שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם ניהול גן ילדים ›› אורנים - היחידה ללימודי חוץ

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ

קורסי ניהול גן ילדים

קריית טבעון

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

אורנים המכללה האקדמית לחינוך - היחידה ללימודי חוץ - קורס גננות יוזמות את עבודתן החינוכית - דרגה 7
ימים פתוחים וכנסים

כנס מחקר

29/01/2018

כנס מחקר, עיון ויצירה באורנים


אורנים - היחידה ללימודי חוץ

גננות יוזמות את עבודתן החינוכית, דרגה 7

תכנית דו שנתית
150 שעות לימוד אקדמיות

מטרות הלימודים

 • פיתוח יכולות הגננת להקנות כישורי חיים לילדי הגן - זיהוי והבנת צרכים התפתחותיים של ילדים ופיתוח מודעות לגורמים המשפיעים על אקלים הגן.
 • הכרת אסטרטגיות מערכתיות ומתוכננות ליצירת אקלים חינוכי מיטבי והקניית כישורי חיים לילדי הגן.
 • פיתוח דרכי התמודדות ותגובה יעילות של הגננת עם סיטואציות מורכבות בגן (מצוקה, קונפליקט, תוקפנות).
 • התנסות של הגננת בהובלה וניהול יזמות חינוכיות תוך ביצוע מחקר פעולה, תיעוד ורפלקציה אישית.
 • העשרת הידע האישי עיוני של הגננת, (האקדמי והמחקרי) והמעשי, בתחום היוזמה ותרומה לידע הציבורי (בקרב עמיתים ובקהילה המקצועית) באמצעות שיתוף ופרסום תובנות.

קהל היעד

התכנית מיועדת לגננות בדרגות 6 או 6+

נושאי הלימוד:

 • שנה א':
  • יזמות חינוכית - חדשנות ויזמות חינוכית, גישות שונות לפיתוח יזמות חינוכית, הצגת יוזמות הקשורות לגן הילדים
  • מתודולוגיות במחקר האיכותני (מבוא) – מחקר אתנוגראפי ונרטיבי, מחקר פעולה
  • כלים לתיעוד ומיפוי אקלים הגן - הכרת הסטנדרטים ליצירת אקלים גן מיטבי ובניית תכנית התערבות לקידום האקלים החינוכי
  • תהליכי רפלקציה - ותרומתם ללמידה ולפיתוח העשייה החינוכית.
 • שנה ב':
  • יישום שיטות מחקר איכותניות בשדה החינוכי – שימוש באיסוף נתונים כאמצעי להשבחת הפדגוגיה, הפרקטיקה והראייה המחקרית, הפקת לקחים ועיצוב היוזמה.
  • סוגי תלקיט - מאפייניהם ותרומתם לתהליכי תכנון, יישום והערכה
  • הכלה אמפטיה והיענות רגשית בגן הילדים – היבטים התפתחותיים ויישומיים וחיבור לסטנדרטים: התייחסות לצרכים ייחודיים ואקלים למידה
  • זהות אישית ומקצועית של הגננת - ברור עמדות ורגשות הגננת ביחס למצבים והתנהגויות המתרחשות בגן
  • תקשורת בין אישית – תרגום הסטנדרט תקשורת בין אישית להקניית כישורי חיים לילדי הגן התכנית כוללת לצד הרצאות פרונטליות לימוד בקבוצות קטנות וליווי אישי במפגשים פנים אל פנים ו/או וירטואלי, לתכנון, ביצוע וכתיבה של יוזמה חינוכית.

שכר לימוד:

מותנה מסובסד, מותנה במימון משרד החינוך

חובות:

 • נוכחות פעילה
 • כתיבה רפלקטיבית
 • הגשת תרגילים
 • עבודת גמר

גמול השתלמות לעובדי הוראה:

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת "אופק חדש" בכל שנת לימודים, סה"כ 150 שעות .

        פנו ליועץ לימודים - אורנים - היחידה ללימודי חוץ יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?