שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש ›› חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי ניהול, מנהל חינוכי, משאבי אנוש

שדות נגב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות - התפתחות מקצועית - אופק חדש - עוז לתמורה

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים

רכזות התכנית:

דורית דימון וסמדר שמואלי

תכנית ארבע שנתית
 

רפורמת “אופק חדש” מרחיבה ומבנה מחדש את תפקיד סגן מנהל בית הספר. ב”תפקיד החדש” מהווה סגן המנהל שותף מרכזי למנהל בית הספר להובלה וניהול הנושאים המנהליים והפדגוגיים. על מנת להוביל לשינוי בתפיסה ולתמוך במהלך המהפכני הזה תוכנית ההכשרה של סגני מנהלים במכללת “חמדת הדרום” שנבנתה על פני רצף של ארבע שנים, שמה לה למטרה להכשיר את סגן המנהל לתפקיד החדש על ידי מתן כלים המותאמים והתואמים את תחומי התוכן של חמשת תפקידי המנהל, כפי שהוגדרו ע”י “אבני ראשה”, תוך הכנה ובשלות מקצועית של הסגן במיוחד בהבנה ובהטמעה של תפיסת התפקיד החדש. 

התכנית הייחודית מורכבת משעות למידה פרונטליות וכן משעות פרקטיקום ומתבססת על עקרונות פדגוגיים ומתודולוגיים של שילוב תיאוריה ופרקטיקה, למידה מהצלחות וכן על חידוד הזהות והאתיקה המקצועיים של המורה, תוך יצירת “קהילה לומדת”, באמצעות למידת עמיתים. 

מטרות הקורס

 

 •  גיבוש ומיצוב תפיסת התפקיד: הגדרת תחומי סמכות ואחריות של סגן-המנהל כמוביל פדגוגי.
 •  פיתוח ראייה מערכתית להבניית תפקיד סגן המנהל בסביבה דינמית.
 • הגדרת תפקיד הסגן וממשקי העבודה שלו.  
 • הקניית ידע מיומנויות וכלים להובלת תהליכים פדגוגיים.
 • יישום תכני הלימוד והטמעתם.
 •  הטמעת יוזמות 7/8 ותכניות ייחודיות בבית הספר.
 • לפתח כישורים וידע להערכה בית ספרית תוך מיקוד בנושא: הערכת מורים.
 • לפתח חשיבה יצירתית ויוזמת.
 • פיתוח יכולות תרגום של ממצאי המבחנים ארציים ובינלאומיים כמדדי צמיחה ויעילות בבית הספר.


מבנה התכנית

 

 • הכניסה לתפקיד 
  שנה ראשונה לתפקיד (70 שעות, מתוכן 60 שעות למידה עיוניות ו-10 שעות התנסות) עיצוב תפקידם הייחודי כשותפים למנהלים בהנהגת תהליכי החינוך ההוראה והלמידה וגיבוש  הזהות מקצועית תוך ניהול דיאלוג מתמשך עם מנהל בית הספר. 
 •  ההתבססות בתפקיד 
  שנה ב’ ו-ג’  (40 שעות, מתוכן 30 למידה עיונית ו- 10 התנסות) פיתוח הסגן כמנהיג פדגוגי, שותף בהנהגת  צוותים בית ספרים בדגש על פיתוח כשירויות אישיות ובין אישיות תוך הרחבת ארגז הכלים המקצועי ושיטות העבודה.
 • לאורך הנתיבה המקצועית בתפקיד 
  שנה ד’ ואילך (40 שעות, מתוכן 30 למידה עיונית ו- 10 התנסות) התמקדות והתמקצעות במגוון של תחומי עניין מקצועיים הקשורים לעבודה הניהולית והפדגוגית של סגן המנהל  (בחירה מבין מגוון נושאים בתחומי הליבה ותחומי הבחירה).

קהל היעד

הקורס מיועד לסגני מנהלים בפועל.

נושאים עיקריים שנה א’

 • תפיסת תפקיד והזהות המקצועית של סגן המנהל כשותף מרכזי במנהיגות הפדגוגית הבית ספרית.
 • יחסי הגומלין המתקיימים בין מנהל בית הספר לבין סגנו.
 • תהליכי חינוך הוראה ולמידה ויישומן בתהליכים מערכתיים.
 • חשיבה יצירתית ויוזמת.
 • מיומנויות תקשוב ויישומם בביה”ס.

נושאים עיקריים שנה ב’ + ג’

 • סגן מנהל ביה”ס כשותף למנהיגות פדגוגית מעצבת.
 • התמקדות ביחיד – כתיבת תכניות עבודה - סגן מנהל בהלימה לתכנית העבודה הבית ספרית.
 • ניהול ארגון והובלת צוות.
 • טיפול בהתנגדויות ובקונפליקטים.
 • תיעוד כרפלקציה לתהליכי עבודה.
 • בניית מערך תומך למורים חדשים, קליטה וליווי.
 • הערכה- הכלי להערכת סגן מנהל ביה”ס ככלי לעיצוב התפקיד.


נושאים עיקריים שנה ד’ ואילך

 

 • ניהול עצמי.
 • תלב”ס – תכנית לימודים בית ספרית.
 • למידה משמעותית.
 • גמישות פדגוגית.
 • סגן המנהל כמעריך מורים במסגרת ההוראה הפרטנית.
 • הסגן כמוביל המערך התומך במורים חדשים.
 • משוב והערכה למורים.
 • הטמעת יוזמות 7/8 ותכניות ייחודיות בבית הספר.
 • למידת עמיתים והפעלת מתודולוגיות של פיתוח מקצועי בית ספרי.

דרכי הוראה

הקורס בנוי משילוב מפגשים פנים אל פנים ומפגשים בלמידה ברשת באמצעות אתר הקורס.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום 

תכניות ייחודיות בדרגות 9-7 : או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

ימי לימוד מרוכזים למורים בשבתון - חמדת הדרום

פיתוח מקצועי ברפורמת אופק חדש

מורים ברפורמות עולם ישן/עוז לתמורה - על בסיס מקום פנוי

פיתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה

 • תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה
 • מחנכי כיתה - טרום ותוך תפקידית
 • הערכת מורים ובעלי תפקידים בבתי ספר על יסודיים
 • רכזי שכבה - טרום ותוך תפקידית
 • רכזי מקצוע - טרום ותוך תפקידית
 • סגני מנהלים - טרום ותוך תפקידית
 • הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינות הבגרות - טרום ותוך תפקידית

        פנו ליועץ לימודים - חמדת הדרום יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?