שבתון - קורסים והשתלמויות מורים שבתון - מסלולי לימודים לתואר שני, קורסים והשתלמויות למורים ולקהל הרחב              28/11/2021

ימים פתוחים    עוז לתמורה / אופק חדש    לציבור הדתי    תואר שני    למידה מרחוק    חיפוש קורס    קורסים בקרוב    העשרה ופנאי    ייעוץ לימודים    חשוב בשבתון    זכויות מורים     משרות הוראה    

אוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפהאוניברסיטת חיפה

מקום הלימודים:חיפה

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


אוניברסיטת חיפה

 

תואר שני בתקשורת – התמחות בתקשורת אסטרטגית ויחסי ציבור

(מותנה באישור רשויות האוניברסיטה)

תואר שני לא מחקרי ( ללא תיזה)

בתוכנית יוצעו קורסי חובה ובחירה וכן סדנאות מעשיות בתחום.

בתוכנית דגש על יחסי ציבור אסטרטגיים, תקשורת משברית, אסטרטגיות תקשורת, קידום מוצרים, ארגונים, מלכ"רים, דיפלומטיה ציבורית, רשויות מקומיות, אירועי תרבות, ספורט ותיירות.

למעוניינים תנתן אפשרות להשתתף בסטאז' מקצועי במשרדי תקשורת שיווקית ומחלקות דוברות של ארגונים מרכזיים במשק. התוכנית מתאימה גם למי שכבר עובד במשרד יחסי ציבור, תקשורת ציבורית ודוברות.

משך הלימודים הוא עד שנתיים והלימודים מרוכזים ביום אחד

תואר שני בתקשורת – מסלול מחקרי

מוסמך האוניברסיטה במסלול ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית-תזה.

התוכנית תקנה לבוגריה ידע אודות ההיסטוריה של התפתחות כלי התקשורת לצד תמונת מצב עדכנית של שדה התקשורת בישראל ובעולם משלל נקודות מבט כלכליות-מבניות, תרבותיות ומשפטיות.
במקביל, תקנה התוכנית לבוגריה כלים לבחינה ביקורתית של תהליכי הייצור והצריכה התקשורתיים, שתיסמך על מסורות מחקר אקדמיות רלוונטיות.
משך הלימודים היא עד 3 שנים בקמפוס באוניברסיטת חיפה

תואר שלישי בתקשורת

מטרת הלימודים

התכנית ללימודי תואר שלישי בתקשורת נועדה להכשיר חוקרים שיוכלו לתרום לפיתוח האקדמי של לימודי התקשורת בארץ, וישמשו בתפקידי מחקר בארגוני תקשורת פרטיים וציבוריים כאחד.

מועדי הרשמה

ניתן להתחיל בלימודים בסמסטר חורף או בסמסטר אביב.
סיום מועד ההרשמה לכל סמסטר הוא לפחות שלושה חודשים לפני תחילת הסמסטר.
ניתן להרשם לאורך כל השנה. אבל הדיון בתיקים ייערך בחודשים יולי ודצמבר.

תנאי קבלה

החוג ישקול את מועמדותם של מי שסיימו את לימודיהם לתואר שני בתקשורת במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהשיגו ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי התואר השני וציון של 86 לפחות )“טוב מאד״( בעבודת הגמר המחקרית. מועמדותם של מי שסיימו את לימודיהם לתואר שני במסלול ללא תיזה או בתחום שאיננו תקשורת תישקל לאחר לימודי השלמה.
קביעת הכשירות ללימודים:
על המועמדים להגיש לוועדה החוגית גיליון קורות חיים בעברית ובאנגלית, גיליונות ציונים, מכתבי המלצה ודוגמת כתיבה, ולעמוד במבחן באנגלית, לשם קביעת כשירותם ללימודים לתואר שלישי בחוג.

לימודי השלמה

מועמדים שהתואר השני והראשון שלהם אינו בתקשורת, או מועמדים שהתואר השני שלהם בתקשורת אינו מחקרי, יידרשו לקחת קורסי השלמה בהיקף של 22-12 נקודות וו/או לכתוב עבודת מחקר.
משך הלימודים של קורסי השלמה וכתיבת התיזה הינו שנה אחת. מועמדים אלה יוגדרו כשירים לאחר שישיגו ממוצע של 90 לפחות בקורסי ההשלמה וציון 86 “טוב מאוד״ בעבודת התיזה.

הגשת הצעת הנושא

מועמדים שיימצאו כשירים ייצרו קשר עם מנחים וינסחו תוך תיאום אתם מסמך הצהרת כוונות, שישמש בסיס לראיון אישי בפני הוועדה החוגית. בעקבות הראיון תחליט הוועדה אם לדחות או לקבל את המועמדים לתכנית הד״ר בחוג.

מבנה הלימודים

שלב א׳ (שנה א׳): מיועד לכתיבת הצעת המחקר ואישורה.
שלב ב׳ (שנים ב׳-ד׳): מיועד למחקר וכתיבת עבודת המחקר.

במהלך השנתיים הראשונות ללימודיהם ישתתפו התלמידים בשני קורסי חובה - כישורים אקדמיים וכתיבה מדעית, 8 שש״ס ובשני קורסי בחירה 8 שש״ס שייקבעו תוך תיאום עם המנחה והוועדה החוגית.
כן ישתתפו התלמידים בסמינריון המחלקתי ובפעילות האקדמית של החוג.

כל הדרישות וההנחיות כפופות לתקנון לימודי התואר השלישי של הרשות ללימודים מתקדמים.

 

תואר ראשון בתקשורת

מטרת הלימודים

הלימודים לתואר ראשון בחוג נועדו להקנות לתלמידים היכרות יסודית עם התחומים השונים בחקר התקשורת ועם תיאוריות וגישות לניתוח הפעילות התקשורתית, כפי שהיא מעוגנת בהקשרים חברתיים, כלכליים, פוליטיים ופסיכולוגיים.

תכנית הלימודים מתרכזת בשלושה נושאים:

א. תקשורת המונים — תהליכי ההפקה, המבנה, הארגון והתפקוד של אמצעי תקשורת שונים,
השפעותיהם וקהליהם.
ב. תקשורת כתרבות — טקסטים, טקסים וסמלים שבאמצעותם יחידים וקהילות יוצרים משמעויות וזהויות.
ג. תקשורת בינאישית — הבטים פסיכולוגיים־חברתיים של התקשורת, וחקר שפה ותקשורת.

תכלית הלימודים להכשיר בוגרים בעלי ידע בסיסי בתיאוריה ובמחקר בתחומי התקשורת השונים, ולטפח הבנה ביקורתית ביחס לתהליכי תקשורת וביחס לתפקידיה של התקשורת בחיים החברתיים. את הלימודים העיוניים מלוות סדנאות בתחומים שונים של התקשורת, כגון: פרסום, שווק, יחסי ציבור, רדיו צילום, טלוויזיה ועוד.

מטרת הלימודים להכיר לתלמידים את שאלות היסוד המעסיקות את חוקרי התקשורת ואת הכלים לבדיקת אותן שאלות: מהן משמעויות תכני התקשורת וכיצד ניתן לפענחם? כיצד מבנים אמצעי התקשורת את המציאות? מהי השפעתם של כלי התקשורת?

משך הלימודים

3 שנים

* תכנית משותפת לתקשורת ומשפטים במסגרת דו-חוגית.
* הלימודים מתקיימים במסגרת דו חוגית (לימודים בתואר נוסף לצד הלימודים בחוג לתקשורת).

למידע נוסף לגבי התוכניות והקורסים נא מלאו פרטים בטופס

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם