שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם חינוך והוראה ›› המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע

קורסי חינוך והוראה

באר שבע

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע - תואר שני בלמידה והוראה - דרום הארץ

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר-שבע

בית הספר ללימודים מתקדמים M.Ed

 

הוראה (M.Teach) + תעודת הוראה לבית הספר העל-יסודי* - ייחודי בדרום!

תואר שני ותעודת הוראה שמדברת את הערכים והמיומנויות של המאה ה - 21: 
מקצועיות מעורבות חברתית ולמידה מתקדמת, שיתופית ודיאלוגית
התכנית לתואר מוסמך בהוראה נועדה להכשיר מורים מובילים וסוכני שינוי שידעו לקדם למידה וליצור דיאלוג בסביבות המורכבות של בית-הספר.

מלגות

משרד החינוך יעניק במשך שנתיים לכל סטודנט מלגת קיום בסך 10,000 ₪ לשנה, והלוואה מותנית מועדפת בסך 11,500 ₪ לשנה

מטרות התכנית:

 •  להכשיר מורה שיתייחס לתפקידו כשליחות חברתית ויפגין מעורבות בנעשה סביבו
 • להכשיר מורה כאדם משכיל ויוצר ידע, חוקר שרואה בידע מאפיין מרכזי של האדם, ובלמידה לאורך החיים מציאות חיים הכרחית במאה העשרים ואחת
 •  להכשיר מורה כמומחה מסתגל היודע לפתח מיומנויות למידה ולקדם תהליכי למידה אצל תלמידיו בסביבות ובהקשרים משתנים
 • להכשיר מורה שיחתור לקיים דיאלוג בונה עם תלמידיו לצורך פיתוח וטיפוח של כל מרכיבי אישיותם

* הענקת התואר בתכנית מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה


משך הלימודים:

ארבעה סמסטרים
יום לימודים וחצי בשבוע+ התנסות בהוראה
ימי הלימודים: ימים ב' ו- ג'

תנאי קבלה לתכנית:

 • ציון ממוצע של 80 לפחות לבוגרי מדעי הרוח והחברה
 • ציון ממוצע של 70 לפחות לבוגרי מתמטיקה ומדעים
 • עמידה בראיון קבלה

תכנית לימודים לתואר השני M.Ed בלמידה והוראה

ראש התכנית: ד"ר יהודית ברק

בשנת הלימודים תשע"ב נפתחה במכללת קיי תכנית לימודים לתואר שני M.Ed ב"למידה והוראה".
התכנית קבלה אישור מהמועצה להשכלה גבוהה והיא מהווה הכרה נוספת באיכות האקדמית הגבוהה של המכללה והפיכתה למוסד מוביל בתחומי החינוך וההוראה.

תכנית התואר השני בלמידה והוראה מיועדת להכשיר מורים אשר יעשירו את הידע המקצועי שלהם ויתרמו להעמקת ההבנה של המקצועיות בהוראה.
התכנית תעודד את הלומדים בה ליזום ולהוביל תהליכים של שינוי והתחדשות, ותפתח בפניהם כיוונים חדשים במרחב הפעולה המקצועי. ילמדו בתכנית מורים הרואים בהוראה מקצוע של שליחות ואתגר, ובוגריה יהוו קבוצה מובילה של מורים, החוקרים ומחדשים בתחום ההוראה.

מטרות התכנית

 • להמשיג את ניסיון ההוראה ולבנות תיאוריות פעולה אישיות: התכנית מזמנת הסתכלות רחבה ומעמיקה על מכלול ההתנסויות האישיות של המשתתפים במטרה להפוך התנסויות אלו לבסיס ידע המאפשר למידה משמעותית ולקיחת אחריות, אישית ושיתופית, על המשך ההתפתחות המקצועית.
 • להעמיק את הידע המקצועי על הוראה ולמידה: התכנית מזמנת חשיפה והיכרות של שדה העיון והמחקר העדכני בתחומי ההוראה והלמידה, זאת בהקשר להיבטים התיאורטיים כמו גם להקשרים החברתיים-תרבותיים ופוליטיים המעצבים את התפישה והעשייה המקצועית.
 • לדון בהיבטים של יצירת זהות מקצועית של מורים, תוך בניית קהילת לומדים מקצועית: התכנית מציעה מסלול של התחדשות ופתיחה של ערוצים חדשים בעשייה ובחקר, במסגרת השתתפות בקהילות למידה יוצרות ידע. מעגלי הלמידה שהתכנית מציעה מוציאים את המורה מבדידותו, ומזמנים חשיבה ודיון מחודשים ביחס למשמעותה של הזהות המקצועית של המורה.
 • להכשיר קבוצה מובילה של מורים חוקרים בתחום ההוראה וההכשרה להוראה: התכנית העוסקת בחכמת המעשה ובידע הנלמד מתוך העשייה, מיועדת להכשיר אנשים אשר יעשירו את הידע המקצועי של קהילת העוסקים בתחום ויתרמו להעמקת ההבנה של המקצועיות בהוראה.

תכנית התואר השני ב"למידה והוראה" היא תכנית ייחודית בהשקפת עולמה ובדגשים התכניים שהיא מקדמת. בתכנית מלמדים מיטב אנשי המקצוע בארץ בתחום הלמידה וההוראה, ובמרכזה עומדת זהותו המקצועית והאישית של המורה כאיש חינוך, המקדם את הלומד ואת מערכת החינוך שבתוכה הוא פועל.

* זו תכנית דו שנתית בה ילמדו התלמידים במהלך יומיים בשבוע בהיקף של 26 ש"ש.

 

תואר שני M.Ed בייעוץ חינוכי

המטרה הכללית של הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי (M.Ed) במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע, היא הכשרת מורות ומורים כיועצים חינוכיים במערכת החינוך בישראל ובאזור הנגב בפרט. התכנית כוללת הכשרה מקצועית בייעוץ בהתאם לדרישות של השירות הפסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך ואגודת היועצים החינוכיים בישראל.

ההכשרה כוללת שיעורים עיוניים ויישומיים, שמטרתם הכשרת היועץ ברמה המקצועית והאישית כדמות חינוכית יוזמת, העוסקת בייעוץ לתלמידים, למורים, להורים ולמערכת החינוך הבית-ספרית. התכנית מיועדת להכשיר אנשי מקצוע, שיעסקו בהתערבויות ייעוציות חינוכיות במיוחד בשני הקשרים: בהקשר של ילדים עם צרכים אינדיבידואליים נבדלים (או חריגים) בכיתה ובחינוך המיוחד, ובהקשר של ילדים עם צרכים חברתיים נבדלים, הנובעים משונות תרבותית.

התכנית מדגישה את המחויבות הערכית, החברתית והחינוכית של בוגריה לקידום צמיחה והתפתחות של התלמיד בבית-הספר, על-ידי הכלה ומתן מענה לצרכים נבדלים בתחום הלימודי, החברתי והרגשי.

מטרות התכנית
הכרה תיאורטית רחבה של הייעוץ החינוכי ותחומי הידע שבו. פיתוח אישי ופרופסיונאלי ובכלל זה פיתוח מיומנויות עבודה בתחום הייעוץ החינוכי. העמקת ידע, הבנה והיכרות עם אוכלוסיית התלמידים, שהם מושא הייעוץ (כולל אוכלוסיות בעלות אפיונים תרבותיים ייחודיים או בעלות צרכים מיוחדים).

 

תואר שני בחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה

בשנת הלימודים תשע"ג נפתחחה במכללת קיי תכנית לימודים חדשה לתואר שני (M.Ed) בחינוך גופני וספורט לקהילות בהדרה.

תכנית התואר השני ב"חינוך גופני ובספורט לקהילות בהדרה" היא תכנית בינתחומית מרתקת, המזמנת למורים לחינוך גופני אפשרות להכיר ולהתנסות בעבודה עם קהילות בהדרה, כדוגמת, נוער בסיכון, אנשים עם צרכים ייחודיים ומוגבלויות שונות.

התכנית המשלבת בין הידע של המורים לחינוך גופני עם ידע מתחום החינוך הבלתי פורמאלי -היא תכנית ייחודית בארץ. את התכנית מובילים במשותף ד"ר פליקס לבד מהחינוך הגופני ופרופ' ארנון אדלשטיין, קרימינולוג ומומחה בחינוך הבלתי פורמאלי.

מטרת התכנית
להעמיק את הידע האקדמי של מורים לחינוך גופני ולספורט ולהרחיב את הכלים המקצועיים שברשותם, כדי שיוכלו להתמודד בהצלחה עם האתגרים הרבים הנדרשים בחינוכם של ילדים ובני נוער, שאינם משתלבים במסגרת הקונבנציונאלית של החינוך עקב בעיות חברתיות, פסיכולוגיות או גופניות. הלמידה וההתנסות במסגרת התכנית מזמנים ללומדים חוויה מאתגרת מצמיחתם המקצועית וסיפוק רב מתרומתם לקידום קהילות בהדרה.

        פנו ליועץ לימודים - המכללה האקדמית לחינוך ע'ש קיי, באר-שבע יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?