שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם למידה מרחוק ›› אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך

קורסי למידה מרחוק

תל-אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

 אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך -  מורה יוזם ומטמיע תכניות - אופק חדש - למידה מרחוק

אוניברסיטת תל-אביב המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

 מורה יוזם ומטמיע תכניות  - למידה מרחוק

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי דרגות 9-7

תכנית בלמידה מרחוק

 
מטרת ההשתלמות:

פיתוח קהילה מקצועית יוזמת בתחומים הנמצאים בזיקה ללמידה משמעותית, הוראה והערכה, כאשר קבוצת המשתלמים תתנסה בתהליך של למידה אישית וקבוצתית, המבוסס בעיקרו על למידה מרחוק.
יתרונה של דרך הוראה זו, בכך שניתן לבנות קבוצות מאזורים שונים ברחבי הארץ, לפעול כצוות לומד ללא תלות במקום ובזמן, ולהיחשף לאנשים ורעיונות, שקשה היה להיחשף אליהם בלמידה רגילה.
ההשתלמות תעסוק בפיתוחם האישי והמקצועי של המשתלמים, תקנה ידע ומיומנויות לצורך פיתוחם  כאנשי מקצוע, אשר יקדמו למידה משמעותית, חדשנות ויצירתיות הן בכיתתם והן בבית הספר. 

 
נושאי ההשתלמות:

ההשתלמות תתמקד בלמידה משמעותית וקידומה בבית הספר, המשתלמים יחשפו למחקרים בתחום זה וילמדו מהצלחות.
כחלק מקידום היוזמה יעסקו המשתלמים בתהליכי הובלת שינוי, חדשנות וקידום יזמות בבית הספר. המורים ירכשו  כלים להובלת שינוי בביה"ס, בניית חוזה פסיכולוגי בין השותפים ליוזמה, תכנון יוזמה חינוכית המותאמת לצרכי בית הספר  ולתרבות הארגונית, הצבת מטרות ליוזמה, חשיבה על דרכים ליישומה, יישומה הלכה למעשה, התמודדות עם קונפליקטים והתנגדויות, רפלקציה משוב והערכה.
למידת המשתלמים, שתהיה ברובה מקוונת,  תהווה מודל לתהליכי למידה הניתנים ליישום בבתי הספר.

 
משך הלימודים

75 שעות לשנה במהלך שנתיים, סה"כ 150 שעות.


אופן הלימוד

בכל שנה  3 מפגשים פרונטאליים  ועוד 8 מפגשים בלמידה מרחוק.
כמו כן תינתן הנחיה בכתיבת היוזמה ובביצועה על פי הצורך.

המועד למפגשים פרונטאליים:

ימי רביעי בין השעות 16:00– 19:15 באוניברסיטת תל אביב.
 

        פנו ליועץ לימודים - אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?