שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אקדמי - תואר שני ›› האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני

האוניברסיטה העברית, ביה'ס לחינוך

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

האוניברסיטה העברית, ביה'ס לחינוך - תואר שני בחינוך - - האוניברסיטה העברית - ירושלים

תואר שני בשנה אחת בחינוך

לימודים לתואר שני M.A בחינוך בביה"ס לחינוך באוניברסיטה העברית

 

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה ללימודים משולבים במדעי החינוך

תכנית לימודים אישית לכל סטודנט

מטרת המסלול:
להעניק לתלמידים השכלה כללית מתקדמת בחינוך מתוך ראייה אינטר-דיסציפלינארית.
המגמה מתאימה במיוחד לתלמידים, המעוניינים במחקר ובהתעמקות בסוגיות חינוכיות מפרספקטיבה רחבה ומגוונת.

לכל תלמיד תתאפשר בניית תכנית לימודים אישית מתוך שלוש חטיבות:

 • הוראה, למידה וחשיבה (המגמה למחשבת החינוך והמגמה להוראה ולמידה)
 • ארגון וחברה (המגמה לסוציולוגיה של החינוך והמגמה למנהל, מדיניות ומנהיגות בחינוך)
 • תהליכים אישיים ובינאישיים (המגמה לחינוך מיוחד)

חובת הלימודים במגמה כוללת, בנוסף לשיעורים המתודולוגיים המקובלים ביתר המגמות (בהתאם למסלול הלימודים),
בחירה של לימודים בהיקף של 8 נ"ז מכל אחת משלוש החטיבות
או לחילופין בחירתם של קורסים בהיקף של 12 נ"ז משתי חטיבות.
יתר השיעורים ייקבעו לפי בחירת התלמיד ובהדרכת היועצים האישיים.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה למחשבת החינוך

בלימודיו במגמה יפגוש התלמיד מגוון רחב של חזונות, השקפות עולם, פילוסופיות ואידאולוגיות של החינוך - תוך ניתוח ופירוש כתביהם של הוגים חינוכיים מקוריים מן העבר ומן ההווה. העיסוק הוא מהעמקה בהוגים קלאסיים ועד לחקר מגמות חינוכיות בנות זמננו.

השאלות שבהן עוסקת הפילוסופיה של החינוך בין היתר הן:

 • מהן מטרות החינוך?
 • מה בין חינוך לאינדוקטרינציה?
 • למי הזכות לחנך? מה בין הוראה לחינוך?
 • מיהו האדם המחונך?
 • האם חינוך לערכים הוא במסגרת האפשר?

וכן הלאה. כמו כן המגמה עוסקת גם בהתפתחויות היסטוריות במחשבת החינוך.

התלמיד במגמה רוכש כלים, שבאמצעותם יוכל להתמקד בחקירת תחום ספציפי בחינוך הקרוב ללבו.

המגמה למחשבת החינוך היא מקום שבו ניתן לפתח תפיסות חינוכיות חדשניות ומשם פתוחה הדרך לנסות גם ליישמן.
כל פיתוח דורש בסיס איתן, והיכרות מעמיקה של מחשבת החינוך לדורותיה מאפשרת בסיס לכל תפיסה שנפתח בעתיד.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה לסוציולוגיה של החינוך

מטרת הלימודים לתרגם את המחשבה הסוציולוגית לשדה החינוך.
כלומר, לחדד מבט ביקורתי וראייה מערכתית בניתוח מציאות חינוכית וליישם תובנות חברתיות בפעילות בשדה החינוך.
כל זאת נעשה באמצעות דיון בנושאים מרכזיים בשיח הסוציולוגי והשלכותיהם על המעשה החינוכי.

במגמה ניתנים קורסים שבנוסף לזיקתם לחינוך נוגעים לנושאים עכשוויים כלל-חברתיים מגוונים:
לאומיות, מגדר, גלובליזציה, רב-תרבותיות, חברה אזרחית והמגזר השלישי, רפורמות ומדיניות חינוך והיבטים ארגוניים ומנהליים של בית הספר ושל מערכת החינוך.

הלימודים מכוונים לאלו הרוצים/ות להתמחות במחקר בחינוך ולאלו שבכוונתם להשתלב במנהיגות ויזמות חינוכית במוסדות מדינה ובארגונים של החברה האזרחית.

