הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
המכללה האקדמית חמדת הדרום

המכללה האקדמית חמדת הדרום

מקום הלימודים:שדות נגב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


לימודים לתואר שני M.Ed במכללה האקדמית חמדת הדרום:

משך הלימודים

ארבעה סמסטרים, יום לימודים מרוכז אחד בשבוע
מלגות לבעלי ממוצע 90 ומעלה

תואר שני M.Ed בחינוך מדעי

בהתמחות הוראת מתמטיקה או בהתמחות הוראת מדעים

תכנית ה M.Ed. בחינוך מדעי של מכללת חמדת הדרום, שמה לה למטרה לטפח אנשי חינוך העוסקים בהוראת המדעים והמתמטיקה. תכנית הלימודים מדגישה שלושה היבטים מרכזיים הדרושים למורים בכירים המקדמים את הוראת המדעים והמתמטיקה:

 • הבנה מעמיקה של קשרי גומלין בין מדע, טכנולוגיה וחברה, וההשלכות מקשרים אלה להוראה.
 • פיתוח סוגי חשיבה שונים, ובמיוחד החשיבה הביקורתית, החשיבה היצירתית והחשיבה המערכתית.
 • עידוד למידת המדעים והמתמטיקה תוך העמקת הגישה האינטגרטיבית והרב תחומית בהוראה.

החינוך למדעים וטכנולוגיה והחינוך לאוריינות מתמטית נתפסים לא רק כמשימה של הוראת תכנים ומבנה הדעת של הדיסציפלינות, אלא קודם כל כמשימה חינוכית. משימה שמטרתה לקדם גישה ערכית שתקרין השפעתה על הלומדים ועל הקהילה באזור. הוראת הדיסציפלינה היא רק חלק מתפקידו הרחב של המורה למדעים או המתמטיקה. מורה העוסק בשאלת מקומם של המדע והטכנולוגיה בחברה המודרנית, בעיקר באזור פיתוח כמו הנגב, חייב להבין את התהליכים הרב-תחומיים שבהם המחקר המדעי מוסיף ידע חדש, כיצד מפתחים פתרונות לבעיות טכנולוגיות וכיצד יישומם משפיע על החברה ועליו כפרט.

אחד מהאתגרים המורכבים של מורי המדעים והטכנולוגיה עוסק בשאלה כיצד יכולים מורים, שלמדו מקצוע מדעי ספציפי או אפילו השתלמו במדעים אינטגרטיביים, ללמד את יסודות הטכנולוגיה ובנוסף לכך לדון ביחסי הגומלין בין מדע וטכנולוגיה לבין החברה? תכנית ה- M.Ed. בחינוך מדעי מבקשת להתמודד עם אתגר זה.

פיתוח של דרכי חשיבה שונות הוא הבסיס הן להבנה המעמיקה של מהות המדעים והן לשכלול היכולות ללמידה ולהוראת המדעים והמתמטיקה. החקר המדעי מתחיל בחשיבה ביקורתית הדרושה כדי למצוא חורים בידע הנוכחי, וממשיך בחשיבה יצירתית, חשיבה עם דמיון המניבה דרכים חדשות לתובנות חדשות. בתכנית הלימודים המוצעת להלן, המבקשת להגדיל את מרחב החשיבה של המורה ולהעשירו, משולבים נושאים הדנים בחשיבה והמפתחים חשיבה ברבדים שונים.

חיזוק אסטרטגיות פדגוגיות, מתייחס לקידום המורה באסטרטגיות פדגוגיות ובסביבות למידה עדכניות. אסטרטגיות אלה נדרשות כתוצאה מהשינויים בהוראת המדעים. משימתו של המחנך למדעים ליצור אוירה מאתגרת ללימוד מדע ומתמטיקה, מעודדת ומובילה לשיפור מתמיד. חלק מרכזי בלימודי M.Ed. עוסק בהיבטים אלו.

תכנית ה- M.Ed. בחינוך מדעי, בשני המוקדים המוצעים - הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי והוראת המדעים והטכנולוגיה, משלבת היבטים יישומיים ועיוניים הבאים לידי ביטוי בכל מרכיבי התכנית, כאשר ההדגשים השונים בתכנית הלימודים כרוכים יחד ומשלימים זה את זה בקידום הפרופסיונאלי ובפיתוחם של המורים לחינוך מדעי.

הקישו כאן לפירוט התוכנית לתואר שני M.Ed בחינוך מדעי

 

תואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

התוכנית מבקשת להכשיר בוגרים שיקבלו תפקידים מובילים במערכות חינוך בעשורי השנים הבאים. הכשרת הבוגרים תביא לידי ביטוי את דרישות התפקיד העתידיות שיידרשו מבעלי תפקידים מובילים במערכות החינוך.
התוכנית מכוונת להכשיר בעלי תפקידים ומנהלים של ארגוני חינוך שבהם מתבצעת פעילות חינוכית- פדגוגית. הכשרת לומד לתפקיד מנהל- מנהיג פדגוגי (Instructional Leadership) מצריכה את בחינתם והגדרתם של ההיבטים הפדגוגיים בתפקידי ההובלה.

בלימודי התכנית ייבחנו ההיבטים הפדגוגיים בתפקיד דרך המבט על מטרת העל של יחסי מורה תלמיד (גישה תהליכית) או דרך המבט על דמות הבוגר הרצויה של בית הספר (גישה תוצאתית).

שתי הגישות נשענות בחברה הדמוקרטית הפוסט- מודרנית על שלושה ערכי יסוד:

 • פיתוח לומד אוטונומי אותנטי, המודע לרצונותיו, כישרונותיו, רגשותיו וליחסים השונים של אישיותו ומכוון את עצמו לבנות תכניות פעולה רציונאליות שהוא מסוגל לממש.
  הלומד האוטונומי מתפתח דרך התנסויות רפלקטיביות מגוונות.
 • פיתוח אדם מוסרי היודע להתמודד עם דילמות ולהכריע מתוך מחויבות לערכיו
  ולערכי החברה בה הוא חי.
 • פיתוח תחושת שייכות למערכות אתניות, לאומיות, תיאולוגיות, אידיאולוגיות,
  שמהן נגזרת זהותו האישית.

חתירה למימוש ערכים אלה דורשת מהארגון החינוכי לזמן תנאים המאפשרים תהליך אופטימאלי
של התנסויות רפלקטיביות בחיים. היא דורשת אפשור חופש בחירה, נשענת על ריבוי מצבים המאפשרים התמודדות עם מורכבויות, ניזונה מהתערבויות לחיזוק הביטחון העצמי של הלומד להעיז לקבל החלטות ולהתנסות, בנויה על עידוד פיתוח החשיבה הרציונאלית, על הבניה של תהליכי רפלקציה וחיפוש אחר משמעות.

הובלת תהליכים אלה, במערכת חינוכית מורכבת, הנמצאת בתהליך של שינוי מתמיד ובתנאי אי וודאות הולכים וגוברים, דורשת בצד כישורי ניהול איכותיים, גם עוצמה מנהיגותית. התכנית מבוססת על ההנחה שהמנהיגות החינוכית מתגבשת תוך העמקה ביסודות רעיוניים, תרבותיים וחברתיים, עם דגש בפיתוח זהות אישית ומקצועית ותוך התנסות יישומית. לכן, מכוונת התכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית בעלת ראייה חברתית ותרבותית המקשרת בין התיאוריה למעשה ורואה בחקר הארגון וסביבתו ובלמידה מתמדת, בסיס להצלחה בתפקיד.

הקישו כאן לפירוט התוכנית ל לתואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

 

תואר שני M.Ed התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה

בתכנית התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה ברצוננו להעניק ללומד את היכולת להשקיף במבט-על על מקומה של היצירה בעולם הרוח היהודי לדורותיו,
ובכך להעמיק את ידיעותיו ואת הכלים שרכש בהוראה הדיסציפלינרית בתואר הראשון.
מבט-על זה יאפשר למורה להתמודד עם מקומה של היצירה הקשורה בתנ"ך בעולמם של תלמידיו,
ולחפש דרכים להעמקת מרכזיותה.
דבר זה יושג על ידי שילוב מקצועות מתחום התרבות היהודית עם התחומים המשיקים להם בקורסי ההתמחות,
וכן בקורסים השייכים לחטיבה היישומית.

התכנית המוצעת באה כמצע נוסף להסמכה שרכש הלומד בתוכנית בתואר הראשון.
באמצעות התכנית יוכל המורה, בוגר התכנית, לבצע את ההוראה אליה הוסמך בתואר ראשון באופן מלא ומעשיר יותר, מתוך ראייה בין תחומית ורב תחומית רחבה.
בוגר התכנית יוכל ללמד את המקצוע שרכש בתואר ראשון ברמה גבוהה יותר במסגרות החינוכיות השונות, יהיה בעל יכולת להוביל בתפקידים בכירים במערכת החינוך ולהוביל מיזמים ופיתוח תכניות בתחום התמחותו.

התכנית מיועדת למורים שהוכשרו למקצועות שונים שיש להם זיקה למקצועות היהדות במובנם הרחב.
קרי, מורים לספרות, לשון, היסטוריה, תנ"ך, תושב"ע, מחשבת ישראל, אזרחות, אומנות וכו'.
התוכנית מיועדת גם למורים כוללים בביה"ס היסודי וכן מורים בגיל הרך, כיון שהוראתם כוללת במידה רבה את תחומי הדעת האלו.

חוויות הלמידה והמחקר. תכנית הלימודים מבוססת על השקפה לפיה המורה מקרין את חוויית הלימוד האישית שלו כלפי תלמידיו. כיוון שכך, חוויות הלמידה והמחקר, וההנאה מהן, נמצאות במוקד התוכנית. רק מורה שאוהב ללמוד ולחקור יוכל להנחיל חוויה לימודית עשירה לתלמידיו.

משך התכנית: ארבעה סמסטרים, יום לימודים מרוכז אחד בשבוע

הקישו כאן לפירוט התוכנית ל תואר שני M.Ed התרבות היהודית בזיקתה אל התנ"ך והוראתה

 

 

 


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 מסלולי תואר שני - בחינוך מדעי - בתרבות היהודית בזיקתה אל התנך - בניהול וארגון מערכות חינוך - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם