הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני בחינוך - טכנולוגיה בחינוך

 

תואר שני M.Teach* מוסמך בהוראה

 

M.Teach תואר שני מוסמך בהוראה

אקדמאים, מעוניינים להתקדם לתואר שני ולהיות אנשי חינוך?

האם הנכם בעלי חזון, יוזמה ורצון לחולל שינוי ולהיות מובילים במערכת החינוך?

התכנית לתואר שני בהוראה M. Teach  הינה מתכונת לימודים חדשה במערכת ההכשרה להוראה, ומיועדת לבעלי תואר אקדמי המעוניינים ללמד את התחום בו התמחו בבית הספר העל יסודי. זוהי תכנית המטמיעה את לימודי ההכשרה להוראה בשילוב עם לימודים לקראת תואר שני בהוראה, ובכך שואפת לקדם את מקצוע ההוראה ואת יוקרתו. התכנית מקנה תעודת הוראה באחד מתחומי הדעת הבאים: ספרות, היסטוריה, מקרא, אנגלית, אזרחות, מתמטיקה, ביולוגיה, מחשבים וטכנולוגיות מידע, ניהול עסקי, עיצוב, אמנות, תיאטרון, תקשורת, קולנוע.

מטרות

מטרתה העיקרית של התוכנית הינה להצמיח דור חדש של מחנכים ומורים מיטביים לבתי הספר העל-יסודיים, כזה הניזון מאידיאליזם בחינוך ורואה בתפקיד המורה מוביל שינוי אישי וחברתי. התכנית מקרבת את הפונים אל עולם החינוך, מפגישה אותם עם תשתיות ידע בפילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה, ומאפשרת להם היכרות עם מערכת החינוך ועם הסוגיות העיקריות המאפיינות את המציאות החינוכית הישראלית. התכנית מקנה למשתתפיה את הידע הפדגוגי הנדרש להוראת תכני המקצוע אותו למדו בלימודי התואר הראשון, ומזמנת להם אפשרות ללמד, לחוות בפועל את הנעשה בכיתות הלימוד בבתי הספר העל-יסודיים. התכנית מתמקדת בצמיחה מקצועית, תוך דגש על חשיבה ורפלקציה, וגיבוש ה"אני מאמין" החינוכי של המורים לעתיד במטרה להכשירם כמורים לומדים לאורך מעגל החיים, וכבעלי תפקידים בבתי הספר בהמשך דרכם.

היקף הלימודים ומבנה התכנית

רציונל:

מאחר והתכנית מעניקה תואר מוסמך בהוראה וכן תעודת הוראה במקצוע ההתמחות, מבנה התכנית מתבצע בשני ערוצים:
ערוץ בדגש על לימודי חינוך תיאורטיים ולימודי מתודולוגיה מחקרית, וערוץ בדגש על קורסים פדגוגיים-מעשיים המכשירים לקראת תעודת ההוראה.
היקף הלימודים ומבנה התכנית הינו 66 ש"ס (שעות סמסטריאליות).

לתכנית שני יסודות: יסוד גנרי בחינוך ויסוד ייחודי לכל דיסציפלינת הוראה:

היסוד הגנרי : 

 

 • לימודים עיוניים בחינוך, שמטרתם יצירת תשתית של רלוונטי במקצועות החינוך, ובדגש על סוגיות עכשוויות של חינוך.
 •  לימודים מתודולוגיים הכוללים שני קורסים בשיטות מחקר בשנה א', וקורס סמינריון אמפירי בשנה ב'.  
  הסמינריון האמפירי הוא חיבור אקדמי הנוגע לסוגיות מעשיות בחינוך. העבודה תתמקד בהשלכות המעשיות של הסוגיה (תכניות לימוד, מדיניות חינוך, התערבות חינוכית, דרכי הוראה). 
 • סמינריון עיוני תמטי בחינוך (חובת בחירה של סמינריון אחד מתוך שלושה):
  בקורסים סמינריוניים אלו ניתנת לסטודנט האפשרות להעמיק בנושא שבחר, ולהרחיב את ידיעותיו מעבר לתחום ההתמחות שלו בתואר הראשון, כמו גם לפתח כישורי חשיבה וכתיבה להם יזדקק בהמשך לימודיו ועבודתו החינוכית.  
 • לימודי פדגוגיה ומתודיקה כללית העוסקים בנושאים הקשורים ללמידה, הוראה ניהול כתה, שונות לומדים, והערכת לומדים. בקורסים אלו ירכוש הסטודנט כלים וידע להם יידרש בעבודת ההוראה.

היסוד הייחודי לכל דיסציפלינת הוראה כולל שלושה מרכיבים:

 • קורסים בפדגוגיה ומתודיקה של הוראת התוכן הקשורים לתחום ההתמחות בהוראה של הסטודנט, או לאשכול למידה של התמחויות
 • התנסות מעשית
 •  סדנה דידקטית המלווה את ההתנסות.

ההדרכה הפדגוגית

במסגרת ההדרכה הפדגוגית משתתפים הסטודנטים בקורס "סדנה דידקטית" הנלמדת בהקשר של ההתנסות (עבודה מעשית) בבתי ספר על-יסודיים על פי מקצועות ההתמחות. המדריך הפדגוגי מלווה את תהליך הצמיחה המקצועית והאישית של הסטודנטים לתוך מקצוע ההוראה. 

להלן פירוט שני מרכיבי ההדרכה:

עבודה מעשית

ההתנסות כוללת צפייה בשיעורים של המורים המאמנים, תיעוד הצפיות על פי הנדרש, וכן הוראה בפועל והכנת מערכי שיעור במקצוע ההתמחות של הסטודנט. ההתנסות תיערך במודל שיתופי (בקבוצות קטנות על פי תחומי ההתמחות) בבתי ספר ייעודיים ("בתי ספר מאמנים") שיבחרו לצורך זה על ידי ראש התכנית והמדריכים הפדגוגיים בתכנית. לא תתאפשר התנסות בבתי ספר נוספים.

סדנה דידקטית

בקורס "סדנה דידקטית" הסטודנטים מתוודעים לתכניות הלימודים ולחומרי הלמידה הרלבנטיים למקצוע ההתמחות שלהם, לפרקטיקות השונות של המקצוע, ולדרכי הערכה של לומדים.  במסגרת הקורס הסטודנטים יתבקשו להגיש מטלות ביניים ומטלות סיכום, כמו מערכי שיעורים, יחידות של תכנון הוראה, רפלקציות, תלקיטים וסיכומי תצפיות. 

מערך מסייע*

לסטודנטים בתכנית הלומדים לקראת תעודת הוראה באחד ממקצועות הליבה  ניתן מערך מסייע מטעם משרד החינוך הכולל עדיפות בקבלת הלוואה מותנית. 
ההלוואה המותנית ניתנת לסטודנטים הלומדים במקצועות מועדפים כגון: מתמטיקה, מדעים, אנגלית,  היסטוריה, אזרחות, ספרות, מקרא/תנ"ך.
מקבלי הלוואה מותנית מחויבים ללמוד באופן סדיר ורציף  ולעבוד בהוראה לאחר סיום הלימודים, שנתיים עבור כל שנת הלוואה, בהיקף של שני שליש משרה לפחות.

*המערך המסייע נתון לשינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך.  

 קהל היעד

התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי בדיסציפלינות ההוראה התואמות את מקצועות הלימוד בבתי הספר העל יסודיים, והשואפים ללמד בבתי ספר על יסודיים.

תנאי קבלה

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בדיסציפלינות הוראה התואמות את מקצועות הלימוד בבתי הספר העל יסודיים או תואר ראשון במדעים ובמתמטיקה בממוצע 70 ומעלה
 • ועדת קבלה

מסגרת הלימודים: 

הלימודים בתכנית נמשכים שנתיים רצופות במסגרת של שני ימי לימוד בשבוע: יום לימודים עיוני במכללה, ויום לימודים נוסף הכולל התנסות בבתי הספר ולימודים במכללה. 
המועמדים יקבלו בוועדת הקבלה מידע לגבי יום ההתנסות עפ"י ההתמחויות
יתכנו לימודים בסמסטר קיץ.

תואר שני בחינוך - טכנולוגיה בחינוך

תואר שני M.Ed. בהערכה בחינוך

מטרת התוכנית

מטרתה של התכנית לתואר שני ב'הערכה בחינוך', היא להכשיר מורים, גננות, בעלי תפקידים ומנהלים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית, להיות אנשי הערכה הבקיאים בידע התיאורטי והיישומי המגוון הקיים בתחום. בוגרים אלו אשר יפעלו בבתי הספר, בגנים, בארגונים חינוכיים בלתי פורמאליים, ברשויות מקומיות או במערכת החינוכית הרחבה, יוכלו ליישם תהליכי הערכה פנימיים משמעותיים במסגרות השונות, ולקיים דיאלוג פורה עם הערכה חיצונית, ובכך לקדם את ההוראה והלמידה, לחזק את האוטונומיה של המוסד ולחזק את המקצועיות של עמיתיהם. 

הערכה בחינוך

תחום ההערכה בחינוך עבר ועודנו עובר שינויים מהותיים המשקפים גישות חדשות ליעדי ההערכה ולתפקידיה וכן לעקרונות המנחים אותה. המושג 'הערכה' מתייחס כיום למגוון גדול של מושאים: לומדים, מורים, גננות, מנהלים, תכניות לימודים, פרויקטים חינוכיים ומוסדות חינוך פורמליים ובלתי פורמליים. הערכה אינה מתמקדת, כבעבר, בבחינת תפוקות ותוצרים בלבד אלא מתייחסת להיבטים נרחבים הכוללים גם את בחינת הצרכים, ההקשר, התהליכים, המדיניות, הסביבה החברתית-פוליטית ועוד. מגוון התפקידים שההערכה מנסה לשרת חורג מן התפקידים ה"קלאסיים" של מיון והסמכה, היא מספקת כיום משוב לשם שיפור, לאחריותיות וכן משרתת תפקידים פוליטיים וחברתיים. להערכה כוח עצום והשפעה על ה"איך, מה ומתי" בכל הנוגע לתלמידים, למורים, לגננות, לתוכן הלימוד, להישגים, לעיצוב תרבות הלמידה, לדימוי מקצועי של מורים וגננות, לעיצוב זהות תלמידים, לביטחונם העצמי ולמניעיהם ללמידה. 


התכנית הנוכחית נותנת ביטוי לשינויים ולהתפתחויות בתחום ההערכה, ויוצאת מתוך הנחה כי מעריכים צריכים להיות מודעים לאספקטים עכשוויים כמו גם לאספקטים היסטוריים של הערכה, תוך התייחסות לאוריינטציות פילוסופיות וקונספטואליות של המושג ויישומיו בשטח. יתרה מכך, על המעריכים להיות מודעים להשלכותיה ולהשפעתה של ההערכה על עיצובם של תכנים, ערכים, תובנות, עמדות והתנהגויות. לפיכך, התכנית תקנה ללומדים בה ידע בהערכה, הבנה של הערכה וכן כלים ומיומנויות יישומיים לתכנון ולביצוע של הערכה. יושם בתכנית דגש על שימוש מושכל בממצאי הערכה לשם שיפור איכותו של התהליך החינוכי ברבדיו השונים, תוך הבנת ההקשר המקומי והבינלאומי, הבנת המורכבות, הדילמות, הסתירות, ההשפעות והשלכות הסוציו-פוליטיות של ההערכה במעגלים השונים. 

בוגרי התכנית יקבלו:

תואר מוסמך בהערכה בחינוך M.Ed.
התואר השני מוכר לתפקיד רכז הערכה בבית הספר על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה לצורכי מערכת החינוך (ראמ"ה).
תפקיד זה מקנה על פי הסכם הרפורמה "אופק חדש", גמול תפקיד בסך 6% מן השכר המשולב ("אופק חדש", סעיף 39).

התכנית תפתח ללומדים אפשרויות מגוונות לקידום מקצועי, לדוגמא:

 • רכז הערכה בית ספרי
 • רכז הערכה במרכזי פסג"ה
 • השתלבות ביחידות הערכה חינוכיות ברשויות המוניציפאליות
 • השתלבות ביחידות הערכה חינוכיות ארציות
 • השתלבות ביחידות הערכה חינוכיות במוסדות אקדמיים

תיאור התכנית ומבנה הלימודים 

היקף הלימודים הכולל בתכנית הוא 42 ש"ס במשך שתי שנות לימוד ובמהלך יום בשבוע. הלימודים בתכנית ישלבו באופן אינטגרטיבי בין העיוני ליישומי. הלימודים יורכבו מאשכול לימודי תשתית ומאשכול לימודי הערכה כמו גם פרקטיקום וסדנת עבודת הגמר והפרקטיקום, על פי הפירוט שלהלן:

אשכול לימודי תשתית כוללת שתי חטיבות.

חטיבת הערכה והקשרה:
שמטרתה לתת לסטודנטים מבט רחב ומקיף על הערכה בחינוך: היסטוריה, התפתחויות, חוקרים מובילים, מושגים בסיסיים, מודלים, תפקידים וכיו"ב. חטיבת מתודולוגיה: שמטרתה לתת בסיס מתודולוגי במחקר כמותי ואיכותני. 

אשכול לימודי הערכה
המורכב משתי חטיבות עיקריות הקשורות זו בזו ונגזרות מרציונל התכנית: חטיבה הממוקדת בהערכה בכיתה - הערכת לומדים וחטיבה הממוקדת בהערכת בית הספר כמכלול. בכל אחת מן החטיבות, הקורסים יילמדו ויידונו תוך התייחסות להערכת יחידים ולהערכת פרויקטים ולתכניות לימוד. 

במסגרת הלימודים יתבקשו הסטודנטים לכתוב שתי עבודות סמינריוניות שתיהן מאשכול לימודי הערכה. האחת תיעשה במסגרת קורס והשנייה בהנחיה אישית. 


עבודת הגמר

ביצוע פרויקט הגמר וסיכומו בכתב ייעשה במהלך שנה"ל השנייה של הלומדים. העבודה היא אישית ותיעשה בהנחיית מרצה מן התכנית.
בחירת הנושא תביא לידי ביטוי את תחום העניין והעיסוק של הלומד ותיעשה תוך התייחסות לשתי החטיבות באשכול ההערכה.

סדנת עבודת הגמר

סדנת עבודת הגמר תלווה את הסטודנטים בכתיבת עבודת הגמר היישומית המהווה חלק בלתי נפרד מן הפרקטיקום.
מטרתה של הסדנא לתת גיבוי מקצועי, חיזוק ותמיכה לסטודנטים בשטח בצעדיהם הראשונים כמעריכים לשם חיזוקם כאנשי מקצוע, מחד, ומאידך, לעזור להם בפיתוח כישורי מחקר וכתיבה מתקדמים תוך התייחסות להיבטים פרקטיים של הערכה כמותית ואיכותנית. 


* התכנית אושרה לפתיחה ולהרשמה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה

תנאי קבלה:

 • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
 • תעודת הוראה
 • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה
 • ראיון קבלה

מסגרת הלימודים: 

יום לימודים בשבוע


תעודות לבוגרים

תואר שני  M.Ed. בהערכה בחינוך.

 


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 לימודי תואר שני - ניהול מערכות חינוך - בטכנולוגיה בחינוך - בהערכה בחינוך - בחינוך סביבתי - בחינוך מתמטי - בחינוך לפעילות גופנית ובריאות - -במדעי הרוח בגישה רב תחומית - באוריינות חזותית בחינוך - טיפול באמצעות אמנויות ועוד - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם