הצעות לימודים ליוצאים לשבתון
שבתון - קורסים והשתלמויות מורים
סמינר הקיבוצים - אקדמי

סמינר הקיבוצים - אקדמי

מקום הלימודים:תל-אביב

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - לקידום מקצועי ואישי שלכם 

*דואל
*פלאפון
*שם


תואר שני בחינוך - טכנולוגיה בחינוך

תואר שני M.Ed בטכנולוגיה בחינוך

חדש, ובלעדי בסמינר הקיבוצים !

התכנית טכנולוגיה בחינוך, הינה תכנית לימודים ייחודית העונה על הצורך הקיים במערכת החינוך במובילים חינוכיים, משכילים וערכיים התורמים לשיפור משמעותי של תהליכי הוראה ולמידה בעידן של חדשנות דיגיטלית.
התכנית מקנה ידע רב בתחומי האוריינות הטכנולוגית, תוך העמקה בשימוש בטכנולוגיות חינוכיות מגוונות וחדישות בזיקה לפדגוגיה דיגיטלית.

מטרת התכנית

פיתוח מקצועי של מורים בתחומים של תכנון, פיתוח וקידום תכניות לימודים המשלבות באופן מושכל טכנולוגיות מתקדמות והכשרה להובלת תהליכים של שינוי והטמעה של חדשנות דיגיטלית באורח החיים של לומדים במערכות חינוך והדרכה.

בתכנית שני מוקדים העוסקים בסביבות למידה עתירות טכנולוגיה:

האחד מתמקד בעיצוב מערכות הוראה ולמידה, והשני בהובלה והטמעה של שינויים.

בפני בוגרי התכנית, מגוון אפשרויות צמיחה ותעסוקה בתפקידים מגוונים:

  • הוראה והדרכה בתחומים הדיסציפלינאריים אליהם הוכשרו, תוך שילוב טכנולוגיות חדישות ופדגוגיה דיגיטלית בתכנון הלמידה ההוראה וההערכה.
  • הובלת חדשנות דיגיטלית במערכות חינוך והדרכה, ובתפקידים של פדגוגים דיגיטליים האחראים לשימוש מושכל בטכנולוגיות מתקדמות והטמעתן בתכנון וביישום ההוראה והלמידה, הן בהיבט הפדגוגי-מתודי, והן בהיבט הניהולי ארגוני.
  • יועצים למערכת החינוך ולמערכות פיתוח והדרכה בתחומי תכנון, פיתוח ועיצוב תכניות לימודים והדרכה, המתקיימות בסביבות למידה עתירות מידע וטכנולוגיה.

היקף הלימודים ומבנה התכנית

היקף הלימודים בתכנית הוא 44 ש"ס (שעות סמסטריאליות) כמפורט להלן:

לימודי תשתית - 6 ש"ס

שיטות מחקר כמותיות, שיטות מחקר איכותניות, סוגיות בהוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות.

לימודי חובה – 20 ש"ס

עוסקים בהיבטים שונים של טכנולוגיה בחינוך: פסיכולוגיה של למידה והוראה בסביבות טכנולוגיות, עיצוב הוראה בסביבות עתירות טכנולוגיה, הערכת פעילויות חינוכיות, מידענות בסביבות דיגיטליות, טכנולוגיות סיוע לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ספרים דיגיטליים להוראה ולמידה, טכנולוגיות ניידות, הטמעת שינויים במערכת החינוך.

לימודי בחירה - 6 ש"ס (3 קורסים לבחירה)

סדנת עיצוב מערכות הוראה והדרכה, הדמיה ומשחק, סביבות הוראה ולמידה מרחוק, פיתוח יוזמות חינוכיות, רשתות חברתיות, סוגיות מתקדמות בהוראה ולמידה בסביבות טכנולוגיות ועוד.

סמינריונים - 6 ש"ס

במסגרת התכנית יוגשו שתי עבודות סמינריוניות: סמינריון אחד במסגרת למידה בקורס באחד מהנושאים הבאים: שיתופיות בלמידה בסביבות עתירות מידע או הטמעת חדשנות חינוכית באורח החיים של בית הספר. סמינריון שני: סמינריון עיוני בהנחיה אישית בנושא שהסטודנט בוחר לחקור וניתן להרחבה כעבודת גמר.

סדנה לליווי פרויקט גמר- 4 ש"ס

נועדה, ללוות את הסטודנט בכל שלבי הכתיבה של פרויקט הגמר ובביצועו.
הסדנה משמשת לדיון, ביקורת עמיתים ולפיתוח כישורי כתיבה ומחקר מתקדמים.
פרויקט הגמר הינו עבודה אישית ועצמאית המהווה אשנב להתנסות עם הדרישות ואמות המידה של עולם המחקר והפיתוח בתחום של טכנולוגיה בחינוך.

סמינר מחלקתי- 2 ש"ס

בכל שנה מתקיימים שלושה סמינרים מחלקתיים שמטרתם לשמש זירה לדיונים עדכניים בנושאים הקשורים לפיתוח מקצועי של אנשי חינוך והדרכה בעידן הדיגיטלי.
מפגשי הסמינר המחלקתי הם חלק אינטגרלי מהתכנית ומחובות הסטודנטים.
את הסמינר המחלקתי מנחים סגל המרצים של התכנית, מרצים אורחים וסטודנטים נבחרים.

תנאי קבלה

  • תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
  • תעודת הוראה
  • שלוש שנים (לפחות) של ניסיון מוכח בהוראה או בתפקיד חינוכי
  • או חמש שנות ניסיון ומעלה בהדרכה במערכות גדולות. ידע וניסיון בתחומי התקשוב וטכנולוגיות המידע, מהווה יתרון.
  • ראיון אישי - לאחר הרשמה

מסגרת הלימודים

יום לימודים אחד בשבוע 19:15 במשך שנתיים
יתכנו לימודים בסמסטר קיץ

הלימודים בתכנית מקנים:

תואר שני M.Ed. בטכנולוגיה בחינוך


 לוח מועדי קורסים הנפתחים בחודשים הקרובים !     מועד פתיחה    שם קורס  
     
18/10/2020 לימודי תואר שני - ניהול מערכות חינוך - בטכנולוגיה בחינוך - בהערכה בחינוך - בחינוך סביבתי - בחינוך מתמטי - בחינוך לפעילות גופנית ובריאות - -במדעי הרוח בגישה רב תחומית - באוריינות חזותית בחינוך - טיפול באמצעות אמנויות ועוד - פתיחת שנת הלימודים       פנו למידע על הקורס 

 פנו לייעוץ ולהתאמה אישית - זה הזמן להתקדם

*דואל
*פלאפון
*שם