ריכוז הקורסים ביומיים בשבוע מאפשר לסטודנטים לשלב עבודה גמישה במהלך הלימודים

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה למינהל מדיניות ומנהיגות בחינוך

הלימודים במגמה מתקיימים בשני מסלולים:

1. מוסמך במנהיגות בית ספרית

מסלול זה מיועד להקנות הכשרה תיאורטית מעשית וייעודית הרלוונטית לניהול ומנהיגות בית ספרית.
סיום הלימודים בהצלחה בתכנית מהווה תנאי להגשת מועמדות למכרזי ניהול במערכת החינוך.
מטרת התכנית לחשוף את הלומדים לידע, לשיקולי דעת ולפתח מיומנויות הדרושות למנהיגות בית ספרית ברמה הטקטית לרבות הפעלת מורים ועיצוב ופיתוח סביבה חינוכית פדגוגית.
במקביל, מיועדת התכנית לפתח כישורי חשיבה אסטרטגית ובכלל זה תכנון, ניהול שינוי, ויצירת קשרי גומלין עם מוסדות וגופים הפועלים בסביבתו הארגונית של בית הספר.

2. מוסמך במנהל ומדיניות של מערכות חינוך

מסלול זה מיועד לסטודנטים המעוניינים להכשיר עצמם לתפקידי מנהיגות ולהתמקד בעיצוב מדיניות ברמה הארצית והמקומית במחוזות ובמשרד החינוך, ברשויות המקומיות, בעמותות ובמוסדות העוסקים בחינוך. ב
מסגרת הלימודים במסלול זה, יושם דגש על פיתוח מיומנויות ביניהן קביעת מדיניות, תכנון אסטרטגי, קבלת החלטות, מנהיגות והפעלת צוותים, ייזום והפעלה של פרויקטים וניהול תקציבי.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה לחינוך יהודי

הלימודים במגמה לחינוך יהודי מכוונים לבירור המטרות, הדרכים והבעיות בהנחלת התרבות היהודית ובהוראת מקצועות היהדות בארץ ובתפוצות.

לימודי המגמה פותחים בפני התלמידים אפשרויות תעסוקה בתחומים שונים של החינוך היהודי.
בוגרי המגמה משולבים בתפקידים מרכזיים במערכות החינוך הפורמלי והלא פורמלי השונות בארץ ובתפוצות כמפתחי תכניות לימודים, מנהלי לימודי יהדות, שליחים וראשי פרויקטים ניסויים בבתי-ספר.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד

המגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד, היא משותפת לבית הספר לחינוך ולמחלקה לפסיכולוגיה, וייחודה הוא בשילוב בין התחום הקליני לתחום החינוכי.
המגמה רואה את העבודה עם הילד והמתבגר ככזו המתחשבת בהקשר שבו הוא נמצא.
לפיכך, ההכשרה היא רב מערכתית וכוללת עבודה עם הורים ומשפחות, הבנה של מערכת החינוך ושילוב מסגרות נוספות שעשויות לסייע בהתערבות.

המגמה רואה חשיבות רבה בלימוד גישות טיפוליות שונות ושמה דגש רב על שילובן של שיטות טיפול והערכה המבוססות מחקרית בפרקטיקה.

תכנית הלימודים:

תכנית הלימודים בת השנתיים כוללת שילוב בין קורסים עיוניים לבין התנסות מעשית.

תכנית הלימודים העיונית כוללת קורסים בנושאים של ראיון ותצפית, אבחון, פסיכופתולוגיה , תאוריה ופרקטיקה בפסיכולוגיה חינוכית, תאוריות טיפולית ופרקטיקה טיפולית.
בנוסף לכך הלימודים כוללים כתיבת סמינר מחקר המכין את הסטודנטים לכתיבת עבודת הגמר שלהם.

בשנת הלימודים הראשונה לומדים הסטודנטים בין יומיים לשלושה ימים, ונמצאים בפרקטיקום בין יום ליומיים.
בשנת הלימודים השניה לומדים הסטודנטים יומיים ונמצאים בפרקטיקום בין יומיים לשלושה ימים.

בנוסף לקורסים העיוניים והעבודה הקלינית והחינוכית מושם דגש רב על עבודה מחקרית, אשר להשקפתנו מהווה חלק מהותי מהתפתחות מדע הפסיכולוגיה והעבודה המעשית בתחום.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה לייעוץ חינוכי

המגמה לייעוץ חינוכי מכשירה תלמידים לתפקיד יועץ חינוכי ומקנה ידע עיוני ומעשי בתחום הייעוץ.
ההתמחות העיקרית במסגרת המגמה היא בייעוץ במסגרת בתי הספר, אולם נטייתנו היא להתרחב מעבר לתחום זה ולהכשיר גם בתחום הייעוץ בבחירת מקצוע, ייעוץ למבוגרים וכיו"ב.
ההכשרה - העיונית והמעשית - מכוונת הן לייעוץ פרטני וקבוצתי והן לאבחון המערכת ולדרכי התערבות בה.
התלמידים במגמה רוכשים כלים אמפיריים לביצוע מחקרים בתחום הייעוץ ומתנסים במחקר (כמותני או איכותני).

 

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה לחינוך מיוחד

המגמה לחינוך מיוחד מכשירה את תלמידיה לקראת השתלבות בתחומים השונים של עבודה עם אוכלוסיות בעלות צרכים חינוכיים מיוחדים.
מתוך ראייה כוללת של כל הצרכים החינוכיים המיוחדים הקיימים, מתמקדת המגמה הן באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשכיחות גבוהה (ליקויי למידה, הפרעות התנהגות קשות, מוגבלות אינטלקטואלית קלה) והן באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בשכיחות נמוכה (הספקטרום האוטיסטי, מוגבלות אינטלקטואלית ברמות שונות, נכויות התפתחותיות, בעיות רב תחומיות) לאורך כל מעגל החיים.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה ללמידה והוראה

הלימודים במגמה מתמקדים בתהליכי למידה, חשיבה והוראה וביחסי הגומלין שביניהם.
בפתחה של המאה ה-21 מתמודדים בתי הספר עם עידן התפוצצות המידע ושינויים טכנולוגיים מהירים.
המגמה חושפת בפני הסטודנט עולם מחקר חדשני העוסק בתהליכי החשיבה של תלמידים ומורים, בתהליכים של שיח ותרבות, בתהליכים קוגניטיביים ולשוניים, ובתהליכי הוראה.

תכנית הלימודים מציעה מגוון קורסים בנושאי קוגניציה, למידה, הוראה, לשון וטכנולוגיה חינוכית.
מוצעים גם קורסים בלמידה והוראה בתחומי דעת ייחודיים כגון מתמטיקה, היסטוריה ומדעים.

 

תואר שני M.A בחינוך במגמה ללקויות למידה

מטרת הלימודים במגמה ללקויות למידה היא להקנות ידע בתחומים המרכזיים של לקויות הלמידה על היבטיהם השונים: חקירה והבנה של הבסיס הקוגנטיבי / נוירוקוגנטיבי ללקות, אפיוניה של הלקות, אבחון של הלקות ודרכי התערבות רלוונטיות. התכנית מציעה מערך לימודים מקיף אשר יאפשר רכישה של ידע בתחום של ליקויי למידה שיכול להכשיר את הלומדים למחקר בתחום זה מחד גיסא, ולעבודה קלינית מעשית בשדה בתחום זה מאידך גיסא. לתכנית הלימודים מרכיב תיאורטי ומרכיב הכשרתי.

הקורסים השונים מתפרסים על שלושה תחומים מרכזיים:

 • שפה (כתובה ומדוברת)
 • קוגניציה מספרית
 • קשב.

ההוראה של כל אחד מהתחומים האלה כוללת קורסים העוסקים בתהליכים הבסיסיים ובמהלך ההתפתחותי הרגיל שלהם, וקורסים המתמקדים בליקוי (דיסלקסיה, דיסקלקוליה, לקויות קשב וריכוז - ADHD).
בנוסף לכך, התכנית כוללת קורסים כלליים שעומדים ביסוד ההבנה והעיסוק בתחום לקויות הלמידה, בנושאים של קוגניציה, נוירופסיכולוגיה, אינטליגנציה, הערכה ומדידה.

 

תואר שני M.A בחינוך בתכנית אישית בפסיכולוגיה חינוכית

במגמה לפסיכולוגיה חינוכית ופסיכולוגיה קלינית של הילד מתקיימת, במקביל למסלול ההכשרה הקליני, תכנית אישית מחקרית לבוגרי פסיכולוגיה מצטיינים, אשר אינם מעוניינים בתהליך הכשרה קליני אלא מעוניינים לעסוק בהוראת הפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה ובמחקר בתחומים שונים בפסיכולוגיה חינוכית.

 

תואר שני M.A תכנית לייעוץ חינוכי לגיל הרך

התכנית הינה משותפת לבית הספר לחינוך ולבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית.
התוכנית מכשירה לתפקיד יועצ/ת חינוכי/ת לגיל הרך, מקנה תשתית עיונית, מחקרית ומעשית בתחום הייעוץ החינוכי לגיל הרך:

 • הכרות עם מסגרות חינוכיות לגיל הרך והחטיבה הצעירה
 • פיתוח אסטרטגיות עבודה ושיטות התערבות ייחודיות למסגרות אלו והתנסות במגוון תפקידים:
  • איתור צרכים של ילדים, הורים וצוות
  • היוועצות פרטנית וקבוצתית
  • התערבות במסגרת המשפחה
  • עבודה מערכתית ועוד.

 

        פנו ליועץ לימודים - האוניברסיטה העברית בית הספר לחינוך תואר שני יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?