הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני טיפול באמנויות

תואר שני בטיפול באמנויות M.A.A.T

סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך לטכנולוגיה ולאמנות

הטיפול באמנויות מציע גישה עקיפה ובלתי מאיימת לעולמו הפנימי, התוך אישי והבין-אישי של המטופל.
שימוש במרחב ביניים של האמנויות מאפשר למטופל ולמטפל בו זמנית שהייה בתוך החוויה הרגשית והתבוננות בה.

הטיפול באמנויות הוא הזדמנות למגע, באמצעות השפה האמנותית והמטפורית, עם "אזורים" של הווייה שאינם ניתנים לביטוי מילולי.
כך מתאפשרים בין השאר גם קשר עם תכנים לא מודעים, שתהליך היצירה מעלה, תוך הסרה או עקיפה של הגנות ומחסומי תקשורת.

הלימודים מוצעים בארבע התמחויות שונות:

מטרות התכנית:

 • הכשרת מטפלים אקדמאים ומקצועיים לטיפול באמצעות אמנויות.
 • פיתוח ועידוד תחום המחקר בטיפול באמצעות אמנויות בישראל.
 • העלאת הרמה המקצועית של העוסקים בתחום הטיפול באמצעות אמנויות בישראל.
 • חיזוק המודעות למקצוע הייחודי: טיפול באמצעות אמנויות.

ייחודו של הטיפול באמנויות

 • גישה בלתי מאיימת וישירה למטופלים בכלל ולילדים בפרט, בשל השימוש בכלי ההבעה השונים, תוך השגת עניין ושיתוף פעולה מרבי מצד מעגל מטופלים רחב יותר.
 • אבחון קשיים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים בכלי ביטוי בלתי מילוליים, תוך מתן אבחנה רחבה וכוללת.
 • מתן ביטוי לכישורים חבויים, התנסות במיומנויות פיזיות, חברתיות ולימודיות באפיקים שאינם מעוררי התנגדות, תוך העצמת הערך העצמי וההכרה ביכולות.
 • אפשרות לתקשורת פתוחה עם מטופלים מתרבויות שונות, שכבות מצוקה ומהגרים המתקשים בביטוי מילולי.
 • עבודה במסגרת קבוצתית המאפשרת הרחבה ולמידה של מיומנויות חברתיות.
 • חיזוק הביטחון העצמי והערך העצמי, תוך מפגש עם היצירתיות וההבעה האותנטיים.

הלימודים לתואר שני טיפול באמצעות אמנויות מוצעים בארבע התמחויות שונות:

 • טיפול באמצעות אמנות חזותית
  בטיפול באמצעות אמנות חזותית נעשה שימוש בתהליך יצירה של אמנות פלסטית: ציור, רישום, פיסול, קולאז' ועוד. החומרים התהליכים והתוצרים  של היצירה מהווים אמצעי לביטוי ועיבוד חוויות חיים ולהרחבת מגוון אפשרויות לשינוי

 • טיפול באמצעות תנועה
  הטיפול בתנועה מתייחס לגופו, תנועתו ונפשו של האדם.
  הוא מאפשר בדיקה ואבחון של תהליכים אישיים ובין-אישיים, ושל הקשר ביניהם לבין הגוף והתנועה.
  הטיפול מגביר את המודעות לגוף וליכולות התנועתיות, ועוזר לשחרר חסימות נפשיות המתבטאות בגוף ובדימוי הגוף.
  מטרת שיטת טיפול זאת היא להגיע לאינטגרציה של גוף נפש. התהליך הטיפולי מאפשר  עיבוד תהליכים רגשיים, קוגניטיביים וחברתיים המאפשרים שינוי וצמיחה. 
 • טיפול באמצעות פסיכודרמה
  פסיכודרמה היא שיטת טיפול נפשי המתקיימת בקבוצה.  
  הפסיכודרמה מטפלת בבעיות  ובקונפליקטים נפשיים והתנהגותיים, אישיים ובין אישיים של חברי הקבוצה. בלב השיטה עומד הרעיון של מעגל היצירתיות והספונטניות הפועל בכל אדם ובכל קבוצה.
  שיטת העבודה בפסיכודרמה מבוססת על הפעולה כאשר האמירה הממוקדת  שלה היא "במקום לדבר על עשה את" ('פעל' - act ). הכח הטמון בתהליך הטיפולי  הוא 'משחק התפקידים הפסיכודרמטי'.  רעיונות פעולה מרכזיים נוספים הם חילוף התפקידים, הכפיל סוציומטריה ועוד.

 • טיפול באמצעות ביבליותרפיה.
  ביבליותרפיה הינה גישה טיפולית העושה שימוש בטקסט כמרחב לדיאלוג הטיפולי.
  במרכזה של הביבליותרפיה ניצבת אמנות המילה, היוצרת מגוו ןשל סוגי טקסט:
  ומן,סיפור, מיתוס, מעשייה, שירה, מחזה, תסריט, יומן, כתיבה אישית ועוד.
  המפגש עם היצירה הכתובה המסופרת מאפשר גישה עקיפה ובלתי מאיימת אל העולם הפנימי ואל המרחב הבינאישי.

תנאי קבלה:

 • תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה, 
 • רצוי בתחום טיפולי או באחד מתחומי האמנויות. 
 • ועדת קבלה
 • 500 שעות לימוד בתחום האמנויות הרלוונטי
 • מבואות בפסיכולוגיה ובמתודולוגיה בציון ממוצע 80

 

מסגרת הלימודים:

2-3 ימי לימוד בשבוע: יום לימודים במכללה + יום עד יומיים עבודה מעשית במסגרות טיפוליות שונות.
קורסים מרוכזים לפני תחילת שנת הלימודים, בחופשת סמס' א'  ובמהלך חופשת הקיץ.

 

* התכנית אושרה לפתיחה ולהרשמה עלידי המועצה להשכלה גבוהה.
הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

שכר לימוד: שכר הלימוד לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות אינו שכר לימוד אוניברסיטאי.

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם