שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              23/04/2021

ימים פתוחים    אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    ייעוץ לימודים    למידה מרחוק    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

סמינר הקיבוצים - אקדמיסמינר הקיבוצים - אקדמיסמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני בחינוך - טכנולוגיה בחינוך

 

תוכניות לימודים לתואר שני במדעי הרוחקדמאים להוראה

 

 

תואר שני  בהוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית

התכנית לתואר מוסמך בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית מיועדת למורים ולאנשי חינוך המבקשים להרחיב את אופקיהם האינטלקטואליים ולהעמיק את השכלתם המקצועית בתחום מדעי הרוח. 

התכנית שמה לה למטרה לאפשר לומדים לפתח יכולת מחקר רב תחומית ודרכי הוראה  רב תחומיות במדעי הרוח, שחיוניות להבנת האדם והתרבות.


הנחת המוצא של התכנית היא שהרחבת הקשרים וזיהוי תחומי ההשקה שבין הדיסציפלינות ההומניסטיות מאפשרים צמיחה של רעיונות חדשניים באמצעות העברת דגמים מתחום חשיבה אחד למשנהו, שכלול ההיגיון הביקורתי וטיפוח פלורליזם מחשבתי וערכי. הנחת מוצא זו עולה בקנה אחד עם התחזקות המגמה הרב תחומית כיום במחקר ובהוראת מדעי הרוח.   


 לשדרה האקדמית של התכנית שני מרכיבים עיקריים:

רכיב דיסציפלינארי:

קורסים במגוון נושאים במדעי הרוח, שמרחיבים ומעמיקים ידע דיסציפלינארי קודם, יוצרים קשרים והקשרים רב-תחומיים ומוסיפים תחומי ידע חדשים.
תחומי הדעת המרכזיים של התכנית הם: היסטוריה, ספרות, מקרא,ופילוסופיה . המפגש בין דיסציפלינות מדעי הרוח במתווה רב-תחומי מפרה ומרתק ומוסיף נדבך משמעותי לעשייה החינוכית.

רכיב חינוכי:

קורסים המקנים ידע תיאורטי עדכני בתחום מדע החינוך לצד ידע יישומי חדש בתחומים האלה:
פיתוח תכניות לימוד רב-תחומיות, פיתוח מתודולוגיות ודרכי הוראה רב-תחומיות והובלת פרויקטים בית ספריים ייחודיים בתחום הוראת מדעי הרוח.  


כל אחד משני המרכיבים משלב קורים תיאורטיים, העוסקים בהיבט הפילוסופי, הסוציולוגי והמתודולוגי של החינוך, וקורסים בעלי אופי יישומי ומחקרי. 

 היקף הלימודים ומבנה התכנית

היקף הלימודים בתכנית הוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית הוא 22ש"ש   (שעות שנתיות).*
* לסטודנטים מתכנית המצטיינים הלומדים מסלול הישיר לתואר שני, היקף השעות הוא 18ש"ש.


חטיבה א: לימודים עיוניים בחינוך רב-תחומי – (4 ש"ש )

בחטיבה זו קורסים  המתמקדים בנושאי חברה ותרבות בישראל ובזיקתם למערכות חינוך.

חטיבה ב: לימודים  מתקדמים  במדעי הרוח- (10ש"ש) 

בחטיבה זו קורסים בתחומים השונים של מדעי הרוח וקורסים רב-תחומיים. 


חטיבה ג: סמינריונים רב-תחומיים – (4ש"ש ) בחטיבה זו  סמינרים רב-תחומיים במדעי הרוח. 

סדנת ראשית וסדנת גמר – 4ש"ש
סדנת ראשית מתמקדת בפיתוח קריאה ביקורתית וכתיבה אקדמית.
סדנת גמר מתמקדת בכתיבת הצעת מחקר לעבודת הגמר.
כתיבת עבודת גמר בהנחיית מנחה אישי.


מלגה ע"ש צבי פרייגרזון  תוענק לכותב/ת העבודה המצטיינת בכל שנה.

התמחות בתרבות ישראל

 בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית משולבת התמחות בתרבות ישראל.
ההתמחות מתקיימת בשיתוף עם קרן פוזן
לסטודנטים המשתתפים תוענק מלגת עידוד מטעם קרן פוזן.


מטרת ההתמחות

להכשיר אנשי חינוך להוראת תרבות ישראל באופן רלוונטי לשיח החינוכי והערכי במערכת החינוך הממלכתי, תוך חשיפה לתרבות היהודית,
על עושרה וגילוייה הרוחניים והתרבותיים, מעבר לתפיסות המתמקדות ביהדות כדת או כמסורת דתית.
בתכנית: סמינרים, סיורים וימי עיון, חונכות אישית, לימודים בחברותא, מפגש עם סופרים ואנשי רוח, השתתפות בכנסים מדעיים וחינוכיים.

חדש בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית

מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית*

המסלול מיועד לסטודנטים שרואים את עתידם במחקר, בנוסף להוראה. 

*פתיחת המסלול מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

 תנאי קבלה

  • תואר ראשון  
  • תעודת הוראה 
  • שלוש שנים (לפחות)  של ניסיון מוכח בהוראה
  • ידע מוכח בלשון עברית 
  • (סטודנטים מתכנית המצטיינים של משרד החינוך יכולים להמשיך במסלול ישיר לתואר שני ללא ניסיון בהוראה) 
  • מסגרת הלימודים  ניתן ללמוד במסגרת של יום אחד בשבוע, במשך שנתיים.


הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית

 

 

התמחות לימודי שואה ותעודת מדריך פולין

סמינר הקיבוצים בשיתוף עם מכון "משואה" ללימוד השואה, גאה להציג מסלול לימודים משולב לקראת תואר שני בחינוך רב תחומי במדעי הרוח, המקנה, בנוסף לתואר, תעודת מדריך פולין מוסמך.

הסטודנטים לתואר שני, הלומדים במסלול המשולב, לומדים קורסים העוסקים בשואה ובתחומים הנושקים לה, לצד קורסים בנושאים אחרים, כנגזר מדרישות התכנית לתואר שני בחינוך רב-תחומי במדעי הרוח.

הסטודנטים לתואר שני במסלול המשולב, יקבלו הכשרה ויוסמכו להדריך בפולין במסגרת מכון "משואה".

"משואה" - המכון ללימודי השואה - מתמקד בפעילות חינוכית בקרב בני נוער ועובדי הוראה מישראל ומהעולם. מכון "משואה" רואה בפעילות חינוכית את דרך ההנצחה המשמעותית ביותר של זכר קורבנות השואה.
גישתו החינוכית הייחודית באה לידי ביטוי בהעלאת שאלות עקרוניות על מהות האדם, העם והמדינה, החינוך והתרבות העולות מן הדיון בשואה על היבטיה השונים. ומתוך כך עולות גם הסוגיות הרלוונטיות לעולמם של הדורות "השלישי" ו"הרביעי" כיום.

מכון "משואה" משמש כבית ספר מרכזי להוראת השואה. המכון מגבש תפיסה חינוכית ייחודית בתחום הוראת השואה ומפתח מגוון רחב של דרכי הוראה מקוריות ורב תחומיות. הפעילות במכון מונחית על ידי צוות מורים ומחנכים מקצועי המומחה לתחום השואה.

קהל יעד ותנאי קבלה

  • תכנית זו מיועדת לעובדי חינוך פורמלי ובלתי פורמלי שהתמחו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון (B.Ed. ;B.A.)
  • באחד מתחומי מדעי הרוח - היסטוריה, מקרא, לשון עברית, פילוסופיה, ספרות ו-B.A. כללי ועוד, ואשר מעוניינים לרכוש ידע בהוראה בגישה רב–תחומית והסמכה כמדריכי פולין במסגרת מכון "משואה".
  • על המועמדים לעמוד בתנאי הקבלה לתואר שני בחינוך רב-תחומי במדעי הרוח בסמינר הקיבוצים, ובתהליכי המיון לקורס מדריכי פולין במכון "משואה", על-פי הקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.


מתכונת הלימודים

היקף התכנית לתואר שני הוא 44 שעות סמסטריאליות (ש"ס). הלימודים מתקיימים בימי א' ו-ג'.
היקף הלימודים במכון "משואה" הוא 150 שעות. הלימודים יתקיימו במסגרת ימים מרוכזים במהלך חופשות (קיץ, חגים).

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם