שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אופק חדש / עוז לתמורה ›› אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך

אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך

קורסי אופק חדש / עוז לתמורה

תל-אביב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

 אוניברסיטת תל-אביב - המרכז לפיתוח אנשי חינוך - קורסים לאופק חדש ולעוז לתמורה - למורים וליועצות חינוכיות

אוניברסיטת תל-אביב המרכז האוניברסיטאי לפיתוח אנשי חינוך

תוכניות מוכרות ל - "אופק חדש" ול- "עוז לתמורה"

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה - אופק חדש

 

 

 

פיתוח מקצועי לעובדי הוראה בדרגות 7 – 9

ביוזמת משרד החינוך, מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה, אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה.

במסגרת "רפורמת אופק חדש" מכוונות דרגות ההתפתחות 9-7 לאפשר תהליכי צמיחה אישית ותפקודית של עובדי ההוראה בעמדות ובתפקידים שהם ממלאים במערכת. הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה אלה מכוון להשבחתו של המורה כאיש מקצוע מתפתח בתחומו, חבר בקהילה המקצועית אליה הוא שייך, וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפים ועמיתים.


תכניות ההתמחות המוצעות:

 מורה יוזם ומטמיע תכניות 

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי דרגות 9-7

תכנית בלמידה מרחוק

 
מטרת ההשתלמות: פיתוח קהילה מקצועית יוזמת בתחומים הנמצאים בזיקה ללמידה משמעותית, הוראה והערכה, כאשר קבוצת המשתלמים תתנסה בתהליך של למידה אישית וקבוצתית, המבוסס בעיקרו על למידה מרחוק.
יתרונה של דרך הוראה זו, בכך שניתן לבנות קבוצות מאזורים שונים ברחבי הארץ, לפעול כצוות לומד ללא תלות במקום ובזמן, ולהיחשף לאנשים ורעיונות, שקשה היה להיחשף אליהם בלמידה רגילה.
ההשתלמות תעסוק בפיתוחם האישי והמקצועי של המשתלמים, תקנה ידע ומיומנויות לצורך פיתוחם  כאנשי מקצוע, אשר יקדמו למידה משמעותית, חדשנות ויצירתיות הן בכיתתם והן בבית הספר. 
 
נושאי ההשתלמות: ההשתלמות תתמקד בלמידה משמעותית וקידומה בבית הספר, המשתלמים יחשפו למחקרים בתחום זה וילמדו מהצלחות.
כחלק מקידום היוזמה יעסקו המשתלמים בתהליכי הובלת שינוי, חדשנות וקידום יזמות בבית הספר. המורים ירכשו  כלים להובלת שינוי בביה"ס, בניית חוזה פסיכולוגי בין השותפים ליוזמה, תכנון יוזמה חינוכית המותאמת לצרכי בית הספר  ולתרבות הארגונית, הצבת מטרות ליוזמה, חשיבה על דרכים ליישומה, יישומה הלכה למעשה, התמודדות עם קונפליקטים והתנגדויות, רפלקציה משוב והערכה.
למידת המשתלמים, שתהיה ברובה מקוונת,  תהווה מודל לתהליכי למידה הניתנים ליישום בבתי הספר.

משך הלימודים

75 שעות לשנה במהלך שנתיים, סה"כ 150 שעות.


אופן הלימוד

בכל שנה  3 מפגשים פרונטאליים  ועוד 8 מפגשים בלמידה מרחוק.
כמו כן תינתן הנחיה בכתיבת היוזמה ובביצועה על פי הצורך.

המועד למפגשים פרונטאליים:

ימי רביעי בין השעות 16:00– 19:15 באוניברסיטת תל אביב.

 

 

מורה חוקר את עשייתו - התמודדות עם רגשות בהוראה

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לקידום עו"ה לדרגות 9-7

מקצוע ההוראה הוא מקצוע ששזורות בו התנסויות רגשיות רבות ומגוונות: התלהבות, דאגה, אהבה, כעס ואכזבה לצד גילוי יכולות פדגוגיות. עבודת המורה משמעותה התמודדות הכרוכה עם רגשותיו האישיים ועם אלה של התלמיד, ובנוסף - התמודדות קוגניטיבית ופדגוגית עם התכנים הנלמדים.
הנורמות להבעת רגשות בעבודה הן נורמות תלויות סטאטוס. כלומר, הבעת רגשות מוכתבת ע"י ציפיות חברתיות בארגון. העמקת המודעות בנושאים אלה תאפשר שינוי ושיפור דפוסים אישיותיים ומקצועיים.
עצם העיסוק במחקר הרגשות, שמטרתו להבין לעומק את העשייה האישית והבית ספרית של אנשי חינוך הפועלים במצבים דומים, כמו גם למידה שיתופית בקהילת לומדים,  מהווים אמצעי לפיתוח מקצועי של עובדי הוראה. בנוסף, מתאפשרת הזדמנות לשנות ולשפר את השדה בו  הם פועלים ולנתח באמצעות כלים מקובלים, כגון מחקר עצמי ומחקר פעולה, את המצבים הרגשיים החינוכיים עמם מתמודדים ארגוני חינוך בכלל והמורה בפרט.
מעבר לכך, הקורס יוצר הזדמנות לפתח מומחיות של מורים לחקור שאלות  מתחום עבודתם השוטפת, המתייחסות לרגשות בהוראה ואת אופן השפעתם על עבודת המורה ולמידת התלמידים. בנוסף, נועד הקורס להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום מהלכיו וממצאיו בקרב עמיתים, ובקרב הקהילה המקצועית.


תהליך זה  עשוי לקדם את המורה מבחינה מקצועית ולאפשר לו/לה להיות שותף/ה פעיל בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת, רגשות ואפשרויות לפריצה מחשבתית ויצירתית.

מטרות

 • לקדם ולפתח מיומנויות של מורים לשאול שאלות חקר הקשורות להיבטים הרגשיים בעבודתם השוטפת ולהתנסות בתכנון וביצוע המחקר.
 • להעשיר את הידע העיוני בתחום ההתמודדות עם וויסות רגשות בהוראה,  ובתחומים רלוונטיים נוספים.
 • להכיר את סוגי המחקר הרלבנטיים למערכת החינוכית, כדוגמת מחקר הפעולה.
 • לפרסם את ממצאי המחקר של המורה הן בקרב עמיתים, והן בקרב הקהילה המקצועית בבית-הספר.

 
נושאים עיקריים לשנתיים

 • מבוא תיאורטי לנושא הרגשות בכלל ולרגשות בהוראה בפרט.
 • אסטרטגיות להתמודדות עם רגשות בחינוך ובהוראה.
 • התנסות בהתמודדות עם רגשות.
 • היכרות עם כלי מחקר – התבוננות השוואתית.
 • מהפרטי לציבורי- דרכי תיעוד הפצת ידע ופרסום.
 • ממחקר למעשה – על החיבור בין מחקר לפרקטיקות בשדה החינוך.
 • מחקר עצמי - הכרת כלים לחקירה עצמית והתנסות בתיעוד, בניתוח, ברפלקציה ובהצגה של תהליכי שינוי והתפתחות.

מבנה התכנית:

תכנית דו – שנתית,  75 שעות בכל שנה סה"כ 150 שעות לשנתיים

 

מורה יוזם ומפתח סביבות למידה מגוונות בהלימה למיומנויות המאה ה-21

במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי דרגות 9-7

תכנון, עיצוב ופיתוח של סביבות למידה מתוקשבות, המכילות פעילויות אינטראקטיביות, מצריך ידע ומומחיות במספר רב של תחומים:

ארגון תוכן מילולי וחזותי, עיצוב ואפיון מסך, ארכיטקטורה של ממשקים, פיתוח הדמיות ועולמונים, פיתוח משחקים, שילוב בין תוכן לתקשורת ועוד.
בקורס זה נתמקד בלב הסביבה הלימודית, בפיתוח של פעילות אינטראקטיבית.

בקורס נכיר את העקרונות של פיתוח עולם תוכן: קביעת אוכלוסיית יעד והכרת מאפייניה, תחקיר תוכן, התאמת התוכן לסוג הפעילות הלימודית האינטראקטיבית, הגדרת מטרות הפעילות, משך הזמן לביצוע, משתני הפעילות, אופן הצגתה, תכנון הממשק למשתמש.
התכנית תעסוק בפיתוח התמחות של מורים בבניית שיעורים ויוזמות המשלבות טכנולוגיה בהוראה תוך שימוש ביצירתיות, חדשנות, חשיבה ביקורתית, למידה של תפיסות חדשות על שילוב טכנולוגיות, יוזמה והסתגלות לשינויים.
מטרת התכנית היא לפתח את המורים, הנמצאים בשלב מתקדם בפיתוח המקצועי שלהם, כמורים יוזמים ומובילי שינוי בבתי הספר, כדי שיחוללו שינוי ויפתחו סביבות למידה מאתגרות . במהלך התכנית הם ירכשו ידע וכלים אשר יסייעו להם לקדם  יזמות חינוכית –המבטאת חשיבה חדשנית, לשילוב הטכנולוגיה לקידום למידה חווייתית המטפחת חשיבה ויצירתיות.
פיתוח היוזמות ויישומן ייעשה, תוך הבניה של הידע הנדרש להשגת התוצאות הרצויות, הערכת תרומתן ותיעודן.

במהלך התכנית ייחשפו חברי הקבוצה  לתכנים עדכניים ומחקר בתחומי היזמות החינוכית. בנוסף, יושם דגש על העמקת הלמידה העצמית, תוך שימוש במחוונים.
פיתוח היוזמות ייעשה בחשיבה משותפת עם שותפי בבית הספר  ביניהם: הנהלת ביה"ס, מורים ועמיתים, ולעיתים גם עם גורמי חינוך ברשות ומדריכים מקצועיים.

היקף:  

150 שעות במהלך שנתיים, 75 שעות בכל שנה.

 

פיתוח מיומנויות קשיבות (מיינדפולנס)  - ליועצות

פיתוח מקצועי 7-9

רציונל ומטרות התכנית:

הוראת הקשיבות  ליועצים חינוכיים היא בסיס ליצירת מרחב עבודה המאפשר ביטוי של ערכים ,שיתופי פעולה, ומימוש של פרויקטים חינוכיים.
הקורס יוצר חיבור בין היבטים חוויתיים מבוססי תהליך אישי וקבוצתי להיבטים תאורטיים מתחום הפסיכולוגיה. הוא  מאפשר למידת חקר  ונותן ביטוי ליוזמה אישית העולה מתוך הקשבה לחוויה  המיידית מרגע לרגע של המשתתפים ולאפשרויות הביטוי העולות ממנה. הוא  מסייע  בפיתוח ראיה רחבה של היחסים עם עצמנו ועם האחר ובכך תומך בהיווצרות מבט קהילתי, פתרון בעיות יצירתי וניהול מצבי קונפליקט. בקורס ניגע גם בנושאים נבחרים: התמודדות עם הפרעות קשב, דכאון, וחרדה ברוח גישות המיינדפולנס והחמלה העצמית.

דרכי ההוראה בקורס נשענות על ניסיונם, צרכיהם ואפיוניהם של היועצים הלומדים,  בשילוב התנסויות חוויתיות, למידה תאורטית, עבודה ותירגול בינאישיים, שיח עמיתים, חשיבה ושיתוף הדדיים.
החוויה ההתנסותית נבנית תוך יצירת קישור להיבטים חברתיים-מקצועיים, בשיח מקצועי ורפלקטיבי.
במהלך הקורס יחשפו חברי הקבוצה  לתכנים עדכניים ולמחקר בתחומי הקשיבות והחמלה העצמית בכלל, ובהקשרם לתחום החינוך והמפגש הבינאישי.
בנוסף, יושם דגש על העמקת הלמידה העצמית, תוך שימוש בכתיבה ותיעוד החוויה ותירגול סוג הקשב שנלמד בין המפגשים . פרויקט הגמר יכלול רפלקציה של המשתתפים על עשיה שנחוותה בעבר כטעונה עבורם בתחום החינוך לאור הלמידה בקורס, וקישור לחומרים התאורטיים שנלמדו. 
 

מטרות התכנית:

 • לפתח חקירה פנימית על בסיס קשיבות וחמלה עצמית 
 • ליישם מבט זה ביחסים בסביבה המקצועית והאישית 
 • לדון ביצירת דרכי יעוץ  לאור התפיסה שהוצגה בקורס.

מבנה התכנית:

תכנית דו-שנתית, 60 שעות בכל שנה. סה"כ  120 שעות כולל הטמעת תכנית הקשיבות בביה"ס וליווי מחקרי.
מפגשים פעם בשבועיים אחה"צ

 


האוריינטציה המשפחתית בייעוץ החינוכי

רציונל התכנית:

אנשי חינוך ובפרט יועצים חינוכיים, העובדים במערכת החינוך, נמצאים במגע מתמיד עם תלמידים ומשפחותיהם. לעתים, הדרך ליצירת הצלחה, יציאה ממשבר, או עבודה תהליכית, טמון בעבודה עם משפחתו של התלמיד,
שהינה חלק מנוף גדילתו. עבודה עם משפחות נחוצה בין אם משפחת התלמיד מסייעת לצמיחה בריאה שלו ובין אם מקשה או פוגעת בו.
מוצעת תכנית ייחודית המותאמת ליועצים חינוכיים, המקנה  ידע, כישורים ומיומנויות בייעוץ משפחתי. שילוב עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודה החינוכית של יועצים חינוכיים,
מנהלים וסגני מנהלים, מאפשר הסתכלות מקיפה  על הילד במערכת המשפחתית ובמערכת החינוכית בו-זמנית.

מטרות:

 • הקניית תשתית ידע עדכנית, מקיפה ומבוססת של תיאוריות ואסכולות שונות בטיפול משפחתי.
 • הכרת מעברים ומשברים במעגל חיי המשפחה בזיקה לשלבי ההתפתחות של המשפחה.
 • הקניית כישורים ומיומנויות להערכת תפקוד המשפחה.
 • הקניית כלים להתערבות קצרת מועד במסגרת המערכת החינוכית.
 • התנסות ביישום ידע תיאורטי על ייעוץ למשפחה – בעבודה עם התלמיד ומשפחתו.
 • חשיפה לאפשרויות הקיימות עבור משפחות, בתחום הייעוץ במערכת החינוך ומחוצה לה.

מבנה התכנית: 

תכנית דו-שנתית, 60 שעות בכל שנה. סה"כ  120 שעות כולל שעות ליווי והנחייה.
מפגשים אחת לשבועים אחה"צ

 

הדרכת הורים עפ"י מחומש ההורות – קידום הורות מיטבית

תכנית דו-שנתית, 60 שעות בכל שנה. סה"כ  120 שעות.
מפגשים פעם בשבועיים, אחה"צ

תכנית לימודים ביוזמת המינהל למדע ולטכנולוגיה, המזכירות הפדגוגית והאגף לחינוך יסודי, משרד החינוך.
תכנית הכשרה הכוללת לימודי רקע עיוניים וסדנאות לתכנון ופיתוח תכנים לימודיים ומחווני הערכה בתבניות הוראה ולמידה, המשולבים בסביבות מתוקשבות לניהול הוראה, למידה והערכה.

מטרות:

 • הבנת המורכבות של הורות  ברצף ההתפתחות מהגיל הרך ועד הבגרות.
 • הכרת דרכי התבוננות מובנות במשפחות ובחינת הנושאים והקשיים אתם מתמודדים ההורים.
 • הכרת  עקרונות להורות מיטיבה ורכישת כלים ליישום עקרונות אלו.
 • התנסות בדרכים מעשיות לייעץ להורים הן ברמה פרטנית והן ברמה קבוצתית.
 • העקרונות והכלים יוצגו ויילמדו בהקשר להתפתחות תקינה תוך התייחסות לסוגיות התפתחותיות מהגיל הרך ועד הבגרות.

תכנים:

 • בחלקו הראשון של הקורס תבנה תשתית הידע בתחום, יילמד מודל להורות מיטיבה ויידונו נושאים התפתחותיים המעלים תהיות וקשיים בהורות לילדים ברצף ההתפתחותי  (לדוגמה:  גמילה, מעברים, התמודדות במצבי חירום, התמודדות עם פחדים, קשיים בויסות עצמי ועוד) לאור המודל והמחקר העדכני בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית.
 • בשנה הראשונה של הקורס היועצות תלמדנה מהי יוזמה ותידרשנה לתכנן יוזמה הקשורה להדרכת הורים  וכן להדריך הורים באופן פרטני (אישי).
 • בשנה השנייה יושם דגש על ליווי ויישום היוזמה הקשורה בהדרכת הורים בקבוצה, כאשר בשיעורים יתקיימו דיונים הן בהקשר ליוזמה, הן בנושאים התפתחותיים והן בסוגיות שיעלו מתוך ההתנסות של היועצות, עליהן תינתן הדרכה בהתאם. 

 

הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים

במסגרת התכנית לפיתוח מקצועי דרגות 9-1

היקף התכנית:

240 שעות לגמול עם ציון, 120 שעות בכל שנה.
מורי "אופק חדש" יהיו זכאים ל- 60 שעות בכל שנת לימודים.
התכנית כולה מוכרת גם לדרגות 9-7.

ביוזמת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך 
רכזות מקצועיות: ד"ר יעל צורן, גב' איוה עתיר

מטרות:

 • היכרות מעמיקה עם המאפיינים והצרכים של אוכלוסיית התלמידים המחוננים והמצטיינים.
 • פיתוח המודעות והעמקת המחויבות של העוסקים בחינוך תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • העמקת הידע המקצועי ופיתוח המומחיות בתחום.
 • גיבוש דפוסי חינוך והוראה ויישומם.
 • פיתוח גישה כוללת (הוליסטית) לחינוכם החברתי והרגשי.
 • היכרות ולמידה של כלים פדגוגיים ודידאקטיים לפיתוח, המותאמים לקהלי היעד.

תכני הלימוד בקורס:

 • תפיסות שונות של מצוינות, מחוננות ואינטליגנציה.
 • כישרוניות ומומחיות.
 • מחוננים ויצירתיות.
 • היבטים קוגניטיביים, רגשיים וחברתיים של תלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכים לטיפוח חשיבה מסדר גבוה.
 • עקרונות לפיתוח תכניות לימודים לתלמידים מחוננים ומצטיינים.
 • דרכי הערכה.
 • מאפיינים וצרכים של אוכלוסיות מיוחדות בקרב מחוננים כגון: בנות, לקויי למידה, תת-משיגים.

קהל יעד:

מנהלים, רכזי תכניות, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר והעובדים במרכזי העשרה. מנהלים, רכזי תכניות, מחנכים, מורים מקצועיים ויועצים בבתי הספר, בעלי ותק בהוראה של שלוש שנים לפחות, המלמדים או מתעתדים ללמד תלמידים מחוננים ומצטיינים.
עובדים במרכזי מחוננים.
התכנית מוכרת ל"אופק חדש".

היקף:

240 שעות לגמול עם ציון, 120 שעות בכל שנה.

מורי "אופק חדש" יהיו זכאים ל- 60 שעות בכל שנת לימודים.

התכנית כולה מוכרת גם לדרגות 9-7.


מעבר לשנת הלימודים השנייה מותנה בציון 80 בשנה א' והערכת מנחי התכנית.
למסיימי התכנית כולה (ציון ממוצע 80) תוענק תעודת סיום.
עובדי הוראה בשבתון: 4 ש"ש לכל שנה

 

מיינדפולנס וחמלה עצמית: בין חקירה פנימית לבין יחסים עם האחר

(דרגות 7-9 באופק חדש לעובדי הוראה)

 

קשיבות (Mindfulness) היא צורה מסויימת של התמקדות בחוויית רגע ההווה תוך התבוננות בתהליכים פנימיים וחיצוניים והקשבה אליהם באופן שאינו שיפוטי ומבלי לנסות לשנות אותם. זו מיומנות תשתיתית שניתנת לאימון ולשיפור,
והיא עומדת בבסיס תכונות נרכשות מועילות אחרות: ניהול עצמי, קשב, פיתרון בעיות, והפחתת מתחים.

היחס לעצמי ולאחר הוא נושא מרכזי בחינוך ומהווה התמודדות אישית לא קלה לעיתים לאנשי מקצוע בעלי וותק רב הנתונים לשחיקה ולחץ. תפיסות פסיכולוגיות עכשוויות ,מבוססות מחקר, העוסקות בקשיבות (mindfulness)  ובחמלה עצמית (self compassion) מראות כי היכולת של אדם ללמוד להפנות מבט חוקר פתוח וסקרן אל עבר החוויה המיידית שלו מרגע לרגע,  מאפשרת התמודדות טובה יותר עם מצבי לחץ, חרדה, דכאון ושחיקה מקצועית.
בנוסף סוג הקשב הספציפי הזה מאפשר העמקת היכולת למפגש פתוח, תומך למידה ואמפטי עם האחר, גם בתוך מצבים ריגשיים מאתגרים המתקיימים בתחום החינוך.

לפיכך, הוראת הקשיבות  לאנשי חינוך היא בסיס ליצירת מרחב עבודה המאפשר ביטוי של ערכים ,שיתופי פעולה, ומימוש של פרויקטים חינוכיים.

מטרות התכנית:

 • לפתח חקירה פנימית על בסיס קשיבות וחמלה עצמית
 • ליישם מבט זה ביחסים בסביבה המקצועית והאישית
 • לדון ביצירת דרכי הוראה והערכה לאור התפיסה שהוצגה בקורס.

נושאי ליבה בנושא חקר אישי:

 • הגדרות ומחקר: למה זה מיינדפולנס וחמלה עצמית משמעותיים?
 • מהו קשב חשוף
 • מעבר מהמנעות להכלה
 • רגשות וגוף: ממפגש לוויסות
 • מהי רומינציה – גישות לעבודה עם מחשבות
 • מהי חמלה עצמית ומרכיביה
 • יישומים חינוכיים
 • השראה לעתיד

קהל יעד:

אנשי חינוך בדרגות ניהול ובעלי תפקידים בכירים בבית הספר, המעוניינים להכיר ולהתנסות בשימוש במיומנויות מיינדפולנס.

היקף:

 60 שעות כל שנה, סה"כ 120 שעות בשנתיים
מפגשים אחת לשבועיים
 

 

מורה יוזם ומפתח סביבות למידה מגוונות בהלימה למיומנויות המאה ה-21

קורס במסגרת תכנית הפיתוח המקצועי לעו"ה, לקידום לדרגות 9-7

התכנית תעסוק בפיתוח התמחות של מורים בבניית שיעורים ויוזמות המשלבות טכנולוגיה בהוראה תוך שימוש ביצירתיות, חדשנות, חשיבה ביקורתית, למידה של תפיסות חדשות על שילוב טכנולוגיות, יוזמה והסתגלות לשינויים.
מטרת התכנית היא לפתח את המורים, הנמצאים בשלב מתקדם בפיתוח המקצועי שלהם, כמורים יוזמים ומובילי שינוי בבתי הספר, כדי שיחוללו שינוי ויפתחו סביבות למידה מאתגרות . במהלך התכנית הם ירכשו ידע וכלים אשר יסייעו להם לקדם  יזמות חינוכית –המבטאת חשיבה חדשנית, לשילוב הטכנולוגיה לקידום למידה חווייתית המטפחת חשיבה ויצירתיות.

פיתוח היוזמות ייעשה בחשיבה משותפת עם שותפי בבית הספר  ביניהם: הנהלת ביה"ס, מורים ועמיתים, ולעיתים גם עם גורמי חינוך ברשות ומדריכים מקצועיים.

היקף התכנית: 120 שעות במהלך שנתיים, 60 שעות בכל שנה.
מפגשים אחת לשבועיים.

נושאי הלימוד:

 • לימוד כלים טכנולוגיים לשילוב בתהליכי הוראה-למידה-הערכה
 • המורה כמנהיג מחולל  שינוי, יוזמה ומנהיגות, יוזמות מעצבות מציאות.
 • תפיסות חדשות של שילוב טכנולוגיה בהוראה וחשיפה וניתוח של יוזמות
 • אתגרים בהכנסת יוזמה חדשה לבית הספר
 • מרכיבים בפיתוח יוזמה, תכננון היוזמה ורפלקציה – אישית ובקבוצה.
 • מאפיינים של אמצעי למידה אינטראקטיביים
 • מיומנויות חשיבה מסדר גבוה ושימוש בטכנולוגיה
 • מאפיינים של עבודה שיתופית
 • המורה כחוקר – יסודות מחקר איכותני
 • הערכות לקראת "הרצת" היוזמה – הצגת הכלים, תכנון הפעילות וכד', למידת עמיתים.
 • יישום והערכה

הפעילות תשלב מפגשי  סדנאות, מפגשים קבוצתיים ואישיים בכל שלבי ביצוע העבודה המעשית.

 

המשחק ככלי חינוכי ולימודי

תכנית משולבת מפגשים פרונטליים ומקוונים

היקף: תכנית דו – שנתית,  60 שעות בכל שנה סה"כ 120 שעות לשנתיים
מפגשים אחת לשבועיים.

חווית המשחק מגלמת בתוכה את עיקרון הזרימה (Flow). מצב הזרימה מוגדר כחוויה מיטבית של הנעה פנימית, שבה האדם שקוע במעשיו, תוך ניצול מלא של כישוריו בכל התחומים.

בקורס נרכוש כלים שיאפשרו לנו להגיע למצב הזרימה באופן מעשי ובדוק, מצב שבו התלמידים מגלים עניין והנאה בחומר הנלמד, הסקרנות שלהם נמצאת בעלייה מתמדת ויש להם מוטיבציה לחקור ולחפש פתרונות יצירתיים. כל זאת תוך כדי שיתוף פעולה, מעורבות שווה בין התלמידים ואווירה מיטבית בכיתה. אז, בואו ללמוד בשמחה, איך ללמד בהנאה!

מטרות הקורס:

 • הענקת כלים לגיוון דרכי ההוראה והלמידה.
 • הבנת הפסיכולוגיה העמוקה של המשחק, ומתוך כך שימוש במשחקים על מנת לפתח הדדיות, שותפות ואקלים מיטבי בו כל תלמיד לומד ומגלה את ייחודיותו, ומגבש זהות עצמית חיובית, אך בלתי נפרדת מקבוצת הילדים.
 • הבנת השפעת השימוש במשחקים לקידום תהליכי למידה משמעותית.
 • רכישת כלים לתכנון וביצוע של משחקים יעודיים (לימודים/ חברתיים) והתאמתם לקהל יעד ולמצבים משתנים בכיתה.
 • פיתוח החשיבה המוסרית מתוך משחקי שיתוף פעולה, והענקת כלים ויכולות שיאפשרו לתלמידים להתמודד עם הצלחה אישית תוך שיתוף פעולה הוגן עם סביבתו החברתית.
 • רכישת כלים בתכנון והטמעה של יזמה חינוכית מבוססת משחק, במסגרות חינוכיות שונות.

נושאי הלימוד בקורס:

 • הפסיכולוגיה של חכמת המשחק
 • מרכיבי המשחק המוצלח, רכישת כלים בסיים לפיתוח משחקי שיתוף פעולה.
 • משחוק תכנים לימודיים תוך שימוש באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה.
 • מרכיבי היזמה חינוכית, מודלים שונים לתכנון מטרות יעדים ודרכי פעולה ביישום יוזמות.
 • מחזון להטמעה - ליווי אישי, ולמידת עמיתים בתכנון היזמה.
 • אתגרים כלליים בתכנון והטמעת יזמה, גיוס משאבים ושיתופי פעולה חשיבות ההצגה והשיווק של היזמה.
 • מעגלי שיח ככלי להתמודדות עם אתגרים וסוגיות בתכנון והטמעת היזמה.
 • הערכה ומדידה: יעדים, מדדים, איסוף וניתוח נתונים, תוצאות.
 • בין משוב לרפלקציה - המשחק ככלי רפלקטיבי
 • מחקר פעולה כחלק בלתי נפרד מתהליך שינוי.
 • זיהוי ושימוש במערכות תמיכה.
 • משחוק תהליכי שינוי - הובלת והטמעת שינוי דרך משחק.

 

מורה יוזם ויוצר "ארגז כלים" לפיתוח חשיבה יצירתית בכיתה

קורס חוויתי וייחודי, הכולל הפעלות יצירתיות לטיפוח חשיבה יצירתית, הזדמנויות לפיתוח חשיבה המצאתית והתנסות יזמית,  כל זאת תוך ליווי של כל משתתף ומשתתפת בביצוע יזמה בבית הספר.
נושאי הקורס לקוחים מתוך המתודולוגיה של יזמות חברתית, לצד תבלינים יצירתיים מכווני חוויה ועניין.

מטרות הקורס:

 • לטפח חשיבה יצירתית והמצאתית בקרב המורים
 • להתנסות בפרקטיקות הוראתיות המאפשרות שילוב חשיבה יצירתית ויזמית
 • לבנות עם המורים מאגר משימות ופעילויות בתחומי הדעת השונים לטיפוח חשיבה יצירתית ויזמית בכיתה

נושאי לימוד עיקריים:

 • חשיבה יצירתית בהקשר של יזמות
 • חזון יזמי. הגדרת התחום בו רוצים לפעול ובהמשך צורת הפעולה
 • יזמות חברתית- פעילות חברתית, חדשנות חברתית והתמרה חברתית
 • תכנית פעולה- פיתוח אסטרטגיה ליישום היזמות
 • יזמות בראי המשחקיות

היקף: 60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים. 
מפגשים פעם בשבועיים

 

מורה יוזם ומפתח כלים יישומיים להשבחת ההוראה ולקידום למידה יעילה

הקורס מבוסס על ההכרה כי הוראה היא כלי שבעזרתו ניתן לפתח בתלמידים את היצירתיות שבהם, את דרכי ההבעה שלהם, להעשיר את העולם השכלי שלהם אך לא פחות חשוב מכך, את עולמם הרגשי ואת הדמיון שלהם. התכנים וההתנסויות בקורס מבוססים על מאפייני המורה הטוב, כפי שעלו ממחקרים רבים – ביניהם הגברת הקשר עם התלמידים, גיוון בשיטות ההוראה, מעורבות הלומד, חשיפת הידע המוקדם של התלמידים, חיבור אוטנטי לחייהם, קיום דיאלוג תלמיד- מורה ותלמיד-תלמיד, שאילת שאלות ועוד.

מטרות הקורס:

 • מתן משמעות מחודשת ורלוונטית למקומו של המורה בעידן המודרני של אוקיינוס המידע והטכנולוגיה
 • הרחבה והעשרת הידע הפדגוגי אודות גישות בהוראה משמעותית
 • העמקת ההיכרות עם הבסיס הרעיוני של למידה קונסטרוקטיביסטית תוך מתן ביטוי מעשי בשכלול דרכי ההוראה המוכרות
 • פיתוח היכולת האישית בהוראה הבנייתית תוך מתן כלים שימושיים וטכניקות יצירתיות להגברת הבניית הידע אצל הלומדים
 • היכרות והתנסות עם גורמים מעוררי מוטיבציה פנימית ללמידה ומעודדי חשיבה יצירתית וכן פיתוח היכולת הרפלקטיבית באופן מקדם למידה משמעותית.

נושאי הלימוד בקורס:

 • מאפיינים של מורים מעולים – מתוך המחקר
 • כישורי תקשורת יעילה
 • קשרים בין אישיים – מורה/תלמיד, מורה/מורה
 • מוטיבציה
 • אינטליגנציות מרובות
 • כלים ועזרים להוראה יעילה בכתה.
 • הלומד העצמאי, למידה בקבוצות
 • איך נשלב טכנולוגיה בלי לאבד את עצמנו?
 • שאילת שאלות
 • דרכים לארגון הידע

היקף: 60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים.
מפגשים אחת לשבועיים

 

מורה יוזם ומפתח חשיבה יזמית בכיתה ויצירת השפעה

מטרות הקורס:

 • אימוץ תפיסות חדשניות לתהליכי חשיבה ולמידה ויצירת השפעה 
 • חיזוק ואימון של מיומנויות למידה למורה ולתלמיד
 • הובלת יוזמה המיישמת תפיסות חדשניות לתהליכי חשיבה ולמידה

נושאי הלימוד בקורס:

 • שינוי הרגלי החשיבה  המעכבים אותנו, ושיפור המשמעת עצמי
 • מגמות בעולם הלמידה – אימוץ טכניקות ודפוסי חשיבה בלמידה
 • פרמטרים להתאמה ללמידה חדשנית אל מול מסורתית
 • עקרון ההצלחה –  הצלחה ערכית מול הצלחה פיזית
 • דפוסי תקשורת מעכבים בלמידה – זיהוי ואבחון
 • גישת הRADAR  – הטמעת חשיבה תוצאתית בבניית תכנית עבודה לכיתה ככלל ולתלמיד בפרט
 • הרגלים תקשורתיים מעכבים ויצירת שיח השפעה להבדיל משיח של שכנוע
 • מיומנויות לאמנות התשאול – יצירת השפעה בשיחה
 • כוחה של מילה – על ניהול הרגש בכיתה: הכרות עם  6  עקרונות מפתח להוקרה אפקטיבית ועוצמתית

היקף: 60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים
מפגשים אחת לשבועיים

 

מורה יוזם ומפתח תכניות: 'מורים יוצרים שינוי'

מטרת הקורס: להכשיר אנשי חינוך לנהל תהליכי למידה מבוססי פרויקטים למען החברה (SPBL) בבית ספרם.

נושאי לימוד עיקריים:

 • כלים להוראה על פי עקרונות של ״חשיבה מעצבת״
 • פדגוגיה דמוקרטית מבוססת דיאלוג, רפלקציה ועבודת צוות
 • כלים פדגוגיים פרקטיים המטפחים את כל תפקודי הלומד הנדרשים במאה ה-21
 • שילוב  הכלים כפלטפורמה ללמידה משמעותית במקצועות הליבה
 • מתודות ליצירת שינויים משמעותיים וברי קיימא
 • מיומנויות של פרזנטציה ושיתוף בידע הנרכש

מהלך הלימודים:
בשנה א' הלומדים יובילו פרויקט עם תלמידים  המבוסס על פדגוגיה הומניסטית, ויציעו מודל אפקטיבי לשיתוף ופיתוח הרעיון, היקפו והשפעתו.

בשנה ב'  הלומדים ינחו תלמידים ליצור פרויקט למען הקהילה לפי המודל של יוצרים שינוי (FIDS) הצגת תהליך, קביעת מדדי הצלחה ברמת תלמידים  והפעלת היוזמה.
 
היקף: 60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים.
מועד: יפורסם, מפגשים אחת לשבועיים, אחה"צ

 

פיתוח מנהיגות אישית ומקצועית במערכות חינוכיות
באמצעות כלים וטכניקות עדכניים למאה ה- 21

הקורס יעסוק בשיטות ובטכניקות המתמקדות באסטרטגיות של מצוינות, מבנה תקשורת תוך אישית ובין אישית, חקר החוויה הסובייקטיבית, יצירת שינויים בדפוסי החשיבה, הרגש, הפיזיולוגיה, וההתנהגות על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר שכול אדם יכול להגיע אליהם.

מורים אשר למדו את הטכניקות הללו  ועשו בהם שימוש על עצמם, ו/או עם התלמידים ועם חברי צוות אחרים מציגים את היכולות הבאות:

 • יכולת גבוהה להתחבר טוב יותר לתלמידים ולהצעיד אותם לתוצאות טובות יותר.
 • עושים שימוש נכון בשפה המעצימה את הרצון והיכולת של התלמידים ללמוד.
 • מקדמים "מצבי" לימוד באמצעות דימיון מודרך ושימוש בדימויים ומטפורות.
 • בעלי יכולת גבוהה לזהות ולתת מענה לסגנונות למידה ואישיות שונים.
 • מפחיתים באופן משמעותי התנגדות ללמידה באמצעות טכניקות התחברות.
 • יוצרים ומשמרים התנהגות חיובית בכיתה.
 • מסייעים לתלמידים למקד מטרות אישיות ומצבים רצויים אליהם רוצים להגיע.
 • עושים שימוש בטכניקה של Reframing ע"מ להתמודד עם אמונות מגבילות ודפוסי חשיבה כדי שתלמידים יעמדו במטרות שהציבו לעצמם.
 • מחזקים את הדימוי העצמי, זהות עצמית ומודעות עצמית של עצמם ושל תלמידיהם.

מטרות הקורס:

 • ליצור שינוי בחוויה הפנימית ובמציאות החיצונית הן אצל הלומד והן אצל תלמידיו
 • להכיר ולעשות שימוש אישי בשיטות ובטכניקות הנלמדות
 • להכיר ולעשות שימוש בשיטות ובטכניקות לקידום ופיתוח תלמידים ואנשי צוות נוספים
 • לעשות שימוש בשיטות ובטכניקות לשינוי דפוסי התקשורת עם התלמידים ובתוך צוות המורים

נושאי הלימוד בקורס: (תיאוריה ותרגול מעשי)

 • הנחות יסוד ומודל המצוינות
 • מודל התקשורת - יצירת התחברות (ראפור) והובלה באמצעות שפת הגוף, טון ושפה המתחברים לתת מודע.
 • טכניקות לזיהוי תשוקה ומצבים רצויים, וניסוח מטרות ויעדים קצרי וארוכי טווח.
 • עוגנים – טכניקות ליצירת עוגנים רגשיים ומחשבתיים
 • מיפוי, זיהוי, ושינוי מבנים ודפוסים רגשיים, מחשבתיים והתנהגותיים
 • יצירת מצבים מעצימים (State Resources)
 • שימוש בדמיון להתמודדות עם מחסומים
 • בניית מטאפורות/דימויים וסיפורים – להבין את המציאות אחרת
 • חיקוי מצוינות (Modeling Excellence).
 • מיפוי אסטרטגיות
 • פיתוח חדות חושים
 • מערכות ייצוג פנימי – Modalities and Submodalities

היקף הקורס: 

60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים.
מפגשים אחת לשבועיים,  אחה"צ

 

קידום תהליכי התפתחות בדרך לכיתה א

הקורס יעסוק בהבנת ההבדלים בין סביבת הגן לסביבת בית-הספר, בין דרישות הגן לדרישות בית-הספר ובין המיומנויות הנדרשות בגן לבין המיומנויות הנדרשות בכיתה.

ההנחה הבסיסית היא שכל הילדים עוברים את אותם השלבים ההתפתחותיים, אולם קצב ההבשלה עשוי להשתנות מילד לילד. בתכנית נעסוק במושגים חשובים בתחום הרגשי: סף תסכול, דחיית סיפוקים, היכולת לפעול על-פי חוקים, היכולת להמתין, היכולת לחלוק ולשתף, התמודדות מותאמת ומווסתת למול אתגר, ביטחון עצמי, התמודדות עם תחרות וכישלון, בקרה על תגובות עוררות ורגש.  ילמד כלי לניתוח קשיים רגשיים וכן כלי נוסף ופרקטי להתמודדות עם סיטואציות בהן עולים קשיים רגשיים (ACT), כחלק מהרחבת ארגז הכלים. יינתנו דגשים לקידום הבשלות הרגשית.

נושאי הלימוד העיקריים:

 • שלב המעבר מהגן לכיתה
 • הערכת הבשלות לכיתה א' -  בשלות סנסומוטורית, רגשית, קוגניטיבית, חברתית , גופנית
 • תיאוריית המיינד (TOM)
 • כוחה של קבוצה
 • המשחק ככלי ללמידה משמעותית
 • משחק ומשחקיות- מהי משחקיות ותפקידה, הכרת כלי להערכה- TOP.
 • תיאוריית המיינד (TOM)
 • מהו קשב, כיצד מאבחנים קשיי קשב וכיצד מארגנים סביבה חינוכית וטיפולית מותאמת
 • היכרות והתנסות בכלים טכנולוגיים באמצעותם ניתן לבנות  שיעורים בלמידה ניידת
 •  

קהל יעד: גננות ומורות בכיתות א'-ב'
היקף הקורס : 60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים.
מפגשים פעם בשבועיים, אחה"צ

 

גננת/מורה יוזמת ומפתחת עשייה וחשיבה טכנולוגית בגיל הרך

הקורס יעסוק  במפגש בין טכנולוגיה (המצויה בסביבתם של הילדים) לבין ילדים צעירים(4-7), בין טכנולוגיה לבין חשיבה ולמידה ויבדוק כיצד לעורר אצלם את הסקרנות.
האינטראקציה של ילדים בגיל הרך עם מרכיבים של העולם המלאכותי, מעשה ידי אדם, העולם הסובב אותם, כאשר הם נדרשים למעורבות פעילה במציאת פתרונות ותוצרים, יוצרת פלטפורמה חדשה ללמידה, יוצרת הזדמנות ללמידה אחרת.  

העיסוק בחשיבה טכנולוגית הן ברמה המושגית והן ברמה המעשית, כבר מגיל צעיר, עשוי לקדם למידה משמעותית במכלול רבדים: תכנים ספציפיים וכלליים, מיומנויות ספציפיות וכלליות, מיומנויות חברתיות, היבטים תרבותיים, ערכיים והיסטוריים של העולם הסובב אותנו.
טיפוח החשיבה הטכנולוגית בגיל הרך תיתן פירותיה גם בהמשך הדרך.

נושאי הלימוד בקורס:

 • מהי יוזמה וכיצד מובילים שינוי: אבחון ארגוני, תכנון, גיוס שותפים וגיוס משאבים, טיפול בהתנגדויות, מדידה והערכה, כולל רפלקציה על התהליך.
 • "טכנולוגיה מהי?" רקע  תיאורטי  בנושא של חשיבה  ועשייה טכנולוגית על כל מרכיביה.
 • הגננת/המורה כיוצרי  סביבת למידה מתוך עשייה, למידה שיתופית ולמידה יצירתית (למידה קונסטרוקטיביסית) .
 • יצירת סביבה המקדמת    Design&Learning   תוך שיתוף פעולה ועבודה בצוותא ושימוש בחומרים הנמצאים בסביבת  הלמידה
 • חשיפת המודל של "חשיבה טכנולוגית בגיל הרך".  ההזדמנויות בסביבה הגנית.
 • הלכה למעשה, דרכים לפיתוח תכנים לימודיים מתוך המודל של "חשיבה טכנולוגית".
 • ליווי אישי לקראת הכנסת היוזמה לגנים ולכיתות יסוד.
 • עיצוב הסביבה הלימודית כסביבה מאתגרת
 • ניהול שיח מקדם חשיבה
 • בניית תכנית עבודה אישית לששת ערוצי המודל "חשיבה טכנולוגית בגיל הרך".
 • סדנא: משחק ולמידה.
 • הכנת פיילוטים להתנסות בגנים ובכיתות היסוד .
 • חשיבותו של  התיעוד, מה  יכולה הגננת/המורה ללמוד ממנו אודות  עצמה, הכרת חוזקותיה, ומה לגבי התהליך  ואיך עושים זאת בגן ובבית ספר.
 • הערכות לקראת  ביצוע היוזמה – הצגת התכניות השונות ותהליכי התיעוד.
 • יישום היוזמות בגנים ובכיתות היסוד והערכת התוצרים.

היקף הקורס: 60 שעות כל שנה סה"כ 120 שעות בשנתיים.
מפגש פעם בשבועיים, אחה"צ

 

הדרכת הורים: הורות מיטבית בגיל הרך

מטרות הקורס:

 • הבנת המורכבות של הורות לילדים בגיל הרך.
 • הכרת דרכי התבוננות מובנות במשפחות ובחינת הנושאים והקשיים אתם מתמודדים ההורים.
 • הכרת  עקרונות להורות מיטיבה ורכישת כלים ליישום עקרונות אלו.
 • התנסות בדרכים מעשיות לייעץ ולהנחות הורים הן ברמה פרטנית והן ברמה קבוצתית.
 • הכרת דרכים ליצירת שיח בונה אמון עם הורים
 • הכרות עם יוזמות בנושא בארץ ובעולם
 • תכנון יוזמה הקשורה להדרכת הורים וכן הדרכה בפועל.
 • העקרונות והכלים יוצגו ויילמדו בהקשר להתפתחות תקינה תוך התייחסות לסוגיות התפתחותיות בגיל הרך.

 

שיטת הלימוד:

הקורס משלב בין סדנאות,  סימולציות,  הרצאות ודיונים
בחלקו הראשון של הקורס תבנה תשתית הידע בתחום, יילמד מודל להורות מיטיבה ויידונו נושאים התפתחותיים המעלים תהיות וקשיים בהורות לילדים בגיל הרך (לדוגמה:  גמילה, מעברים, התמודדות במצבי חירום, התמודדות עם פחדים, קשיים בויסות עצמי) לאור המודל והמחקר העדכני בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית.
בשנה הראשונה של הקורס הגננות תלמדנה מהי יוזמה ותידרשנה לתכנן יוזמה הקשורה להדרכת הורים  וכן להדריך הורים באופן פרטני (אישי).
בשנה השנייה יושם דגש על ליווי ויישום היוזמה הקשורה בהדרכת הורים בקבוצה, כאשר בשיעורים יתקיימו דיונים הן בהקשר ליוזמה, הן בנושאים התפתחותיים והן בסוגיות שיעלו מתוך ההתנסות של היועצות, עליהן תינתן הדרכה בהתאם. 

היקף הקורס: תכנית דו-שנתית, 60 שעות בכל שנה. סה"כ  120 שעות.
מפגש פעם בשבועיים, אחה"צ

        פנו ליועץ לימודים - אוניברסיטת תל-אביב - פיתוח אנשי חינוך יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?