שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם תואר ראשון ›› המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע

קורסי תואר ראשון

באר שבע

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע - תואר ראשון בהוראה - באר שבע

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר-שבע

תכניות ההכשרה להוראה

 

תנאי הקבלה  ללימודי תואר B.Ed + תעודת הוראה

 מועמדים העומדים בתנאים הבאים:

 • בעלי תעודת בגרות מלאה איכותית (כמפורט מטה) במתאם של 525.
 • ראיון קבלה.
 • תנאי קבלה ייחודיים בהתאם לתכנית ההכשרה ולהתמחות.

המכללה רשאית להזמין לבחינות באנגלית, ערבית ועברית בהתאם לצורך.

תעודת בגרות איכותית:

 • למדעי הרוח: 4 יח"ל אנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
 • למדעי הטבע: 4 יח"ל אנגלית, 5-4 יח"ל במתמטיקה, 5 יח"ל מקצוע מדעי מוגבר.

*מועמדים שאינם עומדים בתנאים אלו, מחויבים בבחינה פסיכומטרית ועליהם להגיע למתאם של 525.

תכנית ההכשרה לגן (גילים 6-0)

כנית ההכשרה לגן במכללת קיי הנה תכנית להכשרת גננות וגננים להוראה במערכת החינוך בגן הילדים ובחטיבות הצעירות.
במהלך ההכשרה לגן ירכשו הסטודנטים מיומנויות הוראה ויבנו לעצמם השקפת עולם חינוכית, המתבססת על תיאוריות התפתחותיות. 

באמצעות תכנית ההכשרה לגן יפתחו הסטודנטים יכולת ראייה מעמיקה ורחבה, שתסייע להם ברכישת דעת עדכנית, בפיתוח היכולת ללמידה עצמית, באחריות ללימודיהם ובפיתוח כישורי הוראה.
במהלך תכנית ההכשרה לגן יידרשו הסטודנטים להפעיל שיקול דעת, המבוסס על ידע אקדמי, ובכך יעמיקו את ידיעותיהם בהתפתחויות המתרחשות בשדה החינוך, כנדרש בגיל הרך.
תהליך ההכשרה לגן מתבצע בסביבה חינוכית המעודדת ויוזמת פעילויות, התנסויות ויחסי גומלין עם קבוצות ילדים מלידה עד 6.


לימודי התמחות:

מתכונת דו חוגית:

 • התמחות ראשית-חינוך לגיל הרך (26 ש"ש)
 • התמחות כללית - 3 חטיבות דיסציפלינאריות כל אחת 10 ש"ש (סה"כ 30 ש"ש)
 • סטודנטים המעוניינים בהרחבת הסמכה לכיתות א'-ב', ילמדו תוספת של 12 ש"ש, בתשלום מלא, במסגרת תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי.

 

תכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי (א-ו)

לימודי התואר הראשון (B.Ed.) בתכנית ההכשרה לבית-הספר היסודי מכשירים מחנכים ומורים מקצועיים ומנהיגים, המובילים חדשנות במערכת החינוך.

תכנית ההכשרה שמה דגש על תהליך ההתפתחות האישי והמקצועי של המתכשר להוראה. במסגרת הלימודים וההתנסות ניתנת ההזדמנות לגבש תפיסה חינוכית מודעת,
המביאה לידי ביטוי את ערכיו ואת ניסיונו של הסטודנט. התכנית הכללית מורכבת מלימודי חובה ומלימודי בחירה, והיא תכנית דינמית, הנעה מן התיאוריה אל המעשה ומן המעשה אל התיאוריה.

הלימודים כוללים לימודים עיוניים מובנים, פעילות סדנאית ולמידה עצמית.


 מבנה התכנית:

לקראת תואר כללי דו-חוגי, כשאחד הוא חוג דיסציפלינארי (26 נק"ז) והשני מורכב משתי חטיבות לימוד (15 נק"ז כל אחת): חינוך ודיסציפלינה נוספת.
 

תכנית ההכשרה לבית- הספר העל-יסודי (ז-י)

התכנית מכשירה מורים לבית-הספר העל-יסודי בחינוך הכללי במגזר היהודי והבדואי.

התכנית מעמידה במרכז פעילותה את הכשרת המורים לעבודה בבית-ספר ההטרוגני האינטגרטיבי והפתוח לכל.
התכנית מעניקה ללומדים ידע והסמכה אקדמיים בתחומי דעת מוכרים הנלמדים בבתי הספר העל-יסודיים. השאיפה היא להקנות להם השכלה פדגוגית, מיומנויות חינוך והוראה, מודעות חברתית ובסיס של אתיקה מקצועית.

לימודי התמחות:


 ניתן לבחור באחת מהאפשרויות: 

מתכונת חד-חוגית (52 נק"ז)

בחירה מבין ההתמחויות הבאות: מתמטיקה, אנגלית, מדעים ( ביולוגיה-כימיה).


מתכונת דו-חוגית

מתכונת דו-חוגית הומניסטית. כל התמחות (26 נק"ז)

בחירה מבין ההתמחויות הבאות:
ספרות עברית וכללית, מקרא, לשון עברית כשפה ראשונה, לשון עברית כשפה שנייה, לשון ערבית כשפה ראשונה, חינוך בלתי פורמלי ושבילים (גיאוגרפיה בדגש על לימודי סביבה).

תכנית ההכשרה לחינוך מיוחד (בין הגילים 21-6)

מוקדי למידה: מוגבלות שכלית, לקויות למידה ואוטיזם

תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מכשירה את הסטודנט לעבודה עם תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך מגיל 6 ועד גיל 21. 


תחומי ההכשרה בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד מתמקדים בליקויי למידה וחריגויות קשות. 
הסטודנטים בתכנית ההכשרה לחינוך המיוחד יוכשרו ללמד את תלמידיהם במגוון דרכי הוראה במטרה לקדם את איכות חייהם של התלמידים לתמוך בהם ולחנך אותם לאוטונומיה ועצמאות,
שיאפשרו להם להגיע למימוש עצמי מרבי בתוך מארג חברתי משמעותי.


תכנית החינוך המיוחד מכשירה את המורים למנעד אוכלוסייה רחב ולמנעד גילים רחב.

הסטודנטים מתנסים בשתי אוכלוסיות, בית-ספר "שחר" המכיל תחת קורתו מגוון של ילדים עם ברמות קוגניטיביות שונות ושני בתי-ספר מהזרם הכללי ובהם כיתות משלבות ומרכזי למידה המיועדים לסייע לתלמידים עם לקויות למידה. כל סטודנט מתנסה בסמסטר אחד בכל אוכלוסייה. שתי מדריכות מלוות את שתי הקבוצות ומלמדות יחד בסדנא דידקטית אחת, שבה הן בוחנות יחד עם הסטודנטים את הדומה והשונה בדרכי ההוראה המתאימות לתלמידים אלה.

לימודי ההתמחות במסגרת תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד:

ניתן לבחור באחת מהאפשרויות:

א.  מתכונת דו-חוגית

התמחות ראשונה בחינוך מיוחד (26 נק"ז)
התמחות שנייה כללית: שתי חטיבות (15 נק"ז כל אחת)
בחירה מבין ההתמחויות הבאות: ספרות עברית וכללית, לשון עברית, מקרא, מתמטיקה, מדעים או מוסיקה ואמנויות.

ב.  מתכונת דו-חוגית משולבת

התמחות ראשונה חינוך מיוחד ( 26 נק"ז)

התמחות שנייה:

1.     דיסציפלינה מלאה (26 נק"ז)+ תעודת הוראה לבי"ס יסודי
בחירה מתוך ההתמחויות הבאות: ספרות וספרות ילדים, מקרא, לשון עברית, מתמטיקה, מדעים.
מחייב תוספת של 6 שעות התנסות בהוראה + סדנה דידקטית בתשלום מלא.

2.     דיסציפלינה מלאה (26 נק"ז) + תעודת הוראה לביה"ס העל-יסודי 
בחירה מבין ההתמחויות הבאות: ספרות ועברית כללית, מקרא, לשון עברית.
מחייב תוספת של 6 שעות התנסות בהוראה + סדנה דידקטית בתשלום מלא.
 

תכנית ההכשרה לחינוך גופני (כיתות א-יב)

תכנית ייחודית:

 • לומדים באווירה חמה ותומכת
 • תכנית לימודי חינוך גופני חדישה ומעניינת
 • מתקנים ממוזגים, חדישים ומפוארים
 • מעבדות לימוד ומחקר מהמתקדמות ביותר
 • מיטב המרצים והמומחים בתחומם

בתכנית לימודי חינוך גופני תמצאו חידושים מעניינים המאפשרים לעבוד במגוון תחומי הספורט:  
התמחויות חינוך גופני בחינוך המיוחד ובריאות הציבור במעגלי החיים. 

קורסי מדריכים

בתוך מערכת השעות, ללא תשלום נוסף (כדורסל, כדורעף, יציבה והתעמלות, מתקנת, וחדרי כושר). 


מקצועות ספורט מגוונים

חינוך לתנועה, משחקי כדור, אתלטיקה קלה, התעמלות לגיל הרך, התעמלות ספורטיבית, משחקי נופש ומחבט, ריקודי עם ועוד.
מדעי חינוך גופני אנטומיה, פיזיולוגיה ופיזיולוגיה של המאמץ, ביומכניקה, קינזיולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של הספורט, פגיעות ספורט, כושר גופני ותורת האימון.


מודל מנהיגות במסגרת חינוך גופני וספורט:

פעילות העצמה לסטודנטים הלומדים חינוך גופני כדוגמת ארגון ימי ספורט ופעילות הפסקות במסלול ביוזמת וארגון הסטודנטים, אימון נבחרות אס"א על ידי הסטודנטים, ארגון ימי ספורט ביה"ס ויום ספורט אקים מחוזי, יציאה למשחקי אס"א באילת ולכנס מנהיגות בספורט.

תכנית ההכשרה לאמנות (כיתות א-יב)

התכנית מכשירה מורים להוראת מקצועות האמנויות החזותיות בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (א-יב) בתחומי היצירה ובתחומי תולדות האמנות.
תכנית הלימודים נועדה להכשיר את הסטודנט ליצירה אמנותית, להבנת האמנות, לחנך באמצעות אמנות ולהוראת האמנויות החזותיות. מטרתה להכשיר מורה לאמנות המשלב ידע אקדמי עם יכולת ביצוע אישית כבסיס להוראה טובה ומשמעותית.
 התכנית שמה דגש על התפתחותו האישית של הסטודנט כאמן- מורה.


 תכנית הלימודים בהכשרה כוללת דידקטיקה ומתודיקה של הוראת האמנות, פילוסופיה של החינוך לאמנות וכמו כן מתקיימות התנסויות בבתי הספר אותן מלווה סדנאות פדגוגיות. מתוך תפיסת המורה כאמן פועלת התכנית בצמוד אל ההתמחות באמנות בה ישנה העמקה בידע הדיסציפלינארי הכולל לימודי תולדות האמנות וסדנאות יצירה.


הלימודים משלבים סיורים בתערוכות ובמוזיאונים, ביקור באתרים שונים וסדנאות יצירה בימים מרוכזים במקומות שונים בארץ.
אנחנו מאמינים בחשיבות התכנית, לא רק כמדד מקצועי, אלא גם בהיותה תחום התפתחותי תרבותי ואסתטי בקרב כל שכבות

 

מכללת קיי - תוכנית שבילים - תואר אשון

שבילים – לחינוך, חברה וסביבה

תכנית ייחודית-מודולארית של מכללת קיי ללימודי תואר ראשון

בשיתוף המכון לחינוך דמוקרטי ותכנית קרב למעורבות בחינוך

בשביל היזמות

למידה מבוססת פרויקטים (PBL), שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, התנסויות מעשיות ביצירת חדשנות, צבירת ניסיון מעשי, סדירויות המאפשרות המשך עבודה משמעותית במהלך הלימודים לתואר.

בשביל החדשנות החינוכית

שילוב אמצעים טכנולוגיים בלמידה, תהליכי למידת חקר אישית וקבוצתית, שילוב פדגוגי של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.

בשביל החברה והקהילה

קידום עשייה סביבתית-חברתית והתנסות בחינוך לאזרחות פעילה במסגרות חינוך. השתלבות ב"חאן האקדמי" – המרכז לחינוך חברה וסביבה של אזור הדרום.

בשביל הסביבה

 התמחות בגיאוגרפיה ומדעי הסביבה- בדגש איכות סביבה, קיימות, ויחסי גומלין בין סביבה-חברה וחינוך. 

בשבילך

מבנה לימודים מודולארי המאפשר לבחור את מסגרת הלימודים המתאימה לך : שבועות מרוכזים ו/או, ימי חמישי ו/או ימי שישי.  חונך אישי לכל סטודנט, מיטב המרצים מכל רחבי הארץ, 5 תעודות הסמכה.

 

תכנית שבילים מעניקה:

 • תואר ראשון בחינוך B.Ed
 • תעודת הוראה לעל יסודי בגיאוגרפיה עם דגש על לימודי סביבה
 • תעודת עובד חינוך בחינוך הבלתי פורמלי
 • תעודת המכון לחינוך דמוקרטי
 • תעודת תוכנית קרב

התוכנית נפתחה בשנת תשע"ב עם 22 סטודנטים כיום לומדים בה 112 סטודנטים בשלושה שנתונים

 

לימודי הסמכה להוראה לאקדמאים

תכנית שח"ף (שיתוף חינוכי פעיל)


תכנית שח"ף היא תכנית ייחודית, המייצגת גישה חברתית-תרבותית בהכשרה להוראה. שח"ף היא תכנית הוליסטית של שתי שנות לימוד, המציעה מסגרות לימוד שונות המשלימות ומזינות זו את זו.
השם שח"ף מבטא את מאפייניה הבולטים של התכנית:

שיתוף – הלמידה כתהליך של השתתפות ושיתוף בהקשר החברתי-תרבותי של קהילת הלומדים במכללה ובביה"ס
חינוכי – התפתחות הזהות המקצועית כדיאלוג חינוכי בונה משמעות
פעיל – העשייה והקיום בהוויה החינוכית כמוקד ללמידה ולמרחב הפעולה
התכנית מבוססת על הנחת היסוד כי 'מורה הוא מורה' ללא קשר לתוכן או לגיל אותו הוא מלמד. משום כך מושם דגש על חיבור קשרים בין מסלולים, בין דיסציפלינות ובין תרבויות. הלמידה להוראה, על-פי תפישה זו, מכוונת לקראת הבנת המורכבות של הסיטואציה החינוכית ולהתמודדות עם השאלות העולות ממנה. התכנית מקיימת קשרי שיתוף עם בתי- הספר בבאר-שבע והסביבה, וביחד הם פועלים במסגרת של קהילת למידה מחדשת ויוצרת ידע.

לימודי ההסמכה של אקדמאים להוראה מיועדים:

 • לבעלי תואר ממוסד אקדמי מוכר
 • לאנשים, אשר השלימו למעלה מ 80% מחובות הלימודים לתואר הראשון
 • למורים בפועל בעלי תואר אקדמי חסרי תעודת הוראה

הלימודים אפשריים בכל תכניות ההכשרה במכללה.

תכנית שח"ף (שיתוף חינוכי פעיל): הכשרה להוראה בגני ילדים, בביה"ס היסודי, בביה"ס העל-יסודי ובחינוך המיוחד.
תכנית ההכשרה לאמנות: הכשרה להוראת האמנות.
תכנית ההכשרה לחינוך גופני: הכשרה להוראת החינוך הגופני.

        פנו ליועץ לימודים - המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?