שבתון בפייסבוק
שבתון - הפורטל השלם למורה המשתלם
הפורטל השלם למשתלם אופק חדש / עוז לתמורה ›› חמדת הדרום

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות

קורסי אופק חדש / עוז לתמורה

שדות נגב

לקבלת מידע ויעוץ אישי
השאירו פרטים
לנציג לימודים

מכללת חמדת הדרום - היחידה ללימודי חוץ והשתלמויות - קורסים אופק חדש  או עוז לתמורה למורים ולגננות

קורסים לאופק חדש - חמדת הדרום

 

תכניות ייחודיות בדרגות 9-7 : או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

ימי לימוד מרוכזים למורים בשבתון - חמדת הדרום

פיתוח מקצועי ברפורמת אופק חדש

מורים ברפורמות עולם ישן/עוז לתמורה - על בסיס מקום פנוי

פיתוח מקצועי ברפורמת עוז לתמורה

  • תכנית לפיתוח מקצועי לבעלי תפקידים בחטיבה העליונה
  • מחנכי כיתה - טרום ותוך תפקידית
  • הערכת מורים ובעלי תפקידים בבתי ספר על יסודיים
  • רכזי שכבה - טרום ותוך תפקידית
  • רכזי מקצוע - טרום ותוך תפקידית
  • סגני מנהלים - טרום ותוך תפקידית
  • הכשרת רכזי התאמות ולמידה והבחנות בבחינות הבגרות - טרום ותוך תפקידית

תכניות ייחודיות בדרגות 9-7 : או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

פיתוח יזמות וחדשנות בהוראה – יזמותא בפדגוגיא


תכנית דו-שנתית

שעות אקדמאיות:

60 שעות בכל שנת לימודים

שתי קבוצות לימוד נפרדות האחת בקמפוס המכללה והשנייה בפסג”ה אשקלון

מטרת העל של הקורס

לתת הכשרה מקצועית בתחום היזמות ולפתח יוזמות פדגוגיות חדשניות להוראה, וזאת בכדי לשפר
את האקלים החברתי בכיתה ולעודד מורים לגוון את שיטות ההוראה. הקורס מאפשר למורים לפתח יוזמות פדגוגיות במסגרת
הפיתוח המקצועי שלהם בדרגות השונות.

למשתתפים ניתנת הזדמנות לזהותאו ליצור צורך אמיתי בסביבתם האישית והמקצועית ולהוביל יוזמה לצורך זה, תוך פיתוח אישי של
יוזמה ויצירתיות. המורים יקדמו יוזמות פדגוגיות, וכך ישפרו את האווירה בכיתה ויגוונו עבורם ועבור תלמידיהם את החוויה הלימודית.
במהלך הקורס המורים יחשפו ויתרגלו את התהליך היזמי, תוך שילוב דוגמאות רבות מעולם היזמות העסקית והחברתית ושימוש
בכלים מעשיים שיסייעו להם להוביל כל יוזמה שיבחרו. הקורס שם דגש גם על פיתוח מיומנויות אישיות, אשר יאפשרו להם
להתמקצע ולהוציא לפועל בעתיד מיזמים מכל סוג שהוא, להשפיע ולחולל שינוי.


קהל היעד:

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגה 6-8 או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.


מתכונת הלימודים: גמול השתלמות לעו”ה


60 שעות לימוד בכל שנה. 60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים. סה”כ 120 שעות.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום אקלים חינוכי מיטבי


איתור מצבי סיכון ובניית יוזמה חינוכית מותאמת למניעה וצמצום מצבי סיכון

תכנית דו-שנתית


שעות אקדמאיות:

60 שעות בכל שנת לימודים

הקורס יאפשר למשתתפים לבחון את נושא האקלים החינוכי מזווית חדשנית. במהלך הקורס, נגלה כי מצבי סיכון אינם
בהכרח המצבים אליהם אנחנו מורגלים להתייחס ככאלה. נלמד כיצד לאתר מצבי סיכון ומצוקה ועל ההבדל ביניהם ולבסוף
נגלה כיצד על ידי שיפור האקלים החינוכי אנו יכולים לצמצם מצבי סיכון במסגרת החינוכית בפרט ובחייו של הילד ככלל.
מטרת העל של הקורס היא לאפשר לעו”ה לבחון את המסגרת החינוכית בה הם מלמדים, לאבחן את סטטוס מצבי
הסיכון הקיים ולבסוף להתאים, לבנות וליישם יוזמה חינוכית מותאמת לאבחון המסגרת החינוכית בה הם מלמדים.
הקורס מועבר תוך התייחסות פרטנית לכל מורה וגננת, ולכל כיתה וגן. רבים מהתכנים מועברים בדרך חווייתית וסדנאית, תוך פיתוח
מיומנות של בחינה עצמית ולמידת כלים של התבוננות וניתוח מציאות.


קהל היעד: 

התכנית מיועדת לעובדי הוראה בדרגה 6-8 . )או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה( הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.


מתכונת הלימודים: גמול השתלמות לעו”ה


60 שעות לימוד בכל שנה. 60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים. סה”כ 120 שעות

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הוראה מותאמת


כלים פרקטיים להוראה דיפרנציאלית בלקויות למידה

תכנית דו-שנתית

שעות אקדמאיות:

60 שעות בכל שנת לימודים

במערכת החינוך משולבים כיום ילדים רבים המוגדרים כבעלי לקויות למידה ובעלי לקויות קשב. מן המורה בכיתה נדרשת התייחסות
דיפרנציאלית תוך מתן מענה לכל לומד, על מנת להביא למיצוי יכולותיו. מטרת העל של הקורס היא לתת כלים יישומיים בתחום
הוראה המותאמת ולהעמיק את הידע בתחום וזאת בכדי לייעל את תהליכי ההוראה בכיתה באמצעות פיתוח יוזמות חדשניות בתחום.
במהלך הקורס יחשפו המורים לעקרונות בהוראה המותאמת וירכשו גישות, שיטות וכלים להתערבות אפקטיבית בתהליכי למידה
של תלמידים עם לקויות למידה, תוך בחינת הדרכים לפיתוח יוזמות חינוכיות בנושאים שכלל בית הספר נדרש להם. ההשתלמות
תאפשר למורה לבנות כלים חינוכיים מותאמים לרמות שונות ולצרכיו הייחודיים של בית ספרו.


קהל היעד: 

התכנית מיועדת למורים בדרגה 6-8או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

מתכונת הלימודים גמול השתלמות לעו”ה

60 שעות לימוד בכל שנה. 60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים. סה”כ 120 שעות.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הגישה הרב תחומית – למידה יוצאת מהמסגרת


תכנית דו-שנתית

הלימודים יתקיימו פסגה אשקלון

שעות אקדמאיות:

60 שעות בכל שנת לימודים

הגישה הרב-תחומית בהוראה מדגישה את הרעיון של שילוב בין תחומי דעת שונים בהוראה, טיפוח תפיסה מערכתית ולמידה
חוויתית בקרב התלמידים. מורים בעלי רקע מקצועי שונה מתכנסים ומרכיבים צוות הוראה )אשכול(. כל אחד תורם חלק משלו
השייך למקצוע שהוא מומחה, תוך תיאום עם יתר חברי הצוות. אין הכרח לשלב את החלקים הללו זה בזה, כל חלק יכול לעמוד
ברשות עצמו, עם זיקה כזו או אחרת לנושא המרכזי הנלמד. בגישה זו מושם דגש על חשיבה יצירתית כחשיבת רוחב. צורת
חשיבה שפתוחה להפתעות, לשינויים ולגילויים חדשים. זוהי צורת חשיבה שמאפיינת את העידן שלנו שבו יש שפע רב של מידע
בכל תחום שהוא גם פתוח ונגיש.

היזמות עפ”י הגישה הרב-תחומית מאפשרת לשלב בין תחומי דעת שונים ולבחור מתוכם חומרים רלוונטיים. חשיבה ויצירה
בינתחומית מעשירה גם את הלומד וגם את החומר הנלמד עצמו. היא מאפשרת להרחיב את הנושא הנלמד, לראות אותו מנקודות
ראות רבות, לקשור בין תחומים, תכנים, יוצרים, ויצירות, וליצור מרקם עשיר ועמוק של דעת.

במהלך הקורס יחשפו ויתרגלו עו”ה את התהליך היזמי, תוך חשיפה למודלים מוצלחים עפ”י הגישה הרב -תחומית ויתנסו
בכתיבת מיזם יישומי הלכה למעשה.


קהל היעד:

התכנית מיועדת למורים וגננות בדרגה 6-8 או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.


מתכונת הלימודים גמול השתלמות לעו”ה


60 שעות לימוד בכל שנה. 60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים. סה”כ 120 שעות.

מורה יוזם ומטמיע תכניות ייחודיות בתחום הוראה-למידה דיפרנציאלית, לקידום הכיתה ההטרוגנית


תכנית דו-שנתית

הלימודים יתקיימו פסגה אשקלון

שעות אקדמאיות:

60 שעות בכל שנת לימודים

מטרת העל של הקורס

לתת הכשרה מקצועית בתחום היזמות ולפתח יוזמות חינוכיות בנושא הוראה דפרנציאלית ובנושאים שונים,
שכלל בית הספר נדרש להם. הקורס מאפשר למורים לפתח יוזמות חדשניות במסגרת הפיתוח המקצועי שלהם בדרגות הגבוהות.
ביחידות ההוראה העוסקות בהוראה דפרנציאלית נרכוש כלים פרקטיים אשר יסייעו למורים להתמודד עם מגוון התלמידים בכיתתם,
לרבות התלמידים המתקשים. נצפה בסרטי וידאו של מורות ודרכן נבהיר ונחדד עקרונות הוראה יעילים ללמידה בכלל ולהוראה
דפרנציאלית בפרט. נתרגל את המיומנויות באמצעות סימולציות ייחודיות וניתוח מערכי שיעור אשר יסייעו להעברת המיומנויות
שיילמדו לפרקטיקה בכיתה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים וגננות בדרגה 6-8 . )או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.


מתכונת הלימודים גמול השתלמות לעו”ה

60 שעות לימוד בכל שנה. 60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים. סה”כ 120 שעות.

תכנית ייחודית בתחום הכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הטיפול באמנות ככלי חינוכי


תכנית דו שנתית - שנה ב’ בלבד

קמפוס המכללה / פסג”ה אשקלון

שעות אקדמיות:

75 שעות

תכנית לפיתוח מקצועי בדרגות הגבוהות המתמקדת בהכרת העקרונות התאורטיים והמעשיים של הטיפול באמנות ככלי חינוכי, תוך
התנסות בחומרים ומתודות רחבות. הלומדים יחוו תהליך, אשר יאפשר התפתחות אישית כיוצרים אינדיבידואליים. במהלך הקורס
יילמדו היבטים תאורטיים עיוניים, בנוסף לליווי סדנאות קבוצתיות המעוררות למעורבות אישית, נקיטת יוזמות, וצורך להיות שותף
לתהליכי שינוי משמעותיים.

קהל היעד

התכנית מיועדת לעו”ה בדרגות 6-8  או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

מתכונת הלימודים

75 שעות לימוד בכל שנה.

גמול השתלמות לעו”ה

5 7 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.

תכנית ייחודית בתחום הוראת השואה כחינוך לערכים


תכנית דו - שנתית שנה ב בלבד

שעות אקדמיות:

75 שעות

תכנית לפיתוח מקצועי בדרגות הגבוהות המתמקדת בתחום הוראת השואה כחינוך לערכים. זיכרון השואה כמעצב זהות וכהגשמת
חברת מופת בישראל- חינוך לערכים של כבוד, אנושיות אכפתיות ואהבת הארץ. זאת, תוך שאיפה לחנך לחברת מופת ערכית, חברה
שבה הקבלה והחמלה, הדאגה לאחר, כבודו ושוויון עומדים כנר לרגליה. השואה ותודעתה הפכו לחלק בלתי נפרד מן הזהות היהודית,
הישראלית והאנושית. תלמידים בארץ, מעצם היותם חלק מהחברה הישראלית, חשופים לנושא השואה מגיל צעיר, והוא מלווה אותם
בכל שנות התבגרותם.

מטרת ההשתלמות היא הרחבת המיומנויות של מורים מומחים בדרגות הגבוהות כמחוללי יוזמות/מחקרים. זאת, תוך מתן דגש על
הצמחת יוזמות חינוכיות חדשות בנושא הוראת השואה כחינוך לערכים, כדי לטפח ערכים יהודיים ואוניברסליים אצל הילד והמתבגר
ופיתוח הזהו , לאור ערכי המורשת היהודית, הציונית, הישראלית וההומניסטית.

קהל היעד

התכנית מיועדת לעו”ה בדרגות 6-8 או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה( הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.


מתכונת הלימודים גמול השתלמות לעו”ה

5 7 שעות לימוד בכל שנה. 75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.

תכנית ייחודית בתחום התורה שבעל פה/תלמוד


תכנית דו-שנתית שנה ב בלבד


שעות אקדמיות: 

75 שעות

תכנית לפיתוח מקצועי של מורי התושב”ע בדרגות הגבוהות המתמקדת בנושא הערכה לשם למידה. במסגרת ההתמחות יישמו עובדי
ההוראה בכיתותיהם את הנלמד, יפעילו תהליכי רפלקציה ביקורתית להערכת ביצועיהם במקביל לקבלת משוב מאחרים מרצה/מנחה
ועמיתים ויפעלו לשפר את ביצועיהם בתחום הוראת התושב”ע. 

תכנית הלימודים מכילה תכנים עדכניים וייחודים למורי התושב”ע והתלמוד, במגוון נושאים הקשורים בתחומי היזמות החינוכית ובתחום הערכה לשם למידה המותאמים לסיטואציה החינוכית הייחודית
של שיעורי התורה שבעל פה.


קהל היעד

התכנית מיועדת למורי התושב”ע, ההלכה והתלמוד בדרגות 6-8 או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

מתכונת הלימודים

75 שעות לימוד בכל שנה.


גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.

הכשרת “חונך ומלווה מומחה” בדגש על אמנות ה – coaching

תכנית דו שנתית שנה ב בלבד

פסג”ה אשקלון

שעות אקדמיות: 

75 שעות

תפקידו של “המורה המלווה” / “גננת מלווה” מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכתה ודורש מיומנויות הנחיה והדרכה. קידום מורים ובעלי
תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי - מאפשר לפתח העצמה אישית ויכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום
הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני. תוכנית זו נועדה להכשיר חונכים ומלווים מומחים לתמיכה, לווי והעצמה של עובדי
הוראה חדשים.


קהל היעד

התכנית מיועדת למורים וגננות בדרגות 6-8 המבצעים חונכות ו/או ליווי בפועל או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.


מתכונת הלימודים

75 שעות לימוד בכל שנה.

גמול השתלמות לעו”ה

75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים.

תכנית ייחודית בתחום אקלים חינוכי מיטבי

תכנית דו שנתית - שנה ב בלבד

פסג”ה תל-שבע

שעות אקדמיות: 

75 שעות

תכנית לפיתוח מקצועי בדרגות הגבוהות המתמקדת בטיפוח אקלים חינוכי מיטבי. אקלים מיטבי הוא מרכיב חיוני המאפשר תהליכי
למידה איכותיים בבית הספר, מקדם הישגים ומפחית את מעורבותם של תלמידים בהתנהגויות סיכוניות ובאירועי אלימות. מטרת הקורס
היא לחשוף את המשתלמים להיבטים תיאורטיים ומעשיים הכרוכים באקלים חינוכי מיטבי. במסגרת הקורס נבחן מהם המאפיינים של
אקלים מיטבי, תפקידו של המורה, כמבוגר משמעותי בקידום הלמידה והמוטיבציה של תלמידיו. בנוסף, נרכוש כלים לניהול כיתה,
ליצירת דיאלוג משמעותי מורה-תלמיד, ולחיזוק הנוכחות והסמכות המורית.


מטרת ההשתלמות היא להעשיר את ארגז הכלים המקצועי של המשתתפים, אשר תאפשר פיתוח יוזמות ליצירת אקלים מיטבי ולהתפתחות
אישית כיוצרים אינדיבידואליים. במהלך הקורס יילמדו היבטים תאורטיים עיוניים, בנוסף לליווי סדנאות קבוצתיות המעוררות למעורבות
אישית, נקיטת יוזמות, וצורך להיות שותף לתהליכי שינוי משמעותיים.


קהל היעד 

התכנית מיועדת לעו”ה בדרגות 6-8 או לבעלי וותק של 5 שנים ומעלה

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך.

מתכונת הלימודים גמול השתלמות לעו”ה


75 שעות לימוד בכל שנה. 75 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש” בכל שנת לימודים

פיתוח מקצועי ברפורמת אופק חדש

התפתחות מקצועית לסגני מנהלים

תכנית ארבע שנתית


רפורמת “אופק חדש” מרחיבה ומבנה מחדש את תפקיד סגן מנהל בית הספר. ב”תפקיד החדש” מהווה סגן המנהל שותף מרכזי
למנהל בית הספר להובלה וניהול הנושאים המנהליים והפדגוגיים. על מנת להוביל לשינוי בתפיסה ולתמוך במהלך המהפכני
הזה, תוכנית ההכשרה של סגני מנהלים במכללת “חמדת הדרום” שנבנתה על פני רצף של ארבע שנים, שמה לה למטרה להכשיר
את סגן המנהל לתפקיד החדש. זאת על ידי מתן כלים המותאמים והתואמים את תחומי התוכן של חמשת תפקידי המנהל, כפי
שהוגדרו ע”י “אבני ראשה”, תוך הכנה ובשלות מקצועית של הסגן, במיוחד בהבנה ובהטמעה של תפיסת התפקיד החדש.
התכנית הייחודית מורכבת משעות למידה פרונטליות וכן משעות פרקטיקום ומתבססת על עקרונות פדגוגיים ומתודולוגיים של שילוב
תיאוריה ופרקטיקה, למידה מהצלחות וכן על חידוד הזהות והאתיקה המקצועיים של המורה, תוך יצירת “קהילה לומדת” באמצעות
למידת עמיתים.


קהל היעד

התכנית מיועדת לסגני מנהלים בפועל.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום

ליווי ותמיכה לגננות ולמורים מתחילים - שנה א’

תכנית שנתית


שעות אקדמיות:

30 שעות

המכללה האקדמית “חמדת הדרום” באמצעות התכנית גננות ומורים מתחילים, מסייעת למשתלמים להשתלב בעשייה החינוכית בביה”ס/
בגן בצורה מיטבית, באמצעות תהליך של תמיכה, העצמה וליווי. אנשי חינוך בראשית דרכם, נדרשים למערך של תפקודים בזירות
שונות בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו. בנוסף לידע הדרוש למורה/ גננת בשנה זו בתחומי הדעת והפדגוגיה, הם נדרשים להתמודדות
מאתגרת עם מגוון גורמים הפועלים בתוך ההוויה והתרבות הבית ספרית/ גני הילדים, ועם גורמים חיצוניים נוספים, כגון: הורים, רשות
מקומית ומשרד החינוך. התמודדות מורכבת זו מחייבת מערך תמיכה גננות ומורים מתחילים כחלק מהתפתחותם המקצועית.

קהל היעד שכר לימוד

התכנית מיועדת למורים וגננות בשנת עבודתם הראשונה לאחר שסיימו את שנת ההתמחות בהצלחה.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום

מתכונת הלימודים

מפגשים קבוצתיים בהיקף של 30 שעות במכללה ועוד 20 שעות ליווי אישי של מורה מלווה.


גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”.

הכשרת מורה חונך מלווה בדגש על אמנות ה- coaching

תכנית שנתית

שעות אקדמיות: 

60 שעות

הכשרת מורים וגננות חונכים שתפקידם להנחות ולהדריך את הסטאז’ר/מורה מתחיל בשנת עבודתו הראשונה במערכת החינוך, לקראת
קבלת רישיון ההוראה. משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לתמיכה במורים בשנת ההתמחות, שהינה שנת ההוראה הראשונה. הצלחה
בשנה זאת מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה. תפקידם של המורים החונכים מורכב, ייחודי, שונה מהוראה בכיתה ודורש
מיומנויות הנחיה והדרכה. קידום מורים ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי-מאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום
הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני.

קהל היעד

התכנית מיועדת למורים וגננות במסגרת רפורמת “אופק חדש” בדרגות 2-6 . 

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום .

מתכונת הלימודים

מפגשים קבוצתייםלמעט שתי יחידות לימוד מתוקשבות בהיקף של 60 שעות.


גמול השתלמות לעו”ה תעודה

60 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”. בוגרי הקורס שיעמדו בדרישות הקורס יקבלו תעודת מורה חונך/מלווה.

סופרויז’ן - חונכים, מלווים, מאמנים ומכשירים

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

סופרויז’ן הינו תהליך הדרכה למאמנים אישיים חדשים וותיקים על ידי מאמנים בכירים המאפשר להם להיות מצוינים בעבודתם. קיומו
של תהליך ההדרכה מאפשר ויוצר התפתחות של ראיית על, הסתכלות אחרת על המתרחש ללא הזדהות יתר או מעורבות רגשית. תהליך
הסופרויז’ן מסייע למודרך לזהות את הרגשות המפריעים לו בעבודתו עם המודרך, בהתמודדות עם התנגדות, ‘תקיעות’, חוסר יכולת
לראות את יכולותיו ועוצמותיו. תהליך ההדרכה נועד לדאוג להתפתחות המקצועית האישית של המדריך, לשיפור מיומנויותיו לקידום
המודרך. פרדיגמת האימון בתהליכי ההדרכה תאפשר הצמחה והעצמה של המודרכים, זיהוי נקודות חוזק ונקודות הטעונות שיפור.

קהל היעד 

התכנית מיועדת למורים וגננות במסגרת רפורמת “אופק חדש” הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך בדרגות 2-6 ., למעט דמי רישום 

מתכונת הלימודים

מפגשים קבוצתיים למעט שתי יחידות לימוד מתוקשבות בהיקף של 30 שעות.

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.

“אקדמיה-כיתה” - שותפות לחיזוק ההוראה

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות : 

30 שעות/ 60 שעות

מתן הדרכה למורים אשר משמשים כמכשירים במסגרת קורס מורים מכשירים, הינה, למעשה, אחד התהליכים המשמעותיים והחשובים
ביותר בהתפתחות המקצועית של המורה המכשיר והן של הסטודנט. קיומו של תהליך ההדרכה מאפשר ויוצר התפתחות של ראיית
על, הסתכלות אחרת על המתרחש במרחב הכיתתי ללא הזדהות יתר או מעורבות רגשית, היוצרת מרחק רגשי המאפשר ניתוח וראיית
הדברים מזווית שונה.

קהל היעד

התכנית מיועדת למדפ”ים, גננות ומורים מכשירים המשתתפים בתכנית “אקדמיה-כיתה”.

מתכונת הלימודים

30 שעות בכל שנה או 60 שעות בקורס המותאם לדרגות הגבוהות.


גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות לצורך קידום מקצועי במסגרת “אופק חדש”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך, למעט דמי רישום.

יהדות וספרות באמנות הפסיפס – מהלכה למעשה

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס: 

סדנאי + פרונטאלי

סדנת פסיפס ייחודית, בהדרכת אמנית הפסיפס ציפי נחליאלי. הסדנא מציעה רכישת ידע בטכניקות העיקריות של אמנות הפסיפס
ושילובן בהוראה בינתחומית. התנסות בחיתוך זכוכית, קרמיקה ואבנים ועיצובם לכדי עבודות מוזאיקה. בניית יחידות לימוד ליישום
בכיתה בהלימה לנלמד בקורס.

קהל היעד

הקורס מיועד לעו”ה במסגרת רפורמת “אופק חדש”/עוז לתמורה”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה”

העצמה אישית

תכנית שנתית

שעות אקדמיות:

60 שעות 

אופי הקורס:

סדנאי

מרבית האנשים היו רוצים לחיות חיים של הגשמה, סיפוק, זוגיות, שפע. חיים שיש בהם התרגשות. האם מרבית האנשים אכן מקיימים
חיים כאלה? מימוש פוטנציאל אישי הוא אחד מתחומי הידע המבוקשים ביותר בעולם. האדם שואף לשפר את הישגיו ולצמצם את הפער
בין המצוי לרצוי. הבנת הכלים בעולם האימון מאפשרים לאדם לחולל את השינוי הרצוי. הקורס מזמין את משתתפיו לצלילה אל תוך
עולם קסום של אין סוף אפשרויות חדשות להתפתחות אישית ומקצועית, לחיות באהבה, בהעצמה ובהגשמה. חוויה אנושית יוצאת
דופן, מרגשת, מסעירה, שבצידה תהליך לימוד מואץ בו ייחשפו המשתתפים לתפיסה ולעקרונות של מתודולוגית האימון, יכירו מושגים
ומודלים מרכזיים וירכשו כלים יישומיים ומגוונים ומיומנויות מקצועיות שיסייעו להם להוביל תהליכי אימון לקראת פריצת דרך אישית
ומקצועית.


קהל היעד

הקורס מיועד לעו”ה, במסגרת רפו רמת “אופק חדש”, “עוז לתמורה”.

גמול השתלמות

60 שעות לעו”ה במסגרת “אופק חדש”/”עוז לתמורה


הגשת חומרים

תכנית סמסטריאלית

שעות אקדמיות: 

30 שעות

אופי הקורס:

סדנאי + פרונטאלי

סדנת אמנות ייחודית, בהדרכת האמנית נעמי ועקנין. בסדנה ילמדו המשתתפים, אופנים שונים של מפגש ועבודה עם חומרי אמנות
ואת הקשר בין חשיפה ליצירות אמנות, אוריינות חזותית ועבודתו היצירתית של הילד. בהתאם למערך היצירה בגן ובכיתה, לצד הגשת
החומרים הקבועה, יש להפגיש את הילד עם חומרים משתנים ומגוונים, שיעשירו את התנסויותיו, תפישותיו ומושגיו. ההשתלמות
מועברת בתהליך יצירתי וחווייתי הכולל שימוש בחומרים שונים ומגוונים ותכנים יישומיים לעבודה אישית ויומיומית.


קהל היעד

הקורס מיועד לגננות ולמורים בכיתות הנמוכות, במסגרת רפורמת “אופק חדש”.

גמול השתלמות לעו”ה

30 שעות במסגרת “אופק חדש”.

הקורס מסובסד ע”י משרד החינוך למעט דמי רישום 

 

        פנו ליועץ לימודים - חמדת הדרום יש לכם שאלות ? רוצים לדבר ולהתייעץ איתנו ?