שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם ייעוץ חינוכי ›› האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

האוניברסיטה העברית - ביה'ס לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי

קורסי ייעוץ חינוכי

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

האוניברסיטה העברית - ביה'ס לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי - השתלמויות ליועצות חינוכיות - ירושלים

האוניברסיטה העברית ביה ס לחינוך

פיתוח מקצועי ליועצים חינוכיים

קבוצה משולבת - המוח ה"רגיש"

"המוח הרגיש"- פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי פיתוח יוזמות ותכניות חינוכיות - לדרגות 7-9 (וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי)

מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב עובדי הוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית בנושא "פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי".

סביב ציר זה, ייבנה הידע האקדמי הדרוש לפיתוח תובנות אודות הקשר שבין יכולת הכלה וביטוי רגשי, לבין פעילות מוחית תקינה, בריאות פיזית ונפשית ותחושת Well-being בחיינו, כמצע להטמעתן של תכניות חינוכיות המותאמות לצרכי התלמידים והקהילה.

התכנית תעסוק במגוון מתודות לפיתוח ולהטמעה של תכניות חינוכיות, תוך תהליכי תיעוד, ניתוח ורפלקציה אישית. התכנית תטפח את מומחיות עובד ההוראה ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגים הגבוהים (יועצים חינוכיים, עו"ה בחינוך המיוחד ומורים המתעניינים בתחום) במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו- שנתי, אקדמי ומעשי, הכולל  התעמקות בנושא פעילות הרגשות במוח ועולמנו הרגשי ופיתוח תכניות חינוכיות בהלימה לתכנים הנלמדים.

בין הנושאים שבהם עוסקת התכנית:

  • שפת המוח - מהו רגש? מהי תקשורת? לידתו של המוח האנושי,
  • אנטומיה – מבנים ותפקידים, הצגת המערכת הלימבית והאונות הפרונטאליות.
  • מוח ולמידה: כיצד מתרחשת למידה במוח? האם היכולת ללמוד כרוכה בקיום של תודעה?
  • מהי למידה רגשית? האם וכיצד ניתן לשנות למידה במוח? ניתוק והדחקת רגשות,
  • הקשר בין בריאות פיזית, פעילות מוחית תקינה ובריאות פיזית ונפשית,
  • כלים לפיתוח רעיונות ותכניות בשדה החינוך.


ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך,

למעט דמי שריון מקום בסך 150 ₪ אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות.

הכרה לגמול השתלמות

הכרה לגמול השתלמות פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות:

הכשרה אוניברסיטאית בת 120 שעות במשך שנתיים. בכל שנה: 40 שעות למידה+ 10 שעות ליווי והנחיה+ 10 שעות תכנון, פיתוח והטמעה.

 מקום ההשתלמות:

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 


קורס הדרכה מתקדם - קורס הדרכה ליועצים חינוכיים

החל מסמסטר ב'

קורס ההדרכה מכוון לפיתוח קבוצת מנהיגות של הייעוץ החינוכי ומהווה נדבך מקצועי משמעותי בתהליכי הגדילה וההתפתחות המקצועית של יועצים חינוכיים.

בוגרי הקורס מצטרפים לשדרת המנהיגות של שפ"י ושותפים לעצוב זהותו של הייעוץ החינוכי בארץ.

מנהיגות זו מכוונת ללווי יועצים חינוכיים בתהליכי גדילה והתפתחות ומבוססת על תפיסות של פסיכולוגיה חיובית המתמקדות בהעצמת הכוחות והיכולות של הפרט והארגון .

ההדרכה בשפ"י מבטאת גישות, תפיסות ומדיניות של אגף שפ"י בנוסף לידע מקצועי ועדכני בתהליכי ההדרכה.

במהלך השנתיים האחרונות התקיים כאן קורס הכשרת מדריכות בשפ"י.

פתיחת מחזור נוסף, תלויה בהחלטת משרד החינוך.

קורס מומחיות - "רוקמים שותפות" - בנייה, הובלה והנחיית השותפות החינוכית עם ההורים

קורס מומחיות - תכנית דו שנתית לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים, מוכר לכל הדרגות

מטרות התכנית

גיבוש עמדות ותפיסות מקצועיות בנושא קשר ודיאלוג בין צוותי חינוך והורים ופיתוח מיומנויות בקרב המשתתפים להובלת תהליכי שותפות במרחב החינוכי, ברמת הפרט והמערכת.

בתכנית נעסוק בהרחבת המסוגלות המקצועית של היועצת במתן מענה וניהול שיח רגשי עם הורים, נדון ונכיר כלים להתמודדות מיטבית עם קונפליקטים ביחסי הורים ואנשי חינוך, תוך חשיבה על מתן מענה דיפרנציאלי ורגישות לשונות תרבותית בקהילת ההורים.
בשנת הלימודים הבאה ( שנה ב'- תשע''ח), נערוך הכרות עם עקרונות וכלים להדרכת הורים, תוך הקניית מיומנויות להנחיית קבוצות ייעוציות לעבודה עם הורים.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים, משנה רביעית ומעלה, ומוכרת כ- 60 שעות לגמולי השתלמות לחטיבה העליונה וכן, מוכרת במסגרת "אופק חדש". התכנית מוכרת לכל הדרגות.

תכני התכנית

תהליך דו שנתי. במהלך שנה א' נתמקד בנושא השותפות החינוכית בין צוותי החינוך וההורים, נחשף ונכיר את המדיניות, המודלים השונים, נעלה דילמות וסוגיות ונכיר כלים שיסייעו בהובלת התהליך.

בשנה זו ידרשו המשתתפים, בנוסף ל- 60 שעות למידה, לפרקטיקום של 15 שעות בעבודה עם המערכת החינוכית. בשנה ב' נכיר מודלים שונים להדרכת והנחיית הורים ברמה הפרטנית, הקבוצתית והמערכתית. בשנה זו ידרשו המשתתפים לפרקטיקום של 15 שעות בעבודה פרטנית או קבוצתית עם הורים. הפרקטיקום יערך במערכות בהן עובדים היועצים.

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום  אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות.

היקף ההשתלמות:

הכשרה אוניברסיטאית דו שנתית בת 120 שעות למידה + 30 שעות פרקטיקום (בכל שנה: 60 שעות למידה+ 15 פרקטיקום).

מקום ההשתלמות:

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים
 

תכנית לדרגות 7-9 - עבודה קבוצתית רגשית בכלים יצירתיים

עבודה יצירתית בקבוצות רגשיות (בתנועה/ באמנות/בדרמה-תרפיה)


תכנית דו-שנתית לפיתוח מקצועי של יועצים חינוכיים - דרגות 7-9 וגם לדרגות 3-6 ע"ב מקום פנוי

אפשרות להצטרף לשנה ב' בקורס – 75 שעות אקדמיות


מטרות התכנית

יצירת "קהילת למידה מקצועית" (P.L.C) שתאפשר לפתח בקרב יועצים חינוכיים התמחות בלמידה רפלקטיבית וחשיבה יצירתית וביקורתית. התכנית תחשוף את משתתפיה לדרכי הנחיה יצירתיות חדשות ותאפשר להעשיר ולגוון את אופני העבודה הייעוצית בקבוצה. התכנית תעסוק בתאוריה ובפרקטיקה של שלושה סוגים של עבודה יצירתית עם קבוצות, הרלוונטית לעבודה ייעוצית בבית הספר: עבודה קבוצתית בתנועה, עבודה קבוצתית באומנות ועבודה קבוצתית בדרמה-תרפיה. התכנית תטפח את מומחיות היועץ החינוכי ותביא להעצמתו הפרופסיונאלית, כך שישלוט במכלול תפקודיו ברמה גבוהה, תוך יכולת הסתגלות והתאמה מרבית לשינויים התכופים והשפעה ותרומה מיטבית לסביבת תפקודו.

קהל היעד של התכנית

התכנית מיועדת ליועצים חינוכיים בדרגים הגבוהים במסגרת "אופק חדש", אשר על מנת להתקדם מדרגה 6 ועד לדרגה 9, נדרשים לעבור תכניות ייחודיות דו-שנתיות במוסדות אקדמיים.

תכני התכנית

תהליך דו-שנתי, אקדמי ומעשי. במהלך שנה א' ירכשו משתתפי התכנית את הידע והמיומנויות הנלוות לדרכי ההנחיה היצירתיות. ידע זה יהווה בסיס בשנה זו לתכנון קבוצת התערבות יצירתית בבתי הספר של היועצות.

במהלך שנה ב' ינחו משתתפי התכנית בפועל את הקבוצה שתכננו בשנה הקודמת ויעריכו את משמעותה בכלים אקדמיים-מקצועיים.

ההשתלמות מתוקצבת על ידי משרד החינוך, למעט דמי שריון מקום  אשר לא ייגבו בפועל, אלא רק כדמי ביטול למבטלים פחות מחודש לפני פתיחת ההשתלמות.

הכרה לגמול השתלמות

פיתוח מקצועי ב"אופק חדש" וכן מימון קרנות השתלמות- בהתאם להנחיות משרד החינוך.

 היקף ההשתלמות:

הכשרה אוניברסיטאית בת 150 שעות במשך שנתיים (בכל שנה: 45 שעות למידה+ 15 שעות ליווי והנחיה+ 15 שעות כתיבת עבודה).

 מקום ההשתלמות:

בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים

 

 

        פנו ליועץ לימודים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך המחלקה להשתלמויות ולפיתוח מקצועי יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?