הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

מקום הלימודים:קריית טבעון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני הוראת המדעים במכללה האקדמית אורנים

תואר שני הוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי
תואר שני הוראת המדעים

לימודים לתואר שני בחינוך M.Ed

הפקולטה ללימודים מתקדמים - ביה"ס ללימודי מוסמך

מכללת אורנים נמנית עם המכללות האקדמיות הראשונות לחינוך אשר קבלו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לתכניות לימודים בתואר שני – M.Ed.. מתכונת תכניות הלימודים של התואר השני – .M.Ed, המוצעת על ידנו, מיועדת לעובדי חינוך והוראה בעלי תואר ראשון שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית והמעוניינים בלימודים אקדמיים מתקדמים בדגש יישומי שיאפשרו להם הרחבת אופקים, ידע עדכני, קידום בתפקידי הנהגה והובלה במערכת והתמחות פרופסיונאלית.

 

תואר שני - הוראת המדעים בבית-הספר העל-יסודי

ראש התכנית: פרופ' ריקרדו טרומפר

הלימודים לתואר שני בהוראת המדעים נועדו להעצים את יכולתם המקצועית של המורים בבית הספר. הלימודים משלבים רכישת ידע עדכני, תובנות מעמיקות ומיומנויות למידה והוראה אפקטיביות. תכנית הלימודים מציגה אינטגרציה בין התיאוריה למעשה החינוכי ומעצבת בסיס משותף להוראת המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה, המאפשר דיאלוג בית ספרי בשפה ובמושגים הנהירים לכלל צוות הוראת המדעים.
תכנית הלימודים ממוקדת בפיתוח תפיסות ודרכי הוראה המדגישות פיתוח אוריינות מדעית והעשרה דיסציפלינארית, זאת לצד לימוד והתנסות בשיטות מחקר חינוכי בהוראת מדעים, טכנולוגיה ומתמטיקה, ופיתוח מנהיגות חינוכית בתחומים אלו.
התכנית מיועדת למורים בעלי תואר ראשון המוסמכים להוראת מדעים ו/או מתמטיקה בבתי ספר על-יסודיים, בעלי ניסיון בהוראה, המעוניינים בפיתוח מקצועי אישי והמייעדים עצמם להמשיך וללמד כמורים טובים יותר, כבעלי תפקידים, כמורים מובילים וכרכזי מקצוע..

התכנית בנויה משילוב של שתי מערכות ידע: האחת, למידה משותפת של כל המתמחים המעניקה בסיס חינוכי-פדגוגי רחב המתייחס באופן מעמיק לעולם המושגים והמונחים המשותף לכלל מורי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה, ומערכת שנייה הכוללת ארבע התמחויות הוראה בבית-הספר העל-יסודי, בהן מובנה ידע תוכן עדכני המותאם לפרופסיה:

הוראת המתמטיקה

הקורסים הדיסציפלינאריים מכוונים לשתי מטרות מרכזיות:

 • חיזוק המורים בכיוונים הנחשבים היום כמפתחי יכולות חשיבה יצירתית
 • מיקוד במתן יכולות מתמטיות אשר יקנו למורים כלים המיועדים לשרת את הצורך בדרכי הוראת חקר ובכתיבת עבודות גמר.

הקורסים המתודולוגיים בתכנית שמים דגש על מספר מרכיבים עיקריים המבוססים על הגישה הקונסטרוקטיביסטית בהוראה:

 • פיתוח יכולתם של המורים ליצור סביבות למידה שבמסגרתן יעסקו התלמידים במשימות חווייתיות ומאתגרות
 • הרחבת הידע של המורים בנוגע לדרכים המגוונות בהן תלמידים לומדים ובונים את הידע המתמטי שלהם
 • רכישת ידע ומיומנויות אשר יסייעו למורים להעריך את תהליך הלמידה של התלמידים
 • הקניית אמצעים לקישור מושגים מתמטיים עם תחומי מדע אחרים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות.

הוראת ביולוגיה

בהתמחות המוצעת מושם דגש על הקניה של ידע מדעי-ביולוגי עדכני, מיומנויות מחקר חינוכי וכישורי הנחיה, כלים לפיתוח לומד עצמאי ואוריין - פותר בעיות אקטיבי, לפיתוח מגוון דרכי הוראה והערכה רב-ממדית של תהליכים ותוצרים, לפיתוח מיומנויות חשיבה וביקורת, לפיתוח של חומרי למידה ולניתוח מאמרים מדעיים, וכן אסטרטגיות להובלת שינוי בית ספרי ומערכתי בהוראת הביולוגיה.
הקורסים המתודולוגיים מדגישים את הקניית האוריינות המדעית-ביולוגית לתלמידי בית הספר העל-יסודי בגישה קונסטרוקטיביסטית ובכלל זה:

 • הבנת שיקולים בפתרון בעיות בביולוגיה
 • פיתוח חשיבה ביקורתית ופיתוח מודעות לשאלות ערכיות חברתיות ואתיות, אשר יוכלו להועיל לתלמיד בהבנתו את הבעיות המורכבות שמעלים העיסוק והמחקר במדעים הביולוגיים.

הקורסים הדיסציפלינאריים יהיו מכוונים לשתי מטרות בסיסיות:

 • חיזוק המורים בכיוונים הנחשבים היום כמפתחי חשיבה
 • מיקוד בטיפוח כלים לקידום דרכי הוראת חקר ותמיכה בכתיבת עבודות גמר.

 

הוראת פיזיקה

לאחרונה שונתה תכנית הלימודים בפיזיקה: אחד השינויים העיקריים מעבר להוראת התוכן הפיזיקאלי, הוא מתן דגש למיומנויות חשיבה, מיומנויות חקר ורכישת ידע תפיסתי.

לאור זאת, הקורסים המתודולוגיים בתכנית מדגישים מספר יסודות מרכזיים:

 • קידום יכולת המורים ליצור סביבות למידה קונסטרוקטיביסטיות שבמסגרתן יעסקו התלמידים במשימות חקר משמעותיות מאתגרות
 • הרחבת הידע של המורים בקשר לאופנים השונים בהם תלמידים לומדים ובונים את התפיסות הפיזיקאליות שלהם
 • הקניית אמצעים אשר יעזרו למורים ללמד את התלמידים ליצור קשרים בין רעיונות פיזיקאליים רב-תחומיים (פיזיקה ורפואה, פיזיקה ומחשבים, פיזיקה והסביבה)
 • רכישת ידע ומיומנויות אשר יסייעו למורים להעריך את תהליך הלמידה של התלמידים.

הקורסים הדיסציפלינאריים מכוונים לשני יעדים עיקריים:

 • חיזוק המורים בכיוונים הנחשבים היום כמפתחי חשיבה רב-תחומית
 • שימת דגש על פיתוח הבנות וידע פיזיקאליים אשר יקנו למורים כלים המיועדים לשרת את הצורך בדרכי הוראת חקר ובכתיבת עבודות גמר.

הוראת מדע וטכנולוגיה

הקורסים המתודולוגיים המוצעים מיועדים להרחיב את הבסיס הפדגוגי המשותף באמצעות מחקרים ויחידות לימוד המחזקים את הקשר בין המדע לטכנולוגיה.
הקורסים הדיסציפלינאריים באים להרחיב ולהעמיק את התפיסות הבין-תחומיות והרלוונטיות של המדע והטכנולוגיה לחיי היום-יום, תוך הדגשת תהליכים של חשיבה יצירתית.
זאת, כדי להתאים ללימודי מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים ותכנית הלימודים במוט"ב (מדע וטכנולוגיה בחברה) בחטיבה העליונה, התבססות על גישת ה-STS, המשקפת את הקשרים ואת ההשפעות ההדדיות הקיימים בין המדע והטכנולוגיה בחברה המודרנית.


 

הוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי –.M.Ed*

מוכר למלגות של ארגוני המורים

תכנית התואר השני בהוראת המתמטיקה והמדעים לבית הספר היסודי - . M.Ed , מקנה ידע עדכני ומשפרת את יכולת המורים להתמודד עם הוראת המתמטיקה והוראת המדעים, תוך מתן מענה לפיתוח חשיבה, לשוֹנוּת התלמידים ולשילוב אמצעי תקשוב.
התכנית יוצרת בסיס לשיתופי פעולה בין המורים המלמדים מתמטיקה לבין המורים המלמדים מדעים, תוך דגש על הקשרים בין שני המקצועות בחיי היומיום.

מטרות התכנית:

 • קידום הוראת המתמטיקה והמדעים בבית הספר היסודי המושתת על פיתוח חשיבה ועל יצירת חוויית למידה הנוגעת לעולמם האמיתי של הילדים.
 • פיתוח יכולות ושיטות הוראה המתייחסות להטרוגניות של תלמידי הכיתה.
 • הרחבה והעמקה של הידע הדיסציפלינרי תוך הסתמכות על מחקרים עדכניים.
 • פיתוח היכולת לתכנון הוראה בהתאמה לגיל וליכולת הקוגניטיבית של התלמידים.
 • עידוד מורים לשאול שאלות לגבי עבודתם ושימוש בידע הפרקטי כמצע להבניית ידע תוכן אפקטיבי.
 • פיתוח פרקטיקות של הוראה הן ביצירת סביבות למידה והן בהכוונה לפעילויות חקר וללמידה מאתגרת בעיות.
 • שילוב אמצעי תקשוב ושימוש בטכנולוגיות המתאימות לבית הספר היסודי.

התכנית מיועדת למורים למתמטיקה ומורים למדעים בבית הספר היסודי ולמדריכים ומפקחים למתמטיקה ומדעים


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 מסלולי תואר שני - בחינוך בגיל הרך - בחינוך והוראה לתלמידים בהדרה (נוער בסיכון) - בייעוץ חינוכי - הוראת שפות אנגלית/ערבית/עברית - הוראה רב תחומית במדעי הרוח - הוראת המדעים לבית הספר העל יסודי - ניהול וארגון מערכות חינוך ועוד - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם