קְ דָ מִ י של לומדים מתקשים. 
  לאחר מכן, תבנה תכנית התערבות, תצפית ומעקב מדידתי אחר ההתקדמות,
  הערכה והחלטה האם הלומד המתקשה השיג את הפערים ויכול לפעול
 • במעגל הכיתתי או שמא יזדקק לנדבך השני.
 • בנדבך השני – המורה הכולל, מונחה על-ידי מומחה, יפעיל תכנית התערבות בקבוצה קטנה למען לומדים שלא הגיבו לנדבך הראשון.
  ערכת התקדמות תעשה פעמיים בחודש ורק אם תכזיב, יעבור הלומד לנדבך שלישי.
 • בנדבך השלישי – ילמד התלמיד המתקשה בקבוצה קטנה אצל מומחה לחינוך מיוחד.


התוכנית המוצעת אמורה לערוך שינוי עמדות, לספק ידע מיומנויות וכלים למורה הכולל, להתמודד עם הנדבך הראשון והשני של מודל RTI . 

ייחודה של תכנית הלימודים ל-.M.Ed" הוראה ולמידה במערכות משלבות" מתבטא בשתי רמות:

 • ברמה האחת – חשיפת המורה-הלומד והעשרת הידע שלו בנושאים רלבנטיים בתחום ובתחומי דעת נוספים המשלימים 
  האחד את השני: מדעי הקוגניציה, חינוך, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, חינוך מיוחד, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת.
 • ברמה השנייה – התמחות ספציפית והתמקצעות באחד מן התחומים: התפתחות רגילה וחריגה בגיל הרך ולקויות למידה
  בביה"ס. (בעתיד יפותח מוקד שיתמקד בתלמידי חטיבה עליונה י'-י"ב).

לפנינו תכנית אינטגרטיבית כש"הילד השונה והשתלבותו" הוא הקו המנחה לאורך התכנית כולה. תחומי החקר השונים נועדו להרחיב את ההשכלה ולעבות את ההבנה המקצועית. בדרך זו, הידע בהוראת הדיסציפלינה יהיה מושתת על שדה ידע מחקרי
עשיר ונרחב. המורים יסיימו תכנית זו כשבאמתחתם ידע, הבנה וכלי עבודה המאפשרים מימוש פוטנציאל של יכולות בכיתה הכוללת.

מסגרת הלימודים

היקף כולל: 23 ש"ש

הלימודים יתקיימו בע"ה יום אחד בשבוע,במשך שנתיים, באווירה תומכת, מאתגרת ופתוחה. 

 

תואר שני (M.Ed.) באנגלית – הוראת אנגלית בעידן הדיגיטלי

 

 Teaching English  as a Foreign Language in a Digital Age

Headed by Prof. Elite Olshtain

 Special scholarships for students who excel in their studies

The goal of the program is to empower teachers to better their professional profile in order to contribute to the improvement of the quality of English taught in Israeli schools.
The program aims to promote excellence and to have a positive impact on English teachers' self-esteem and public image. This goal will be achieved by deepening content
and pedagogical knowledge through study and research in three areas of crucial importance in the English classroom, (1) the English language, its grammar, use, and
acquisition by non-native speakers of English, (2) the development of literacy, pupils’ diverse needs and ways to address these needs in the classroom, and (3) opportunities for
recruiting and using advanced technology in the service of language education.


Methods of instruction throughout the program will develop in graduate students (practicing teachers) an understanding of the nature of research and scholarship in the
field and their relevance to professional excellence. The courses aim to encourage thought and analysis of empirical data rather than to impart established beliefs. Experiential and 
hands-on activation in the classroom will be accompanied by careful follow–up and observation techniques leading to professional insights. Technology will play a
significant role in both the academic and the professional development, which will be possible thanks to the Shaanan state-of-the-art facilities and computer infrastructure.
The graduates of the proposed M.Ed. will be able to act as leaders within their schools and the wider sphere of education, both in promoting an effective language policy (English as well as other languages) and in sustaining a high level of technological support to the school curriculum.


 The Digital Perspective

The digital perspective of the program relates to three parallel components, the acquisition of (1) theoretical background, (2) personal experience, and (3) development of
advanced skills needed in academic high-tech environments. This will enable graduates of the M.Ed. program to acknowledge and accept responsibility in addressing their own
students’ needs and the changing needs of society in a digital age. In courses throughout the program, students will be given ample opportunity to use technology and digital skills
in order to gain knowledge, work on individual research, and take part in individual and group projects. Consequently, they will be able to take full advantage of modern
technology in managing their professional growth as well as their own teaching, gradually relenting frontal teaching by focusing on managing their students’ learning.

The Program


The two-year M.Ed. program is made up of regular and hybrid courses in four areas of study: Foundations, Literacy Development, Communication in a Digital Age, and
Educational Research. The courses may differ slightly from year to year.
Students are expected to participate regularly in classes on campus and asynchronic online sessions, and submit assignments punctually. As part of the degree, they write two
seminar papers. Studies culminate in a Final Project involving research in which theoretical issues with practical relevance are investigated. Following recognized
academic and professional standards, students combine knowledge and insights gained in their graduate studies with their professional experience as practicing teachers.
Students develop a deeper understanding of the sociolinguistic environment and of learning and teaching processes in Israeli classrooms, where English is taught as a foreign language to populations with diverse educational needs. 

 

תואר שני .M.Ed בייעוץ חינוכי 

ראש התכנית:  פרופ' שרגא פישרמן

מטרות התכנית

מטרת התכנית היא להכשיר יועץ חינוכי בעל תכונות אישיות המאפיינות על ידי קשב, אמפתיה, הכלה, הבנה, אהבת האדם ואחריות; בעל ערכים של יושר, אתיקה, אחריותיות וצדק חברתי; מומחה בתחומי דעתרלוונטיים; בעל מיומנויות מתאימות;
מנהיג חינוכי המיישיר מבט אל אתגרי החינוך (כולל האתגרים הייחודיים לחמ"ד ולחינוך החרדי)  ומתמודד איתם, המוכן להמשיך ללמוד ולהתפתח בכל מהלך חייו המקצועיים והרואה בייעוץ החינוכי שליחות.


המטרות האופרטיביות של התכנית:

 • פיתוח אישיות היועץ – אישיות אמפתית, מכילה, אוהבת אדם ומבינה אדם, קשובה, גמישה, מתקשרת,יכולה לעבוד בצוות, אהובה ומקבלת.
 • פיתוח ערכי היועץ – יושר ויושרה, התנהגות אתית, אחריות ואחריותיות, מחויבות לצדק חברתי.
 • פיתוח יכולת מקצועית – הכוללת מיומנויות ריאיון (טיפולי ומסייע), יכולת היוועצות, ייעוץ לפרט ולקבוצה,סינגור, פיתוח תכניות מיטביות, מניעה וטיפול,
  יכולת עבודה בצוות והנהגתו ויכולת למדוד ולהעריך הישגים ותפקודים (של הפרט והמערכת).
 • גיבוש זהות מקצועית – גיבוש זהותו המקצועית של היועץ לאור יסודות אתיים, תאוריות מרכזיות, הכרת נטיותיו ועוד.
 • פיתוח יועץ חינוכי בעל ידע אקדמי מקיף ומעמיק, בעל יכולת לצרוך מחקרים באופן ביקורתי והמסוגל לבצע מחקרים.
 • פיתוח יועץ חינוכי מנהיג בעל אוריינטציה חברתית המונע לסינגור ולצדק חברתי.
 • פיתוח יועץ חינוכי מנהיג, בעל יכולת ליזום, לתכנן ולהוביל מהלכים חינוכיים ברמות שונות של המערכת ולאוכלוסיות מגוונות.


מבנה תכנית הלימודים

יום לימודים אחד בשבוע !

תכנית הלימודים כוללת 25 ש"ש ומתפרשת על פני 2 שנות לימוד (כולל 2 סמסטרים בקיץ וקורס בין הסמסטרים).
נוסף על כך, חייב הסטודנט להתנסות בייעוץ בהיקף של 300 שעות בודדות לפחות.


במסגרת ההתנסות יתלווה הסטודנט ליועץ מאמן אשר קיבל אישור לכך מטעם השירות הפסיכולוגי ייעוצי.

 • בשלב הראשון יצפה הסטודנט בעבודת היועץ וינתח עמו את הסוגיות העולות מהצפייה. לאחר שקיבל אישור ממנחה הפרקטיקום, יסייע הסטודנט לפרט באמצעות ייעוץ פרטני.
 • בשלב השני יתנסה הסטודנט בייעוץ קבוצתי ובהיוועצות. בשלב השלישי יתנסה הסטודנט גם בהעברת תכנית התערבות ובהערכתה.
 • התנסות הסטודנט תלווה בפרקטיקום שבו הסטודנט מחויב להשתתף בכל שנות לימודיו. 
 • הסטודנטים ינהלו יומן רפלקטיבי, אשר ישמש את מנחי הפרקטיקום להדרכה האישית וללימוד בקבוצה על-פי שיטת חקר המקרה.
 • בסך הכולל יכתוב הסטודנט 2 עבודות סמינריוניות מחקריות. האחת בתחום הזהות המקצועית והשנייה בתחום ייעוץ למתבגרים.
  נוסף ל-2 עבודות אלו, יפתח הסטודנט את הפרויקט היישומי, אשר, כאמור, יתמקד בפיתוח תכנית התערבות והפעלתה.
 • תכנית זו אינה כוללת את לימודי ההשלמה למי שהתואר הראשון שלו אינו בייעוץ חינוכי או ייעוץ בחינוך.
  לימודי ההשלמה יתקיימו לפני תחילת הלימודים ולכל היותר במהלך הסמסטר הראשון.

פנו למידע ליועץ לימודים של מכללת שאנן - ותתחילו להתקדם

 

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם