הצעות לימודים - מתואר שני ועד למספרי סיפורים בלמידה מרחוק
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני באמנות חזותית - סמינר הקיבוצים

אוריינות חזותית בחינוך - תואר שני M.Ed
 

אוריינות חזותית – אמנויות בחינוך היא תכנית חדשנית וייחודית בארץ ובעולם המעניקה תואר שני בתחום האוריינות החזותית (Visual Literacy). 


התכנית מדגישה את מקומן החשוב של האוריינות והתרבות החזותית ככלי רב עוצמה ליצירה, למידה ופיתוח חשיבה יצירתית בקרב יוצרים, מורים ותלמידים, מתוך תפיסות חינוכיות המחויבות להעצמה חברתית וסביבתית. התכנית מאפשרת התאמה מודולרית לצורכי הסטודנטים ובחירה אישית מגוונת.

התכנית מאפשרת לאנשי חינוך לפתח את עצמם בממדים הבאים:

ידע תיאורטי:

פיתוח יכולות פענוח ויצירה של טקסטים חזותיים בהקשרים של תרבות חזותית. העמקת הידע וההשכלה בשדה האוריינות החזותית הן מבחינה תיאורטית והן מבחינה יישומית.   

התנסות ביצירה חזותית:

התנסות ביצירה מעשית בתחומי האמנויות והעיצוב ופיתוח יכולות קודמות בתחום.

מחקר פעולה:

התנסות במחקר עיוני-יישומי התורם לשינוי חברתי בסביבות ובקהילות שונות.

חינוך:

התכנית מעלה את המודעות ומפתח יכולות לשימוש בידע החזותי לצורכי הוראה, חינוך והמחשת רעיונות. תורמת לשדרוג איכות ההוראה והלמידה, מתוך הקניית ידע באמצעים חזותיים הפועלים לגירוי הדמיון והחשיבה של התלמידים.

פיתוח מקצועי:

שדרוג דרגות הקידום והשתלבות בתפקידי ייעוץ וכמרכזי מקצועות היצירה.  קידום המעמד האקדמי והמקצועי כמורים יוצרים וכמובילי שינוי במסגרות חינוכיות פורמליות, בלתי פורמליות ואקדמיות.

ללומדים בתכנית ניתנת הזדמנות להתנסות כאמצעי לפתח אישיותם היוצרת. הלימודים מתקיימים במסגרת מפרה של קהילה יוצרת ומגוונת, המאפשרת צמיחה והעצמה מקצועית ואישית.

קהל היעד  

בוגרי תואר ראשון ובעלי תעודת הוראה באמנויות ובתחומי היצירה החזותית: אמנות, אוצרות, עיצוב, צילום, קולנוע ותקשורת, תיאטרון, מחול וכן בוגרי תכנית ההכשרה בחינוך יצירתי. 

כמו כן, התכנית מיועדת למעוניינים להעמיק את השכלתם, לקדם את מעמדם האקדמי והתעסוקתי ולפעול במגוון תפקידים מתקדמים בתחומי היצירה החזותית:

 • מורים ורכזים מקצועיים בתחומי היצירה החזותית במערכת החינוך הפורמלית. 
 • מדריכים ורכזים של פעילות יצירתית בחינוך הבלתי פורמלי.
 • מרצים ויוצרים בתחומי היצירה החזותית המעוניינים להעשיר את עולם הידע שלהם בתחום.

היקף הלימודים ומבנה התכנית  

היקף הלימודים בתכנית אוריינות חזותית הוא 22 ש"ש  44) ש"ס) - שעות סמסטריאליות
בנוסף, סמינרים חוגיים וסדנאות יצירה המהווים תוספת של 4 ש"ס להיקף הלימודים.

בתכנית שלוש חטיבות הכוללות קורסי חובה ובחירה: 

חטיבה א: לימודים כלליים בחינוך חזותי ובפיתוח ההוראה/הלמידה – 12 ש"ס 

קורסי בסיס בנושאים המתייחסים לשלוש תמות מרכזיות: 

א. מתודולוגיות מחקר והערכה בחינוך חזותי.
ב. דיון במפגשים בין יצירה, תרבות וטכנולוגיה. 
ג. גישות הוראה/למידה ביקורתיות ואלטרנטיביות, המציגות ערכים של צדק חברתי וסביבתי והעצמה של יחיד וקהילה באמצעות אמנויות שונות. 

חטיבה ב: לימודים תיאורטיים ומתודולוגיים באוריינות חזותית – 18 ש"ס 

קורסים העוסקים בתיאוריה ובמתודולוגיה של האוריינות החזותית כשדה מחקר. דיון בסוגי היכולות המרכזיים של השדה: להבין, ללמוד, לחשוב, ליצור להשתמש ולתקשר באמצעות מבעים חזותיים.
היבטים וסוגיות בשדה האוריינות החזותית: אופני קליטה ותיאוריות פענוח שצמחו בזירות שונות של חקר התרבות והבלשנות, כגון: זרמים בסמיוטיקה, ביקורת המדיה, פלטפורמות דיגיטליות כסביבות חינוך, תהליכי יצירה ושימוש בכלים ואמצעים להוראה, תקשורת חזותית, אסתטיקה, שפות הצילום, הקולנוע, העיצוב, האוצרות, האדריכלות, מרחבי סביבה ותרבות חזותית בהקשרים של תרבות עממית והיבטים חזותיים של אמנויות הבמה, המחול והמסך. קורסים המתמקדים ביצירה חזותית: פרפורמנס, כתיבה לקולנוע ולתיאטרון ואוצרות תערוכות. 

חטיבה ג: לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית – 10 ש"ס

קורסים ומבחר סמינריונים המתמקדים בהיבטים חווייתיים, ערכיים וביקורתיים של האוריינות החזותית לקידום החינוך החזותי. הקורסים בחטיבה זו כוללים התנסויות במחקר עצמי ויישומי ומזמנים בכך אפשרויות לשילוב יצירה חזותית לצורכי חינוך ולמידה במסגרות בית ספריות וקהילתיות. 

אשכולות קורסי בחירה: 


תיאטרון, מחול, קולנוע, עיצוב ואוצרות התכנית כוללת חמישה אשכולות בחירה, שבהם מוצע מאגר  קורסי בחירה העוסקים בשיח תיאורטי ויישומי בתחומים השונים של היצירה החזותית. מתוך מאגר זה ניתן להתמקד באשכול אחד ולבחור את כל הקורסים המוצעים במסגרתו.
 

פרויקט הגמר 

סדנה לליווי פרויקט הגמר – 4 ש"ס פרויקט הגמר ייעשה בהנחיה אישית וישלב תשתית מחקרית לצורכי יישום. הפרויקט עוסק בהיבטים של אוריינות חזותית לקידום החינוך החזותי בתפיסותיו החברתיות והסביבתיות ופיתוח ההוראה/למידה בתחומי דעת שונים מתוך שילוב אמנויות או אמצעים חזותיים. 

סמינרים חוגיים וסדנאות יצירה – 4 ש"ס
הסמינרים החוגיים משמשים זירה להצגה של תמונת מצב עדכנית ומסגרת דיון, חשיפה ויצירה על אודות סוגיות העומדות בלב התכנית. נוסף לארבעה מפגשי הסמינר החוגי, מתקיימים בכל שנה שלוש סדנאות יצירה וסיורים הקשורים לנושאי התכנית. לסמינרים החוגיים ולסדנאות מוזמנים מרצים ומנחים אורחים, וחלקם מתקיימים בהנחיית יוצרים רב-תחומיים, כגון: אורי דרומר, אייל שינבאום, ד"ר רויטל איתן, ד"ר כנרת נוי, תרצה ספיר, פרופ' יעקב שריר, שרון רשף-ארמוני. 


מסלול מחקרי (עם תזה)*

המסלול המחקרי הוא צעד חשוב בכניסת הלומדים בו לקהילת המחקר ובתרומתו להבניית ידע בתרבות החזותית.

בוגרי המסלול יסללו את המשך דרכם לתואר שלישי ובד בבד יפתחו את הידע המקצועי שלהם בתחום החינוך החזותי והוראת האמנויות. 

המסלול המחקרי מאפשר ללומדים להקדיש זמן רב יותר להעמקת המחקר ולכתיבה מוקפדת של עבודת גמר ברמת תזה.

המחקר לתזה יתרום לידע חדש בתרבות חזותית באופנים הבאים:


א. לימוד המתודולוגיה של פענוח ייצוגים חזותיים ושימוש בהם ככלים מחקריים.

ב. העמקה בממדים ביקורתיים ופרשניים של תופעות חזותיות תוך בחינת האפשרויות לשימוש בהם בשדות מחקר שונים.

*המועצה להשכלה גבוהה אישרה לפרסם ולרשום סטודנטים לתוכנית. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.היקף הלימודים ומבנה תכנית מסלול מחקרי:

היקף הלימודים במסלול המחקרי הוא 19 ש"ש, (38 ש"ס-שעות סמסטריאליות)
(היקף מצומצם לעומת המסלול הרגיל)

6 ש"ש – לימודים מתודולוגיים, בתוכם סמינריון חובה: "מתודולוגיות בחשיבה חזותית"
9 ש"ש – לימודים תיאורטיים באוריינות חזותית
4 ש"ש – לימודי חקר ויצירה באוריינות חזותית כולל סמינריון מחקרי מתוך מאגר לבחירה
עבודת תזה

 תנאי קבלה

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בתחומי האמנויות החזותיות (ראו גם בסעיף: קהל היעד)
 • תעודת הוראה
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה
 • ראיון קבלה

תנאי הקבלה למסלול מחקרי (עם תזה):

 

 • סיום שנה א' בממוצע 85 ומעלה
 • לימוד 50% מחובות הקורסים עד סוף שנה א' 
 • הגשת סמינריון מתודולוגי וקבלת ציון 90 ומעלה
 • המלצת מנחה הסמינריון לגבי יכולות כתיבה ומחקר


מסגרת הלימודים

יום וחצי בשבוע: ימים א' ו-ג' 
יום א' – לימודים החל בשעות הצהריים
 יום ג' – יום לימודים מלא 

הלימודים בחוג מקנים: 

תואר שני M.Ed. באוריינות חזותית בחינוך

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם