שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              23/04/2021

ימים פתוחים    אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה

מקום הלימודים:חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת חיפה

 

תואר שלישי בחינוך מתמטי - לימודי דוקטורט

מטרת הלימודים ומהותם

התוכנית מיועדת לבעלי תואר שני (מ"א, או תואר מקביל) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, במסלול עם כתיבת תזה (עבודת גמר מחקרית).

קהל היעד הם העוסקים בנושאי חינוך מתמטי או בתחומים קרובים: מורים למתמטיקה בכל רמות מערכת החינוך, מפתחי תוכניות וסביבות למידה, עוסקים בהוראת מתמטיקה במסגרת החינוך המיוחד ולקויות למידה.
קהל יעד נוסף הוא בין אלו העוסקים במתמטיקה והם בעלי תואר במתמטיקה או במדעי המחשב, אשר מתעניינים בהרחבת תחום המחקר שלהם לחינוך מתמטי.
סטודנטים בעלי תואר שני בתחומים אחרים (כמו מדעים מדויקים אחרים, הנדסה, פסיכולוגיה קוגניטיבית), אשר יעמדו בתנאי הקבלה, יחויבו בלימודי השלמה לפי החלטת ועדת הדוקטורט.

תוכנית לימודי דוקטורט בחינוך מתמטי

מסלול רגיל

משך הלימודים הינו כארבע שנים והוא מחולק לשני שלבים:

 • שלב מחקר א':
  משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל הסטודנט (כולל חופשת הסמסטר/קיץ) וניתן להאריכו במידת הצורך וההצדקה. במהלך הלימודים בשלב א' יידרש הסטודנט להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית לתלמידי מחקר ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.
 • שלב מחקר ב':
  עם אישור הצעת המחקר, על ידי הגורמים המוסמכים לכך, יעבור הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'. משך הלימודים בשלב מחקר ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב מחקר ב', יידרש הסטודנט להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור.
  גם שלב זה ניתן להארכה, לפי מידת הצורך וההצדקה.

 

החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך - לימודי דוקטורט

התמחות

הלימודים מחולקים לשני שלבים:

שלב מחקר א':

על פי תקנון הלימודים האוניברסיטאי לתואר שלישי, התלמיד מתחיל בלימודי שלב א', שזהו שלב כתיבת הצעת המחקר המורחבת והשתתפות בקורסים. משך הלימודים בשלב מחקר א' לא יעלה על שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד (כולל חופשת הסמסטר/הקיץ) וניתן להאריכו במידת הצורך ואם יש לכך הצדקה מיוחדת. במהלך הלימודים בשלב מחקר א' יידרש להכין את הצעת המחקר, לקבל את אישור המנחה/ים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו.

שלב מחקר ב':

עם אישור הצעת המחקר, על ידי מספר שופטים – מומחים מהאוניברסיטה ומחוצה לה, עובר התלמיד לשלב ב'. משך הלימודים בשלב ב' לא יעלה על שלוש שנים. במהלך תקופת הלימודים בשלב ב', יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור. גם שלב זה ניתן להארכה, לפי מידת הצורך ובמידה ויש לכך הצדקה מיוחדת. העבודה הסופית נשפטת על ידי מספר שופטים-מומחים מחוץ לאוניברסיטה ולאחר אישורה זכאי התלמיד לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

במסגרת לימודי הדוקטורט על התלמיד/ה ללמוד שלושה קורסים לפחות, מתוכם אחד חובה בשלב א' - "מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח", בו מתקיים לימוד ודיון בהצעות המחקר של הדוקטורנטים.
הקורס יינתן בשתי קבוצות ויש להירשם לאחת מהן:
01.ב.319.5600 - מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח
02.ב.319.5600 - מחקר חינוכי: המשגה ופיתוח

כמו כן, על התלמיד/ה להשתתף בסמינר החוגי המתקיים פעמיים בשנה (פעם בכול סמסטר). מנחה עבודת הד"ר והוועדה המלווה, במידה ומונתה, יקבעו לתלמיד/ת המחקר את תכנית הלימודים והיקפה. התוכנית תאושר ע"י ועדת הדוקטורט החוגית. על התלמיד/ה להשתתף בקורסים, למלא את חובותיו/ה על פי דרישות כל קורס (כולל בחינה או עבודות) ולסיים ברמת הישגים שאינה נופלת מציון 85 בכל קורס. המנחה רשאי לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט מעבר למכסת המינימום הנדרשת בסעיף ב', בהתאם לצורכי עבודת המחקר, באישור ועדת הד"ר של החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, ובלבד שלא יעלו על 16 שש"ס ולא יותר מ-4 קורסים.

מומלץ כי תכנית הלימודים המאושרת על ידי המנחה והוועדה (כולל לימודי השלמה) תושלם עד תום השנה הראשונה ללימודים.
כל תכתובת של התלמיד/ה עם ועדת הדוקטורט בעניינים אקדמיים חייבת להיות בידיעת המנחה ובאישורו בכתב. דרישות אקדמיות נוספות תהיינה בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים ותקנון החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך.

משך הלימודים

4 שנים

תעודה

תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה PhD)

מתמטיקה לתואר שלישי

לימודים לתואר שלישי (ד"ר) במתמטיקה.

תחומי הלימוד

קיימת אפשרות להתמחות בתחומים רבים של המתמטיקה הטהורה ובמספר תחומים של מתמטיקה יישומית. לכל תלמיד דוקטורט מותאמת תכנית לימודים ומחקר אישית.

משך הלימודים

3 שנים.

תנאי רישום / קבלה

 • זכאות לתואר "מוסמך" במסלול עם כתיבת עבודת גמר מחקרית כשציון עבודת הגמר הוא לפחות 86.
 • הסכמת המנחה המיועד.
 • בעלי תואר שני שלמדו במסלול ללא עבודת גמר מחקרית, יוכלו להתקבל למסלול "לימודי מחקר מקדים", שיכללו כתיבת עבודה ברמה ובהיקף של עבודת גמר לתואר שני.

מועדי פתיחה

אוקטובר, פברואר.

הערה:
התכנית מיועדת לבעלי תואר שני (מ"א או תואר מקביל) ממוסד להשכלה גבוהה מוכר, במסלול עם כתיבת תיזה (עבודת גמר מחקרית).

תואר שלישי בתקשורת

מטרת הלימודים

התכנית ללימודי תואר שלישי בתקשורת נועדה להכשיר חוקרים שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי התקשורת בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני תקשורת פרטיים וציבוריים כאחד.

מועדי הרשמה

ניתן להתחיל בלימודים בסמסטר חורף או בסמסטר אביב.
סיום מועד ההרשמה לכל סמסטר הוא לפחות שלושה חודשים לפני תחילת הסמסטר.
ניתן להרשם לאורך כל השנה. אבל הדיון בתיקים ייערך בחודשים יולי ודצמבר.

תנאי קבלה

החוג ישקול את מועמדותם של מי שסיימו את לימודיהם לתואר שני בתקשורת במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשיגו ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי התואר השני וציון של 86 לפחות )“טוב מאד״( בעבודת הגמר המחקרית. מועמדותם של מי שסיימו את לימודיהם לתואר שני במסלול ללא תיזה או בתחום שאיננו תקשורת תישקל לאחר לימודי השלמה.
קביעת הכשירות ללימודים:
על המועמדים להגיש לוועדה החוגית גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית, גיליונות ציונים, מכתבי המלצה ודוגמת כתיבה, ולעמוד במבחן באנגלית, לשם קביעת כשירותם ללימודים לתואר שלישי בחוג.

לימודי השלמה

מועמדים שהתואר השני והראשון שלהם אינו בתקשורת, או מועמדים שהתואר השני שלהם בתקשורת אינו מחקרי, יידרשו לקחת קורסי השלמה בהיקף של 22-12 נקודות וו/או לכתוב עבודת מחקר.
משך הלימודים של קורסי השלמה וכתיבת התיזה הינו שנה אחת. מועמדים אלה יוגדרו כשירים לאחר שישיגו ממוצע של 90 לפחות בקורסי ההשלמה וציון 86 “טוב מאוד״ בעבודת התיזה.

הגשת הצעת הנושא

מועמדים שיימצאו כשירים ייצרו קשר עם מנחים וינסחו תוך תיאום אתם מסמך הצהרת כוונות, שישמש בסיס לראיון אישי בפני הוועדה החוגית. בעקבות הראיון תחליט הוועדה אם לדחות או לקבל את המועמדים לתכנית הד״ר בחוג.

מבנה הלימודים

שלב א׳ (שנה א׳): מיועד לכתיבת הצעת המחקר ואישורה.
שלב ב׳ (שנים ב׳-ד׳): מיועד למחקר וכתיבת עבודת המחקר.

במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם ישתתפו התלמידים בשני קורסי חובה - כישורים אקדמיים וכתיבה מדעית, 8 שש״ס ובשני קורסי בחירה 8 שש״ס שייקבעו תוך תיאום עם המנחה והוועדה החוגית.
כן ישתתפו התלמידים בסמינריון המחלקתי ובפעילות האקדמית של החוג.

כל הדרישות וההנחיות כפופות לתקנון לימודי התואר השלישי של הרשות ללימודים מתקדמים.

 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם