הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

אורנים המכללה האקדמית לחינוך- הפקולטה ללימודים מתקדמים

מקום הלימודים:קריית טבעון

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני חינוך לגיל הרך במכללה האקדמית אורנים

לימודים לתואר שני בחינוך M.Ed

הפקולטה ללימודים מתקדמים - ביה"ס ללימודי מוסמך

מכללת אורנים נמנית עם המכללות האקדמיות הראשונות לחינוך אשר קבלו אישור מהמועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לתכניות לימודים בתואר שני – M.Ed..
מתכונת תכניות הלימודים של התואר השני – .M.Ed, המוצעת על ידנו, מיועדת לעובדי חינוך והוראה בעלי תואר ראשון שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית והמעוניינים בלימודים אקדמיים מתקדמים בדגש יישומי שיאפשרו להם הרחבת אופקים,
ידע עדכני, קידום בתפקידי הנהגה והובלה במערכת והתמחות פרופסיונאלית.

תואר שני לחינוך לגיל הרך – מכללת אורנים

הכשרה של  אנשי חינוך איכותיים, בעלי תואר שני בגיל הרך לגילאי לידה עד שש היא משימה בעלת חשיבות מן המעלה הראשונה.
יצירת תשתית חינוכית איכותית מותנית בהקצאת כוח חינוכי מוביל למערכות החינוך הקיימות בגיל הרך בישראל בכלל ובפריפריה בפרט.
תכנית הלימודים המוצעת לתואר שני בחינוך לגיל הרך במכללת אורנים שמה לה למטרה לייצר תהליך למידה המאפשר החלפת דעות והשקפות, מזמן מפגשי תרבויות,
כמו גם יצירת מרחב התנסותי המכיר בפלורליזם כהוויית יסוד.
לבד מהעשרת הידע  הנשען על הניסיון המצטבר של הלומדים בעבודתם בשדה, תחזק התכנית את יכולת החשיבה הביקורתית וההתבוננות הרפלקטיבית של הלומדים תוך יצירת שפה מקצועית משותפת.

מסגרת הלמידה המוצעת תחשוף את הלומדים בתוכנית לידע תיאורטי ומחקרי עדכני בסוגיות של תכנים ודרכי הוראה, בניית תכניות לימוד, ומדידה והערכה.
כל זאת לצד בחינה של גישות חינוכיות והתפתחותיות מגוונות לילדים צעירים, וכן העמקת הידע בהבנת הילד הצעיר ואופני החשיבה והלמידה שלו.


נושאי האורך -  תואר שני לחינוך לגיל הרך

התוכנית כוללת התמקדות בשני נושאי אורך:

עבודה  עם  הורים

לא ניתן להבין ילד בגיל הרך ללא הכרות עם משפחתו ובמיוחד עם הוריו המהווים עבורו את מוקד הקשר החשוב ביותר בהתפתחותו.
יחד עם זאת, עבודה עם הורים ומולם הנה קשה ומורכבת ביותר עבור אנשי מקצוע העובדים עם ילדים בגיל הרך.
הלימודים בתוכנית יבנו בקרב הלומדים הבנה תיאורטית של מאפייני ההורות והקניית עקרונות עבודה מעשית עם הורים.


חינוך לגיל הרך בסביבה רב-תרבותית.

גני ילדים בישראל הינם במקרים רבים סביבה תרבותית וחברתית הטרוגנית.
תוכנית הלימודים תציע דרכים בהן ניתן לתמוך ביכולת הילד לקבל את האחר והשונה, מפרספקטיבה חברתית-תרבותית,
ותחשוף את הלומדים למושגים כגון 'גיל-רך' ו'גן-ילדים' מפרספקטיבות סוציולוגיות, אנתרופולוגיות ופילוסופיות.

לימודי מוקד -  תואר שני לחינוך לגיל הרך


כל לומדת בתוכנית תתבקש לבחור באחד מהמוקדים המוצגים להלן.
המוקד יפתח אם ירשמו אליו 12 סטודנטים לפחות.

חינוך והתפתחות בגילאי לידה עד שלוש:

מוסמכי  התכנית אשר יסיימו מוקד זה ויעבדו במסגרות לגילאי לידה עד שלוש, יכירו לעומקם את המאפיינים ההתפתחותיים הייחודים של גיל זה ויהיו בעמדה טובה יותר ליצירת קשר בין אישי רגיש
ומותאם אשר יתרום להתפתחותם האופטימלית של ילדים רכים. התוכנית המוצעת מבקשת להכין את דור העתיד של מחנכות מובילות לגילאי לידה עד שלוש באזור הצפון להתמודדות עמם.

חינוך ילדים עם זכויות מיוחדות:

בתום הלימודים יהיו הלומדים במוקד זה בעלי ידע עדכני המסייע להם בזיהוי לקויות התפתחותיות והמאפשר להם את הפנייה לגורמים מקצועיים ובנייה של תכנית התערבות מותאמת.
מסיימי לימודי המוקד יהיו אמונים על תהליכי חשיבה אנליטית ושיטתית לצורך עבודה פרטנית וקבוצתית עם ילדים בעלי זכויות מיוחדות במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך.
תוכנית הלימודים כוללת הבנה של התאמת דרכי הערכה  וגישות לשילוב של ילדים החשופים לגורמי סיכון התפתחותיים וסביבתיים, ויצירת שיתופי פעולה פורים עם גורמים מקצועיים שונים, מומחים ומטפלים שמטרתם המשותפת היא לסייע לילדים למנף את הפוטנציאל ההתפתחותי שלהם.

ניהול פדגוגי והדרכה בגיל הרך:

הלימודים מתמקדים בהקניית ידע עדכני ובקידום יכולות המנהיגות וההדרכה של הלומדים בתחומים הבאים: בנית תכניות לימוד לגיל הרך,
יישומן והערכתן; עבודה עם צוות רב מקצועי מגוון; הדרכה של מחנכות ושל הצוות המקצועי במסגרת החינוכית ועבודה עם הורים.
המוקד מציע נתיב התפתחות טבעי למחנכים מנוסים שניחנים בכישורי ניהול והובלה והרואים עצמם מובילים תהליכי שיפור, קידום ושינוי. הלומדים במוקד זה יהיו בעלות ידע בהובלת תהליכים חינוכיים ובהובלת צוות מקצועי, לצד הכרות והתנסות בגישות בהדרכת צוותי חינוך והורים, רכישת כישורי הנחיה ותקשורת בין-אישית תומכת ומיטיבה.

קהל יעד

  • גננות ומחנכים המלמדים בגנים ובמערכות הגיל הרך בכל טווח הגילאים.
  • עובדי חינוך הפועלים במסגרות של עיריות ומתנ"סים בתחום תכניות לימוד והתערבות בגיל הרך.

תנאי קבלה

 

  • בוגרות תואר ראשון בגיל הרך B.A/B.Ed. בציון משוקלל 85.
  • תעודת הוראה בגיל הרך. 
  • סיום לימודי השלמה (ראה להלן) בציונים הנדרשים בכל אחד מהקורסים*
  • תעודת הוראה**
  • ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה חינוכית
  • ידע באנגלית ברמה של מתקדמים 2 משש השנים האחרונות

המועמדים המתאימים מבין הנרשמים יוזמנו לריאיון קבוצתי ויענו על שאלון אישי.

* בעלי תואר ראשון בחינוך לגיל הרך לא יידרשו ללימודי השלמה.

** ניתן להשלים את לימודי תעודת ההוראה במקביל ובמשולב עם לימודי ההשלמה.

רשימות קורסים להשלמה


1.    התפתחות רגשית-חברתית בגיל הרך – 1 ש'ש; 
2.    התפתחות קוגניטיבית בגיל הרך – 1 ש"ש; 
3.    סביבות למידה בילדות–  2  ש"ש;
4.    התפתחות מוטורית חושית- 1 ש"ש.  

היקף הלימודים ומשך הלימודים

משך הלימודים בתכנית לחינוך בגיל הרך
שתי שנות לימוד לסיום שעות הלימוד העיוניות, הסדנאיות והעבודות הסמינריוניות (כולל 2 סמסטרים בקיץ)
עבודת הגמר היישומית תיעשה בשנת הלימודים השנייה עם אפשרות להשלמתה בשנה השלישית.
היקף מינימלי ללימודים בשנה"ל הראשונה הוא 10 ש"ש ועבודה מעשית.

היקף הלימודים – 24 ש"ש

 
עבודת הגמר היישומית

מטרת עבודת הגמר היישומית לחקור שאלה המתעוררת במהלך תהליכי הלמידה וההכשרה. עבודת הגמר היא חיבור מקיף המתאר תהליך לימוד,
חקר ו/או פיתוח, בשדה ההוראה והחינוך. עבודת הגמר היישומית אמורה להעשיר ולקדם את המתמחה מבחינה מקצועית ובה בעת גם להעשיר ולקדם  אנשי חינוך הקשורים בעולם התוכן אליו שייך נושא העבודה.

כתיבת עבודת הגמר תלוו בסדנת עמיתים במהלך שנת הלימודים השניה.

מאפייני תכנית הלימודים  -  תואר שני לחינוך לגיל הרך

לימודי החובה:

שיעורי מחקר (כמותי, איכותני ומחקר פעולה) העוסקים בעיצוב חשיבה מדעית שתשמש לשם תכנון, ביצוע וכתיבה של הסמינריונים ועבודת הגמר היישומית.
שיעורי ליבה משותפים הכוללים שעורים מתקדמים בחינוך לגיל הרך ובהתפתחות; עבודה עם הורים; תכנון לימודים; ומדידה והערכה בגיל הרך.

לימודי המוקד: 

מציעים ללומדים שלושה מוקדים המעמיקים את הלימודים באחד מהתחומים החשובים והנדרשים במערכת החינוך לגיל הרך:
חינוך ילדים צעירים עם קשיים התפתחותיים, עבודה חינוכית עם ילדים בגילאי לידה עד 3, או ניהול מסגרות חינוך לגיל הרך ומתן הדרכה לצוותי חינוך בגיל הרך.

סמינריונים:

הסמינריונים הם קורסים בהיקף מורחבׂ, המכוונים את הסטודנט ללמידה וחקירה בנושא מתחום החינוך וההתפתחות בגיל הרך
בסמינריונים, הסטודנטים נדרשים להתמודדות עם שאלת חקר בהיבטים מתודולוגיים כמו גם עם התבוננות ביקורתית על תופעות וקריאה ביקורתית מעמיקה של ספרות מקצועית.

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם