שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אופק חדש / עוז לתמורה ›› מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות

קורסי אופק חדש / עוז לתמורה

ירושלים

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות - קורסים למורים אופק חדש במכללת אפרתה בירושלים

קורסים והשתלמויות מורים מוכרות לאופק חדש ועוז לתמורה בירושלים

אפרתה - המכללה האקדמית לחינוך נוסדה בשנת תרפ"ד (1924) ע"י תנועת 'המזרחי', במטרה להכשיר מחנכות ברוח החינוך הדתי-ציוני.
מכללת אפרתה שומרת בהקפדה על מיזוג זה של חינוך דתי-ציוני במיטבו.

המכללה מכשירה סטודנטית שתהיה מחנכת מנהיגה, בעלת השקפת עולם דתית-ציונית השומרת מצוות ומגלה נכונות לתרום ולהתנדב לקידום הקהילה והמדינה.

קורסי התמקצעות למורים - מוכרים ל- "אופק חדש" ול"עוז לתמורה"

תמיכה וצמיחה - סדנה למורים שנה ראשונה - ”אופק חדש“

הקורס מוכר ל 'אופק חדש' ( 60 שעות) התכנית מזכה בגמול עם ציון

היקף הקורס 60 שעות
40 שעות יתקיימו במכללת 'אפרתה' בימי שני אחר הצהריים ( 10 מפגשים לאורך השנה)
20 שעות בבית הספר בו עובדת המורה בליווי מורה מנוסה

בין הנושאים שיידונו בקורס

 • ארגון וניהול כיתה
 • תקשורת עם הורים
 • גישה מערכתית
 • טיפוח היכולת הרגשית

תנאי קבלה: מורות חדשות מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי
מה מקבלים? ליווי ותמיכה בעבודה
עלות התוכנית (הוצאות נלוות) 150 ש“ח בלבד!
הקורס מיועד למורות בחינוך היסודי, העל יסודי ובחינוך המיוחד בראשית דרכן המקצועית; בקבוצות לפי מסלול

קורס גננות חונכות

הקורס מוכר ל 'אופק חדש' ( 60 שעות) התכנית מזכה בגמול עם ציון

היקף הקורס:

112 שעות והוא יתקיים במכללת 'אפרתה' בימי שני אחר הצהריים
(בסמסטר א' אחת לשבוע ובסמסטר ב' אחת לשבועיים)

בין הנושאים שיידונו בקורס:

 • תפקידי הגננת החונכת - כישורי הנחיה, הערכת ההוראה, המשוב והרפלקציה
 • הקונפליקט בין הנחיית הסטאז'רית להערכתה
 • ניתוח אירועי הדרכה
 • אתיקה מקצועית ועוד

תנאי קבלה:

ותק בהוראה, חניכת סטאז'רית (או סטודנטית) וריאיון אישי


מה מקבלים?

משתתפות הקורס זכאיות לשעתיים מענק השתלמות
למסיימות הקורס תוענק תעודת מורה / גננת חונכת סטאז'
הלימודים בקורס מוכרים כחלק מלימודים לקראת התואר ,B.Ed למשלימות
בוגרות קורס חונכות תקבלנה עדיפות לחניכת סטאז'ריות
חניכת סטאז'ריות מתוגמלת בתשלום.
הקורס מיועד לגננות ומורות בגיל הרך
משתתפות הקורס יוכשרו לתפקיד חניכה של גננות בראשית דרכן המקצועית
 

לתוכנית מלאה ולהרשמה - נא מלאו טופס פנייה בדף זה

 

הוראת השואה והנצחתה בבית הספר ובקהילה

לימודי תעודה   מוכרים לאופק חדש  - 60 שעות.

הלימודים והתכניות מתקיימים במהלך שנת הלימודים ובקיץ, רובם בשעות הסדירות במערכת המכללה.

התכנית מורכבת מלימודים בכיתה (בהיסטוריה, בספרות, באומנות, בלימודי קודש ועוד), מהכשרה פדגוגית, מעבודה מעשית ומסיורים באתרי הנצחת השואה בארץ ובחו"ל.

לפירוט נושאי הלימוד בתכנית הקישו כאן.

 

התפילה כחוויה - קורס מקוון

הקורס מוכר לאופק חדש, דרגות 2-6

היקף הקורס: 30 שעות

מטרות הקורס:

 • להבין את מרכזיות התפילה בחיינו
 • פעולת התפילה כעבודת הלב של האדם – גישות יסודיות
 • מבנה סידור התפילה כתפילת הציבור – הכרות עם התפילות והברכות.
 • הקניית כלים לבוא לתפילה חווייתית.
 • השתלשלות היסטורית ורעיונית של סידור התפילה ותפילת היחיד בתנ"ך.

ראשי פרקים מרכזיים: 

 • מרכזיות התפילה בחיינו
 • פעולת התפילה כמחוללת שינוי ורצון
 • מבנה התפילה כקומת האדם השלם – תפילות וברכות.
 • כלים לתפילה מכוונת וחוויתית
 • סידור התפילה בעבר ובהווה

מרכיבים יישומיים מעשיים:

 • גיבוש תפיסה ועמדה חיוביים לגבי התפילה
 • כלים לבוא אל התפילה ברמה משמעותית וחווייתית
 • הכרת מבנה התפילות והברכות ומקורותיהם

 

טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי  - קורס מקוון

הקורס מוכר לאופק חדש, דרגות 2-6

היקף הקורס: 30 שעות

מטרות הקורס:

 • סקירה מחקרית – אקלים כיתתי וחשיבותו בקידום תלמידים.
 • הצבת עקרונות האקלים המשפחתי המיטבי כבסיס ליצירת אקלים כיתתי מיטבי, על פי מגמות החמ"ד. 
 • הכרת דרכים לפיתוח האמונה ש: כל מורה - תלמיד וכל הכיתה מהווים חטיבה משפחתית אחת. 
 • דרכים למינוף תוצרי הלמידה של התלמידים להעצמת הדיאלוג המיטבי ואמונת המסוגלות של תלמיד.

ראשי פרקים מרכזיים: 

 • מהו האקלים המיטבי –  גישה אחדותית
 • סקירה מחקרית על הגורמים המרכזיים לקביעת האקלים ומידת השפעתם.
 • הרחבה תיאורתית
 • תוכנית התערבות לחולל שינוי

מרכיבים יישומיים מעשיים: 

 • אבחון האקלים המיטבי בכיתה
 • בניית תוכנית עבודה לשיפור האקלים
 • רתימת התלמידים לשינוי

 

בית חינוך כמשפחה המכילה את הפרט - קורס מקוון

הקורס מוכר לאופק חדש, דרגות 2-6

היקף הקורס: 30 שעות

מטרות הקורס:

 • הטמעת דרכים ליצירת הכלה משפחתית בבית הספר בהתאם לערכי החמ"ד
 • יצירת קשר של אמון לכל תלמיד על ידי יצירת אווירה משפחתית – כלים ליישום בכיתה.
 • פיתוח אמונת המסוגלות של התלמיד.

ראשי פרקים מרכזיים: 

 • דרכים ליצירת אוירה משפחתית בכיתת האם ובכיתה הפרטנית.
 • קיום דיאלוג משמעותי – מודל "הדיון המשפחתי"¬ – בהתאמה לכיתה ולכל פרט.
 • הכיתה כקבוצה חברתית – מודל "כוח הקבוצה – המשפחה" – דרכי העצמה.
 • פיתוח אמונת המסוגלות על ידי חוויות הצלחה ומשוב לתהליך והכוחות של כל תלמיד.
 • רתימת האמצעים הדיגיטאליים ליצירת שיח מכיל ומפרה בשיתוף המשפחה הרחבה – הורים.

 

מרכיבים יישומיים מעשיים: 

 • הקניית הדיון המשפחתי כמנגנון לפיתוח שיח משמעותי בקביעת כללים ופתרון קונפליקטים
 • הקניית דרכים לפיתוח תחושת אמונת המסוגלות של כל תלמיד: חוויות הצלחה, משוב כוחות, כוח הקבוצה.
 • שימוש באמצעים טכנולוגיים ליצירת גיבוש ושיתוף המשפחה הרחבה.


 

השתלמות חקר - מיועדת לגננות

למידה משמעותית דורשת חשיבה פעילה של התלמיד.  
פרויקט החקר בגן מאפשר למידה כזאת על בסיס שאלות הילדים והבניית חוויה לימודית בה הילדים מעורבים.  

קורס זה מאפשר לגננות להתנסות בלמידה החקר, הן רמה אישית, הן ברמה גנית. 

מטרות הקורס:

 • הגנן/גננת יבין/תבין את הבסיס התיאורטית של למידת חקר
 • הגנן/גננת יתנסה/תתנסה בכל שלבי החקר במסגרת הקורס.
 • המשתתפים יערכו רפלקציה על חוויות החקר שהם מעורבים בהם על מנת לבנות לעצמם מערכת מושגים פדגוגים הקשורים לחקר.
 • המשתתפים יפתחו נטייה לרצות לעסוק בחקר בגנים שלהם. 

יעדים

 • כל משתתף יערוך/תערוך ניסיונות חקר בגן אחרי כל מפגש.
 • המשתתפים ידווחו במפגשים על החוויות שלהם בהתנסות בגנים. 
 • המשתתפים יכתוב יומן רפלקטיבי המשקף את הלמידה שלהם בקורס.
 • המשתתפים יצרו קהילת לומדים משמעותית כקבוצה מגובשת. 

עבודת הסיכום לקורס תהיה יזמת חקר בגן

 

תכנית לעו"ה מורה יוזם ומטמיע  במסגרת "אופק חדש"
למורי תנ"ך בחמ"ד

דרגה 7

תכנית דו - שנתית:
 90 שעות עיוניות - אקדמיות, ו - 60 שעות ליווי והנחייה,
סה"כ 150 שעות אקדמיות.

מטרת התכנית היא  קידום היכולת והמומחיות של המורה, על ידי פיתוח יוזמה חינוכית בתחום התנ"ך בבית הספר הכוללת תכנית מפורטת ומבוססת תיאורטית, תוך ניתוח והפקת לקחים מיוזמות חינוכיות קיימות. 

התכנית מבוססת על מומחים מתחומי ידע שונים במטרה לבנות תכנית אחידה שתשרת את פיתוח המורה כמומחה בתחום התנ"ך: תחום התנ"ך, התחום הדידקטי – חינוכי והתחום הניהולי – ארגוני.
לצד הידע האקדמי יידרשו המורים ליזום ולהניע תהליכים לימודיים בתחום התנ"ך בבית הספר

נושאי לימוד מרכזיים:

 • ביצוע שינויים במערכת החינוך: 
  • יוזמות ושינויים בחינוך – מושגי יסוד
  • סוגי יוזמות ושינויים – המשגה וניתוח מאפיינים, קשיים ואתגרים
  • בין השינוי האישי לשינוי הארגוני 
 • גישות שונות להוראת התנ"ך:
  • היכרות עם יוזמות חינוכיות חדשות בהוראת התנ"ך בארץ ובעולם
  • בחינת ובחירת המקורות: בחינת המקורות הראשוניים (תנ"ך, מדרש, פרשנות מסורתית) והמחקר המודרני לצורך שילובם בהוראה, תוך מודעות להיבטים ההיסטוריים, אידיאולוגיים ולימודיים ובחינת התאמתם לאוכלוסיית התלמידים שאליה מכוונת היוזמה החינוכית. 
  • בחינת מיומנויות ודרכי הוראה תואמות לכל אחת מהסוגות הספרותיות השונות שבאות לידי ביטוי בתנ"ך ופירושיו, ותשומת לב להקניית ידע מול הקניית מיומנויות.
  • חשיבה יצירתית בהוראת התנ"ך – והשלכותיה על פיתוח היוזמה החינוכית 
 • ​תכנון יוזמה חינוכית בתחום התנ"ך
 • יישום היוזמה החינוכית בבית הספר, והערכתה
 • הערכת היוזמה והמסקנות בעקבותיה

 

 

תכנית לעו"ה מורה חוקר את עשייתו במסגרת "אופק חדש"
למורי תנ"ך בחמ"ד

דרגה 8

מטרת ההשתלמות היא לעודד את המורה לשאול שאלות מתחום עבודתו כמורה לתנ"ך, להעשיר את הידע העיוני והמחקרי בתחום, ולפרסם את התהליכים והממצאים. המחקר יתמקד בתחום הוראת התנ"ך, וישלב כלים מתחום המחקר במדעי החברה ומתחום הידע האקדמי בתנ"ך. 

נושאי הלימוד בהשתלמות:

שנה א: לימודים אקדמיים בהיקף 30 ש"ש, הנחייה אישית בהיקף 30 ש"ש

 • שיטות מחקר: מחקר כמותי מול מחקר איכותני ושיקולים בבחירת פרדיגמת המחקר המתאימה
 • מחקר פעולה ויישומו בבית הספר
 • היכרות עם דרכי הוראת מיומנויות ודרכי הוראה מתקדמות בתחום התנ"ך
 • בניית הצעת מחקר מפורטת ומבוססת מבחינה אקדמית

שנה ב: לימודים אקדמיים בהיקף 30 ש"ש, הנחייה אישית בהיקף 30 ש"ש

 • סמינר מחקרי שיוקדש למחקר שדה בתחום הוראת התנ"ך
 • דרכי תיעוד ופרסום במטרה להרחיב את השפעת המחקר
 • בחינת הרלוונטיות של המחקר והאפיקים להרחיב את השפעתו בתחום הפרקטיקה. 

 

        פנו ליועץ לימודים - מכללת אפרתה - מרכז השתלמויות יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?